Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A
Pobierz 85.59 Kb.
NazwaPraktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A
Data konwersji02.01.2013
Rozmiar85.59 Kb.
TypDokumentacja
Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego

Autor programu: dr Stanisława Talaga

Liczba godzin : A-120 godz., B-140godz., C-130godz, D-140godz.

Czas realizacji : semestr II

Miejsce zajęć : oddział wewnętrzny


1. Cel praktyki:

Student zrozumie problemy zdrowotne pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych i podejmie opiekę pielęgniarską


2. Treści programowe:

Procedury i standardy wykonywania działań pielęgnacyjnych w zależności do zaistniałej sytuacji ( typowej lub złożonej). Obserwacja i interpretacja zaburzeń dotyczących podstawowych funkcji życiowych. Rehabilitacja przyłóżkowa i ocena jej efektów.

Edukacja chorego.

Tematy:

Problemy zdrowotne chorego i postępowanie pielęgniarskie:

 1. W chorobie niedokrwiennej serca, zawale mięśnia sercowego

 2. W nadciśnieniu, niewydolności krążenia

 3. W chorobie zakrzepowo-zatorowej, miażdżycy naczyń obwodowych

 4. W zapaleniu oskrzeli, płuc, opłucnej

 5. W astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

 6. W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy

 7. W marskości wątroby

 8. W ostrej i przewlekłej niewydolności nerek

 9. W schorzeniach krwi: białaczki, anemie, skazy krwotoczne

 10. W nadczynności i niedoczynności tarczycy

 11. W reumatoidalnym zapaleniu stawów, toczniem rumieniowatym układowym

 12. W cukrzycy


Prace pisemne:

 1. Student wykona niżej przedstawione zadania:


Rozpoznaj problemy zdrowotne u wybranego pacjenta, określ cel opieki. Zaplanuj działania, zrealizuj, dokonaj ewaluacji i zapisz w obowiązującej dokumentacji proces pielęgnowania. Zaplanuje edukację pacjenta w wybranym dla chorego zakresie.

Czas w jakim obowiązuje prowadzenie dokumentacji ustala prowadzący zajęcia indywidualnie ze studentem.


3. Umiejętności:

W wyniku procesu kształcenia student:

- zna standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w rozwiązywaniu problemów chorych

- rozpozna problemy zdrowotne, zaplanuje, zrealizuje, dokona ewaluacji i udokumentuje

proces pielęgnowania. - podejmie działania w przypadku zagrożenia życia wynikające z

przebiegu choroby lub jej powikłań, a także niepożądanych działań zastosowanego

postępowania terapeutycznego

- podejmie działania w celu zachęcenia chorego do aktywnego udziału w rehabilitacji

- zrealizuje programy edukacyjne

- przestrzega zasad etyki zawodowej, praw pacjenta

- umiejętnie wykorzysta wyniki badań naukowych w działalności praktycznej

- wykorzysta wszystkie możliwości do własnego rozwoju zawodowego


4. Metody oceny:

Obserwacja uczestnicząca, ocena dokumentacji procesu pielęgnowania, ocena programów edukacyjnych, ocena wybranych umiejętności na podstawie karty zaliczeń, samoocena studenta.
Wykaz wybranych umiejętności do zaliczenia na zajęciach praktycznych i praktyce

zawodowej - Pielęgniarstwo Internistyczne


Imię i nazwisko studenta

Rok

Semestr

Studia niestacjonarne


L.p.

Umiejętności

Zajęcia praktyczne

Praktyka zawodowa

Data/podpis

Data/podpis


1.

Rozpoznanie związków przyczynowo - skutkowych

w patologii chorób wewnętrznych2.

Rozpoznanie problemów zdrowotnych, zaplanowanie, zrealizowanie, ewaluacja i udokumentowanie procesu pielęgnowania3.

Rozpoznanie stanów nagłych i podjęcie działań przed-lekarskich w stanach zagrożenia życia chorego4.

Obserwacja i rejestracja dynamiki procesu chorobowego5.

Analiza i rejestracja efektów postępowania farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, psychoterapeutycznego6

Przygotowanie pacjenta do specjalistycznych badań

medycznych zalecanych na podstawie aktualnej

wiedzy medycznej.
7

Przygotowanie pacjenta do samoopieki, prewencji

wtórnej
8

Ocena stanu, planowanie, wykonanie i ewaluacja opieki nad chorymi, którzy nie są w stanie komunikować się efektywnie - przestrzeganie praw pacjenta
9

Umiejętność nawiązania kontaktu i współpracy z pacjentem i rodziną - przestrzeganie zasad etyki zawodowejHISTORIA PIELĘGNOAWANIA

 1. DANE PERSONALNE:

Nazwisko i imię …………………………………………………….wiek …………….

Stan cywilny …………………………………………….zawód ………………………

Miejsce pracy …………………………………….wykształcenie ……………………...

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….

Przyjęty dnia ……………………ze skierowaniem, zgłosił się sam, karetką pogotowia (właściwe podkreślić).

Wypisany ………………………………………… zmarł …………………………….

Rozpoznanie lekarza dyżurnego ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

II. DOTYCHCZASOWA SUTUACJA CHOREGO:

Przebyte choroby ……………………………………………………………………….

Uczulenia ……………………………………………………………………………….

Nietolerancja pokarmowa ………………………………………………………………

Nałogi …………………………………………………………………………………...

III. WARUNKI MIESZKANIOWE

…………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………..

IV. SYTUACJA RODZINNA:

Z kim chory mieszka ………………………………………………………………….

Osoba opiekująca się chorym ………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………….telefon ……………….

Wpływ sytuacji rodzinnej na stan zdrowia ……………………………………………

………………………………………………………………………………………….

V.SYTUACJA ZAWODOWA:

Rodzaj wykonywanej pracy …………………………………………………………….

Czy pacjent dostrzega związek między charakterem pracy a jednostka chorobowa …...

…………………………………………………………………………………………..

VI. DANE OKRESLAJĄCE STAN BIOLOGICZNY PACJENTA

Układ sercowo naczyniowy ……….. Układ oddechowy ……………….

…………………………………….. ……………………………………

…………………………………….. ……………………………………

Układ pokarmowy………………… Układ moczowo-płuciowy ………

…………………………………….. …………………………………… …………………………………….. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

Układ kostno-stawowo-mięsniowy . zmysły i skóra ……………………

……………………………………. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

Układ nerwowy ………………….. Aktywność ruchowa …………….

……………………………………. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

……………………………………. ……………………………………

…………………………………….. ……………………………………

Stan higieniczny ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Inne ……………………………………………………………………………………..

VII. STAN PSYCHICZNY:

Stosunek chorego do hospitalizacji …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Stosunek do leczenia ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

VIII. LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

INDYWIDUALNA KARTA PIELĘGNOWANIA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………Oddział ……………………………

Nr sali …………………..

PROBLEM

PLAN OPIEKI


R

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

N
PROBLEM

PLAN OPIEKI


R

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

N

R

N


Imię i nazwisko ………………………………………………………………………….

Data dyżuru

Ocena wyników opieki pielęgniarskiej

Wskazówki – uwagiDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconPraktyka zawodowa z Podstaw Pielęgniarstwa studia niestacjonarne

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconPraktyka zawodowa z pielęgniarstwa neurologicznego- od roku 2008/09

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconVol LV, suppl. VII, 69 sectio d 2000 Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego z Pracownią Pielęgniarstwa Onkologicznego

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconLiczba godzin kursu – 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym lub stacjonarnym

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconPraktyka zawodowa technik organizacji reklamy

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconPraktyka zawodowa – formularz zgłoszeniowy Część A

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconEfekty kształcenia praktyka zawodowa nr Wiedza

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconPraktyka zawodowa z przedmiotu pielęgniarstwo chirurgiczne

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconPraktyka zawodowa – technik obsługi turystycznej

Praktyka zawodowa z pielęgniarstwa internistycznego Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : A iconTechnik ekonomista praktyka zawodowa semestr III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom