Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej
Pobierz 6.38 Kb.
NazwaWarunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar6.38 Kb.
TypDokumentacja
WARUNKI SPRAWOWANIA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ  1. Opieka nad pacjentem sprawowana przez pielęgniarkę polega na udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, wynikających z kompetencji, a zawartych w karcie planu pielęgnacyjnego.

  2. W razie konieczności, wg oceny pielęgniarki, pielęgniarka ma prawo do zgłoszenia wizyty domowej lekarza pierwszego kontaktu, bez uprzedniego uzgadniania tego faktu z rodziną lub samym chorym.

  3. Podczas wizyty pielęgniarki, wymagana jest obecność osoby opiekującej się chorym tj. najbliższej rodziny.

  4. Rodzina chorego współpracuje z pielęgniarką opieki długoterminowej poprzez bezpośrednie uczestnictwo w wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę. Zadaniem pielęgniarki jest bowiem, nauczenie rodziny sprawowania prawidłowej opieki nad chorym podczas nieobecności pielęgniarki i przygotowanie rodziny do sprawowania samodzielnej opieki nad chorym.

  5. Osoba znajdująca się pod opieką pielęgniarki, jak i rodzina, zobowiązują się do realizacji zaleceń pielęgniarki w zakresie: stosowania diety, udogodnień pielęgnacyjnych, wykonywania innych czynności, mających na celu pomoc w przywracaniu zdrowia.

  6. W razie braku współpracy o której mowa powyżej, pielęgniarka ma prawo po uprzednim powiadomieniu swego bezpośredniego przełożonego odstąpić od sprawowania opieki nad chorym, z przyczyn leżących po stronie rodziny lub chorego.

  7. Pielęgniarka nie wykonuje w domu chorego żadnych czynności mających znamiona czynności porządkowych, co rozumie się przez m.in.: sprzątanie,. Pranie przygotowywanie posiłków, zakupy (w tym wykupywanie recept).W razie istotnego naruszenia pielęgniarkami prawo do zaprzestania sprawowania opieki nad chorym. O zaistniałym fakcie pielęgniarka opieki długoterminowej powiadamia lekarza rodzinnego i pielęgniarkę rodzinną.


Przyjmuje się do wiadomości ww. warunki.

………………………………………………..

(podpis pacjenta lub opiekuna prawnego)


Powyższe sporządzono w dniu ………………………………………

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconTemat : Problemy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z oddziału podsądnych I oddziału "psychiatrii ostrej"

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconRamowy program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconZałącznik Nr 16 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconZAŁĄcznik nr 16 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconWybrane czynniki determinujące jakość opieki pielęgniarskiej w szpitalach posiadających oddziały ratunkowe. Wyniki projektu rn4cast

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconDoskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie opieki nad pacjentem przebywającym w oddziale intensywnej terapii I anestezjologii

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconOpieka długoterminowanazwa zakresu świadczeń: Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechaniczniekomisja w składzie

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconPoznaj swoje prawa zanim zostaniesz pacjentem „Każda osoba ma prawo do należytej opieki w celu zapobiegania chorobom”

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconW ramach obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, opieki pielęgniarskiej

Warunki sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w opiece długoterminowej iconNazwa zawodu: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej Opis zawodu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom