Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna)
Pobierz 20.49 Kb.
NazwaWzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna)
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar20.49 Kb.
TypDokumentacja
Wzór pracy magisterskiej

Praca magisterska

(eksperymentalno-analityczna)

TEMAT PRACY

1. Wprowadzenie

 • ogólna charakterystyka tematu

 • analiza tematyki jako problemu

 • skrótowa informacja o dokonaniach w temacie

 • problematyka przewidywana do rozwiązania

2. Stan wiedzy z zakresu tematu pracy (studium literaturowe)

 • ogólna analiza literatury przedmiotu

 • analiza dotychczasowych dokonań

 • hipoteza własnych badań

3. Cel i zakres pracy (sformułowanie problemu badawczego)

 • cel główny i szczegółowy pracy

 • zakres pracy

4. Metodyka badań (rozwiązanie zagadnienia)

 • ustalenie metod badawczych

 • obiekt badań

 • aparatura badawcza

 • warunki badań

 • technika przetwarzania i zbierania danych

5. Wyniki badań i ich analiza

 • prezentacja wyników graficzna lub tabelaryczna

 • opracowanie statystyczne wyników

6. Dyskusja wyników badań

7. Podsumowanie i wnioski końcowe

 • ogólne podsumowanie realizacji pracy

 • wnioski poznawcze i aplikacyjne

 • wytyczne co do kierunków dalszych badań

8. Literatura (bibliografia)

 • wykaz alfabetyczny źródeł literatury

 • zestawienie (norm, ustaw itp. po wykazie alfabetycznym)

 • aneks materiałów (zamieszczenie pomocniczych wyników pracy)(Wzór)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE (14p)

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII (14p)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (12p)

Kierunek

BIOTECHNOLOGIA (12p)


Imię i NAZWISKO (12p)

Nr albumu XXXXX (12p)


TYTUŁ PRACY (14p)

Tytuł pracy w języku angielskim (14p)


Praca magisterska wykonana (14p)

w Katedrze ………..

pod kierunkiem

prof. dr. hab.


Lublin ….. (rok)

(Wzór)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE (14p)

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII (14p)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (12p)

Kierunek

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA(12p)

Specjalność
dietetyka w żywieniuImię i NAZWISKO (12p)

Nr albumu XXXXX (12p)


TYTUŁ PRACY (14p)

Tytuł pracy w języku angielskim (14p)


Praca magisterska wykonana (14p)

w Katedrze ………..

pod kierunkiem

prof. dr. hab.


Lublin ……. (ROK)

(Wzór)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE (14p)

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII (14p)

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (12p)

Kierunek

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA(12p)

Specjalność
dietetyka w żywieniuImię i NAZWISKO (12p)

Nr albumu XXXXX (12p)


TYTUŁ PRACY (14p)

Tytuł pracy w języku angielskim (14p)


Praca magisterska wykonana (14p)

w Katedrze ………..

pod kierunkiem

prof. dr. hab.


Lublin ……. (ROK)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconPraca dyplomowa magisterska temat Pracy Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki I Matematyki Stosowanej

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconPraca licencjacka – praca magisterska

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconPraca magisterska

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconInstytut fizyki katedra astronomii praca Magisterska

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconAktualne wymogi, które winna spełniać praca magisterska/licencjacka

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconPraca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jarosława Gdańskiego Warszawa 2009

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconLidia Mańka korupcja osób publicznych (aspekt kryminalistyczny) Praca magisterska

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconAkademia podlaska wydział nauk ścisłych instytut informatyki praca magisterska

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconW listopadzie 1990 roku ukończyłem Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego praca magisterska

Wzór pracy magisterskiej Praca magisterska (eksperymentalno-analityczna) iconPracy magisterskiej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom