Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy
Pobierz 328.31 Kb.
NazwaRozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy
strona5/5
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar328.31 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

3.4 Dobór środków transportowych


O wyborze środka transportowego decydują przeważnie względy techniczne i ekonomiczne. Właściwy dobór środka transportowego, umożliwiający racjonalne wykorzystanie jego ładowności i przebiegu, wpływa na efektywność użytkowania pojazdu. Najczęściej jednak na wybór ma wpływ koszt przewozu ładunku.

Z punktu widzenia projektowania organizacji transportu podstawowe znaczenie ma umiejętne obliczenie wydajności, gdyż od tego zależy dobór liczby i rodzaju środków transportowych.

Wydajność środka transportowego oblicza się według ogólnie przyjętych wzorów dla wydajności maszyn o działaniu cyklicznym:
gdzie:

Q – nośność jednostki transportowej, t (lub jej pojemność, m3),

n – liczba cykli transportowych,

Sn – współczynnik wykorzystania jednostki transportowej zależny od rodzaju materiału,

Sw – Współczynnik wykorzystania czasu roboczego w stosunku do ogólnego czasu roboczego.

Liczbę cykli transportowych w czasie trwania jednej zmiany roboczej oblicza się ze wzoru:gdzie:

T – czas zmiany roboczej, h,

t – czas pełnego cyklu przewozowego jednostki transportowej, h.


Czas pełnego cyklu przewozowego jednostki transportowej oblicza się ze wzoru:
gdzie:

tz – czas potrzebny na załadowanie wraz z manewrowaniem, h,

tw – czas potrzebny na wyładowanie wraz z manewrowaniem, h,

vśr – średnia prędkość jazdy środka transportowego, km/h,

l – odległość przewozowa.


Jeśli znana jest wydajność przewozowa środka transportowego, to do przewiezienia w ciągu jednej zmiany roboczej ładunku o wielkości G, potrzebną liczbę jednostek transportowych nj można wyliczyć ze wzoru:

W praktyce czas jazdy środków transportowych jest zależny od stanu technicznego pojazdów, warunków drogowych itp. Dlatego obliczoną liczbę pojazdów powiększa się o 10 – 20%.

Obok wykorzystania nośności środka transportowego ważnym elementem jest zapewnienie ciągłości pracy. Podczas planowania organizacji transportu w budownictwie należy dążyć do optymalnego wykorzystania środków transportowych, ponieważ ma to wpływ na ekonomikę przyjętego rozwiązania transportu. Polega to na stworzeniu takich warunków, w których będzie osiągnięta równomierność stosowania środków transportowych oraz grup roboczych lub maszyn ładujących i wyładowujących te środki. Należy jednak pamiętać że miarodajnym wskaźnikiem nieprzerwanego transportu poziomego jest wyładunek, który może być zarówno mechaniczny jak i ręczny, często prowadzony w dość skomplikowanych warunkach. Taka organizacja umożliwi osiągnięcie największych wydajności pracy.

Transport równomierny powinien być stosowany szczególnie przy odwożeniu urobku pozyskanego przez koparki oraz przy przewozach na budowę masowych materiałów budowlanych ładowanych mechanicznie

Zasadę nieprzerwanego transportu poziomego przedstawia poniższy wykres.

tw, tz – odpowiedni czas wyładunku i załadunku, t – czas pełnego cyklu przewozowego, l – odległość przewozowa, P1,P2 – odpowiednio załadunek i wyładunek kolejnych środków transportowych, ABCDE – krzywa pełnego cyklu przewozowego.

Rys 3.3. Wykres przebiegu nieprzerwanego transportu poziomego [17].


Na wykresie pokazano siedem pełnych cykli przewozowych. W chwili podstawienia ósmego środka transportu do załadowania , pierwszy środek transportu, po odbyciu pełnego cyklu przewozowego, ponownie znajduje się w miejscu ładowania. Od tego momentu cykl przewozowy wszystkich środków transportowych powtarza się.1   2   3   4   5

Powiązany:

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconProjektowanie Organizacji Wirtualnej – wykład 2 – 10. 03. 2010 r. Formy organizacji wirtualnego przedsiębiorstwa

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconInformacja o zasadach realizacji dostaw wyrobów dla pge górnictwo I energetyka konwencjonalna s. A. Oddział elektrownia bełchatów przez dostawcóW

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconRozdział III. Zadania I kompetencje organów samorządu terytorialnego oraz prawne formy ich realizacji

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconWymagania funkcjonalne dla informacyjnego systemu radiologicznego dla realizacji projektu pn. "Telemedyczny, zautomatyzowany system trójwymiarowego pomiaru, analizy wykrywania, monitorowania I leczenia wad oraz deformacji budowy ciała człowieka"

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconKoncepcja łańcucha dostaw uwzględnia źródła pozyskania surowców, miejsca ich przetwarzania, dostawców materiałów I podzespołów, montaż I produkcję wyrobów

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconZarządzanie logistyczne w łańcuchach dostaw Grzegorz Jokiel Pojęcie łańcucha dostaw

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconMetalogistyka – Łańcuchy dostaw, sieci logistyczne -– szersze ujęcie funkcji produkcji w łańcuchach dostaw

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconMikrostruktura budowy materiałów fazy skondensowanej

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconProjektowanie Organizacji Wirtualnej – wykład 1 – 03. 2010 r

Rozdział III projektowanie organizacji dostaw materiałÓw dla realizacji budowy iconRozdział Projektowanie domen Windows 2000

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom