Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta
Pobierz 352.28 Kb.
NazwaProjekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta
strona2/3
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar352.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
3) Podciąg:


a) zebranie obciążeń:


Rodzaj obciążenia

Obciążenie charakterystyczne

Współczynnik obciążenia ?f

Obciążenie obliczeniowe
I obciążenia stałe

[kN]

[-]

[kN]

- gładź cementowa 4 cm

0,04?21,0?2,40?6,70?1,2 = 16,21

1,3

21,1

- styropian 4 cm

0,04?0,45?2,40?6,70?1,2 = 0,35

1,2

0,42

- płyta stropowa żelbetowa 10 cm

0,10?25,0?2,40?6,70?1,2 = 48,24

1,1

53,1

- tynk cementowy 2 cm

0,02?21,0?2,40?6,70?1,2 = 8,10

1,3

10,53

- żebro żelbetowe 25x60 cm

25,0?0,25?(0,6-0,1) ?6,70?1,2 = 25,12

1,1

27,63

- podciąg żelbetowy 30x80 cm

25,0?0,30?(0,8-0,1) ?2,4 = 12,60

1,1

13,86
pn = 110,6
pr = 126,6

II obciążenia zmienne


qk [kN/m2] x 1 m

qn=8,00?2,25?6,45?1,2 = 139,32

1,2

q r= 167,18

SUMA

? = 249,92
? = 293,78


p = 126,6 kN

q = 167,18 kN


b) schemat statyczny – belka ciągła czteroprzęsłowa:

c) długości efektywne przęseł:


Szerokość podparcia skrajnej na murze t = 0,25 m.

Szerokość oparcia na słupie t = 0,30 m.


Przęsła skrajne:

Przęsła pośrednie:
d) wstępne założenia:


Wysokość belki h = 70 cm.

Szerokość podciągu b = 30 cm.

Klasa ekspozycji X0.

cmin = 10 mm

Przyjęto pręty zbrojenia głównego ∅ = 16 mm.

cmin ≥ ∅ = 16 mm

cnom = cmin + ∆c = 16 + 5 = 21 mm

Przyjęto strzemiona ∅ 8 mm.

a = cnom + ∅s + ∅/2 = 21 + 8 + 16/2 = 37 mm

Przyjęto a = 0,04 m.

ρ = 0,01


Beton B25:


fcd = 13,3 MPa

fctm = 2,2 MPa


Stal klasy A-IIIN (gatunek RB 500 W):


fyd = 420 MPa

fctm = 500 MPa


e) dobieranie wymiarów przekroju poprzecznego podciągu:


Obliczenie ze względu na stan graniczny nośności:

Wymiary podciągu:


h = 0,80 m

d = 0,30 m


Obliczenie ze względu na stan graniczny ugięć:

Ze względu na stan graniczny ugięć otrzymano mniejszą wysokość podciągu niż z wyliczeń stanu granicznego nośności na zginanie.


Ostatecznie przyjęto:


h = 0,80 m

d = 0,30 m


f) momenty ekstremalne i siły poprzeczne (wg tablic Winklera):


p = 126,60 kN

q = 167,18 kN

g) geometria przekroju poprzecznego podciągu:


h = 0,80 m

bw = 0,30 m

hf = 0,10 m

leff1 = 6,775 m

leff2 = 6,75 m


Szerokość płyty współpracującej z żebrem dla wszystkich stanów granicznych:


Przęsło skrajne:Przyjęto beff1 = 1,45 m.


Przęsło pośrednie:Przyjęto beff2 = 1,25 m.


W stanie granicznym nośności:


beff = bw + beff1 + beff2

beff1 = beff2 = 6hf

beff = 0,30 + 2∙6∙0,1 = 1,5 m


Do obliczeń stanu granicznego nośności przyjęto mniejszą wartość szerokości płyty współpracującej z belką:


Dla przęsła skrajnego beff1 = 1,45

Dla przęsła pośredniego beff2 = 1,25


h) zbrojenie główne przekroju teowego przęsła skrajnego:


Msd = 528,07 kNm


Strefa ściskania w płycie:Przekrój jest pozornie teowy.


przekrój pozornie teowy

przekrój rzeczywiście teowy


Zbrojenie minimalne:Obliczenie potrzebnego zbrojenia przęsłowego:

Przyjęto 6 ∅20 mm, As1 = 18,84 cm2.


Ze względu na uproszczenie wykonawstwa w przęsłach pośrednich przyjęto zbrojenie jak w przęsłach skrajnych, ponieważ moment maksymalny w przęsłach pośrednich jest mniejszy od momentu maksymalnego w przęsłach skrajnych.


i) zbrojenie główne przekroju prostokątnego nad podporą przedskrajną:

Otulina 21 mm, pręty zbrojenia płyty ∅ = 8 mm, strzemię żebra ∅ = 6 mm, zbrojenie na podporze żebra ∅ = 20 mm, strzemię podciągu ∅ = 8 mm, połowa średnicy zbrojenia podciągu ∅ = 22 mm.


Zbrojenie w osi podpory:

Zbrojenie na krawędzi podpory:


M2 = -607,76 kNm


Szerokość słupa b = 0,30 m.

Ostatecznie przyjęto zbrojenie 6 ∅22, As1 = 22,80 cm2 nad podporą.

Na pozostałych podporach podciągu siły i momenty przekrojowe są mniejsze więc zastosowano to samo zbrojenie co na podporze przedskrajne.

j) sprawdzenie rozstawu prętów zbrojenia:


Minimalny rozstaw prętów w przęsłach:Minimalny rozstaw prętów nad podporą:k) obliczenie pola przekroju zbrojenia z uwagi na ścinanie:


Przyjęto zbrojenie poprzeczne tylko w postaci pionowych strzemion ∅8 mm.

Do podpory doprowadzono całe zbrojenie podłużne.

ctgѲ = 1,75

Stal A-I (St3S), fyd = 210 MPa


Podpora skrajna:Konieczne jest obliczenie zbrojenia poprzecznego na odcinku drugiego rodzaju.

Nośność ściskanych krzyżulców betonowych jest wystarczająca.


Długość odcinka drugiego rodzaju:

Przyjęto rozstaw strzemion dwuramiennych s1 = 10 cm na odcinku lt = 2,3 m.


Minimalny stopień zbrojenia strzemionami:

Stopień zbrojenia strzemionami:

Sprawdzenie czy zbrojenie podłużne doprowadzone do skrajnej podpory przeniesie siłę rozciągającą:

Do skrajnej podpory doprowadzono 6 prętów ∅20 mm.


Obliczenie długości zakotwienia 6 prętów podłużnych ∅ 20 mm doprowadzonych do skrajnej podpory:

aa = 1,0 (dla prętów prostych)

fbd = 2,3 MPaAs,prov – pole przekroju zbrojenia zastosowanego 6 ∅20 mm = 18,84 cm2Przyjęto lbd = 24,00 cm.


Podpora przedskrajne:Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia na odcinku drugiego rodzaju.

Nośność ściskanych krzyżulców betonowych jest wystarczająca.


Długość odcinka drugiego rodzaju:


Przyjęto strzemiona czteroramienne.

Przyjęto rozstaw strzemion dwuramiennych s1 = 14 cm na odcinku lt = 2,3 m.


Minimalny stopień zbrojenia strzemionami:

Stopień zbrojenia strzemionami:

Sprawdzenie czy zbrojenie podłużne doprowadzone do środkowej podpory przeniesie siłę rozciągającą:

Do przedskrajne podpory doprowadzono 6 prętów ∅22 mm.


Obliczenie długości zakotwienia 6 prętów podłużnych ∅22 mm doprowadzonych do środkowej podpory:
aa = 1,0 (dla prętów prostych)

fbd = 2,3 MPaAs,prov – pole przekroju zbrojenia zastosowanego 6 ∅22 = 22,80 cm2Przyjęto lbd = 100 cm.


Podpora środkowa:Konieczne jest obliczenie dodatkowego zbrojenia poprzecznego na odcinku drugiego rodzaju.

Nośność ściskanych krzyżulców betonowych jest wystarczająca.


Długość odcinka drugiego rodzaju.


Przyjęto strzemiona czteroramienne.

Przyjęto rozstaw strzemion dwuramiennych s1 = 15 cm na odcinku 2,3 m.


Minimalny stopień zbrojenia strzemionami:

Stopień zbrojenia strzemionami:

Sprawdzenie czy zbrojenie podłużne doprowadzone do środkowej podpory przeniesie siłę rozciągającą:

Do środkowej podpory doprowadzono 6 prętów ∅22 mm.


Obliczenie długości zakotwienia 6 prętów podłużnych ∅22 mm doprowadzonych do środkowej podpory:
aa = 1,0 (dla prętów prostych)

fbd = 2,3 MPa


As,prov – pole przekroju zbrojenia zastosowanego 6 ∅22 mm = 22,90 cm2Przyjęto lbd = 80,00 cm.


Zbrojenie konstrukcyjne:


Przyjęto rozstaw strzemion co 30 cm.


l) obliczenie szerokości rys ukośnych do osi podciągu:


W elemencie przyjęto zbrojenie strzemionami pionowymi ze stali A-I.

Szerokość rys ukośnych obliczono dla podpory przedskrajnej, w której występuje największa siła poprzeczna.

Rysy ukośne podciągu sprawdzono, przyjmując, że 50% obciążeń działa długotrwale.


ρw1 = 0,0067

fck = 20 MPa

η = 1,0 (dla prętów gładkich klasy A-I)
Graniczna szerokość rysy ukośnej nie będzie przekroczona.


m) sprawdzenie stanu granicznego zarysowania metodą uproszczoną – rysy prostopadłe do osi podciągu:


Zarysowania podciągu sprawdzono, przyjmując, że 50% obciążeń użytkowych działa długotrwale.


wlim = 0,3 m
Graniczna szerokość rys nie została przekroczona.


n) sprawdzenie granicznego stanu ugięć metodą uproszczoną:


Dla betonu B25, belki oraz płyty stropów i stropodachów przy leff>6,0 m, σs =250 MPa.


Skrajne przęsło belki ciągłej, ρl = 075:

Nie ma potrzeby obliczania ugięć metodą dokładną, wartości dopuszczalne nie zostaną przekroczone.


1   2   3

Powiązany:

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconW pierwszej połowie XVI stulecia dwa typy dekoracji decydowały w znacznej mierze o sposobie zdobienia nakrycia wnętrza budynku: sklepienia, stropu I rza­dziej

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconZadania stropu w budynku: przenoszą obciążenia użytkowe I ciężar własny przekazując te obciążenia na ściany nośne,usztywniają budynek w poziomie,tworzą przegrody

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPŁyta głÓwna

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPłyta ku czci

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconGłosy ptaków – płyta cd

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconMolesta Ewenement Taka Płyta

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPłyta tylna zaciski przyłączeniowe

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconCzym jest płyta główna?

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPłyta tylna zaciski przyłączeniowe

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconSuchy Dąb: Wykonanie izolacji oraz remont drewnianej konstrukcji ścian ryglowych chóru I stropu w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie, gmina Suchy Dąb

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom