 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg
Pobierz 352.3 Kb.
Nazwa Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg
strona4/11
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar352.3 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 Torsade de pointes


u pacjentów z wydłużonym QT (wrodzony, z nadużywania leków, zaburzenia elektrolitowe)

Kryteria:

• niemiarowy rytm komór 150-250/min

• zmieniający się kształt i kierunek wychyleń zespołu QRS

Leczenie:

 β-blokery

 leki antyarytmiczne

 kardiowersja elektryczna

 Trzepotanie komórKryteria:

 sinusoidalna, regularna fala trzepotania komór

 częstość wychyleń 180-250/min

 brak możliwości identyfikacji zespołu QRS

 Migotanie komórKryteria:

 chaotyczna, nieregularna, o zmiennej amplitudzie fala migotania komór

 częstość wychyleń fali migotania 150-500/min

 brak możliwości identyfikacji zespołów QRS

Leczenie:

 DEFIBRYLACJA !!! (pacjent już nieprzytomny)

Różnica:

 w kardiowersji

• impuls musi ominąć fazę ..... jest zsynchronizowany z zapisem EKG

 w defibrylacji

• synchronizacja nipotrzebna


Zespół WPW (preekscytacji)

 bodziec przemieszcza się dodatkową drogą przewodzenia


Obraz EKG:

 skrócenie odstępu PQ (<0,12s)

 fala delta na ramieniu wstępującym załamka R

 poszerzenie zespołu QRS > 0,11s

Leczenie:

 ablacja – zniszczenie drogi przewodzenia


Zaburzenia przewodnictwa

Przyczyny uszkodzeń struktur układu bodźco-przewodzącego:

 wrodzone

 izolowane

 skojarzone – oprócz wady serca są zaburzenia przewodnictwa

 nabyte

 ostre

• zawał serca – najczęstsza, dławica piersiowa

• ostre stany zapalne mięśnia sercowego

• przyczyny mechaniczne:

 po cewnikowanie serca

 po zabiegach kardiochirurgicznych

 po urazach mechanicznych klatki piersiowej

 przewlekłe

• choroba wieńcowa (postacie przewlekłe)

• wady serca nabyte

• długotrwające nadciśnienie tętnicze

• długotrwająca cukrzyca

• przewlekłe stany zapalne

• kardiomiopatie:

 przerostowa

 restrykcyjna

 rozstrzeniowa

• nowotwory (przez naciekanie układu bodźco-przewodzącego)

• choroby pozasercowe (potęgujące zwyrodnienia nerwowo- mięśniowe, dystrofie)

 czynnościowe

• zaburzenia elektrolitowe (głównie hiperkaliemia ↑[K+])

• zaburzenia metaboliczne (kwasica)

• polekowe zaburzenia przewodnictwa

 leki antyarytmiczne

 glikozydy naparstnicy

 sympatykolityki

 psychtropy – jako leki pozasercowe

• hiperwagotomia (wzmożone napięcie n.X)

 Uszkodzenie węzła S-A zahamowanie zatokowe

 blok zatokowo-przedsionkowy

 różnicowanie w EKG nie do rozróżnienia

 obserwuje się wydłużenie PP

 jeżeli odległość wydłużonego PP jest wielokrotnością poprzedniego – możemy podejrzewać blok II

 Łącze przedsionkowo – komoroweBloki P-K:

 I - upośledzone przewodnictwo

 II - niecałkowite przerwanie przewodnictwa

 III - całkowite zahamowanie przewodnictwa

Blok I


 odstęp PQ >0,2s

 po każdym P jest zespół QRS

Blok II


 nie po każdym załamku P jest QRS

Typ I – periodyka Weckenbacha

  • stopniowe wydłużanie odtępu PQ, aż po załamku P nie pojawia się QRS i następuje kolejny cykl. Periodyka 3:2  na 3 załamki P są 2 zespoły QRS.

  • jest to łagodna odmiana – uszkodzenie dotyczy głównie łącza  blok proksymalny.

Typ 2 – Mobitz

  • blok dystalny – struktury są uszkodzone poniżej łącza

  • okresowo dochodzi do wypadnięcia QRS bez stopniowego wydłużania PQ

  • każdą proporcję > 2:1 nazywamy blokiem przedsionkowo0komorowym zaawansowanym1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest a Polska I świat w xii– XIV wieku Test podsumowujący rozdział I

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest b Polska I świat w xii–xiv wieku Test podsumowujący rozdział I

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconNational Admissions Test for Law (lnat) Sample Test 1 (2010)

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest t (t-test) [ZbiórDanych1] C:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\plany zyciowe sav

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest 2 test pozwalający ustalać dominująCĄ PÓŁkulę MÓzgową

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconGrading Test English / Test kwalifikacyjny język angielski

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconPlacement test vstupní test prosím vyplňte bez použití slovníku a jakýchkoliv dalších pomůcek

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest for english majors grade 1 model test 1

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest polska pierwszych piastów przeczytaj uważnie treść zadań. Wypełniaj test samodzielnie. Powodzenia! (tekst przykładowy)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom