Mechanizm działania
Pobierz 422.32 Kb.
NazwaMechanizm działania
strona2/8
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar422.32 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Podsumowanie leków przeciwpadaczkowych:

Lek

Blokowanie kanału dla Na+

Blokowanie kanału dla Ca2+(T)

Ulepszenie neurotransmisji GABA

wydzielania kwasu glutaminowego

Fenytoina

+


Karbamazepina

+


Fenobarbital+
Kwas walproinowy

(+)
+
Etosuksymid
+Diazepam

(+)
+
Lamotrygina

++

Wigabatryna+
Gabapentyna+ (?)Leki znieczulające ogólnie (Anestetyki):

/aby uzyskać pełny efekt znieczulenia ogólnego stosujemy najczęściej kilka leków, gdyż nie dysponujemy takim lekiem który by spełnił wszystkie normy stawiane anestetykom – narkoza, zwiotczenie mięśni, analgezja/

a) Anestetyki wziewne:
Halothanum

Halotan

2-bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan

-

- zakłada się, że lek ten (jak inne anestetyki wziewne) wnika do warstwy lipidowej błon kom. neuronów upłynniając je, co zakłóca ich przewodnictwo elektryczne

- inna teoria mówi, że tego typu leki wiążą się z cz. hydrofobową protein błonowych (w tym receptorów), przez co hamują neurotransmisję.

- znieczulenie ogólne

- ciecz o Tw ok. 50ºC (zaleta)

- nie tworzy mieszaniny wybuchowej z powietrzem (zaleta)

- ok 20% leku ulega metabolizowaniu w ustroju do metabolitów stymulujących autoagresję (wada)

- wziewny anestetyk – znieczulenie ogólne (w premedykacji)
Ether ethylicus pro narcosi

Eter etylowy do narkozy

-

-

j.w.

- jest prekursorem innych silniejszych anestetyków wziewnych (opisanych poniżej)

- znieczulenie ogólne

- silniejsze działanie od poprzednika

- jest palny i wybuchowy (wada)

j.w.
Isofluranum

Izofluran

Eter difluorometylo-1-chloro-2,2,2-trifluoroetylowy

-

j.w.

- najsilniejszy z tych leków

- nasila działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe o niedepolaryzacyjnym mechanizmie działania

- znieczulenie ogólne

- ciecz o Tw ok. 50ºC (zaleta)

- niepalna (zaleta)

- praktycznie nie metabolizowany w ustroju - wydalany przez płuca (zaleta)

j.w.
Desfluranum

Dezfluran

Eter difluorometylo-1,2,2,2-tetrafluoroetylowy

-

j.w.

- nasila działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe o niedepolaryzacyjnym mechanizmie działania

- znieczulenie ogólne

- ciecz o Tw ok. 50ºC (zaleta)

- niepalna (zaleta)

- praktycznie nie metabolizowany w ustroju - wydalany przez płuca (zaleta)

j.w.
Sevofluranum

Sewofluran

Eter fluorometylo-1-(trifluorometylo)-2,2,2-trifluoroetylowy

-

j.w.

- nasila działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe o niedepolaryzacyjnym mechanizmie działania

- znieczulenie ogólne

- ciecz o Tw ok. 50ºC (zaleta)

- niepalna (zaleta)

- praktycznie nie metabolizowany w ustroju - wydalany przez płuca

j.w.

b) Anestetyki dożylne:

- ultrakrótko działające 2-tiobarbiturany i N-metylobarbiturany:

p. kwasu 2-tiobarbiturowego
Thiopentalum

(lub Thiopentalum Natricum)

Tiopental

(lub Tiopental sodowy)

Kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-2-tiobarbiturowy

Thiopental

- depresyjne na OUN - aktywacja receptora GABA-A – łącząc się z receptorem wydłuża czas otwarcia kanału dla Cl- przez co dochodzi do hiperpolaryzacji i osłabieniu procesów pobudzania

- wprowadzenie S zamiast O podnosi lipofilowość związku przez co lek łatwiej penetruje w głąb OUN

- znieczulenie ogólne

- wywołuje sen (narkozę) - 10-20s

- krótkie, ale głębokie działanie (dzięki większej lipofilowości)


- nie zwiotcza mięśni szkieletowych i nie ma właściwości analgetycznych (przeciwbólowych) - wada

- dożylny anestetyk stosowany w premedykacji do wstępnego wprowadzenia w stan uśpienia


p. kwasu barbiturowegoMethohexitalum

(lub Methohexitalum Natricum)

Metoheksital

(lub Metoheksital sodowy)

Kwas 5-allilo-1-metylo-5-(1-metylo-2-pentynylo) barbiturowy

Brevital

j.w.


+ wprowadzenie grupy metylowej w pozycję 1 podnosi lipofilowość związku przez co lek łatwiej penetruje w głąb OUN

+ silniejszy od tiopentalu

j.w.


+ te same wady

j.w.

- inne:
Propofolum

Propofol

2,6-diizopropylofenol

Disoprivon

- wysoka lipofilowość i rozpuszczalność w tłuszczach, słaba w wodzie

- nie do końca poznany mechanizm, ale prawdopodobnie związany z układem GABA-ergicznym

- wywołuje uśpienie w ciągu

20-45s

- stosowany do wprowadzania w stan uśpienia w premedykacjiKetaminum (Ketamini hydrochloridum)

Ketamina (chlorowodorek Ketaminy)

(R,S)-2-(o-chlorofenylo)-2-metyloaminocykloheksanon

Ketalar, Ketanest

- Agonista receptorów opioidowych

- Antagonista receptory NMDA

- ze względu na wysoką lipofilowość łatwo przenika do OUN

- S-enencjomer jest silniejszy

(3-4 razy większe powinowactwo w stosunku do receptora NMDA)

(dodatkowo hamowaniem wychwytu zwrotnego monoamin)

- wywołuje narkozę po 30s

- dodatkowe działanie przeciwbólowe


(dodatkowe działanie parasympatykolityczne i sympatykolityczne)

- stosowany do wprowadzania w stan uśpienia w przypadkach gdy pacjent odczuwa silny ból np. po poparzeniu

p. imidazoluEtomidatum

Etomidat

Ester etylowy kwasu (R)(+)-1-(α-metylobenzylo) imidazolo-5-karboksylowy

Hypnomidate

- działanie depresyjne na OUN związane nasilaniem neurotransmisji GABA-ergicznej

- R-enancjomer jest formą czynną leku


- wywołuje narkozę, ale nie wykazuje działania przeciwbólowego

- 12 razy silniejszy od tiopentalu i

5-6 razy silniejszy od metoheksinolu


- środek wprowadzający w narkozę stosowany w premedykacji (chętniej od barbituranów)

Do wywołania miorelaksacyjnego efektu (zwiotczenia mięśni szkieletowych) stosujemy w premedykacji: Cisatracurium, Atracurium, Vekuronium lub Pipecuronium
1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania

Mechanizm działania iconMechanizm działania światła lasera

Mechanizm działania iconLeki neuroleptyczne mechanizm działania leków neuroleptycznych

Mechanizm działania icon1. Pompa sodowo potasowa której mechanizm działania polega na enzymatycznych I energetycznych zjawiskach w błonie komórkowej wywołuje

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom