1 Informacje Ogólne
Pobierz 207.86 Kb.
Nazwa1 Informacje Ogólne
strona2/6
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar207.86 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

1.1Powierzchnie objęte ochroną tryskaczową


Ochroną tryskaczową objęta jest cała powierzchnia garażu podziemnego oraz 3 pomieszczenia techniczne (kondygnacje -3,-2,-1 w sąsiedztwie osi 3,3 – G,3) i pomieszczeni przyłącza wodomiarowego.


Pomieszczenie separatora, wentylatorni, rozdzielni elektrycznej oraz wydzielonych pożarowo klatek schodowych wraz z ich przedsionkami, nie wymagają ochrony za pomocą urządzenia tryskaczowego i nie są objęte ochroną.

1.1.1Klasyfikacja pożarowa


Zgodnie z postanowieniami PN-EN 12845:2008, część obiektu chronioną przez instalację tryskaczową, kwalifikuje pod względem zagrożenia pożarowego:Garaż podziemny

Zagrożenie pożarowe

OH2

Intensywność zraszania (mm/min)

5.0

Powierzchnia działania (m2)

180

Powierzchnia chroniona przez

1 tryskacz (m2)

Max. 12

Typ tryskacza

Rozpylający

DN15

Wysokość składowania (m)

----

Czas działania

(min)

60


Nie objęte ochroną pomieszczenia techniczne, muszą być oddzielone od chronionej części obiektu przegrodami pożarowymi o klasie odporności ogniowej REI 120 (ściany i stropy) i EI 60 lub 2 x EI 30 (drzwi, bramy, zamknięcia otworów) .

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy przeciwpożarowe należy wykonać jako przejścia pożarowe o odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany, przez które są prowadzone. Proponuje się zastosowanie technologii Hilti. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe – klasa odporności ogniowej równa klasie odporności ogniowej przegród, tj. EI 120.

Przewody rurowe urządzenia tryskaczowego przechodzące przez obszary nie chronione urządzeniem tryskaczowym będą prowadzone w obudowach ogniowych REI 120 – szczegóły w projekcie architektury.


2Instalacja tryskaczowa


Instalacja tryskaczowa garażu podziemnego stanowi jedną całość jako stałe urządzenie gaśnicze.

2.1Opis systemu


Dla zasilania urządzenia tryskaczowego systemu powietrzno-wodnego chroniącej obszar garażu podziemnego zakwalifikowanego do zagrożenia pożarowego OH2 z ilością tryskaczy do 1000 szt. zastosowano źródło niewyczerpywalne czyli 2 pompy pobierające wodę ze zbiornika zapasu.


Zaprojektowano całkowicie obliczony hydraulicznie system, ochrony przeciwpożarowej za pomocą stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego. Urządzenie to składa się z następujących głównych elementów:

 • Betonowy zbiornik zapasu wody do celów ochrony przeciwpożarowej za pomocą urządzenia tryskaczowego o pojemności 96 m3 wraz z dwoma pompami tryskaczowymi oraz pompą Jockey stanowiące razem zestaw pompowy – źródło niewyczerpywalne

 • Stanowiska kontrolno alarmowe tryskaczowego systemu powietrzno-wodnego wraz ze sprężarką utrzymującą ciśnienie w części powietrznej instalacji (w stanie gotowości instalacja tryskaczowa powyżej zaworów kontrolno-alarmowych wypełniona jest sprężonym powietrzem)

 • Sieci przewodów rurowych rozdzielczych i rozprowadzających

 • Tryskacze o średnicy DN15, k80 RTI>80 i temp. otwarcia 680C rozmieszczone zgodnie
  z przepisami na obszarze garażu podziemnego2.1.1Zbiornik zapasu magazynujący wodę do celów ochrony przeciwpożarowej za pomocą urządzenia tryskaczowego.


W sąsiedztwie pompowni, na poziomie -12,43 usytuowano betonowy zbiornik zapasu o pojemności czynnej 96 m3 dla urządzenia tryskaczowego. Zbiornik ten spełnia wymagania normy PN-EN 12845:2008 pod względem ilości gromadzonej wody.


Zbiornik zapasu magazynujący wodę dla zasilania urządzenia tryskaczowego będzie wyposażony w:

 • Rurociąg DN50 zasilający w wodę zakończony zaworem pływakowym kątowymi DN50 uzupełniającymi ubytki wody zasilany rurociągiem DN100ma którym należy zamontować filtr bocznikowy z manometrem przed i za filtrem – zakres projektu wod-kan.

 • Przewód ssawny DN150 dla pompy głównej

 • Przewód ssawny DN150 dla pompy rezerwowej

 • Przewód ssawny DN40 dla pompy Jockey podłączony do przewodów ssawnych DN150 (pompy głównej i rezerwowej) przed zasuwami odcinającymi.

 • przelew DN100 do kanalizacji doprowadzony do zagłębienia spustowego, z którego woda będzie odprowadzona do instalacji kanalizacyjnej – zakres projektu wod-kan

 • spust DN80 do kanalizacji doprowadzony do zagłębienia spustowego, z którego woda będzie odprowadzona do instalacji kanalizacyjnej – zakres projektu wod-kan

 • właz rewizyjny w ścianie zbiornika zapasu wody wyposażony w klamry zejściowe – zakres projektu archotektonicznego

 • rurociąg wentylacyjny DN100 wyprowadzony ze zbiornika do pomieszczenia pompowni przeciwpożarowej.


Do zbiornika doprowadzony jest przewód testowy DN100, wyposażony w przepływomierz służący do okresowej kontroli wydajności pompy głównej i rezerwowej urządzenia tryskaczowego.

Wyposażenie musi być wykonane zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami PN-EN 12845:2008.

2.1.2Pompy do celów ochrony przeciwpożarowej za pomocą urządzenia tryskaczowego


W sąsiedztwie zbiornika na poziomie -12,43 zlokalizowano pomieszczenie pompowni przeciwpożarowej dla całego, stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego.

W pompowni przeciwpożarowej stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego znajdować się będzie zestaw pompowy, zasilający instalację tryskaczową wyposażony w:

 • P1 - pompa nr 1 (główna) dla zasilania Stałego Urządzenia Gaśniczego

 • P2 - pompa nr 2 (rezerwowa) dla zasilania Stałego Urządzenia Gaśniczego

 • J - pompa Jockey uzupełniająca niewielkie ubytki wody/ciśnienia w urządzenia tryskaczowego pobierająca wodę ze zbiornika zapasu za pośrednictwem przewodów ssawnych pompy głównej i rezerwowej.

 • Szafę sterowniczą obsługująca pompy P1, P2 i JPompy te (wraz ze zbiornikiem zapasu wody) będą stanowiły niewyczerpywalne źródło wody dla całego stałego urządzenia gaśniczego.

Wszystkie pompy będą uruchamiane automatycznie przy pomocy włączników ciśnieniowych, umieszczonych na kolektorze tłocznym, pomiędzy zaworem zwrotnym a zasuwą odcinającą.

Zbiornik będzie zapewniał odpowiednią ilość wody do gaszenia pożaru dla urządzenia tryskaczowego.

Decydujące o parametrach pracy urządzenia tryskaczowego dane projektowe wyliczono zgodnie z postanowieniami PN-EN 12845:2008.

Obliczenia najbardziej niekorzystnie położonej powierzchni działania o największej intensywności zraszania wykonano dla poziomu -3.20, -6.26, -10.38, -12.43, obiektu zgodnie z postanowieniami PN-EN 12845:2008.


Wyniki obliczeń pozwoliły określić parametry pracy stałego urządzenia gaśniczego tryskaczowego:

Wymagana wysokość podnoszenia : 35 m. sł, wody

Wymagane natężenie przepływu: 1600 l/min


Powyższe parametry zasilania urządzenia tryskaczowego spełnia zestaw pożarowy firmy instal compact składający się z głównych elementów:

 1. Pompa główna - P1 (np. Speck 66-200/15kW – lub urządzenie innego producenta spełniające podane wymagania techniczne i posiadające niezbędne atesty
  i certyfikaty), z silnikiem elektrycznym o mocy 15kW – źródło niewyczerpywalne

 2. Pompa rezerwowa – P2 (np. Speck 66-200/15kW – lub urządzenie innego producenta spełniające podane wymagania techniczne i posiadające niezbędne atesty i certyfikaty), z silnikiem elektrycznym o mocy 15kW – źródło niewyczerpywalne

 3. Pompa Jockey CR1-15/0.75kW , z silnikiem elektrycznym o mocy 0.75kW

W pomieszczeniu pompowni przeciwpożarowej należy zapewnić temperaturę min +4oC dla prawidłowej pracy pomp elektrycznych. Nasady dla straży pożarnej (2xDN75), zapewniające dodatkowe zasilanie instalacji - w przypadku braku wody w zbiorniku zapasu - będą podłączone rurociągiem DN100 do rozdzielacza wody (po stronie tłocznej) w pompowni przeciwpożarowej. Usytuowane one będą na elewacji na poziomie parteru na wysokości 80 - 110 cm ponad poziomem terenu.

Na rozdzielaczu tłocznym będą znajdowały się 2 kompletne powietrzno-wodne stanowiska kontrolno-alarmowe z przyspieszaczami - firmy Viking, wraz z orurowaniem i włącznikiem alarmowym ciśnienia, podłączonym na linii gongu alarmowego.

Stanowiska kontrolno-alarmowe będą wyposażone w agregat sprężarkowy.

Do zasilania sekcji powietrznych urządzenia tryskaczowego zastosowano sprężarkę umieszczoną w pomieszczeniu pompowni przeciwpożarowej, o wydajności minimalnej 8m3/h i ciśnieniu tłoczenia 0.7 MPa.


Sprężarka ta będzie uruchamiana automatycznie - od włącznika ciśnieniowego. Sprężarka będzie zasilała sekcje powietrzno-wodne urządzenia tryskaczowego poprzez kryzę o średnicy otworu maksimum 1.5mm.


Zaprojektowano obejście kryzy w celu szybkiego napełnienia instalacji sprężonym powietrzem. Jest to niezbędne przy pierwszym napełnianiu, po próbie instalacji poprzez przyłącze testowe, lub po zadziałaniu instalacji.

2.1.3Praca pomp urządzenia tryskaczowego i sprężarki


Pompa główna czerpie wodę ze zbiornika i tłoczy wodę przewodem DN150 do rozdzielacza DN150 w pomieszczeniu pompowni przeciwpożarowej, gdzie zlokalizowane są stanowiska kontrolo-alarmowe.

Aby w urządzeniu tryskaczowym utrzymać stałe ciśnienie, zapobiec fałszywym alarmom i ograniczyć niekorzystne hydraulicznie włączanie pomp (głównej i rezerwowej) przy małych spadkach ciśnień lub niekontrolowanych ubytkach wody - zastosowano małą pompę elektryczną, dostarczoną z kompletnym wyposażeniem. Pompa ta uzupełnia niewielkie ubytki wody, które pobiera ze zbiornika zapasu, w celu utrzymania stałego zakresu ciśnień w instalacji. Praca pompy Jockey jest automatycznie uruchamiana poprzez włącznik ciśnieniowy.

Ciśnienie powietrza w wymaganym zakresie 2-2.5bar dla części rurowej, za stanowiskiem kontrolno-alarmowym - utrzymuje sprężarka zasilająca sekcje tryskaczowe poprzez kryzę o średnicy otworu maksimum 1.5mm.


W razie pożaru i otwarcia się tryskaczy ciśnienie za zaworem kontrolno-alarmowym spada, parcie wody od strony zasilania instalacji unosi klapę ZAWORU KONTROLNO-ALARMOWEGO, następuje dopływ wody do sieci tryskaczowej. Poprzez szczelinę w gnieździe zaworu kontrolno-alarmowego woda przepływa do turbinki dzwonu alarmowego (dającego sygnał akustyczny) i jednocześnie elektryczny czujnik ciśnienia (PS) przekazuje sygnał do centrali sygnalizacji pożarowej i straży pożarnej informujący o zadziałaniu urządzenia tryskaczowego.

Po otwarciu się ZAWORU KONTROLNO-ALARMOWEGO spada także ciśnienie na rozdzielaczu wody przeciwpożarowej i po zadziałaniu włącznika ciśnieniowego uruchomiana jest pompa jockey. W przypadku dalszego spadku ciśnienia, po zadziałaniu kolejnego włącznika ciśnieniowego, zostanie uruchomiana pompa główna (pompa jockey zostanie wyłączona automatycznie) w przypadku uszkodzenia pompy głównej uruchamia się pompa rezerwowa.

Uwaga: pompy (Głowna i rezerwowa) muszą być zabezpieczone przed ich jednoczesnym uruchomieniem.

Uruchomienie pompy pilotującej (Jockey) następuje przy spadku ciśnienia do 4.0 bar, wyłączenie przy ciśnieniu 5.0 bar.

Pompa główna uruchamia się przy spadku ciśnienia do 3.6 bar.

Pompa rezerwowa uruchamia się przy spadku ciśnienia do 3.0 bar.


UWAGA!

Wyłączenie głównej i rezerwowej pompy przeciwpożarowej jest możliwe tylko ręcznie, po stwierdzeniu ugaszenia pożaru.

2.1.4Instalacja tryskaczowa


Zasilanie urządzenia tryskaczowego ze źródła niewyczerpywalnego będzie realizowane za pomocą pompy przeznaczonej dla tej instalacji. Przewiduje się zastosowanie 2 sekcji tryskaczowych powietrzno-wodnych przeznaczonej dla całego garażu podziemnego. Wszystkie stanowiska kontrolno alarmowe umieszczone są w pompowni przeciwpożarowej. Do sieci podstropowej w całym obiekcie przewidziano tryskacze normalnego reagowania, o średnicy dyszy DN15 (K=80) i temp otwarcia 68oC, firmy Viking - 278 szt.. Pod różnego rodzaju przeszkody zakłócające rozdział wody (nie pokazane na rysunku w obecnej fazie opracowania) przewidziano tryskacze normalnego reagowania, o średnicy dyszy DN15 (K=80) i temp otwarcia 68oC, firmy Viking – ok. 40 szt.


Przewody rozdzielcze i rozprowadzające urządzenia tryskaczowego będą wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Rurociągi będą układane ze spadkiem (0.2% rozdzielcze i 0.4% rozprowadzające) w kierunku stanowiska kontrolno-alarmowego lub specjalnych odwodnień.


Przewody rurowe należy wykonywać zgodnie z:

 • Dla średnic DN25 – DN50 (instalacja tryskaczowa) z rur stalowych ocynkowanych ze szwem odpowiadającym wymaganiom normy PN 98/H-74200, łączonych na gwint

 • Dla średnic DN65 – DN100 (instalacja tryskaczowa) z rur stalowych ocynkowanych ze szwem odpowiadającym wymaganiom normy PN 98/H-74200, łączonych za pomocą szybkozłaczek lub kołnierzy


Przewody w pompowni urządzenia tryskaczowego będą wykonane z rur stalowych czarnych.

Przewody rurowe należy wykonywać:

 • Dla średnic DN25 – DN50 (w pompowni przeciwpożarowej) z rur stalowych czarnych ze szwem odpowiadającym wymaganiom normy PN 98/H-74200 łączonych na gwint

 • Dla średnic DN100 (w pompowni przeciwpożarowej) z rur stalowych czarnych ze szwem odpowiadającym wymaganiom normy PN 98/H-74200 łączonych poprzez spawanie, zastosowanie szybkozłączek lub kołnierzy

 • Dla średnic DN150 (w pompowni przeciwpożarowej) z rur stalowych czarnych bez szwu, odpowiadającym wymaganiom normy PN 80/H-74219 łączonych poprzez spawanie, zastosowanie szybkozłączek lub kołnierzy.

Całość obiektu będzie chroniona tryskaczami „stojącymi” Viking DN15 (typ SSU) o temperaturze otwarcia 680C i współczynniku wypływu K=80, RTI>80.


Tryskacze rozmieszczono zgodnie z zasadami PN-EN 12845:2008:Max. Pow. Chroniona przez 1 tryskacz [m2]

12.0

Średnica nominalna tryskacza [mm]

15

Max. Odległość pomiędzy tryskaczami [m]

4.00

Min. Odległość pomiędzy tryskaczami [m]

2.00

Max. Odległość od ściany [m]

2.00

Max.Odległość od stropu [mm]

3002.1.5Monitoring urządzenia tryskaczowego


Instalacja tryskaczowa nie będzie wyposażona w pełną samoczynną instalację monitoringu stanów roboczych i niewłaściwych, zgodnie z PN-EN 12845:2008. Przewiduje się jedynie następujące sygnały pożarowe: uruchomienie urządzenia tryskaczowego każdej sekcji i uruchomienie pompy głównej i rezerwowej. Sygnały te należy przekazać do centrali sygnalizacji pożarowej w obiekcie a następnie do Straży Pożarnej.

2.1.6Mocowania rurociągówMocowania rurociągów muszą spełniać poniższe warunki :

ŚREDNICA RUR

Mm

MINIMALNA NOŚNOŚĆ

KG

25

32

40

50

65

80

100

150

125

125

125

125

145

175

250

440

ŚREDNICA RUR


Mm

ŚREDNICA MINIMALNA PRĘTÓW MOCUJĄCYCH GWINTOWANYCH I ŚRUB

mm

25

32

40

50

65

80

100

150

8

8

8

8

10

10

10

12

Odstęp pomiędzy tryskaczami i wspornikami powinien być zawarty, o ile to możliwe , między 30 a 40 cm i nigdy nie mniejszy niż 15 cm. ,


Rurociągi rozdzielcze i rozprowadzające mocowane będą z zachowaniem warunków:


 • max. odległość miedzy zawiesiami dla przewodu DN40 wynosi 4m

 • max. odległość miedzy zawiesiami dla przewodu DN50 wynosi 5m

 • max. odległość miedzy zawiesiami dla przewodu DN65 wynosi 6m

 • max. odległość miedzy zawiesiami dla przewodu DN80DN100 wynosi 7 m

 • max. odległość miedzy zawiesiami dla przewodu DN125DN300 wynosi 8 m

 • max. odległość między ostatnim zawiesiem i końcem rury DN25 wynosi 0.9m

 • max. odległość między ostatnim zawiesiem i końcem rury DN40 i większej wynosi 1.2m


W przypadku przekroczenia długości pomiędzy końcem rury a ostatnim zawiesiem, należy przewód przedłużyć w celu założenia dodatkowego mocowania.


1   2   3   4   5   6

Powiązany:

1 Informacje Ogólne iconInformacje techniczne ochrona antykorozyjna rur ocynkowanych / Informacje ogólne

1 Informacje Ogólne iconEvs informacje ogólne Program Wolontariatu Europejskiego informacje

1 Informacje Ogólne iconInformacje techniczne odgazowanie próżniowe / Informacje ogólne

1 Informacje Ogólne icon1 Informacje ogólne 1 2 Historia 2 3 Informacje o kraju 5

1 Informacje Ogólne iconInformacje ogólne

1 Informacje Ogólne iconInformacje ogólne

1 Informacje Ogólne iconInformacje ogólne

1 Informacje Ogólne iconInformacje ogólne

1 Informacje Ogólne iconInformacje ogólne

1 Informacje Ogólne iconA. Informacje ogólne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom