Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek
Pobierz 2.23 Mb.
NazwaKronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek
strona48/52
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar2.23 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Nazwisko
i
imię zakonne

Imię

chrzestne

Data

urodzenia

Data

profesji

Data

zgonu

Rodzaj zajęcia
w
czasie okupacji

60. Marszałkiewicz

Eustachia


61. Matera Gertruda


62. Michalak Anna


63. Michalak Marta


64. Miedźwiecka

Ludwika


65.Mielcarek Euzebia


66. Misiak

Konstantyna


67. Mostowska

Kamilla


68. Nowakowska

Franciszka


69. Nowicka Janina


70. Nowicka Józefa


71. Ogórkiewicz

Teresa


72. Paduch Filomena


73. Palicka

Magdalena


74. Parczewska

Assumpta


75. Pawełczyk
Chryzostoma


76. Pawlak Irwina


77. Pawlak Zenaida


78. Pawlik Teresa


79. Piechowska

Łazarza


80. Piotrowska

Alfreda

Weronika


Anna


Anna


Wincentyna


Zofia


Salomeą


Marianna


Maria


Marianna


Ludwika


Leonia


Helena


Feliksa


Wanda


Maria


Lucyna


Aniela


Marianna


Walentyna


Helena


Józefa

7 X 1911


5 VII11883


8 VI 1890


16 I1916


25 V 1905


15 VIII 1913


23 III 1906


15 XI 1910


5 VII 1887


25 VIII 1911


11 IV 1913


2 XI 1898


31 I 1885


14 IX 1916


23 VII 1887


9 XI 1905


24 VIII 1908


14 VII 1911


4 I 1899


19 V1918


20 X 1914

6 I 1939


11 I11926


15 VIII 1934


15 VIII 1946


15 VIII 1936


6 I 1947


6 I 1936


6 I 1935


22 VII 1928


28 VIII 1934


15 VIII 1928


15 VIII 1928


11 II 1927


15 VIII 1938


15 VIII 1924


6 I 1937


15 VIII 1941


15 VIII 1939


28 VIII 1930


6 I 1947


15 VIII 1946

27 X 1968


8 IV 1948


23 V11949


2 VII 1985


1 VI 1988


10 V 1984


3 III 1981


26 VI 1991


16 VIII 1945


3 XI 1969


8 XII 1966


23 VIII 1968


15 VIII 1978


18 I 1992


3 III 1975


11 X 1992


12 XII 1971

szpital


pralnia


szwalnia, Bojanowo


pralnia


asystentka s. przełożonej, korespondencja, wizyty u chorych


szpital


szpital


szpital


pralnia


tkalnia


tkalnia, chora


szpital


szewstwo, Bojanowo


szpital


s. kierowniczka, Ozorków; Bojanowo


kuchnia szpitalna


szpital, szwalnia


szpital


szwalnia, Bojanowo


szwalnia


szpital

Nazwisko
i
imię zakonne

Imię

chrzestne

Data

urodzenia

Data

profesji

Data

zgonu

Rodzaj zajęcia
w
czasie okupacji

81. Płaszczyk

Helena


82. Podlipska

Benedetta


83. Ptaszyk

Ludgarda


84. Pydynkowska

Ferdynanda


85. Raj Ewelina


86. Romiszowska

Józefa


87. Rotter Tamara


88. Ruszczak Józefa


89. Rzekiecka

Magdalena


90. Sawczyn Ludmiła


91. Sidor Serafina


92. Siwecka Regina


93. Sonta Weronika


94. Stawińska

Augusta


95. Swora Julianna


96. Szewczyk

Gabriela


97. Szmaj Daniela


98. Szostek Bożena


99. Szreter Teresa


100. Szymczak

Katarzyna


101. Świergiel Irma


102. Tomala Wacława

Anna


Bronisława


Zofia


Maria


Stanisława


Władysława


Antonina


Maria


Gabriela


Emilia


Józefa


Regina


Antonina


Genowefa


Stanisława


Wiktoria


Józefa


Łucja


Anastazja


Helena


Stanisława


Barbara

15 VII 1907


20 XII 1883


24 V 1909


15 I 1907


31 XII 1903


19 III 1906


2 X 1895


25 III 1901


15 III 1896


5 III 1902


28 VI 1886


2 IX 1892


1 VII 1883


10 V 1896


9 XI 1901


11 XII 1891


9 VII 1911


12 XII 1906


18 II 1907


3 X 1905


10 IX 1906


29 XI 1902

28 VIII 1930


6 I 1935


15 VIII 1938


28 VIII 1930


6 11936


15 VIII 1929


15 VIII 1930


6 I 1938


15 VIII 1929


6 I 1935


11 II 1927


11 II 1927


11 II 1927


15 VIII 1930


28 VIII 1924


15 VIII 1938


15 VIII 1931


15 VIII 1936


28 VIII 1930


6 I 1939


15 VIII 1928

10 II 1990


28 I 1977


6 III 1970


4 VI 1991


17 X 1975


8 VIII 1968


10 X1 1975


10 X 1989


7 XII 1951


22 VIII 1944


3 X 1962


26 II 1962


16 V 1989


20 III 1951


17 III 1989


3 XI 1992


15 I 1988


27 XII 1981


5 XII 1955

kuchnia


kuchnia, Bojanowo


szpital


szpital


szpital


s. kierowniczka Łódź, Kazimierz; Bojanowo


Monice, Męka,

Tubądzin


szpital


Łódź, praca

w biurze elektrowni


szpital


Bojanowo


Otorowo, Bojanowo, Gostyń


tkalnia


kuchnia szpitalna


kuchnia w lazarecie


Ozorków, Sieradz, pralnia


szpital, oddział

zakaźny


Męka, sprzątanie


Kancelaria szpitalna


pralnia


gospodarstwo


pralnia,

szpital zakaźny

w Zduńskiej Woli
Nazwisko
i
imię zakonne

Imię

chrzestne

Data

urodzenia

Data

profesji

Data

zgonu

Rodzaj zajęcia
w
czasie okupacji

103. Tomczyk Izydora


104. Tyszkiewicz

Antonina


105. Ulatowska

Urszula


106. Walczak Albina


107. Walczak Józefa


108. Weikert Teresa


109. Wilk Agata


110. Wojciechowska

Oswalda


111. Wojtasiak

Jadwiga


112. Wojtasiak Pelagia


113. Woźniak Lorenca


114. Wróbel Kaja


115. Wróblewska

Medarda


116. Zaraskówna Anna


117. Zawistowska

Ekspedyta


118. Zielińska

Antonina


119. Zielińska

Nikodema


120. Ziemacka

Magdalena

Stanisława


Aleksandra


Wanda


Helena


Maria


Stanisława


Marcjanna


Leokadia


Józefa


Anna


Irena


Marianna


Stanisława


Eugenia


Zofia


Stanisława


Anna


Maria

21 VI 1901


15 VI 1893


1 I 1916


24 X 1895


15 II 1913


16 V 1887


24 V 1891


17 XII 1908


18 III 1900


9 VII 1904


25 XI 1913


14 VII 1904


4 IV 1913


20 VIII 1912


15 XII 1919


26 IV 1904


23 VII 1899


18 IX 1880

6 I 1930


6 IV 1920


6 I 1938


11 II 1929


15 VIII 1936


28 VIII 1934


11 II 1927


15 VIII 1937


15 VIII 1923


15 VIII 1930


15 VIII 1946


15 VIII 1941


15 VIII 1939


6 I 1938


15 VIII 1938


6 I 1930


15 VIII 1930


15 VIII 1937

15 I 1992


23 IV 1983


28 VII 1957


12 XI 1958


27 III 1970


12 VII 1945


7 X 1939


18 V 1947


5 VIII 1964


20 XI 1985


4 XII 1980


17 II 1987


1 IV 1946


31 III 1943


5 IX 1940


6 I 1975

Monice, Męka, gospodarstwo


s. przełożona, Sieradz


szpital, paczki


szpital, Bojanowo


Bojanowo 1942-43; Sieradz, szpital


prefekta w Męce


pralnia, Bojanowo


chora


kuchnia szpitalna


pralnia, Bojanowo


szpital


piekła chleb, pralnia


szpital


pogrzeby więźniów, korespondencja, roboty ręczne


dyżury przy chorych,

hafciarnia, chora


szwalnia, chora


roboty ręczne, chora


s. przełożona, Warszawa


Kalendarium


1939


1 IX - Napaść wojsk hitlerowskich na Polskę. Bombardowanie m. in. Wielunia. Walki na linii Warty.

3 IX - Siostry urszulanki w ślad za cywilną ludnością miasta opuszczają Sieradz, podążając w kierunku Męki, Piorunowa, Szadku i Łodzi.

10 IX - Powrót sióstr z ucieczki. Niemcy w mieście i klasztorze.

11 IX - Początek pracy sióstr w szpitalu polowym, umieszczonym w budynkach klasztornych i szkoły im. Królowej Jadwigi, pełnym rannych żołnierzy niemieckich i polskich.

15 IX - Początek roku szkolnego dla dzieci polskich - nauka w sali remizy strażackiej przy Krakowskim Przedmieściu i w domu Henniga przy Warckiej. Zakaz nauczania religii.

16 IX - Niemcy zabierają własnych rannych, przewożąc ich następnie do szpitali w Łodzi i Wrocławiu. W szpitalu klasztornym zostają ranni oficerowie i żołnierze polscy.

19 IX - Marian Mosur, lekarz wojskowy, jeniec, przydzielony do pracy w szpitalu klasztornym przez wojskowe władze niemieckie.

2. poł. IX - Wielodniowe przemarsze przez Sieradz dużych grup wziętych do niewoli polskich żołnierzy, pędzonych do obozów w głąb Niemiec.

29 IX - 10 XI - Działa sieradzkie gimnazjum pod dyrekcją ks. F. Binkowskiego.

8 X - Dekret o włączeniu ziem polskich leżących nad Wartą do Rzeszy Niemieckiej, utworzenie tzw. Kraju Warty, Warthegau.

10 X - Przybycie do szpitala polowego na zapotrzebowanie Ortskommando w Sieradzu lekarzy: Jana Felchnera, Jana Kaszyńskiego, Macieja Jaremy, Weinerta z obozu przejściowego dla jeńców wojennych w Kutnie.

X - S. Magdalena Hekker opracowuje komentarz do tajemnic różańcowych, tzw. Różaniec dla oflagu, który w dziesiątkach kopii trafia do obozów jenieckich na terenie Niemiec.

9 XI - Sieradz wraz z okręgiem Łodzi włączony do Warthegau.

9-10 XI - Niemcy aresztują 100 zakładników spośród najznakomitszych obywateli Sieradzkiego, w celu rzekomo zapewnienia spokoju w dniu święta narodowego 11 listopada.

14 XI - Rozstrzelanie 20 zakładników na terenie żydowskiego cmentarza.

8,12 XII - Brutalne wysiedlanie z Sieradza rodzin ofiar egzekucji do Generalnej Guberni.

18 XII - Likwidacja szkół dla polskich dzieci.


1940


16 I - Aresztowanie ks. biskupa Michała Kozala, księży i alumnów seminarium włocławskiego.

I - Dr Leopold Colomann Maiditsch obejmuje stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Sieradzu.

19 II - Likwidacja szpitala polowego. Wywózka oficerów i żołnierzy do obozu w Ostrzeszowie, a następnie do obozów jenieckich w Rzeszy.

14 m - Zarządzenie komendantury wojskowej, że siostry muszą przyjmować do prania co tydzień bieliznę wojskową z lazaretu w koszarach.

15 III - Alarm powodziowy w Sieradzu i Monicach. Zerwanie przez powódź mostu na Żeglinie, most na Warcie został rozebrany w obawie przed zerwaniem.

IV - Niemcy dokonują przeróbek w budynku klasztornym w związku z planowanym zakwaterowaniem tu niemieckich przesiedleńców z Wołynia. Zagarniają kolejne pomieszczenia, pozostawiając ostatecznie siostrom krużganek od strony kościoła i poddasze.

V - Masowe akcje wysiedlania Polaków z Warthegau.

16 V - Wysiedlenie sióstr z ich domu i majątku w Monicach. Interwencja
dr. Maiditscha w landraturze w/s przydzielenia sióstr monickich do pracy w szpitalu, by uchronić je przed wywózką do Niemiec.

12 VIII - Niemcy rezygnują z koncepcji umieszczenia obozu dla wołyniaków w sieradzkim klasztorze i wywożą do Zduńskiej Woli zgromadzone wcześniej sprzęty.

28 VIII - Wizyta niemieckiego konserwatora z Łodzi w poszukiwaniu ukrytej przez siostry XV-wiecznej gotyckiej figury Madonny z Dzieciątkiem oraz gotyckiego ołtarza Zdjęcia z Krzyża.

5 X - Zmarła s. Nikodema Zielińska.

23 X-10 XI - 21 sióstr zostało zatrudnionych w majątku.ziemskim w Inczewie i Tubądzinie przy polowych pracach sezonowych..

Do 10 XII - akcja wysyłania paczek świątecznych dla żołnierzy w obozach i wysiedleńców.

4 XII - S. Izydora Tomczyk z s. Danielą Szmaj są świadkami pogrzebu Waleriana Binka, pospiesznie i wśród złorzeczeń chowanego przez Żydów zmuszonych do tej pracy przez Niemców. To staje się bodźcem do podjęcia przez siostry, za zgodą Magistratsamtu, akcji grzebania zmarłych więźniów (od 17 XII 1940 do końca okupacji).

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

Powiązany:

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconGimnazjum sióstr urszulanek unii rzymskiej al. Niepodległości 41, 61-714 Poznań

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconSzkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconWewnątrzszkolny system oceniania w publicznym gimnazjum sióstr urszulanek unii rzymskiej

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconKobieta w sieradzkim Kościele 80 lat Sióstr Urszulanek w Sieradzu święta Urszula Ledóchowska

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconPrzedmiotowy system oceniania z geografii Publiczne Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconSzkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie Opiekun: Adriana Cabak Co oznacza słowo wolność?

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconW roku 1428 husyci pojawili się w Nysie. Plądrując I mordując szli od domu do domu, aż dotarli do klasztoru bożogrobców. Wszyscy mieszkańcy klasztoru, którzy

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconKlasztoru bg nic od nic nie wydobędą nawet liczmaster nic więcej nie powie. Po drodze do klasztoru bg spotkają 2k6 goblinów I 1k4 hobgoblinów I

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconKronika kronika bibliotek publicznych powiatu zamojski ego

Kronika okupacyjna klasztoru sióstr urszulanek iconTeleportacja do podziemi klasztoru

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom