Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri
Pobierz 43.38 Kb.
NazwaRak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar43.38 Kb.
TypDokumentacja
Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri


 • W Polsce częstość występowania wynosi około 8.6% (II miejsce po ca mammae, ale IV miejsce pod względem zgonów)
 • Najczęściej rozpoznawany u kobiet po 40 roku życia

Czynniki ryzyka

 • Niski status socjoekonomiczny

 • Niski poziom higieny osobistej i seksualnej

 • Wcześnie rozpoczęte życie płciowe

 • Częsta zmiana partnerów

 • Duża liczba porodów

 • Infekcja HPV i HSV-2 jako kofaktor

 • Palenie papierosów

 • Doustne tabletki antykoncepcyjne

System Bethesda 2001

 • Jakość materiału

 • Opis wyniku –w granicach normy

 • ASCUS-atypical sguamous cells of undeterminated significance,

 • AGUS-atypical glandular cells of us,

 • L-SIL (CIN I),

 • H-SIL (CIN II, CIN III= carcinoma in situ = ca praeinvasivum),

 • carcinoma invasivum

W kanale szyjki macicy znajduje się nabłonek gruczołowy, a na tarczy nabłonek wielowarstwowy płaski

Profilaktyka sprowadza się do wykonywania w każdej kobiety, która rozpoczęła współżycie płciowe cytologii raz na rok, a w sytuacjach wątpliwych cytologii z kolposkopią

Każda nadżerka prawdziwa szyjki macicy u kobiety, która regularnie współżyje wymaga bezwzględnego leczenia.

Dysplazja szyjki macicy jest to etap karcynogenezy prowadzący do raka inwazyjnego

 • CIN = cervical intrepithelial neoplasia

 • CIN I zmiany dotyczą 1/3 grubości nabłonka i cofają się w 70% przypadków

 • CIN II zmiany dotyczą 2/3 grubości nabłonka- kolposkopia i wycinki

 • CIN III zmiany obejmują cały nabłonek, kolposkopia, wycinki, konizacja chirurgiczna

Grading = histologiczny stopień zróżnicowania

 • I stopień czyli najlepiej zróżnicowany, najlepiej rokuje

 • II stopień pośredni

 • III najmniej zróżnicowany, duża różnorodność komórek, najgorzej rokuje

Stading = kliniczny stopień zaawansowania

 • T= tumor czyli wielkość guza

 • N = nodulus czyli zajęcie węzłów chłonnych

 • M = metastases czyli obecność przerzutów.

Kolposkopia jest to badanie wprowadzone w 1924 roku przez Himselmanna i pozwala na oglądanie zmian szyki macicy w 10-40 krotnym powiększeniu, które mogą ulec progresji do CIN i raka. Oceniamy strefę przekształceń, zwracamy uwagę na układ naczyń, mozaiki i puncikowanie, zawartość glikogenu w komórkach itp.

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • Badanie kliniczne z oceną przymacicz

 • Badanie RTG klatki piersiowej

 • Badanie USG nerek

 • Badania podstawowe do operacji

 • W II i III stopniu wlew doodbytniczy i urografia dożylna

Podział kliniczny

 • O-Ca in situ, nie przekracza błony podstawnej

 • I-ograniczony do szyjki macicy

 • Ia1-głębokość nie przekracza 3 mm

 • Ia2-głębokość nie przekracza 5 mm

 • Ib- powyżej 5 mm, widoczny klinicznie

 • II przechodzi na przymacicza i/lub pochwę, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • IIa- nacieka pochwę nie dochodząc do dolnej 1/3

 • IIb- nacieka przymacicza nie dochodząc do kości

III - nacieka przymacicza dochodząc do kości miednicy lub pochwę na całej jej długości
III a -zajmuje całą pochwę nie dochodząc do kości
III b -dochodzi do ścian miednicy, może dawać wodonercze
IV - przechodzi poza obręb miednicy lub nacieka błonę śluzową pęcherza i odbytnicy
IV a - nacieka narządy sąsiednie
IV b - daje przerzuty odległe (wątroba, kości, płuca, jelita).

Leczenie

 • O-zabiegi oszczedzające

 • I-chirurgia i radioterapia

 • IIa-chirurgia i radioterapia

 • IIb-radioterapia

 • III-radioterapia

 • IV-radioterapia palitywna

 • 100%


75-80 %


55-60 %


30 %

10 %

Leczenie oszczędzające


 • Konizacja chirurgiczna
 • Amputacja szyjki macicy

Leczenie chirurgiczne polega na wykonaniu operacji sposobem Wertheima-Meigsa czyli usunięciu macicy z przydatkami z mankietem pochwy i węzłami chłonnymi miednicy mniejszej.

Radioterapia polega na brachyterapii śródpochwowej zawsze i w przypadku istnienia przerzutów do węzłów teleterapii zewnętrznej.

Rak przedinwazyjny szyjki macicy w ciąży -ścisła obserwacja do porodu (cytologia, kolposkopia), po porodzie weryfikacja histopatologiczna. Rak przedinwazyjny nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami natury.

Inwazyjny rak szyjki macicy w ciąży

 • I trymestr ciąży- Ib-proste lub rozszerzone wycięcie macicy z przydatkami z uzupełniającą radioterapią, zaś II i III stopień radioterapia z następowym usunięciem martwego płodu

 • II trymestr-decyzja zależy od pacjentki

 • III trymestr-Ib-cięcie cesarskie po ukończonym 28 tyg, z następowym leczeniem chirurgicznym i radioterapią.


Obserwacja po leczeniu

 • Badanie kliniczne i ginekologiczne co 3 miesiące przez 5 lat , a potem co 6 miesięcy do końca życia.

 • Wznowy wczesne-do roku po leczeniu

 • Wznowy odległe-po 5 latach od leczenia.

Rak jajnika = Carcinoma ovarii

 • Nabłonkowe -55-60% wszystkich

 • Gonadalne-7%

 • Germinalne-20%

 • Przerzutowe

Epidemiologia

 • Każdy wiek

 • Nieródki

 • Nosicielki mutacji BRCA1

 • Choroby wirusowe w dzieciństwie (świnka, odra, różyczka)

 • Czynniki środowiskowe (azbest)


Nowotwory nabłonkowe

 • Surowicze-serosum
 • Śluzowe-mucinosum
 • Endometrioidalne-endometrioides.

Surowiczy rak jajnika

 • Cystadenoma serosum, 100 % wyleczeń

 • Cystadenoma serosum borderline malignancy, miejscowa złośliwość, nie nacieka podścieliska, ale może dać wszczepy do otrzewnej

 • Cystadenocarcinoma serosum, najczęstszy nabłonkowy, w 75% przypadków obustronny, rokowanie złe.Objawy kliniczne

 • Spadek wagi ciała

 • Osłabienie

 • Powiększenie się obwodu brzucha

 • Bóle podbrzusza, ale rzadko ostry brzuch

Rak jajnika-rozpoznanie

 • Badanie kliniczne

 • USG

 • Ca-125

 • Wlew doodbytniczy

 • Urografia

Rak jajnika-leczenie

 • Chirurgiczne
 • Chemioteapia
 • Radioterapia

Istotą leczenia chirurgicznego jest usunięcie jak największej ilości tkanki nowotworu

Germinalne nowotwory jajnika

 • Najczęściej u dziewczynek i młodych kobiet

 • 95% to łagodne potworniaki = teratoma adultum

 • Pozostałe 5% to teratoma immature, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, chorioncarcinoma


Objawy kliniczne nowotworów germinalnych to powiększanie się obwodu brzucha i silny ból.

5% guzów germinalnych jajnika to nowotwory bardzo złośliwe (10 % przeżywa 2 lata), szybko rosnące, osiągające bardzo duże rozmiary, produkujące AFP lub HCG, leczone chirurgicznie z następową radioterapią.

Nowotwór gonadalny jajnika

 • Follikuloma=ziarniszcak

 • Thecoma=otoczkowiak

 • Fibroma=włókniak

 • Androblastoma

Nowotwory gonadalne jajnika są względnie złośliwe, najczęściej jednostronne, ich markerem jest stężenie estradiolu.

Podział kliniczny raka jajnika

 • I ograniczony do jajników

 • Ia-ograniczony do jednego jajnika, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ib-ograniczony do obydwu jajników, nieuszkodzona torebka jajnika, bez wysięku

 • Ic-ograniczony do obydwu jajników z uszkodzoną torebką i/lub wodobrzusze

 • II guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej

 • IIa- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem narządów miednicy mniejszej

IIb- guz jednego lub obydwu jajników z zajęciem innych narządów
IIc-guz jednego lub obydwu jajników z pękniętą torebką, wodobrzuszem i z zajęciem innych narządów miednicy mniejszej
III-obejmuje jeden lub oba jajniki z przerzutami poza miednicę do węzłów, na powierzchnię wątroby, z zajęciem jelita lub sieci
IIIa-ograniczony do miednicy, z rozsiewem na powierzchni otrzewnej
IIIb-ograniczony do miednicy mniejszej, z rozsiewem na powierzchni otrzewnej do 2 cm
IIIc-ograniczony do miednicy mniejszej z rozsiewem na powierzchni otrzewnej powyżej 2 cm, z zajęciem węzłów pozaotrzewnowych i pachwinowych
IV-przerzuty do płuc i do miąższu wątroby

Leczenie

 • Operacja radykalna

 • Chemioterapia (cisplatyna, cyklofosfamid, adriamycyna, chlorambycyl)

Chemioterapię rozpoczynamy około 7-28 dni po operacji, wyjątkowo 1-3 cykle indukcyjne, odstępy wynoszą od 4-6 tygodni, najczęściej stosujemy od 6-9 cykli

Jeśli po 3-4 cyklach brak poprawy w leczeniu zmieniamy schemat leczenia.

Leczenie prowadzimy zawsze pod kontrolą leukocytozy, poziomu płytek, mocznika, kreatyniny i enzymów wydolności wątroby.

Po operacji i chemioterapii wykonujemy laparoskopię second look z pobraniem wymazów z otrzewnej

W przypadku wznowy lub nieskuteczności leczenia możemy zastosować chemioterapeutyki II rzutu czyli wepesid, carboplatynę, alkeran, ifosfamid, taksol, treosulfan

Odsetek przeżyć 5-letnich

 • I-70%

 • II-40%

 • III-10%

 • IV-2%

Rak endometrium = carcinoma endometrii

 • U kobiet po menopauzie (tylko 5% wcześniej)

 • U kobiet z zaburzeniami metabolicznymi

 • Nieródki

 • Wczesna menarche i póżna menopauza


Stany przedrakowe

 • Hyperplazja prosta z atypią lub bez
 • Hyperplazja złożona z atypią lub bez


Objawy kliniczne

 • Acykliczne krwawienia

 • Bóle

 • upławy

Każde acykliczne krwawienie u kobiet po menopauzie wymaga wyłyżeczkowania jamy macicy i weryfikacji histopatologicznej

Rozpoznanie

 • Badanie histopatologiczne

 • USG-każdy nieregularny kształt, polipy, wzmożenie echa, płyn powyżej 2 ml, naciekanie mięśnia, po menopauzie endometrium grubsze niż 5 mm

 • histeroskopia

Postępowanie kliniczne

 • U kobiet przed 40 rż w przypadku rozrostów bez atypii wyłyżeczkowanie jamy macicy, a następnie duże dawki gestagenów

 • Po 40rż hysterectomia z przydatkami


Klasyfikacja kliniczna

 • I ograniczony do trzonu

 • Ia-ograniczony do endometrium

 • Ib-do ½ grubości myometrium

 • Ic-ponad ½ grubości endometrium

 • II przechodzi na szyjkę

 • IIa-naciekanie gruczołów szyjki

 • IIb-naciekanie podścieliska szyki

Klasyfikacja kliniczna cd.

 • III przechodzi poza macicę, ale nie wychodzi poza miednicę

 • IIIa-nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki i/lub w wymazach z otrzewnej

 • IIIb-przerzuty do pochwy

 • IIIc-przerzuty do węzłów miednicy i/lub przyaortalnych

 • IV wychodzi poza miednicę

 • IVa-nacieka pęcherz lub odbytnicę

 • IVb-odległe do węzłów pachwinowych

Grading

 • G1-rak gruczołowy wysoko dojrzały(<5% utkania raka litego)

 • G2-rak gruczołowy średnio dojrzały (6-50% raka litego)

 • G3-rak lity lub całkowicie niezróżnocowany(>50% raka litego).

Leczenie

 • I-chirurgia i radioterapia

 • II-chirurgia i radioterapia, czasem odwrotnie

 • III-radioterapia

 • IV-hormonochemioterapia i leczenie objawowe

Odsetek 5-letnich przeżyć

 • I-72%

 • II-56%

 • III-31%

 • IV-10%


Mięśniaki macicy=leyomyoma

 • Najczęstszy nienowotworowy guz macicy

 • Najczęściej u kobiet w wieku okołomenopauzalnym

 • Powstają na skutek hyperestrogenizmu

 • Mogą powodować bóle, obfite krwawienia, niepłodnośc


Mięśniaki podział

 • Podśluzówkowe

 • Śródścienne

 • podsurowicówkowe

Mięśniaki leczenie

 • Tylko wtedy gdy dają objawy kliniczne

 • Usunięcie histeroskopowe

 • Wyłuszczenie

 • Amputacja trzonu macicy

 • Tylko 0.5% mięśniaków ulega zezłośliwieniu w mięsaki

Rak sromu = carcinoma vulvae

 • Rozwija się na podłożu dystrofii sromu, która może być hyperplastyczna, atroficzna lub mieszna

 • Daje 2 podstawowe objawy kliniczne czyli ból i świąd

 • Dotyczy przede wszystkim kobiet starszych, po 50 rż.

Nowotwory niezłośliwe sromu

 • Włókniak, tłuszczak, mięśniak, naczyniak, kłębczak, obłoniak, ziarniniak naczyniowy, gruczolak potowy, endometrioza.

Podstawą rozpoznanie jest pobranie wycinków i badanie histopatologiczne.

Podział histologiczny

 • Rak płaskonabłonkowy

 • Rak gruczołowy

 • Rak jasnokomórkowy

 • Choroba Pageta

Klasyfikacja kliniczna

 • O-in situ

 • I-ograniczony do sromu i/lub krocza, do średnicy 2 cm, węzły chłonne nie zajęte

 • II-jak wyżej ale guz powyżej 2 cm

 • III-nacieka dolną część cewki lub pochwę lub odbyt i jednostronne przerzuty do węzłów

 • IVa-nacieka górną część cewki , pęcherz, odbytnicę, kości miednicy, daje obustronne przerzuty do węzłów

 • IVb-przerzuty odległe


Leczenie

 • Wycięcie zmiany w granicach zdrowych tkanek

 • Prote wycięcie sromu

 • Całkowite wycięcie sromu

 • Radioterapia

 • Chemioterapia

Rak pochwy=carcinoma vaginae

 • Zawsze płaskonabłonkowy

 • Zwykle rozwija się w górnej 1/3 pochwy, często ulega owrzodzeniu i wtedy mamy brunatne, krwiste upławy

 • Może rozwijać się w każdym wieku

 • Często występuje jako polip pochwy

Rak pochwy podział kliniczny

 • I-obejmuje ściany pochwy

 • II-tkanki przypochwia, ale nie dochodzi do ścian miednicy

 • Dochodzi do ścian miednicy

 • Nacieka narządy sąsiednie lub wychodzi poza granice miednicy lub nacieka narządy sąsiednie

Rak pochwy -leczenie

 • I-operacja sp. Meigsa jak w raku szyjki

 • W przypadku lokalizacji w okolicy wejścia do pochwy vulvectomia jak w Ca vulvae

 • Wszystkie inne przypadki to radioterapia

5 lat przeżywa średnio 35-40%.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconRak szyjki macicy a seksualność. Cervical cancer and sexuality

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconWalki z rakiem szyjki macicy

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconProgram profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconOrganizacja I finansowanie programów profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconLista gabinetów realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconProgram profilaktyki raka szyjki macicy etap Pogłębionej Diagnostyki

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconAnkieta dla kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconProgram profilaktyki raka szyjki macicy czekasz na objawy? Może być za późno

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconKomunikat dotyczący Świadczeniodawców, którzy realizują umowy w zakresie: poz oraz Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Rak szyjki macicy = Carcinoma colli uteri iconWybierz życie – pierwszy krok” Program edukacyjny, obejmujący profilaktykę zakażeń wirusem hpv I raka szyjki macicy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom