 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg
Pobierz 352.3 Kb.
Nazwa Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg
strona9/11
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar352.3 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Tętniak rozwarstwiający aorty

 odwarstwienie błony wewnętrznej

 czynniki ryzyka:

 zespól Marfana i inne kolagenozy (zespól Echlersa-Danlosa)

 nadciśnienie tętnicze

 2-płatkowa zastawka aorty

 III trymestr ciąży

 typ A – z zajęciem aorty wstępującej – najczęściej dochodzi do przebicia serca i wpłynięcia krwi do worka osierdziowego  ostra tamponada serca  zgon

 typ B – bez zajęcia aorty wstępującej


 objawy:

 silny ból za mostkiem lub w okolicy międzyłopatkowej promieniujący wzdłuż rozwarstwienia

 zlewne poty

 lęk

 wymioty

 słabnięcie

 omdlenie

 wstrząs kardiogenny

 różnica ciśnienia

 asymetria / brak tętna

 szmer rozkurczowy ostrej niedomykalności części zastawek aorty

 cechy niedokrwienia serca, mózgu, nerek, narządów, kończyn

 śmierć  tamponada serca

 zapobieganie:

  RR

 leczenie paliatywne (okienka w błonie wewnętrznej naczyń)

 stent w miejscu rozwarstwienia


 diagnostyka:

 echo

 CT

 MRI  rozszerzenie błony wewnętrznej aorty

 leczenie:

 OIOM

 monitoring oddechu, RR

 zachowanie dostępu do żyły

 β-bloker -  RR

 nitraty

 TRUDNE RÓŻNICOWANIE Z ZATOREM!!!


Leczenie operacyjne

 typ A

 powikłany typ B

Leczenie zachowawcze

 nieprawidłowy typ B
β-bloker


Tamponada serca

 wstrząs

 ból w klatce piersiowej

 poszerzenie tętnic szyjnych  „kołnierz”

 nierozpoznana prowadzi do zgonu

 zasłabnięcie

 hepatomegalia

 tętno paradoksalne

 badania dodatkowe:

 ECHO

 EKG   QRS we wszystkich odprowadzeniach

 RTG  powiększenie serca

 leczenie

 szybka perikardiocenteza

 obraz kliniczny

 narastająca duszność

 ból w klatce piersiowej

 osłabnięcie (w ostrej tamponadzie - objawy wstrząsu, utrata przytomności)

 przepełnienie żył szyjnych

 ostre powiększenie wątroby

 tętno paradoksalne

redukcja ciśnienia ze zmniejszeniem amplitudy skurczowo – rozkurczowej

 zanik wyczuwalnego uprzednio uderzenia koniuszkowego i słyszalnych tonów serca


Tamponada podostra

 infekcje zapalne

 martwica

 białaczki, noworwory

 kolagenozy


Tamponada ostra

 pęknięcie ściany lewej komory

 uraz serca

 dowsierdziowe pęknięcie aorty


 badanie:

 ECHO

• zapadnięcie rozkurczowe prawej komory i/lub prawego przedsionka

• końcoworozkurczowy wymiar prawej komory < 1 cm

• obraz kołyszącego serca

• zaburzenia napływu krwi do prawej komory

 EKG

• niski woltaż zespołu QRS we wszystkich odprowadzeniach

• niespecyficzne zmiany ST-T

• naprzemienność elektryczna zespołu QRS oraz załamka P i T

 RTG klatki piersiowej

•  sylwetki serca

• wyprostowanie lewego zarysu serca

 badania dynamiczne


Wstrząs kardiogenny

 niewydolność krążenia obwodowego jako wynik małego rzutu seca

 przyczyna

 rozległy zawał serca

 leczenie

 kontrpulsacja wewnątrzaortalna

 IABP (interaortal baloon pumping) – leczenie paliatywne do czasu leczenia operacyjnego

  RR < 80 mmHg, mimo leków

 SV < 1,8 l

 świeży zawał serca

 choroba wieńcowa niestabilna

 powikłania mechaniczne, zawały

 ciśnienie zaklinowania < 20 mmHg

 przeciwwskazania

 niedomykalność aortalna

 tętniak aorty

 przyczyny niewydolności wyrzutu:

 CHNS – zawał, kardiomiopatie, USP, leki kardiodepresyjne

 choroba zastawkowa serca  niedomykalność A-V

 choroba naczyń  zator tętnic płucnych

 zaburzenia rytmu, bradykardia


leki zaburzenia rytmu

w 90% nieskutecznezastój w płucach
dopamina dekstran RR do 90
tak + nitro nie


Leczenie najbardziej pożądane:

 usunięcie przyczyny (zabieg)

Ciągłe monitorowanie:

 tętno

 EKG

 diureza

Kryteria rozpoznania:

  RR < 80 mmHg

  diurezy godzinowej < 20 ml

 zaburzenia świadomości

 bladość powłok skórnych


Nadciśnienie tętnicze


populacja dorosła 20-40%


ciśnienie tętnicze:

 optymalne  120/80 i 

 prawidłowe  130/85

 wysokie prawidłowe  130-139/85-95


nadciśnienie:

 okres 1  140-159/90-99

 okres 2  160-169/100-109

 okres 3  >170/>110
 niewydolność serca

 ostra

 przewlekła

 niewydolność lewej komory
Kardiologiczne powikłania

 przerost mięśnia sercowego  choroba niedokrwienna serca:

 zawał

 dławica piersiowa


 prewencja

 modyfikacja stylu życia

 leczenie nadciśnienia

 powikłania narządowe:

 udar mózgu (niedowłady)

 przerost komory lewej, niewydolność serca

 stwardnienie nerek

 choroba naczyń obwodowych

 tętniak rozwarstwiający aorty

 terapia:

 normalizacja RR

 usunąć zaburzenia metaboliczne, hemodynamiczne, neurosekrecyjne

  śmiertelności, chorobowości

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązany:

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest a Polska I świat w xii– XIV wieku Test podsumowujący rozdział I

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest b Polska I świat w xii–xiv wieku Test podsumowujący rozdział I

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconNational Admissions Test for Law (lnat) Sample Test 1 (2010)

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest t (t-test) [ZbiórDanych1] C:\Documents and Settings\Andrzej\Pulpit\plany zyciowe sav

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest b Narodziny nowożytnego świata Test podsumowujący rozdział IV

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest 2 test pozwalający ustalać dominująCĄ PÓŁkulę MÓzgową

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconGrading Test English / Test kwalifikacyjny język angielski

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconPlacement test vstupní test prosím vyplňte bez použití slovníku a jakýchkoliv dalších pomůcek

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest for english majors grade 1 model test 1

 Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg iconTest polska pierwszych piastów przeczytaj uważnie treść zadań. Wypełniaj test samodzielnie. Powodzenia! (tekst przykładowy)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom