Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii
Pobierz 3.35 Mb.
NazwaPlan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii
strona17/29
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar3.35 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
Uwagi dodatkowe

  1. W przypadku gdy na obszarze danego województwa nie ma przejść granicznych należy pobierać próbki w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem paszami

  2. W przypadku gdy na obszarze danego województwa nie ma producentów premiksów należy pobierać próbki premiksów w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem.Część 3 Bezpieczeństwo część II


Bezpieczeństwo i substancje niepożądane pochodzenia roślinnego


Założenia do programu na 2011 rok w zakresie jakości handlowej opracowano w ramach działalności referencyjnej w Krajowym Laboratorium Pasz w Lublinie, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii.

Ustalenia wymagają: liczba próbek do badań w 2011 roku w odniesieniu do przejść granicznych.

Zakres badań laboratoryjnych w ZHW i nadzoru referencyjnego IZ KLP w Lublinie dla pasz badanych w ramach urzędowej kontroli zgodnie z założeniami krajowego planu urzędowej kontroli na 2011 rok


Tabela 18a. Rodzaj badania, rodzaj badanej paszy, podstawy prawne, laboratoria badające oraz liczba próbek przewidzianych do badań w roku 2011

Lp

Rodzaj badanego czynnika

Rodzaj badanego materiału/Podstawa prawna

Laboratorium badające (liczba, laboratoria specjalistyczne)

Liczba próbek

do zbadania w roku 2011


1.


Badanie mikroelementów dla których określono maksymalną zawartość:

żelazo i mangan w mieszankach

paszowychMieszanki paszowe, w tym dla świń

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z pozn. zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE (Dz. Urz. UE L 229/1 z 1.09.2009

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009.

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003

ZHW Białystok

ZHW Bydgoszcz

ZHW Gdańsk

ZHW Katowice

ZHW Kraków

ZHW Krosno

ZHW Łódź

ZHW Opole

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław

ZHW Z.Góra/Gorzów


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


1602.

Badanie zawartości

cynku

Mieszanki paszowe, w tym dla świń

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003

ZHW Białystok

ZHW Bydgoszcz

ZHW Gdańsk

ZHW Katowice

ZHW Kraków

ZHW Krosno

ZHW Łódź

ZHW Opole

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław

ZHW Zielona Góra (Gorzów Wlkp.)


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


320

3.

Badanie zawartości

miedzi

Mieszanki paszowe, w tym dla świń

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003;

ZHW Białystok

ZHW Bydgoszcz

ZHW Gdańsk

ZHW Katowice

ZHW Kraków

ZHW Krosno

ZHW Łódź

ZHW Opole

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław

ZHW Zielona Góra (Gorzów Wlkp.)


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


320

4.

Badanie zawartości jodu

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe (MPP)

i uzupełniające (MPU) dla krów mlecznych i niosek

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 1831/2003 w sprawie dodatków paszowych.

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003; stan

Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach

ZHW Krosno


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie64

5.


Badanie zawartości selenu

Mieszanki paszowe, premiksy paszowe

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz .

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 1831/2003 w sprawie dodatków paszowych

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003

ZHW Bydgoszcz

ZHW Katowice

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław

ZHW Z.Góra/Gorzów


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


160


6.


Przeciwutleniacze:

EQ

Mieszanki paszowe:

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 1831/2003 w sprawie dodatków paszowych.

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

ZHW Bydgoszcz

ZHW Poznań

ZHW Warszawa


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


48


7.


Zawartość

Witaminy A i E

Premiksy i mieszanki paszowe

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 1831/2003 w sprawie dodatków paszowych.

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

ZHW Bydgoszcz

ZHW Poznań

ZHW Warszawa


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


160

8.


Lizyna i metionina

Mieszanki paszowe, MPU

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) Nr 1831/2003 w sprawie dodatków paszowych.

Wspólnotowy Rejestr dodatków paszowych utworzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

ZHW Poznań

Centralne Laboratorium w Aleksandrowicach


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


32

9.


Podstawowe składniki pokarmowe

obowiązek deklarowania na etykiecie zgodnie z Rozporządzeniem 767/2009 – zał. VMieszanki paszowe

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Dyrektywa 79/373/EEC

Dyrektywa 95/25/EEC

ZHW Białystok

ZHW Bydgoszcz

ZHW Gdańsk

ZHW Katowice

ZHW Kielce

ZHW Kraków

ZHW Krosno

ZHW Lublin

ZHW Łódź

ZHW Olsztyn

ZHW Opole

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław

ZHW Z.Góra/Gorzów


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


320

9.


Energia metaboliczna EM w mieszankach dla drobiu

Na podstawie wyników analizy:

- białka surowego

- tłuszczu surowego po hydrolizie (met.B)

- skrobi

- cukrów w przeliczeniu na sacharozęMieszanki paszowe dla drobiu

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

ZHW Kielce

ZHW Poznań

ZHW Katowice


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


160

10.


Makroelementy: (P, Ca, Mg, Na, K) fosfor, wapń, magnez, sód, potasMateriały paszowe, mieszanki paszowe,

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz

Rozp. Komisji (WE) Nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zał. IV do rozp. PEiR nr 767/2009

Dyrektywa 79/373/EEC

Dyrektywa 95/25/EEC

ZHW Bydgoszcz

ZHW Gdańsk

ZHW Katowice

ZHW Kraków

ZHW Krosno

ZHW Łódź

ZHW Olsztyn

ZHW Opole

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław

ZHW Z.Góra/Gorzów


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


160


11.


Szkodniki żywe

Materiały paszowe, mieszanki paszowe

Rozporządzenie PE i R (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz - art.4


ZHW Opole

ZHW Szczecin

ZHW Wrocław

ZHW Warszawa


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie

Pracownia Szczecinie


8012.


Zawartość

zanieczyszczeń botanicznych (sporysz, rącznik, nasiona chwastów zawierających subst. toksyczne, niepożądane nasiona i owoce)*

Materiały paszowe

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

( Dz. U. z 2007 r. Nr 20, poz. 119)

Dyrektywa 2002/32/EC Parlamentu i Rady w sprawie substancji niepożądanych

ZHW Opole

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Wrocław


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie

Pracownia w Szczecinie


8013.

Fluor

Fosforany paszowe, mieszanki mineralne

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 styczeń 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

( Dz. U. z 2007 r. Nr 20, poz. 119)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

Dyrektywa 2002/32/EC Parlamentu i Rady w sprawie substancji niepożądanych w paszach

ZHW Bydgoszcz

ZHW Szczecin


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


4814.

Azotyny

Mieszanki paszowe, mączki rybne

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

( Dz. U. z 2007 r. Nr 20, poz. 119)

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

Dyrektywa 2002/32/EC Parlamentu i Rady w sprawie substancji niepożądanych w paszach

ZHW Bydgoszcz

ZHW Katowice

ZHW Poznań

ZHW Szczecin


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


8015.

Homogeniczność mieszanek paszowych

- stopień wymieszania

Mieszanki paszowe

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045).

Instrukcja GLW.

ZHW Bydgoszcz

ZHW Katowice

ZHW Kraków

ZHW Krosno

ZHW Lublin

ZHW Łódź - chlorki

ZHW Opole

ZHW Poznań

ZHW Szczecin

ZHW Warszawa

ZHW Z.Góra/Gorzów


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie


80


16.


Obecność materiałów paszowych z roślin modyfikowanych genetycznie GMO

- badanie ilościowe


Materiały paszowe: produkty sojowe, kukurydziane, rzepakowe i mieszanki paszowe o znanej recepturze (soja, kukurydza, rzepak)

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z pozn. zm.).

Ustawa o organizmach genetycznie

zmodyfikowanych, Dz.U. Nr 76, poz. 811 z 2001 – art. 11, ust.4, pkt 9 z pozn. zm.

ZHW Poznań (soja, kuk-2011)

ZHW Opole (soja, kuk.,rzepak-screening)

ZHW Łomża (soja, kuk-screening)

ZHW Gdańsk (soja)

PIW Puławy (soja, kuk.)

KLP Szczecin (rzepak)


Lab. referencyjne

IZ KLP w Lublinie

Pracownia w Szczecinie

(soja, kukurydza)

PIW-PIB Puławy

(rzepak)


240


UWAGA I

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29

Powiązany:

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii icon18 września 2012 r. GŁÓwny inspektorat weterynarii w warszawie dyrektor Generalny

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii icon21 lipca 2012 r. GŁÓwny inspektorat weterynarii w warszawie dyrektor Generalny

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconRzeczpospolita polska republic of poland główny Inspektorat Weterynarii General Veterinary Inspectorate

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconWojewódzki inspektorat weterynarii w poznaniu wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconWojewódzki inspektorat weterynarii w poznaniu wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconWojewódzki inspektorat weterynarii w poznaniu wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku Powiatowy Lekarz Weterynarii

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconGŁÓwny lekarz weterynarii

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconNr i-s/02/kzpdw egz. Nr 2 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie zakład higieny

Plan urzędowej kontroli pasz na rok 2011 Główny Inspektorat Weterynarii iconWojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu 60 – 166 Poznań, ul. Grunwaldzka 250, tel. ( 0-61 )868 93 47

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom