Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk
Pobierz 14.29 Kb.
NazwaHistoria Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar14.29 Kb.
TypDokumentacja
Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki


GDAŃSK - We wrześniu 1992 roku spotkali się przedstawiciele gdańskich biur podróży zainspirowani powstaniem Polskiej Izby Turystyki, krajowej reprezentacji branży turystycznej i postanowili powołać do życia oddział PIT czyli Gdańską Izbę Turystyki. W spotkaniu uczestniczyły następujące firmy: Almatur, Cliff-Tour, Gdańsk-Turist, Gromada, Harctur, Holideys, Intex, Lauer, Orbis, Polmar i Turysta czyli 11 firm. Do tego grona w pierwszym etapie prac dołączyły hotele Hevelius i Novotel.

W dniu 19.10.1992r. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się pierwsze, założycielskie Walne Zgromadzenie Gdańskiej Izby Turystyki. W wyniku wyborów powołana została Rada GIT. Jej pierwszym Przewodniczącym został pan Edward Gwoźdź z firmy Gdańsk-Turist. Rada opracowała i zatwierdził najważniejsze dokumenty funkcjonowania GIT: „Regulamin GIT”, „Zasady pracy Rady GIT”,„Wytyczne w sprawie przyjmowania nowych członków” oraz „Prawa i obowiązki członków GIT”.Dokumenty opracowane przez pierwszą Radę obowiązywały w GIT do końca jej istnienie. W grudniu 2001r Gdańska Izba Turystyki zrzeszała 55 największych podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej na terenie dawnego Województwa Gdańskiego.

SŁUPSK – Oddział Słupski powołano 14 lutego 1994r. Inicjatorem utworzenia Słupskiej Izby był ówczesny Wiceprezes PIT, szef PUT „Przymorze”, niestety nie żyjący już Rudolf Janik.. SIT zakładały: JUVENTUR, AUTOUR, RÓŻĄ WIATRÓW, ORBIS, ROWOKÓŁ, htl ATENA, mtl PRZYMORZE, WODNIK, GROMADA, B.W. PRZYMORZE, PUT PRZYMORZE i OSiR Człuchów. Pierwszym Prezesem została Danuta Śliwińska z ”Gromady”. Od 21.12.1995r. do końca istnienia SIT funkcję Przewodniczącej Rady SIT pełniła Elżbieta Urbańska współwłaścicielka BUT. „AUTOUR”. Słupska Izba skutecznie współpracowała z władzami województwa i miasta podejmując szereg inicjatyw związanych z promocją regionu i konsolidacją branży turystycznej.


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE – W dniu 17 stycznia 2002r, w Hotelu GDYNIA spotkały się na wspólnych Walnych Zgromadzeniach Gdańska Izba Turystyki i Słupska Izba Turystyki i podjęły uchwały o zakończeniu swojej działalności. Zgromadzenia przekształciły się w I Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki Oddziału Pomorskiego. W wyniku pracy Zgromadzenia został uchwalony „REGULAMIN PIT O/Pomorskiego” oraz dokonano wyboru władz Izby w składzie:

Rada Oddziału: Prezes – Aleksander Janiak, Wiceprezesi – Elżbieta Urbańska, Remigiusz Dróżdż, Zdzisław Koliński, Sekretarz – Anna Sylwanowicz, Skarbnik – Barbara Sundmann.

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Andrzej Ciepłucha, Wiceprzewodniczący – Irena Adamiak, Danuta Kotłowska, Sekretarz – Marek Kowalski.

Ambicje i pomysły członków nowopowstałego oddziału połączyły się i stworzyły silną, sprawnie działającą grupę. Inicjatywą zjednoczonej Izby było postanowienie organizowania corocznych „misji turystycznych” do sąsiadujących z Polską państw. Pomysł został bardzo przychylnie przyjęty przez całe środowisko i pierwsza misja odbyła się do Szwecji w dniach 10 – 14.10.2002. Wzięło w niej udział 110 osób. W kolejnych latach misje odbyły się do Dani (2003r) , na Litwę (2004r) Ukrainę (2005r) i do Niemiec (2006r). Plan b.r. przewiduje organizację VI Turystycznej Misji Gospodarczej do Czech. Realizowane misje mają na celu poznanie możliwości recepcyjnych i organizacyjnych oraz nowych atrakcji turystycznych odwiedzanych krajów a także nawiązanie osobistych kontaktów między członkami Izby a miejscowymi przedstawicielami branży turystycznej. Nie bez znaczenia jest także prezentacja pomorskiej oferty turystycznej.

Za kolejny ważny punkt działalności Izby należy uznać szereg organizowanych corocznie szkoleń m. in. takich jak: VAT w turystyce, ubezpieczenia w turystyce , fundusze UE dla turystyki oraz wiele innych.


W ramach struktur Izby funkcjonuje instytucja Pełnomocnika ds. Skarg, który przyjmuje reklamacje na usługi turystyczne świadczone przez firmy należące do PIT. Pełnomocnik prowadzi mediacje i stara się doprowadzić do polubownych rozstrzygnięć w konfliktowych kwestiach. Cykliczna prezentacja tych reklamacji na zebraniach sprawozdawczych uczula członków Izby i wpływa na podwyższanie jakości świadczonych przez nich usług.

Należy także odnotować, że 27 września 2005 członkowie Oddziału wzięli udział w organizowanych przez Pomorską Regionalną Organizacją Turystyki uroczystych obchodach Dnia Turystyki a 27 września 2006 Pomorski Oddział zorganizował we własnym zakresie obchody Międzynarodowego Dnia Turystyki. Impreza odbyła się w Straszynie w Miedzynarodowym Centrum Szkolenia Energetyków. Niezależnie od tego szereg członków uczestniczyło w wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Turystyki organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w 2004 r w Ustce, w 2005r w Krynicy Morskiej ,w 2006 r w Łebie. W bieżącym roku obchody są planowane w Sopocie.

Do ważnych osiągnięć należy zaliczyć również ścisłą i doskonałą współpracę z mediami, co wpływa dodatnio m.in. na działania promocyjne na rzecz regionu i lokalnych produktów turystycznych.

Pomorski Oddział prowadzi swoją stronę internetową www.p.i.t.gda.pl , na której prezentuje szereg informacji o Izbie, jej aktualnych członkach oraz o planowanych przedsięwzięciach. Do stałych imprez należą: Bal Turystyki, coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału, Misje Turystyczne, udział w targach turystycznych ( Tur-Gastro we Władysławowie, ITB , GTT, i inne), udział w imprezach organizowanych przez Radę Naczelną PIT jak też inne oddziały PIT, Spotkanie Opłatkowe.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wielu członków naszej Izby pracuje w komisjach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego takich jak: Komisja d/s Kategoryzacji Bazy Noclegowej, Komisji d/s Pilotów Wycieczek ( Przewodniczącym aktualnie jest nasz członek Kol.Donke Bogdan) i Komisja d/s Przewodników Turystycznych. Pan Aleksander Janiak jako nasz przedstawiciel pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Obecnie Pomorski Oddział PIT liczy 65 członków (biur turystycznych ...., obiektów noclegowych ...., ubezpieczycieli ....., innych .... i 3 członków honorowych)


Aktualne władze Pomorskiego Oddziału ukonstytuowane w dniu 15.03.2007r przedstawiają się następująco:

Zarząd

Przewodniczący – Dróżdż Remigiusz

Wiceprzewodniczacy – Koliński Zdzisław

Wiceprzewodniczacy – Lew Grzegorz

Wiceprzewodniczący - Tatara Eugeniusz

Wiceprzewodniczaca – Urbańska Elżbieta

Skarbnik – Sundmann Barbara

Sekretarz – Kowalski Marek


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Obarek Katarzyna

Członek – Ciepłucha Andrzej

Członek – Janiak Aleksander

Członek – Niechwiedowicz Wiesław


Pełnomocnik d/s skarg

Ciepłucha Andrzej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconGrupa Bis-Pol – dział turystyki Członek Polskiej Izby Turystyki w Warszawie

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconZ wielką przyjemnością informujemy iż Szacowne Jury pod przewodnictwem Wiceprezesa Polskiej Izby Turystyki Józefa Ratajskiego, oraz: wiceprezesa Polskiej

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconGry I zabawy piknik polskiej izby turystyki 10. 09. 2011

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconBiuletyn pomorskiego oddziałU

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconProgram szkolenia Pomorskiego Oddziału kidp w dniu 8 listopada 2010 r

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconWspółczesnych trendów rozwoju turystyki światowej, rozwoju form turystyki kwalifikowanej stanowiącej szansę rozwoju polskiej bazy turystycznej, także o nowym I żywiołowo rozwijającym się zjawisku turystyki sportowej, fenomenie “pielgrzymek” kibiców za idolami imprezami sportowymi

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconProgram XIV konferencji kujawsko-pomorskiego oddziału wojewódzkiego klr w polsce

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconZarząd Okręgu Pomorskiego; Zarząd Oddziału Słupskiego; Koło Bibliotek Naukowych I Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconZ ¿ycia Polskiej Izby Nasiennej

Historia Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki gdańsk iconZ ¿ycia Polskiej Izby Nasiennej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom