Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania
Pobierz 87.38 Kb.
NazwaRehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania
Data konwersji03.01.2013
Rozmiar87.38 Kb.
TypDokumentacja

Zakład Rehabilitacji w Ortopedii - Treści programowe


Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia)

Cele nauczania
Przygotowanie do prowadzenia fizjoterapii i rehabilitacji osób z schorzeniami narządów ruchu, poprzez:

 • rozumienia specyfiki problemów rehabilitacyjnych tej grupy pacjentów,

 • umiejętności postawienie diagnozy rehabilitacyjnej i nakreślenia planu rehabilitacji,

 • umiejętności prawidłowego stosowania ćwiczeń fizycznych i technik terapeutycznych,

 • umiejętności oceny stanu miejscowego i ogólnego pacjenta oraz oceny skuteczności stosowanej rehabilitacji,

 • umiejętności podawania pacjentom właściwych zaleceń rehabilitacyjnych,

 • umiejętności współpracy w zespołach terapeutycznych,

 • rozumienia zasad pierwotnej i wtórnej prewencji schorzeń narządów ruchu.

Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć:

Anatomia i fizjologia narządów ruchu:

 • Budowa i funkcje układu szkieletowego.

 • Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja.

 • Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego.

 • Budowa i funkcje układu mięśniowego.

 • Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego.

 • Budowa i funkcje układu mięśniowego.

 • Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego.

 • Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu.

 • Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu.

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku.

Podstawy patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu najważniejszych schorzeń narządów ruchu:

 • Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.D-zależna, krzywica wit.D-oporna).

 • Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja.

 • Zaburzenia statyczne stawów i kości.

 • Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów.

 • Reumatoidalne zapalenia stawów.

 • Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów.

 • Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje).

 • Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa.

 • Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych.

 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego, barku, łokcia, biodra, kolana, stawu skokowego i stopy.

Umiejętności fizjoperapeutyczne wymagane przed przystąpieniem do zajęć:

 • Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem.

 • Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania).

 • Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne.

 • Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych.

 • Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

Literatura obowiązkowa:

 1. Gaździk T.: Ortopedia i traumatologia dla studentów medycyny. PZWL, W-wa 1998.

 2. Kramer J.: Ortopedia. Springer PWN, 1997.

 3. Kubacki J.: Zarys ortopedii i traumatologii. Podręcznik dla studentów rehabilitacji. Wydawnictwo AWF Katowice,

Literatura uzupełniająca:

 1. Buckup K.: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, W-wa,1997.

 2. Dega W., Senger A.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL,

 3. Dziak A.: Bóle krzyża. PZWL,

 4. Dziak A.: Ortopedia stopy. WSziP, W-wa 1989

 5. Dziak A., Tayara S.H.: Bolesny bark. K-w, 1998.

 6. Kubacki J.: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabili-tacyjnych. Wydawnictwo AWF Katowice, 1996.

 7. Tęsiorowski M., Zarzycka M.: Podstawowe zasady wydłużania kończyn. K-w,1998

.
Plan i organizacja zajęć:


Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia - 26 godzin.
Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr E.Ciszek
Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biochemia, Fizjologia, Biomechanika, Patofizjologia, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru studiów.
Nauczanie kończone jest zaliczeniem praktycznym i teoretycznym, oraz pisemnym egzaminem testowym.
Treści wykładów:

 • Podstawowe wiadomości z zakresu ortopedii: definicje, metody leczenia, zadania rehabilitacji w ortopedii. Wady postawy. (1 godz.)

 • Wady wrodzone kończyn górnych i dolnych. (1 godz.)

 • Wady wrodzone i nabyte szyi i tułowia. Wrodzone deformacje kręgosłupa. (1 godz.)

 • Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa. (2 godz.)

 • Współczesne metody operacyjnego leczenia bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa. (1 godz.)

 • Kręgoszczeliny i kręgozmyki. (1 godz.)

 • Zespoły bólowe kręgosłupa. (1 godz.)

 • Jałowe martwice kości. (1 godz.)

 • Choroby nerwowo-mięśniowe. (2 godz.)

 • Zespoły i choroby układowe. (1 godz.)

 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów. (1 godz.)
Ćwiczenia


Prowadzący: dr A.Bac i dr D.Czechowska, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Urazowej i Neuroortopedii, Szpital im.L.Rydygiera; dr E.Ciszek, miejsce ćwiczeń: Oddział Ortopedii Szpitala MSWiA w Krakowie; dr med. P.Sosin, miejsce ćwiczeń: Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Szpital im.St.Żeromskiego
Ćwiczenia kliniczne nr 1 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego.

 • Budowa i funkcje układu szkieletowego.

 • Budowa i funkcje układu mięśniowego.

 • Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Zebranie wywiadu z pacjentem.

 • Ocena ogólnego stanu pacjenta (stan świadomości, wydolność ukł.krążenia i oddychania).

 • Ogólna i miejscowa ocena stanu narządów ruchu w oparciu o techniki kinezyterapeutyczne.


Treści ćwiczeń:

 • Badanie narządu ruchu: wywiad, badanie fizykalne z badaniem zakresów ruchu, testowanie grup mięśniowych, badanie neurologiczne, testy czynnościowe w badaniu narządu ruchu.


Nabyte umiejętności:

 • Zbieranie wywiadu dotyczącego dolegliwości pacjenta.

 • Badanie ogólnego i miejscowego stanu narządów ruchu.
Ćwiczenia kliniczne nr 2 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Wysiłek fizyczny a czynność i struktura narządów ruchu.

 • Fizjologia układu mięśniowego. Podstawy treningu mięśniowego.

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku.

 • Biegłość w prowadzeniu ćwiczeń i technik kinezyterapeutycznych.

 • Zalecanie pacjentom samodzielnego wykonywania ćwiczeń.


Treści ćwiczeń:

 • Usprawnianie chorego unieruchomionego w łóżku.

 • Wpływ immobilizacji na organizm zdrowego i chorego człowieka.

 • Usprawnianie chorego z unieruchomieniem odcinkowym: opatrunek gipsowy, stabilizator zewnętrzny, osteosynteza wewnętrzna.

 • Rehabilitacja chorych po wydłużeniu kończyn.


Nabyte umiejętności:

 • Umiejętność modyfikowania planu rehabilitacji w zależności od zakresu unieruchomienia chorego.

 • Umiejętność pierwotnej i wtórnej prewencji powikłań całkowitego i odcinkowego unieruchomienia chorego.

 • Planowanie rehabilitacji chorych podczas i po wydłużaniu kończyn dolnych.
Ćwiczenia kliniczne nr 3 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: biodra, kolana.

 • Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego.

 • Idiopatyczne zmiany zwyrodnieniowe stawów. Chondromalacja.


Treści ćwiczeń:

 • Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu biodrowego

 • Usprawnianie chorych po alloplastyce stawu biodrowego.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu biodrowego.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z koksartrozą lub po alloplastyce biodra.
Ćwiczenia kliniczne nr 4 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Zaburzenia statyczne stawów i kości.

 • Zapalenia swoiste i nieswoiste kości i stawów.

 • Reumatoidalne zapalenia stawów.


Treści ćwiczeń:

 • Usprawnianie chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu kolanowego

 • Usprawnianie chorych po endoprotezoplastyce kolana.

 • Chondromalacja rzepki, nawykowe zwichnięcia rzepki, choroba Osgood-Schlatter.

 • Choroba Blaunta, koślawość i szpotawość kolan.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stawu kolanowego.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacji chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorych z gonartrozą lub po alloplastyce kolana.
Ćwiczenia nr 5 (2 godz.)


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa.

 • Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów.


Treści ćwiczeń:

 • Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa lędźwiowego
  - Przyczyny, rozpoznanie, leczenie, profilaktyka.

 • Dyskopatia, stenoza kanału kręgowa, zmiany zwyrodnieniowe st.kr.piersiowo-lędżwiowego, choroba Baastrupa, niestabilność.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa lędźwiowego.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością lędźwiową.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego.
Ćwiczenia kliniczne nr 6 (2 godz.)


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika kręgosłupa.

 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa szyjnego.


Treści ćwiczeń:

 Fizjoterapia chorych z bólami kręgosłupa szyjnego
- etiologia, diagnostyka, terapia i zapobieganie.

 Niestabilność, zmiany zwyrodnieniowe kr.szyjnego, dyskopatia, niewydolność tt.kręgowo-podstawnych.
Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami kręgosłupa szyjnego.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z dyskopatią, spondylozą, stenozą i niestabilnością szyjną oraz zespołem niewydolności tt.kręgowo-podstawnych.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi kręgosłupa szyjnego.
Ćwiczenia kliniczne nr 7 (2 godz.)


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu.

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika barku.

 • Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych krążków międzykręgowych, ścięgien, więzadeł, torebek stawowych oraz ich przyczepów.

 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: barku.


Treści ćwiczeń:

 • Przyczyny dolegliwości bólowych i dysfunkcji ruchowych ok. barku - pierwotne zmiany zwyrodnieniowe, rzs, uszkodzenia stożka rotatorów, zespół cieśni podbrakowej, niestabilność barku, neuropatie uciskowe ok.barku.

 • Diagnostyka kliniczna zespołów bólowych barku.

 • Fizjoterapia pacjentów z zespołami bólowymi barku
  - modyfikacje w zależności od przyczyny.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych ok. barku.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami barku.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, uszkodzeniami stożka rotatorów, zespołem cieśni podbrakowej, niestabilnością barku, neuropatiami uciskowymi ok.barku.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi barku.
Ćwiczenia kliniczne nr 8 (2 godz.)


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Gospodarka wapniowo-fosforanowa i jej regulacja.

 • Metabolizm kości, chrząstek stawowych i układu torebkowo-więzadłowego.

 • Zaburzenia metabolizmu wapniowo-fosforanowego (osteoporoza, osteomalacja, krzywica wit.D-zależna, krzywica wit.D-oporna).


Treści ćwiczeń:

 • Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń metabolicznych kości (osteoporoza, osteomalacja, krzywice, osteogenesis imperfecta).

 • Rehabilitacja chorych z osteoporozą, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy kręgosłupa.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z osteoporozą

 • i innymi chorobami metabolicznymi kości.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych z osteoporozą i innymi chorobami metabolicznymi kości.

 • Zastosowanie metod fizjoterapii w osteoporozie.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z osteoporozą.
Ćwiczenia kliniczne nr 9 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Boczne skrzywienia kręgosłupa. Kręgozmyki. Choroba Scheuermanna. Wady wrodzone kręgosłupa.
  Treści ćwiczeń:

 • Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa.

 • Zespoły kliniczne u chorych z kręgozmykami, przyczyny ześlizgów i rola fizjoterapii w ich leczeniu.

 • Zastosowanie metod fizjopterapii w chr.Scheuermanna.

 • Przyczyny, objawy i leczenie kręczu szyi.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych przyczyny bocznych skrzywień kręgosłupa.

 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zastosowanie metod fizjoterapii w leczeniu następstw skolioz.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym ze skoliozami.
Ćwiczenia kliniczne nr 10 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika biodra.

 • Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie stawów biodrowych.

 • Jałowa martwica kości (patogeneza i lokalizacje).


Treści ćwiczeń:

 • Schorzenia biodra dziecięcego
  - wrodzona dysplazja i zwichnięcie biodra, choroba Legg-Calve-Perthesa, młodzieńcze złuszczenie nasady bliższej kości udowej.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych postaci schorzeń st.biodrowych u dzieci.

 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami biodra.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami stawów biodrowych.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd.
Ćwiczenia kliniczne nr 11 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, stopy.

 • Morfologia i objawy najczęstszych wad wrodzonych i rozwojowych narządów ruchu w obrębie klatki piersiowej i stóp.


Treści ćwiczeń:

 • Wady wrodzone ok.kl.piersiowej_ choroba Sprengla, klatka piersiowa lejkowata, kl.piersiowa kurza.

 • Wady wrodzone stóp
  - stopy końsko-szpotawe, stopy płaskie, stopa piętowa, przodostopie przywiedzione.

 • Usprawnianie w schorzeniach narządu ruchu u dzieci
  - wady wrodzone i schorzenia kl.piersiowej, uda, podudzia i stopy.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych postaci schorzeń kl.piersiowej oraz kkdd u dzieci.

 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami stóp.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami kp.piersiowej i stóp.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami kkdd.
Ćwiczenia kliniczne nr 12 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Anatomia rdzenia kręgowego i obwodowego układu nerwowego.

 • Fizjologiczne podstawy nerwowej kontroli i koordynacji ruchu.

 • Wady wrodzone kręgosłupa.


Treści ćwiczeń:

 • Patoklinika zaburzeń neurologicznych i deformacji kostno-stawowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Rodzaje deformacji kostno-stawowych. Zasady leczenia ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

 • Definicja, etiologia, obraz kliniczny i podział mózgowego porażenia dziecięcego. Rola leczenia ortopedycznego w usprawnianiu dzieci z m.p.d.

 • Rola leczenia ortopedycznego i fizjoterapeutycznego w terapii chorób mięśni (rdzeniowe atrofie mięśni, dystrofia Duchenne, artrogrypoza).


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych postaci schorzeń nerwowo-mięśniowych u dzieci.

 • Rozpoznawanie objawów i dysfunkcji ruchowych dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń rodzicom dzieci ze schorzeniami nerwowo-mięśniowymi.
Ćwiczenia kliniczne nr 13 (2 godz.)


Wymaga znajomość następujących zagadnień:

 • Podstawowe wiadomości z biomechaniki narządów ruchu: biomechanika chodu, biomechanika kręgosłupa, biodra, kolana, stopy i barku.

 • Przyczyny i objawy zespołów bólowych okolicy: kręgosłupa, stawu skokowego i stopy.


Treści ćwiczeń:

 • Podstawowe wiadomość kliniczne na temat schorzeń nabytych stóp u dorosłych. Deformacje statyczne stawów i kości, choroby tkanek miękkich, entezopatie, neuropatie stóp.

 • Rehabilitacja i podstawy leczenia zachowawczego chorych z nabytymi schorzeniami stóp u dorosłych.


Nabyte umiejętności:

 • Znajomość najczęstszych objawów i przyczyny zespołów bólowych chorych z nabytymi wadami stóp.

 • Rozpoznawanie dysfunkcji ruchowych chorych ze schorzeniami stóp.

 • Planowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi, rzs, entezopatiami, zespołem kanału stępu, niestabilnością st.skokowo-goleniowego, zaburzeniami statycznymi stawów i deformacjami kostnymi stóp.

 • Edukacja i zlecanie ćwiczeń chorym z zespołami bólowymi stóp. Podstawa zaliczenia ćwiczeń klinicznych są:

 • Obecność na wszystkich zajęciach,

 • Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń,

 • Wykazanie praktycznych umiejętności prowadzenia rehabilitacji pacjenta z chorobą narządów ruchu.


Wymagane pomoce do ćwiczeń:
Czysty fartuch lekarski,
Obuwie zastępcze,
Goniometr, metr krawiecki
Do indeksu wpisać należy:
Do zaliczeń ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii - jednego z czterech prowadzących,
Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii - dr Elżbieta Ciszek
Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek, Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF, paw. III, pokój 110, tel. 012 683 10 72.

Protetyka i ortotyka (kierunek fizjoterapia)

Cele nauczania
Wyposażenie studentów w wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne związane z zaopatrywaniem osób niepełnosprawnych w protezy i ortezy oraz z wykorzystaniem pomocy technicznych w leczeniu schorzeń ortopedycznych i w procesie rehabilitacji.
Zagadnienia, których znajomość jest wymagana przed przystąpieniem do zajęć.

 • Narząd ruchu, jego struktura i funkcja.

 • Biochemiczne podstawy funkcji podpórczej i lokomocyjnej kończyn dolnych.

 • Charakterystyka funkcjonalna kończyn górnych.

 • Budowa i funkcje kręgosłupa.

Literatura obowiązkowa:

 1. Myśliborski T.: Zaopatrzenie ortopedyczne. PZWL Warszawa 1985r.

 2. Dega W.: Ortopedia i rehabilitacja. PZWL Warszawa 1983r.

 3. Dega W., Milanowska K.: Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

 1. Weiss M.: Amputacja Fizjologiczna. PZWL Warszawa 1972 r.

 2. Vitali M.: Amputacja i protezowanie. PZWL Warszawa 1985 r.

 3. Hulek A.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. PZWL Warszawa 1969 r.

 4. Katalogi sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Plan i organizacja zajęć:
Liczba godzin dydaktycznych: wykłady - 13 godzin, ćwiczenia 26 godzin. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr Elżbieta Ciszek. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest zaliczenie i zdanie egzaminu z przedmiotów: Anatomia, Biomechanika, Patobiomechanika, oraz ze wszystkich przedmiotów fizjoterapeutycznych realizowanych do końca V semestru. Nauczanie końcowe jest zaliczeniem wykładów i ćwiczeń.
Treści wykładów (dr E.Ciszek):

 • Organizacja zaopatrzenia ortopedycznego i wyposażenia technicznego w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (1 godz.).

 • Protetyka kończyn dolnych: poziomy amputacji, konstrukcja i budowa protez, sposoby zawieszania protez, zasady funkcjonowania protez (3 godz.).

 • Protetyka kończyn górnych: charakterystyka kikutów poamputacyjnych elementy składowe protez, źródła energii ruchowej, zawieszenia i układy sterujące (2 godz.).

 • Ortotyka kończyn dolnych: zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych, konstrukcja i budowa aparatów, obuwia i wkładek ortopedycznych.

 • Ortotyka kończyn górnych: zadania funkcjonalne ortotyki w schorzeniach kończyn górnych, sposoby aparatowania (1 godz.).

 • Ortotyka tułowia i szyi: cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi, rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych (2 godz.).

 • Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji: akcesoria dla protetyki, sprzęt do ćwiczeń, wózki inwalidzkie, środki pomocnicze, podpórki, balkoniki (2 godz.).
Ćwiczenia:


Prowadzący: dr E.Ciszek, dr D.Czechowska, dr A.Bac, dr.P.Sosin, miejsce ćwiczeń: Katedra Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie.
Ćwiczenie nr 1 (6 godz.).


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Konstrukcja i budowa protez kończyn dolnych.

 • Sposoby zawieszania protez kończyn dolnych.

 • Zasady funkcjonowania protez kończyn dolnych.


Treści ćwiczeń:

 • Protezowanie po amputacjach kończyn dolnych.


Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn dolnych.

 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 2 (4 godz.).


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Charakterystyka elementów składowych protez kończyn górnych.

 • Źródła energii ruchowej do sterowania protezami kończyn górnych.

 • Zawieszenia i układy sterujące protezami kończyn górnych.


Treści ćwiczeń:

 • Protezowanie po amputacjach kończyn górnych.


Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie protez kończyn górnych.

 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 3 (4 godz.).


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Konstrukcja i budowa aparatów na kończyny dolne obuwia i wkładek ortopedycznych.

 • Zadania ortotyki w dysfunkcjach kończyn dolnych.


Treści ćwiczeń:

 • Ortotyka kończyn dolnych.


Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny dolne.

 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 4 (3 godz.).


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Sposoby aparatowania kończyn górnych.

 • Zadania funkcjonalne aparatów w schorzeniach kończyn górnych.


Treści ćwiczeń:

 • Ortotyka kończyn górnych.


Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie aparatów na kończyny górne.

 • Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 5 (5 godz.).


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Cele zaopatrzenia ortopedycznego tułowia i szyi.

 • Rodzaje kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych.


Treści ćwiczeń:

 • Ortotyka tułowia i szyi.


Nabyte umiejętności

 • Zakładanie i zdejmowanie kołnierzy, gorsetów i sznurówek ortopedycznych. Ocena efektywności zaopatrzenia ortopedycznego.
Ćwiczenie nr 6 (4 godz.).


Wymagana znajomość następujących zagadnień:

 • Rodzaje sprzętu i środków pomocniczych, wózków inwalidzkich.


Treści ćwiczeń:

 • Sprzęt i środki pomocnicze w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Nabyte umiejętności

 • Dobór i zastosowanie sprzętu i środków pomocniczych.


Podstawą zaliczenia przedmiotu są:
- Obecność na wszystkich zajęciach.
- Wykazanie przygotowania teoretycznego do ćwiczeń.
- Wykazanie praktycznych umiejętności związanych z zaopatrzeniem ortopedycznym osób niepełnosprawnych oraz wykorzystaniem pomocy technicznych w procesie rehabilitacji.
Do indeksu wpisać należy:
Do zaliczenia ćwiczeń: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka)- dr Elżbieta Ciszek
Do zaliczenia wykładów: Rehabilitacja w ortopedii (Protetyka i ortotyka) - dr Elżbieta Ciszek
Dodatkowe informacje: dr E.Ciszek w Katedrze Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie, paw. III, pokój 110, te. 012 683 10 72.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconRehabilitacja w neurologii (Kierunek: Fizjoterapia studia dzienne I wieczorowe)

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconRehabilitacja/ Fizjoterapia 1

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconDr med. Marcin Sibiński Klinika Ortopedii I Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconKierunek: fizjoterapia jednostka prowadząca

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconKierunek studiów fizjoterapia – studia I stopnia

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconKierunek studiów: fizjoterapia poziom kształcenia: I stopień

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconWydział Fizjoterapii – kierunek fizjoterapia Przedmioty do wyboru

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconKierunek studiów: fizjoterapia poziom kształcenia: II stopień

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconWydział nauk o zdrowiu, kierunek fizjoterapia przedmiot: Podstawy farmakologii

Rehabilitacja w ortopedii (kierunek Fizjoterapia) Cele nauczania iconKatedra anatomii uj cm program zajęĆ wydział nauk o zdrowiu- kierunek fizjoterapia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom