Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004
Pobierz 235.52 Kb.
NazwaRok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004
strona4/6
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar235.52 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

ROK 2008

 1. Sierakowska M., Sierakowski St., Kosior A., Ołtarzewska B., Kita J. , Rojewska J., Krajewska-Kułak E.: Identyfication of major Heath Problems of patients with limited systemic sclerosis and diffuse systemic sclerosis – aliments reported by patients vesrus diagnostic tests, Annual european Congress of Rheumatology, 11-14 june 2008, Paris, Annals of the Rheumatic Diseases, The Eular Journal, 670,

 2. Nyklewicz W.: Interpersonalne aspekty zespołu wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem, II Międzynarodowy Zjazd Położnych, Położnych Rodzinnych i Pielęgniarek Neonatologicznych, „Edukacja poporodowa - profilaktyka zdrowej rodziny", Świnoujście, 23 - 26 kwietnia 2008, 5-60

 3. Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Mobbing w pracy położnej, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa, 42-43

 4. Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Łukaszuk C.: Wpływ warunków pracy na występowanie agresji w środowisku medycznym, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa, 43-44

 5. Lewko J., Zarzycki W., Kochanowicz J., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Kowalczuk K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K.: Jakość życia pacjentów z cukrzycą i neuropatia cukrzycową na tle stylu życia i zmiennych społeczno-demograficznych, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa, 21-22

 6. Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Stopień narażenia pielęgniarek na zagrożenia psycho-społeczne występujące w pracy, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa, 57-58

 7. Jankowiak B., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Rolka H., Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K.: Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia pacjentów z łuszczycą, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa, 26-27

 8. Sierakowska M., Lewko J., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Rolka H., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Wpływ czynników społeczno-dermograficznych i stylu życia na jakość życia pacjentów z chorobą reumatyczną, Konferencja Naukowa Zagrożenia zdrowotne a zdrowie człowieka, 19-20 czerwiec, 2008, Nysa, 47-48

 9. Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E.: Jak żyć z przewlekłą chorobą reumatyczną – rola pielęgniarki w edukacji pacjentów, IX Kongres pielęgniarek Polskich, II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek I Przełożonych Pielęgniarek, 9-11.05. 2008, Solina

 10. Sierakowska M., Sierakowski St., Lewko J., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Problemy zdrowotne pacjentów z twardziną układową w świetle wybranych badan diagnostycznych – rola zespołu terapeutycznego w profilaktyce zmian narządowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września, 2008, Szczecin, 27-28

 11. Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Sierakowska M., Lewko J., Krajewska K., Van Damme-Ostapowicz K.: Ocena stopnia narażenia na agresje ratowników medycznych w miejscu pracy, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września, 2008, Szczecin, 82-83

 12. Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B.: Wpływ agresji na występowanie stresu w środowisku lekarzy, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września, 2008, Szczecin, 84-85

 13. Lewko J., Mielech D., Nyklewicz W., Łukaszuk C., Sierakowska M., Kowalczuk K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Przekonania pielęgniarek pogotowia ratunkowego wobec zjawiska śmierci i umierania a poziom wypalenia zawodowego, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pacjent podmiotem opieki w systemie nauk o zdrowiu”, 25-27 września, 2008, Szczecin, 92

 14. Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kulak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K.., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D.: Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek w województwie podlaskim z zakresu medycyny tropikalnej, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Choroby tropikalne i pasożytnicze, 29.09.2008, Poznań

 15. Krajewska-Kułak E., Kulak W., Łukaszuk C., Chadzopulu A., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilińska J., Gołębiewska A., Wróblewska K.: Po drugiej stronie tęczy, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 33-34

 16. Kułak W., Krajewska-Kułak E.: Co zmieniło się w postrzeganiu niepełnosprawności, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 113-114, 113-114

 17. Kowalewska B., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Rolka H., Gołębiewska A., Kondzior D., Van Damme-Ostapowicz K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Łukaszuk C.: Wpływ chorób skóry na sprawowanie funkcji zawodowych przez pielęgniarki – doniesienie wstępne, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 121-122.

 18. Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Jaszewski M., Jankowiak B., Sieniawska E., Góralczyk M.: Postawy rodzin wobec śmieci i umierania najbliższych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 141-142.

 19. Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilińska J., Gołębiewska A., Wróblewska K: Przesłania Elizabeth Kübler-Ross, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 171-172.

 20. Chadzopoulu A., Krajewska-Kułak E., Theodosopoylou E., Wrońska I., Kułak W., Łukaszuk C.: Tajemnice Anastenariów, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 181-182.

 21. Gołębiewska A., Krajewska – Kułak E., Jankowiak B., Kułak W., Wróblewska K., Kowalewska B., Chilińska J., Rolka H., Klimaszewska K., Kowalczuk K., Łukaszuk C.: Czy przegrała mecz życia?, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 187-188.

 22. Krajewska-Kułak E., Kułak W., Łukaszuk C., Chadzopulu A., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilińska J., Gołębiewska A., Wróblewska K.: Maski Śmierci, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 189-190.

 23. Kondzior D. J., Krysiewicz B., Krajewska – Kułak E., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Van –Damme Ostapowicz K., Łukaszuk C., Kowalewska B., Rolka H., Jankowiak B.: Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 193-194.

 24. Lewko J., Sierakowska M., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K.: Postawy wobec śmierci i umierania a zachowania człowieka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 207-208.

 25. Szpakowska-Żurawska K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: Czarny ląd czeka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 215-216

 26. Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Kowalczuk K., Klimaszewska K.., Kondzior D., Krajewska K., Bielemuk A., Szyszko-Perłowska A.: Problem głodu w Afryce, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 11-14.12. 2008, Białystok, 217-218

 27. Nyklewicz W.: Zagrożenia zdrowia psychicznego pielęgniarek, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego: Zdrowie psychiczne sprawą narodową i priorytetem międzynarodowym, 10.10.2008, ŁódźROK 2009

 1. Białynicki-Birula R., Baran E., Szepietowski j., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Rolka H., Oksiejczuk E.: Fungal pathogens In the air At the Wrocław Departament of Dermatology, Venerology and Allergology, 4 th Trends In Medical Mycology. Organised dunder the auspicies of EORTC-IDG and ECMM, 18-21 october 2009, Anhtens, Greece, Mycoses, 2009, suppl. 1, 56.

 2. Chadzopulu A., Kułak A., Krajewska-Kułak E.: Uzdrawiająca moc ikon, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 3. Chilicka M. A., Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H., Kraszyńska B., Sienkiewicz A.: Refleksje o życiu i śmierci w książce "Po drugiej stronie lustra" H.J.K. Nouwena, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 4. Chilińska J., Wróblewska K., Góralczyk M., Sieniawska E., Gołębiewska A., Jankowiak B., Kowalewska B., Wagner R.: Standard edukacji pacjenta z trądzikiem różowatym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii. Łomża, 15-17.09.2009,

 5. Chilińska J., Wróblewska K., Góralczyk M., Sieniawska E., Gołębiewska A., Jankowiak B., Kowalewska B., Wagner R.: Standard edukacji pacjenta z trądzikiem różowatym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii. Łomża, 15-17.09.2009,

 6. Glińska J., Krajewska-Kułak E., Szyszko-Perłowska A., Lewko J.: Wiedza pielęgniarek i położnych na temat zasad korzystania z solarium, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 7. Gniadek A., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Kraszyńska B., Macura A.B.: Stosowanie mikrobiologicznych próbników powietrza Mas 100 (Merck) i AIR Ideal (BioMerieux) do oceny zanieczyszczenia grzybami powietrza Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej „Klimat a Zdrowie środowiskowe między Poznaniem COP14, a Kopenhaga COP15”, Wrocław, 18-20.09.2009

 8. Gołębiewska A., Klimaszewska K., Jankowiak B., Kondzior D., Kowalewska B., Kowalczuk K., Rolka H.: Odleżyny w systemie kolorowym. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii, Instytut Medyczny PWSIiP w Łomży, 25-27. 09.2009, Łomża

 9. Gołębiewska A., Włosińska K., Malinowska-Rafałowska E., Kosiorek E., Popłąwska W., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Wróblewska K., Chilińska J., Kowalewska B., Klimaszewska K., Rolka H., Mościcka U., Pietrzak B.: Zaufanie pacjent-lekarz dermatolog na podstawie skali Anderson i Dedrick. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy dermatologiczne w pielęgniarstwie i kosmetologii, Instytut Medyczny PWSIiP w Łomży, 25-27. 09.2009, Łomża

 10. Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Baranowska A., Van Damme –Ostapowicz K., Doroszkiewicz H.: Stopień nasilenia  lęku wśród pacjentów onkologicznych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , Białystok, 10-13 grudzień 2009

 11. Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska–Kułak E., Doroszkiewicz H., Kowalczuk K., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Van Damme-Ostapowicz K.: Eutanazja – zagrożenie współczesności, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009

 12. Kondzior D., Kozłow M., Klimaszewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Kowalczuk K., Rolka H., Van Damme-Ostapowicz K.: Pielęgnowanie pacjenta w terminalnej fazie choroby nowotworowej ze zdiagnozowanym rakiem płuca, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009 Białystok.

 13. Kowalczuk K., Kozłowska E., Łukaszuk C., Krajewska-Kułak E., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalewska B., Jankowiak B., Sierakowska M.: Jakość życia pacjentów kwalifikowanych do zabiegu przezskórnej angioplastki wieńcowej, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009 roku.

 14. Krajewska K., Szyszko-Perłowska A., Truszkowska M., Krajewska-Kułak E., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Kondzior D., Kowalewska B., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K.: Problemy psychospołeczne matek młodocianych, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009.

 15. Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Rozwadowska E., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilicka M.: Chwila refleksji nad życiem, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

 16. Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Bielemuk A., Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Rozwadowska E., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilicka M. - Sens szczęścia -, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 17. Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Baranowska A., Bielemuk A.,, Jankowiak B., Klimaszewska K., Kondzior D., Kowalczuk K., Kowalewska B., Krajewska K., Lewko J., Nyklewicz W., Rolka H., Rozwadowska E., Sierakowska M., Szyszko-Perłowska A., Van Damme–Ostapowicz K., Chilicka M.: W czerni i w kolorze, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 18. Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H.., Rozwadowska E.: Ocena wiedzy studentów ratownictwa medycznego na temat zasad korzystania z solarium, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

 19. Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M.: Solarium, tanoreksja – czy nowe śmiertelne uzależnienie?, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

 20. Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Krajewska K., Penar-Zadarko B., Rozwadowska E., Lewko J., Kowalewska B., Kondzior D., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Terlikowski R.: Samoocena  zdolności rozumienia empatycznego innych ludzi  przez  studentów pielęgniarstwa, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok.

 21. Kułak Wojciech, Krajewska-Kułak Elżbieta, Kułak Agnieszka, Kułak Piotr, Blecharczyk Bernadetta, Bienias Łukasz - Choroba – to nie przekreślenie życia, na przykładzie znanych osobistości i ich dolegliwości, , V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 22. Lewko J., Sawczuk Z., Łukaszuk C., Sierakowska M., Krajewska-Kułak E., Sierżantowicz R., Bielemuk A.: Jakość życia chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok, 10-13 grudzień 2009

 23. Lewko J.: Znaczenie różnych klasyfikacji praktyki pielęgniarskiej w komunikacji zawodowej pielęgniarki. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jako narzędzie profesjonalnej opieki, Materiały Konferencyjne, Warszawa, 29 września 2009, 51.

 24. Lewko J.: Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej na przykładzie ICNP®, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

 25. Mandraweli E., Theodosopoulou E., Kletsas D., Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A., Warela P., Tairis N.: Działanie pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości na hodowle komórek raka piersi. 2 Pannelinio Synedrio Enosis Nosileyton Ellados Rodos (2 Ogólnogrecki Kongres Związku Pielęgniarek Greckich na Wyspie Rodos, 12-15 maj 2009

 26. Nyklewicz W., Krajewska-Kułak E.: Ocena reakcji emocjonalnej studentów pielęgniarstwa wobec śmierci, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 27. Rolka H., Grochowska A., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Nie gaśmy życia, które jeszcze płonie, a jego piękny płomień świecić może jeszcze przez długi czas. Postawy społeczeństwa polskiego wobec pobierania narządów od dawców żywych i zmarłych V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 28. Rolka H., Jarmińska M., Klimaszewska K., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Ocena stopnia akceptacji choroby przez pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok,

 29. Rolka H., Klimaszewska K., Van-Damme Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: Gdy gaśnie wiara i nadzieja, a choroba jest źródłem klęski i cierpienia, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009 Białystok.

 30. Rolka H., Micun I., Klimaszewska K., Van Damme- Ostapowicz K., Krajewska K., Krajewska-Kułak E., Kowalewska B., Jankowiak B.: „Podaruj cząstkę siebie innym” Opinia społeczeństwa na temat pobierania szpiku do przeszczepiania, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 31. Rozwadowska E., Chilicka M. A., Krajewska-Kułak E.,   Łukaszuk C., Van Damme-Ostapowicz K., Baranowska A., Jankowiak B., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Nyklewicz W., Sierakowska M., Lewko J., Szyszko-Perłowska A., Bielemuk A., Kondzior D., Kowalewska B., Krajewska K., Rolka H., Kraszyńska B., Sienkiewicz A.: O prawie funeralnym - coś o cmentarzach (regulacje w prawie polskim), V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 32. Rozwadowska E., Krajewska-Kułak E., Van Damme-Ostapowicz K., Bielemuk A., Trypuć M., Chilicka M., Tołłoczko H., Wiśniewska A., Wiśniewska G., Terlikowski R.: Postrzeganie śmierci w literaturze średniowiecza, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok.

 33. Sarosiek J., Duliniec J., Faliszewska E.M., Kordecki J.K., Ogonowska J., Szpakowska-Żurawska K., Żurawski A., Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E.: African Plagues, Ist International Congress of Maritime, Tropical and Hyperbaric Medicine, 4-6.06.2009, Gdynia, Poland

 34. Sierakowska M., Siniakowicz K., Doroszkiewicz H., Lewko J., Kowalczuk K., Van Damme-Ostapowicz K., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E.: Ocena jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych, akceptacji niesprawności i umiejętności radzenia sobie w chorobie, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 35. Szpakowska –Żurawska Karolina, Żurawski Arkadiusz, Van Damme-Ostapowicz Katarzyna -Problem ubóstwa w Paragwaju, , V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 36. Van Damme-Ostapoiwcz K., Krajewska-Kułak E., Olszański R., Nahorski W., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłwoska A., Kondzior D.: Evaluation of Podlaskie province nursing care student’s knowledge on tropical meducine, Ist International Congress of Maritime, Tropical andHyperbaric Medicine, 4-6.06.2009, Gdynia, Poland,

 37. Van Damme-Ostapowicz K., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Jankowiak B., Rolka H., Baranowska A., Lewko J., Sierakowska M., Krajewska K., Bielemuk A., Kowalczuk K., Klimaszewska K., Szyszko-Perłowska A., Kondzior D., Kowalewska B.: Jakości życia i zachowania zdrowotne dzieci w domu dziecka na podstawie badań własnych w Białymstoku i Supraślu, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 38. Van Damme-Ostapowicz K., Sarosiek J., Duliniec J., Faliszewska E. M., Kordecki J. K., Kraszyńska A., Ogonowska J., Szpakowska-Żurawska K., Żurawski A., Krajewska-Kułak E.: Plagi Afryki, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok.

 39. Van Damme-Ostapowicz K., Szpakowska-Żurawska K., Sarosiek J.,  Rozwadowska E., Żurawski A., Kraszyńska A., Duliniec J., Krajewska-Kułak E.: Malaria, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok

 40. Varela P., Krajewska-Kułak E., Hatzopulu A., Mandravelli E., Theodosopoulou E.: Postawa rodziców wobec szczepienia młodzieży przeciwko wirusowi HPV, 2 Pannelinio Synedrio Enosis Nosileyton Ellados Rodos (2 Ogólnogrecki Kongres Związku Pielęgniarek Greckich na Wyspie Rodos, 12-15 maj 2009

 41. Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Chilińska J., Dackiewicz H., Jaszewski M., Fiega E., Sieniawska E., Góralczyk M.: Żywienie pozajelitowe podstawą życia komórki i organizmu-skuteczna terapia chorych hospitalizowanych w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w stanach zagrożenia życia, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” , 10-13 grudzień 2009, Białystok

 42. Zysk K., Chilińska J., Wróblewska K., Chojnowska A., Krajewska-Kułak E., Sieniawska E., Góralczyk M., Jankowiak B., Gołębiewska A.: Transplantacja narządów w opinii społecznej na przykładzie wybranej populacji, V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 10-13 grudzień 2009, Białystok


1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconMierzenie jakości pracy szkoły za rok szkolny 2003/2004 – analiza ilościowa I jakościowa egzaminu gimnazjalnego 2004 rok

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconSprawozdanie z działalności Izby za rok 2001 oraz plan pracy na rok 2002, a także jednomyślnie udzielono Zarządowi absolutorium

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconKierunek politologia: studia dzienne (V rok), zaocznych (V rok) I uzupełniające (II rok) Tryb zaj

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconElementy analizy kombinatorycznej” III rok informatyki; uwb rok 2004/2005

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconRok akademicki 2004/05 – sesja letnia – politologia dzienna, rok II, semestr 4 termin: 13 czerwca 2005 r

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconAkademia Ekonomiczna w Krakowie Rok akademicki 2001/2002

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconAkademia Ekonomiczna w Krakowie Rok akademicki 2001/2002

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconAkademia Ekonomiczna w Krakowie Rok akademicki 2001/2002

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconAkademia Ekonomiczna w Krakowie Rok akademicki 2001/2002

Rok 2001 29 Rok 2002 29 Rok 2003 20 Rok 2004 iconAkademia Ekonomiczna w Krakowie Rok akademicki 2001/2002

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom