Krótkie odpowiedzi
Pobierz 168.34 Kb.
NazwaKrótkie odpowiedzi
strona1/8
Data konwersji05.01.2013
Rozmiar168.34 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8
http://mql.yoyo.pl Michał Kluz©06

PRESENT SIMPLE

Zdania oznajmiające

Pytania

Przeczenia

I learn.

You learn.

He learns.

She learns.

It learns.

We learn.

You learn.

They learn.

Do I learn?

Do you learn?

Does he learn?

Does she learn?

Does it learn?

Do we learn?

Do you learn?

Do they learn?

I do not learn.

You do not learn.

He does not learn.

She does not learn.

It does not learn.

We do not learn.

You do not learn.

They do not learn.

Krótkie odpowiedzido not = don’t

does not = doesn’t

Do I/you/we/they learn?  Yes, I/you/we/they do.

 No, I/you/we/they don’t.

Does he/she/it learn?  Yes, he/she/it does.

 No, he/she/it doesn’t.

Czas Present Simple składa się z podmiotu i czasownika w bezokoliczniku (z wyjątkiem 3 os. l. poj.).


Pytania tworzymy dodając operator do (w 3 os. l. poj.: does) przed podmiotem.

W pytaniach w 3 os. l. poj. czasownik straci końcówkę: Does he works?


Przeczenia tworzymy dodając not po do (does).

W przeczeniach w 3 os. l. poj. czasownik straci końcówkę: He doesn’t works.


W 3. os. l. poj. do bezokolicznika dodajemy końcówkę –s.

Po czasownikach zakończonych na –sh, -ch, -x, -(s)s i –o (w niektórych przypadkach) dodajemy końcówkę –es.


Jeżeli ostatnią literą czasownika jest y poprzedzona spółgłoską, to dodając końcówkę W 3 os. l. poj. należy y zamienić na i, a następnie dodać końcówkę –es:

try  tries; cry  cries


W przypadku kiedy litera y poprzedzona jest samogłoską dodajemy tylko –s:

enjoy  enjoys; buy  buys


Czasu Present Simple używamy:

a) Wyrażając stałe, powtarzające się czynności lub trwałe stany:

My dog eats meat. (Mój pies jada mięso).

I play the piano. (Gram na pianinie). [potrafię to robić]

I know your sister well. (Znam bardzo dobrze twoją siostrę).

b) z przysłówkami: always, seldom, sometimes, often, rarely, usually, every day/week/year..., once/twice/three times… a day/week/year…:

We usually have breakfast at 7. (Zazwyczaj jadamy śniadanie o 7).

John seldom uses this room. (John rzadko korzysta z tego pokoju).

c) mówiąc o prawach i regułach naukowych:

Water freezes at the temperature below zero. (Woda zamarza w

temperaturze poniżej zera).

d) komentując wydarzenia sportowe lub mówiąc o tym, co się obecnie na scenie teatralnej:

Owen passes the ball to Beckham. (Owen podaje piłkę do

Beckhama).

Hamlet enters the room. (Do pokoju wchodzi Hamlet).

e) mówiąc o czynności przyszłej, wynikającej z ustalonego rozkładu, planu, na którą nie mamy wpływu:

The train arrives at 7:30. (Pociąg przyjeżdża o 7:30).

f) kiedy występuje kilka następujących jedna po drugiej czynności:

We arrive at the hotel at 7:30 and leave our things in the rooms.

At 8:15 we go down for breakfast and after that, at 9:00 go on a

sightseeing tour.

(Przyjeżdżamy do hotelu o 7:30 I zostawiamy rzeczy w pokojach.

O 8:15 schodzimy na śniadanie, a potem, o 9:00 jedziemy na

wycieczkę).

g) w odróżnieniu od czasu Present Continuous, użycie czasu Present Simple do wyrażania czynności przyszłej oznacza, że czynność ta nie została zaplanowana przez jej wykonawcę lecz przez kogoś innego:

Paul takes the final exam on Friday.

(Paul przystępuje do egzaminu końcowego w piątek).

[tak ustalił egzaminujący]

h) z czasownikami zwykle nie występującymi w czasach Continuous:

  1   2   3   4   5   6   7   8

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Krótkie odpowiedzi icon1 Uzupełnij pytania I krótkie odpowiedzi

Krótkie odpowiedzi iconPrzykładowe pytania 555 pytań I odpowiedzi Odpowiedzi prawidłowe zostały wytłuszczone

Krótkie odpowiedzi iconZestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. Uwaga: odpowiedzi s¹ sortowane alfabetycznie

Krótkie odpowiedzi iconZestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. Uwaga: odpowiedzi s¹ sortowane alfabetycznie

Krótkie odpowiedzi iconZestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. Uwaga: odpowiedzi s¹ sortowane alfabetycznie

Krótkie odpowiedzi iconZestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. Uwaga: odpowiedzi s¹ sortowane alfabetycznie

Krótkie odpowiedzi iconZestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. Uwaga: odpowiedzi są sortowane alfabetycznie

Krótkie odpowiedzi iconZestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. Uwaga: odpowiedzi s¹ sortowane alfabetycznie

Krótkie odpowiedzi iconModel odpowiedzi I schemat oceniania odpowiedzi do zadań otwartych

Krótkie odpowiedzi iconKarta pomocnicza – tabela odpowiedzi odpowiedzi do pytań od 1 do 6

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom