Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
Pobierz 15.33 Kb.
NazwaWykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
Data konwersji04.01.2013
Rozmiar15.33 Kb.
TypDokumentacja
WYKAZ LITERATURY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE

PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO

aktualizacja dnia 16.03.2009r.


 1. Biercewicz M., Szewczyk M.T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w geriatrii. Borgis, Warszawa 2006

 2. de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A. (red.): Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej. PZWL, Warszawa 2005

 3. Galus K. (red.): Pielęgniarstwo geriatryczne. Urban & Partner, Wrocław 2007
 4. Galus K.: Geriatria. Wybrane zagadnienia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007

 5. Grodzki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Via Medica, Gdańsk 2006


 6. Jarosz M., Dzieniszewski J.: Żywienie osób w wieku starszym. PZWL, Warszawa 2008

 7. Kachaniuk H.: Diagnoza w pracy z człowiekiem starszym. W: Diagnoza pielęgniarska pod redakcją Z. Kawczyńska-Butrym. PZWL, Warszawa 1999

 8. Kachaniuk H.: Zdrowie rodziny realizującej opiekę nad osobą starszą. W: Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny pod red. Teresy B. Kulik. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2002

 9. Kędziora-Kornatowska K. (red.), Muszalik M. (red.): Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Czelej, Lublin 2007
 10. Kocemba J., Grodzki T.: Zarys gerontologii klinicznej. Wydawnictwo MCKP UJ, Kraków 2000


 11. Prognoza ludności Polski według województw na lata 1999-2030. GUS, Warszawa 2000

 12. Rutkowska E.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Czelej, Lublin 2002

 13. Szczerbińska K.: Problemy opieki zdrowotnej nad ludźmi w wieku podeszłym. W: Zdrowie publiczne - wybrane zagadnienia. Tom II, pod red.: A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W.C. Włodarczyk. Vesalius, Kraków 2001

 14. Szwałkiewicz E.: Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Urban & Partner, Wrocław 2000

 15. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo
  i położnictwo.
  Czelej, Lublin 2004

 16. Świątecka G. (red.): Kardiologia starszego wieku. Via Medica, Gdańsk 1998

 17. Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. PZWL, Warszawa 2008

 18. Żakowska–Wachelko B., Pędich W.: Pacjenci w starszym wieku. PZWL, Warszawa 1995

 19. Żakowska-Wachelko B.: Zarys medycyny geriatrycznej. PZWL, Warszawa 2000


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Abrams W.B., Beers M.H., Berkow R., (K. Galus, J. Kocemba red. wyd. pol.): MSD Podręcznik geriatrii. Urban & Partner, Wrocław 1999

 2. Błędowski P.: Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002

 3. de Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2004

 4. Dobrogowski J., Wordliczek J.: Medycyna bólu. PZWL, Warszawa 2004

 5. Dobryszycka W., Gąsiorowski K., Leszek J.: Demencje wieku podeszłego – patomechanizm i strategie leczenia. Continuo, Wrocław 2004
 6. Engle R., W., Sędek G., Hecker H.U., McIntosh N.D.: Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006


 7. Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008

 8. Kocemba J., Grodzicki T. (red.): Zarys gerontologii klinicznej. MCKP UJ, Kraków 2000

 9. Krzyżanowski J.: Psychogeriatria. Medyk, Warszawa 2004

 10. Marcinkowska-Suchowierska E., Tałaj M., Borowicz J.: Osteoporoza. PZWL, Warszawa 1995

 11. Mose J.R.: Opieka nad chorym w domu. Jak pomóc w potrzebie i na starość. ABA Oficyna, Warszawa 2007

 12. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2008

 13. Schiefele J., Staudt I., Dach M.: Pielęgniarstwo geriatryczne. Urban & Partner, Wrocław 2000

 14. Schwarz G. Choroba Alzheimera. PZWL, Warszawa 2002

 15. Szatur-Jaworska B.: Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2000

 16. Zych Adam A.: Leksykon gerontologii. IMPULS, Kraków 2007

AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDMIOTOWEJ DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconWykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconWykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconWykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconWykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa połOŻniczego aktualizacja dnia 30. 09. 2009r

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconWykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie promocja zdrowia I edukacja zdrowotna dla pielęgniarek

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconRamowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconWykaz wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na terenie województwa małopolskiego

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconW dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego I połOŻniczego

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconK rajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Wykaz literatury szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego iconK rajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom