Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam
Pobierz 1.21 Mb.
NazwaMonika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam
strona6/8
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar1.21 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8

Lewin A.

O Januszu Korczaku (1) Zagadka narodzin i śmierci / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. - 1994, nr 6 , 25 marca, s. 11 i 23
Lewin A.

O Januszu Korczaku (2) Śladami przodków / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. 1994 nr 8,
Lewin A.

O Januszu Korczaku (3) Dobry duch ludzkości / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. . – 1994, nr 10, 20 maja, s. 11
Lewin A.

O Januszu Korczaku (4) Mozaika podróżna / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd.- 1994 nr 12 17 czerwca, s. 11Lewin A.

O Januszu Korczaku (5) Receptura wojen i rewolucji / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. - 1994 , nr 16 12 sierpnia, s.12
Lewin A.

O Januszu Korczaku (6) Chluba Polski / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. - 1994 nr 18, 9 września, s.10-11
Lewin A.

O Januszu Korczaku (7) Publicysta walczący / Aleksander Lewin / / Słowo Żyd. - 1994 nr 20

7 października, s. 11i 22
Lewin A.

O Januszu Korczaku (8) Dlaczego musiał odejść? / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. –1994, nr 22 ,4 listopada, s. 11
Lewin A.

O Januszu Korczaku (9) Życie osobiste Janusza Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. – 1994, nr 24 2 grudnia, s.10
Lewin A.

O Januszu Korczaku (10) Żyd czy Polak? / Aleksander Lewin / / W: Słowo Żyd. - 1994, nr 25-26 30 grudnia, s.21-22
Lewin A.

Janusza Korczaka poszukiwanie religii i Boga / Aleksander Lewin / / W: Res. Hum. – 1994 , nr 2 s. 13-16
Matyjas B.

Znaczenie opieki nad dzieckiem w rodzinie w ujęciu Janusza Korczaka / Bożena Matyjas // W: Kiel. Stud. Pedag T. 9 .- (1994) s. 105-115
Theiss W.

Janusz Korczak: portret polityczny / Wiesław Theiss / / W: Kwartalnik Pedagogiczny . - 1994, nr 3, s. 43-55


Żaromiński B.

Żaromiński Bogdan : Podobieństwa i różnice systemów wychowawczych A. Makarenki i J. Korczaka. Łódź, Warszawa, 1994, 107 s., bibliogr. s. 101-107 maszynopis Praca magisterska. Wydział Teologiczny, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa Promotor: Just Antoni ks.dr
1995Ablewicz K.

Teksty Janusza Korczaka jako przesłanie i inspiracja na przykładzie doświadczenia cierpienia dziecka / Krystyna Ablewicz . - Streszcz. w jęz. niem. / / W: Rocz. Komis. Nauk Pedag .- T. 48 .- (1995) s. 63-73
Błahut H.

Co by na to powiedział Korczak./ Helena Błachut / / W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1995 nr 1 s.42-43.Czapska M.

Ze wspomnień o Januszu Korczaku / Maria Czapska / / W: W Drodze . - 1995,

nr 12, s. 60-63
Kirchner H.

Korczak. Część 1. / Hanna Kirchner / / W: Odra . - 1995, nr 6, s. 35-43Kirchner H.

Korczak. Część 2./ Hanna Kirchner / / W: Odra . - 1995, nr 7/8, s. 80-87Kotowicka I.

Korczakowskie samotności / Irena Kotowicka / / W: Edukacja i Dialog . - 1995, nr 8, s. 19-22. - ISSN 0866-952XLewin A.

Korczak w niełasce? / Aleksander Lewin / / W: Polityka . - 1995, nr 3, 21 I , s. 21


ADNOTACJA: Na temat placówek opiekuńczo - wychowawczych w Warszawie, związanych z działalnością Korczaka.Lewin A.

Wędrówki idei czy wzoru człowieczeństwa (Osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Kultura i Edukacja. - 1995, nr 2, s. 7-21. - ISSN 1230-266XPyrzyk I.

Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Ireneusz Pyrzyk / / W: Wychow. na co Dzień . - 1995, s. 10-12, bibliogr.Repsch E.

Międzynarodowy festiwal teatralny "Korczak dzisiaj"/ Ewa Repsch / / W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 1995, nr 2, s.26-29. - ISSN 0552-2188Theiss W.

V Międzynarodowa Konferencja Korczakowska w Jerozolimie./ Wiesław Theiss // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1995 nr 1 s.40-41. - ISSN 0552-2188


1996Jakubowski M.

Janusz Korczak i jego dokonania / Marian Jakubowski ; wstępem poprzedziła Jadwiga Bińczycka ; posłowiem opatrzył Stanisław Podobiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie . - Częstochowa : Wydaw. WSP , 1996 .-[8], VI, [2], 264, [29 s. : 1 fot. ; 20 cm . – ISBN 83-7098-006-6
Praca przygot. na Międzynarodową Konferencję Korczakowską "Kształcenie nauczycieli a współczesne problemy wychowania", Częstochowa, 15-16 maja 1996

Juszczyk M. red

Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia. /pod red. Marii Juszczyk.- Częstochowa : Wydaw. WSP, 1996. - 496 s. : wykr. ; 21 cm.
Lewin A.

Gdy nadchodził kres ... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1996 . - 182, [2] s., [8] s. tabl. : faks., 1 fot., 2 portr., 1 rys. ; 20 cm . – ISBN . - 83-02-06375-4Matyjas B.

Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce pedagogicznej Janusza Korczaka : aktualność doświadczeń korczakowskich w pracy współczesnych domów dziecka / Bożena Matyjas . - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego , 1996 . - 232 s. ; 21 cm . –ISBN 83-7133-046-4


Badora S. , Marzec D.

Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej. Wybrani przedstawiciele / Sylwia Badora, Danuta Marzec . - Częstochowa: WSP, 1996 . - 198 s. - Bibliogr. s. 193-198. - ISBN 83-7098-081-0Lewin A

Kim był Pan Doktor naprawdę? / Aleksander Lewin / / W: Wiad. Kult . - 1996, nr 9, s. 7-8Lewin A.

Janusz Korczak (biogram) / Aleksander Lewin / / W: Res. Hum. – 1996, nr 2 , s. 24Lewin A.

10 przestróg dla osób pragnących czerpać z dorobku pedagogicznego Korczaka / Aleksander Lewin / / W: Nasz Animator. – 1996, nr 1 marzec, s. 15-18Nalaskowski A.

Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku / Aleksander Nalaskowski / / W: Wychow. na co Dzień . - 1996, nr 12, s. 5-7

Adnotacja "Król Maciuś Pierwszy" Janusza Korczaka i "Mały Książę" Antoine'a de Saint-Exupery'egoSalecka M.

Nad sierotami wciąż czuwa duch Starego Doktora / Monika Salecka / / W: Życie Warszawy . - 1996, nr 287 dod. Stolica, s. II
ADNOTACJA: 50-lecie Polskiego Komitetu KorczakowskiegoUrbaczewski M.

Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski / / Opieka Wychow. Ter . - 1996, nr 1, s. 5-11Urbaczewski M.

Kim był Pan Doktor naprawdę? / Aleksander Lewin / / W: Wiad. Kult . - 1996, nr 9, s. 7-8Polacy i Żydzi modlili się wspólnie. // W: Gość Niedzielny . - 1996 nr 34 s. 18 ADNOTACJA: Uroczystość z okazji 54. rocznicy męczeństwa J. Korczaka

1997Ciesielska M.

Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu" / [wybór i oprac. Marta Ciesielska] . - Warszawa : "Ezop" , 1997 . - 127, [1] s. ; 21 cm . –

ISBN 83-900153-3-1
Falkowska, M.

Stefania Wilczyńska (1886-1942) : matka sierot / Maria Falkowska . –Warszawa : [b.w.], 1997. - 29 s. ; 21 cm.Gąsiorek K.

Od słowa do tekstu : o języku i stylach Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek . - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP , 1997 .-247 s. : wykr. ; 24 cm . – (Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie , 0239-6025 ; nr 233 ) . – ISBN 83-87513-02-4

Kirchner H. (oprac)

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel / studia pod red. Hanny Kirchner ; [Inst. Badań Literackich PAN]. - Warszawa : Wydaw. IBL PAN, 1997. - 278, [4] s. ; 24 cm.Lewin A.

Takim go zapamiętałem. Wspomnienia i refleksje o Januszu Korczaku / Aleksander Lewin . - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1997 . - 75 s.; 21 cm


Bartnicka J.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel .- Warsz. , 1997 . - Rec. Józefa Bartnicka // W: Prz. Hum .- 1999, nr 4, s. 104-110Beiner F.

Korczak's pedagogy of respect : (some basic concepts) / Friedhelm Beiner // W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 143-150Beszczyńska Z.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel .-Warsz. , 1997 .-Rec. Zofia Beszczyńska //Nowe Książ .-1997 nr 12 s. 37-38Bettelheim B.

Janusz Korczak : a tale for our time / Bruno Bettelheim // W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 27-32Bińczycka J.

Janusz Korczak and children's rights / Jadwiga Bińczycka / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 127-134Ciesielska M.

Korczakianum - towards the sources / Maria Ciesielska / / W: Dialog. a. Univers . -1997, nr 9/10, s. 189-190Dauzenroth E.

The fifteenth auxiliary saint / Erich Dauzenroth / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10 s. 171-172Edlinger V.

Aspects of universal importance of Janusz Korczak's education / Volker Edlinger / / W:Dialog. a. Univers . -1997, nr 9/10, s. 169-170Eichelberger W.

Nieznany geniusz, nie chciany święty / Wojciech Eichelberger / / W: Gaz. Wybor . - 1997, nr 31, s. 10Falkowska M.

Rodowód Janusza Korczaka / Maria Falkowska / / W: Biul. Żyd. Inst. Hist . - 1997, nr 1, s. 33-52Falkowska M.

Calendar of life and work of Janusz Korczak / Maria Falkowska //Dialog. a. Univers .-1997 nr 9/10 s. 181-187
Frost S.

Children of the Bible - Janusz Korczak's Midrash : its history, contents and ideas / Shimon Frost / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 97-102
Gąsiorek K.

Z badań nad strukturą składniową powieści Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek //Rocz. Nauk.-Dydak., Pr. Językozn. / WSP Krak . -Z. 9 .-(1997) s. 53-61Głowiński M.

Janusz Korczak - man of letters / Michał Głowiński ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 75-77
Hartman S.

Janusz Korczak and "The century of the child" / Sven G. Hartman / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 135-142Hersch J.

Conversation about "King Matt" / Jeanne Hersch, Volker Edlinger ; tł. Mark Bernheim / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 105-109
Kirchner H.

Korczak potrzebny od zaraz / Hanna Kirchner / / W: Rzeczpospolita . - 1997, nr 27, s. 18
Adnotacja Przygotowanie nowej edycji dzieł Janusza KorczakaKonwicki T.

Which way / Tadeusz Konwicki / / W: Dialog. a. Univers .- 1997, nr 9/10, s. 91-94Kowalczykówna J.

Ukochał dzieci ponad wszystko. Janusz Korczak 1878 - 1942. / Jolanta Kowalczykówna / / W: Biblioteka w Szkole . - 1997, nr 6, s. 11-13 .- ISSN 0867-5600
Bibliografia przedmiotowa; Korczak Janusz

Krawczyńska J.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel .-Warsz. , 1997 .-Rec. Dorota Krawczyńska / / Res Pub. Nowa .-1999 nr 7/8 s. 111-113Lewin A.

Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin //Nowa Szk .-1997 nr 2 s. 16-20
Lewin A.

The wanderings of ideas or a model of humanity? : (the peculiarity of the reception of Janusz Korczak's life's work) / Aleksander Lewin ; tł. z pol. Andrzej Żebrowski / W: / Dialog. a. Univers .- 1997, nr 9/10, s. 11-24Lewin A.

Tracing the pedagogic thought of Janusz Korczak / Aleksander Lewin / / W: Dialog. a. Univers . - 199, nr 9/10, s. 119-125Łopatkowa M.

Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin . - Warsz. , 1996 . - Rec. Maria Łopatkowa / / W; Nowe Książ . - 1997, nr 12, s. 36-37
Marciniak J.

Sprawa z Korczakiem / Janusz Marciniak / / W: Czas Kult . - 1997, nr 4, s. 50-52

Matyjas B.

Gdy nadchodził kres... : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin . - Warsz. , 1996 . - Rec. Bożena Matyjas / / W: Edukacja .- 1997, nr 4, s. 118-120Mencwel A.

Janusz Korczak's thought: the living solution / Andrzej Mencwel / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10 , s. 43-51
Miłosz Cz.

Personal gratitude to Janusz Korczak / Czesław Miłosz / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 87-89Raszewska M.

Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka./ Maria Raszewska / / W: Opieka Wychowanie Terapia . - 1997, nr 4, s. 27-28 bibliografia. - ISSN 1230-0861
Robe S.

Testimonies of children : (recently discovered archival materials from the Orphans House - from the time of the Ghetto) / Stanley Robe / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 219-226Rotem Y.

A clinician without a clinic / Yaacov Rotem / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 113-117Rudnicki M.

The final road : przem. / Marek Rudnicki ; tł. z pol. Rafael F. Scharf / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 227-230
Wspomnienie o wyjściu z warszawskiego getta Janusza Korczaka wraz z dziećmi z Domu Sierot, 6 sierpnia 1942 rokuSendlerowa I.

Ostatnia droga Doktora / Irena Sendlerowa "Jolanta" rozm. przepr. Tomasz Szarota / / W: Polityka . - 1997, nr 21, s. 94
Sierpotowska K., Cieśliński R.

Postawa wychowawcy wobec dziecka w ujęciu Janusza Korczaka / Katarzyna Sierpotowska, Ryszard Cieśliński / / W: Rocz. Nauk. / AWF Warsz. Inst. Wychow. Fiz. Biała Podl . -T. 3 . - (1997) s. 145-147Sobkowiak U.

Janusz Korczak w harcerskim kręgu / Urszula Sobkowiak / / W: Harcerstwo . - 1997, nr 7/8, s. 25-28
Seminarium w BydgoszczyStarczewska K.

The religious consciousness of Janusz Korczak / Krystyna Starczewska //Dialog. a. Univers . – 1997, nr 9/10, s. 53-71
Świerczyńska J.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel . - Warsz. , 1997 . - Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek // W: Guliwer . - 1998, nr 4, s. 35-36

Theiss W.

Stary Doktor na indeksie : nieznane recenzje dzieł Janusza Korczaka z 1954 roku / Wiesław Theiss .-Streszcz. w jęz. fr. / / W: Prz. Powsz . - 1997, nr 2, s. 218-228Twardowski J.

Childless father of an uncountable number of other people's childern / Jan Twardowski / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 83-85
Wasista R.

Foreign translations and books about Janusz Korczak / Ryszard Wasita / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, nr 9/10, s. 173-177Wasista R.

Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej / Ryszard Wasita / / W: Lit. na Świecie . -1997, nr 4/5, s. 364-368Wasista R.

Polish writers about Janusz Korczak / Ryszard Wasita / / W: Dialog. a. Univers . - 1997, , nr 9/10 s. 79-81
Wołoszyn S.

Janusz Korczak among the great moral authorities of mankind / Stefan Wołoszyn ; tł. z pol. Aleksandra Rodzińska // W: Dialog. a. Univers . - 199, nr 9/10, s. 33-39Zydlik D.

Aktualność idei Janusza Korczaka . - Piotrków Tryb. , 1993 . - Rec. Dorota Zydlik // W: Piotr. Stud.-Pedag T. 4 . - (1997) s. 149-151


1998Pyrzyk I.

Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : (J.H. Pestalozzi, J. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki) / Ireneusz Pyrzyk . - Toruń : Adam Marszałek, 1998 . - 199 s. ; 20 cm.Bettelheim B.

Janusz Korczak: współczesna opowieść / Bruno Bettelheim ; tł. z ang. Anna Mieszalska // W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 134-139Bińczycka J.

Trzy zbliżenia / Jan Twardowski ; oprac. Jadwiga Bińczycka / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 106-110Burska L.

Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśliciel . - Warsz. , 1997 . - Rec. Lidia Burska / / W: Teksty Drugie . - 1998, nr 3, s. 145-149Ciesielska M.

Uczyć się od Korczaka, to znaczy... / Marta Ciesielska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 173-175Dauzenroth E.

Piętnasty dodatkowy święty / Erich Dauzenroth ; tł. z ang. Anna Mieszalska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 114-115Drukier B.

Korczakowskie dramaty / Bolesław Drukier / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 124-133
Hersch J.

Rozmowa o królu Maciusiu / Jeanne Hersch ; rozm. przepr. Volker Edlinger ; tł. z ang. Anna Mieszalska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 140-144Konwicki T.

Którędy / Tadeusz Konwicki / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 102-105Kopczyńska J.

O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska / / Kult. Fiz .-1998 nr 1/2 s. 28-29Kopczyńska Sikorska J.

O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie "Domu Sierot" / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska / / W: Wychow. w Przedszk . - 1998, nr 2, s. 100-103Kulawiec E

Sam na sam ze Starym Doktorem - Januszem Korczakiem / Edwin P. Kulawiec / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 116-123Lewin A.

Co nam przekazał Janusz Korczak / oprac. Aleksander Lewin //Ruch Pedag .-1998 [nr] 3/4 s. 158-172Łobocki M.

Janusz Korczak wzorem osobowym altruisty : ref. / Mieczysław Łobocki . - Streszcz. w jęz. ang. / / W: Ann. UMCS, Sect. J .- Vol. 11 . - (1998) s. 151-158Marciniak J.

Korczak : mija 120. rocznica urodzin Starego Doktora / Janusz Marciniak / / W: Tyg. Powsz .- 1998, nr 30, s. 8-9Miłosz Cz.

Czesław Miłosz o Januszu Korczaku / tł. z ang. Krystyna Jurasz-Dębska / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 111-113Prorok L.

Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? / Leszek Prorok / / W: Ruch Pedag . - 1998, [nr] 3/4, s. 145-157Prussak M.

Czasem warto poczytać Korczaka / Maria Prussak / / W: Tyg. Powsz . - 1998, nr 13, s. 14
Twardowski J.

Ocalić od zapomnienia Janusza Korczaka. Rozmowa z J. Twardowskim. / Jan Twardowski Rozm. Waldemar Wojdecki / / W: Gość Niedzielny . - 1998, nr 47, s. 16 port.Zabierowska K.

Od słowa do tekstu : o języku i stylach Janusza Korczaka / Krystyna Gąsiorek .- Kraków , 1997 . - Rec. Krystyna Zabierowska // W: Nowa Polszcz . - 1998, nr 5, s. 62-63

1   2   3   4   5   6   7   8

Powiązany:

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam icon• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej • ul. Sikorskiego 19 • 26-110 Skarżysko-Kamienna • tel. 41 25 25 035 • fax 41 25 25 025 • e-mail: •

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconPrzedszkole niepubliczne „ŻÓŁty latawiec” ul. Korczaka 11, 08-110 Siedlce karta informacyjna dziecka

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconBudowie dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV zasilającej gpz 110/15 kv brzeziny

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconGimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie 2012 Rok Korczaka/Praca z patronem w roku szkolnym 2011/2012

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconHarmonogram obchodów Roku Janusza Korczaka w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconInformationsmittel für Bibl

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconDrodzy Korczakowcy- zrzeszeni I nie zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu im. Janusza Korczaka- wszyscy, którym sprawy dziecka nie są obce, a myśl Korczaka

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconTerminologia inf naukowej I bibl w j niemieckim C1 [x] – Wprowadzenie

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconReligijności Korczaka istnieją dość rozbieżne opinie. Jedne głoszą, że Korczak był człowiekiem niewierzącym, a religię traktował instrumentalnie ze względu na wychowanków. Inne podejrzewają go o panteizm. Według niektórych postawa religijna Korczaka zbliżała się do wymiaru mistycznego, przekraczając

Monika Stelmasiuk bibl;iotekarka sosw nr 1 im. J. Korczaka 26-110 Skarżysko-Kam iconSkarżysko Kamienna 01. 08. 2006 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom