Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach




Pobierz 279.02 Kb.
NazwaOdruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach
strona6/6
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar279.02 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

37. Znieczulenie ZO porodu nie:

1. zwiększa częstości cięć

2. powoduje zmniejszenie ilości noradrenaliny u rodzącej i w związku z tym poprawia czynność skurczową

wszystkie


38. – Przeciwwskazania do znieczulenia ZO porodu:

 1. miednicowe położenie płodu

 2. ciąża mnoga

 3. stany przedrzucawkowe

 4. łożysko przodujące

 5. cukrzyca u matki

39. – Przeciwwskazania do analgezji porodu bądź cięcia cesarskiego w znieczuleniu ZO:

1. przeciek prawo-lewy

2.stenoza mitralna

3.przeciek lewo - prawy


40. – Leki niesteroidowe przeciwzapalne nie zwiększają krwawienia:

1. alkoholizm

2. nadużywania benzodiazepin ?

3. gastroduodenopathia ?

4. podeszły wiek


41. – Niedepolaryzujące leki zwiotczające i ich przechodzenie przez łożysko i wpływ na płód

 1. przechodzą i nie działają na płód

 2. nie przechodzą i nie działają

 3. przechodzą ale ich działanie nie ma znaczenia


42. – Wysokie dawki Dopexaminy powodują:

1. hipotensia

2. bradykardia

3. tachykardia


43. Jakie bakterie powodują wysypkę plamistą na skórze:

1. Nejseria meningitis


44. – Dziecko po 8h, karmione piersią, z ciśnieniem zmierzonym na przedramieniu 80/40 mmHg, z tachykardią 160/min, kwasicą, przy stwierdzeniu braku tętna na obu tętnicach udowych. Co podejrzewamy?

1. Koarktacja aorty


45. – W końcowym stadium niewydolności wątroby typowymi zaburzeniami hemodynamicznymi są:

1. tachykardia, zwiększony rzut i obniżony opór obwodowy

2. czynność serca, opór obwodowy

3. rzut serca


46. - Obniżony próg drgawkowy ???

1.hiperwentylacja

2.hipotermia

3. hipowentylacja


47. – Zespół Pickvicka? – spada wrażliwość chemoreceptorów na pCO2 – z jaką patologią to kojarzono:

1. zwiększenie masy ciała


47. – Przy stwierdzeniu atypowej pseudocholinesterazy nie powinno się stosować:

1. Mivacurium ?

2. Wecuronium

3. Pancuronium

4. Rocuronium


48. – Wzrost ryzyka zgonu okołooperacyjnego u ludzi starszych może być spowodowany z wyjątkiem ;

1. rodzajem znieczulenia

2. chorobami krążenia

3. chorobami układu oddechowego

.

49. – Ból po torakotomii, sposoby przeciwdziałania:

1. do cewnika

2. dożylne podawanie Pyralginy

3. doopłucnowo

4.

5. wszystkie


50. – Całkowite działanie lecznicze CPAP wypływa z reakcji przepływu oddechowego a dopływ świeżych gazów i powinien wynosić:

a. wentylacji minutowej

b. 2 x krotnej wentylacji minutowej

c. przepływowi szczytowemu

d. nasilonemu przepływowi wydechowemu

e. 3 x krotnej wentylacji minutowej


51. – Odwodnienie u dziecka z tetralogią Fallota

a. jest wskazane z powodu niewydolności krążenia spowodowanego wadą

b. nie jest wskazane ponieważ wywoła napad hipoksemiczny, zator lub zakrzep

c. spada ryzyko wzrostu ciśnienia przy wprowadzeniu do znieczulenia

d. zmniejsza ryzyko krwawienia sródoperacyjnego

e. żadna z wyżej wymienionych


52. – Stosowanie Bupiwacainy w położnictwie jest wskazane z wyjątkiem:

1. dodanie adrenaliny opóźnia wchłanianie do krążenia


53. – Z punktu widzenia anestezjologa w niedrożności jelit znaczenie mają:

1. zasadowica metaboliczna

2. kwasica

3. odwodnienie z hipochloremią

4. hipotonia

5.


54. – COPD ( pochp ) w premedytacji nie stosuje się:

1. antybiotykoterapii celowanej

2. leków rozszerzających oskrzela

3. atropiny??

4. tlenu


55. - Desfluran nie nadaje się do indukcji ponieważ jako jedyny daje depresję układu oddechowego:

1. co prawda a co fałsz : pierwsze prawdziwe , drugie nie


56. - Aby zapobiec uszkodzeniu płuc ???VALI ( VILI ) uszkodzenie płuc zależne od wentylacji mechanicznej ) należy

a. utrzymywać objętość oddechową pomiędzy 8-10 ml/kg

b. wydłużać fazę wydechu 0 30-40%

c. utrzymywać objętość oddechową rzędu 4-8 ml/kg

d. stosować BIPAP

e. jak najszybciej przejść na wentylacje nieinwazyjną

wszystkie prawdziwe


57. – Zespół niewydolności oddechowej noworodka po benzodwudiazepinach stosowanych u matki powoduje wszystko za wyjątkiem:

a. spadek napięcia mięśni

b. spadek odruchów neurologicznych

c. bezdech

d. powoduje obniżenie punktacji w skali AGAR

e. powoduje hipertermię


58. – Trudna intubacja

1. skala Malapatjego 4

2. wzrost powyżej 200 cm

3. odległość bródkowo-mostkowa 12 cm

4. odległość tarczowo – bródkowa 6 cm

5.


59. – Po wylewie PP – pęknięty tętniak pojawiają się zaburzenia rytmu:

co robimy:

 1. jeżeli stabilne hemodynamicznie –sami ustąpią po 2 tyg.



60. - Hemodializą leczy się zatrucie:

a. barbituranami

b. dwudiazepinami

c. glikol etylenowy i metanol

d. narkotyki

e. trójcykliczne antydepresanty


61. – Wypadek komunikacyjny - mężczyzna z odmą narastającą mimo drenażu to: rozerwanie oskrzelowo-tchawicze


62. – Wpływ hipotermii na organizm

1. ogrzać do prawidłowej temp. Ponieważ defibrylacja poniżej 30C jest nieskuteczna


63. – Wczesne powikłania przeszczepu wątroby wymagające interwencji chirurgicznej to:

1. zakrzepica żyły wątrobowej i żyły wrotnej


64. – Szybki wzrost OCŻ u dzieci to wszystko z wyjątkiem odwodnienia


65. – Znieczulenie noworodka z atrezją dwunastnicy to FNT, Tiopental, Atracurium, O2/Air + Sevo

Treść pytań wymaga korekcji


66. - MF nie podawać w ZO ciągłym piersiowym


67. – Wskazania do blokady międzyżebrowej


68. – Blokada doopłucnowa: wskazania


69. – TENS (przezskórna stymulacja nerwów)


70. – Wskazania do pirometrii przedoperacyjnej – POCHP, astma


71. – Czynnikami powodującymi spadek MAC to: …(nie płeć)


72. – Przepuklina to znieczulenie do Th5


73. - Operacja jądra to znieczulenie do Th9


74. – Monitorowanie blokady nerwowo-mięśniowej: TOF, DBS


75. – Wentylacja jednego płuca – wskazania


76. – Zespół TUR jest spowodowany i zależy od, … z wyjątkiem ciśnienia

tętniczego


77. – Wczesnym objawem hipotermii złośliwej jest tachykardia


78. – Sposoby obniżania ICP podczas operacji


79. – Zmiany Et CO2 przy obniżonym rzucie serca różni się o:

 1. +/- 3mmHg od PaCO2

 2. obniża się

 3. nie zmienia się

 4. ...


80. - Leki NTG, ACE Labetalol stosuje się we wstrząsie

 1. septycznym

 2. anafilaktycznym

 3. hipowolemicznym

 4. neurogennym

 5. kardiogennym


81. – Stosowanie bupivacainy w położnictwie jest związane ... z wyjątkiem:

 1. powoduje dobrą analgezję bez blokady motorycznej

 2. jej wysokie wiązanie z białkami jest dobre

 3. ..

 4. dodatek Adrenaliny ma wpływ na jej wchłanianie

 5. jej najważniejszą cechą jest kardiotoksyczność


82. – Na szybki wzrost OCŻ u dziecka ma wpływ:

 1. Przewodnienie

 2. Niewydolność lewej komory

 3. Odwodnienie

 4. Wzrost ciśnienia w tętnicach płucnych

 5. ..


83. – Przeciwskazania do ZO w chorobach serca:

 1. stenoza mitralna

 2. niedomykalność mitralna

 3. wady serca z przeciekiem P-L

 4. wady serca z przeciekiem L-P

 5. niedomykalność aorty


84. – Toksydrom cholinolityczny najbardziej typowy:

  1. bradykardia

  2. szpilkowatość źrenic

  3. pocenie się i ślinotok

  4. osłabienie mięśni

  5. tachykardia, hipertermia, wzrost ciśnienia

85. – Przy znieczuleniu pacj. do operacji tylnej jamy w pozycji siedzącej – nie przyginać głowy

86. - W czym nie stosować hemodializy

87. - pamiętam jedno tylko pytanie nie stety. pewnie szok.

> " brzmiało miniej wiecej tak: jaki jest zakres unerwienia skóry przez

nerw

> skórny boczny uda"

1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconMotto: „Małe piękno zaklęte w małym instrumencie może być udziałem każdego I może być początkiem drogi ku wielkiej sztuce”

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconArt. 18 § 2 umowa o pracę może być bardziej korzystna lub równa przepisom prawa pracy ale nie może być gorsza

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconArt. 18 § 2 umowa o pracę może być bardziej korzystna lub równa przepisom prawa pracy ale nie może być gorsza

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconOstrzeżenie: praca z przewodami elektrycznymi może być niebezpieczna! Instalacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowanego instalatora

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconTo bardzo ważne I cenne, że chcesz pomóc dziecku, które doznaje krzywdy. Być może jesteś jedyną osobą, która może ochronić je przed przemocą

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconW razie potrzeby punkty programu mogą być zmienione, a cena ponownie skalkulowana. Program może także być zmodyfikowany w zależności od opcji przelotu międzynarodowego

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconOd pewnego czasu pojawiają się opinie o tym, że przy Żywieniu Optymalnym może wystąpić nadmiar witaminy A, która może być szkodliwa. Jak jest z witaminą A?

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconTydzień temu spotkaliśmy się ponownie na Enter 2016. Spotkanie to okazało się nie być dyskusją środowiska tylko spotkaniem z władzami miasta. Być może dobrze

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconMoże być definiowana jako

Odruch oczno-sercowy może być wywołany w operacjach iconCzy kobieta może być ogniem?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom