Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta
Pobierz 352.28 Kb.
NazwaProjekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta
strona3/3
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar352.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3
4) Słup:


a) zebranie obciążeń:


Wysokość słupa lcol:


lcol = 4,5 – 0,8 + 0,4 = 4,1 m


Wysokość obliczeniowa słupa lo:

Obciążenie całkowite Nsd:


Reakcja podciągu (podpora 2) od obciążeń stałych i użytkowych:


Q2 = 735,27 kN


Obciążenie podciągu oddziaływaniem żebra w osi słupa:


Qz = 167,18 kN


Obciążenie obliczeniowe z górnych kondygnacji:


Qk = 1500 kN


Ciężar własny słupa:Przyjęto Nsd = 2430,00 kN.


Obciążenie długotrwałe Nsd,lt(przyjęto że 50% działa długotrwale oprócz oddziaływań z górnych kondygnacji):Reakcja podciągu (podpora 2) od obciążeń stałych i użytkowych:

Obciążenie podciągu oddziaływaniem żebra w osi słupa:

Obciążenie obliczeniowe z górnych kondygnacji:


Qk,lt = 1000 kN


Ciężar własny słupa:


P = 18,04 kN

Przyjęto Nsd,lt = 1750,00 kN


b) wymiarowanie słupa:


Mimośród początkowy eo:

Smukłość słupa λ:

Słup jest smukły. Należy obliczać przekrój zbrojenia z uwzględnieniem wpływu smukłości obciążeń długotrwałych.


Umowna siła krytyczna Ncrit:

Współczynnik pełzania betonu ∅(t,to), dla:


betonu B30

wieku betonu w chwili obciążenia to = 90 dni

wilgotności względnej RH = 50%

miarodajnego wymiaru przekroju elementu


Odczytano ∅(t,to) = 2,15.


Wpływ obciążeń długotrwałych:

Przyjęto sumaryczny stopień zbrojenia płyty Σp = 2,5%.

Przyjęto .

Zwiększony początkowy mimośród etot:

Mimośrody siły Nsd względem zbrojenia:

Zbrojenie minimalne:


Stal klasy A-III(34GS).

Przyjęto As,min = 10,41 cm2.


Obliczenie potrzebnego pola zbrojenia słupa(zbrojenie symetryczne):


Stal klasy A-III(34GS).

Przypadek małego mimośrodu.


Skorygowana wysokość strefy ściskanej:
Przyjęto xeff = d = 0,36

Przyjęto 8 ∅12 mm, As1 = As2 = 9,04 cm2.


Sumaryczne pole przekroju zbrojenia.


As = As1 + As2 = 9,04 + 9,04 = 18,08 cm2 > As,min = 10,41 cm2


Stopień zbrojenia przekroju słupa:

Stopień zbrojenia słupa wyznaczony dla zastosowanego zbrojenia jest niemal jednakowy z założonym przy obliczaniu umownej siły krytycznej (dopuszczalna różnica wynosi 20%).


Strzemiona:


Rozstaw minimalny:

Przyjęto strzemiona czteroramienne z prętów ∅8 ze stali A-0, w rozstawie co 15 cm.


Długości zakotwienia:

5) Stopa fundamentowa:


a) założenia:


Stopę zaprojektowano z betonu klasy B25 zbrojonego stalą A-III.


Obliczeniowa siła podłużna:


Nsd = 2430 kN


Mimośród statyczny:


eo = 0,00 m


Wymiary słupa:


asL = asB = 0,40 m


Przyjęte wymiary stopy:


L = B = 2,50 m

h = 0,80 m

D = 1,20 m


b) obciążenia:


Ciężar gruntu według PN-81/B-03020:

Ciężar stopy fundamentowej i gruntu na odsadzkach:

Całkowita siła obliczeniowa działająca na podłoże gruntowe:

Obliczeniowe obciążenie jednostkowe na podłoże gruntowe:

Opór graniczny podłoża:


ID = 025

cu = 30 kPa

NB = 1

ND = 4

NC = 11

iD = iB = 1,0
c) wymiarowanie:


Zbrojenie stopy na zginanie obliczono metodą wydzielonych wsporników trapezowych. Stopa jest zginana przez oddziaływanie odporu gruntu (zredukowane o ciężar fundamentu, gruntu i posadzki).

Moment zginający wspornika:

Przyjęto otulinę prętów zbrojenia stopy równą 0,05 m (minimalna otulina, gdy beton stopy jest układany na podłożu betonowym, wynosi 0,04 m).


d = 0,80 – 0,05 = 0,75 m


Zbrojenie minimalne:Przyjęto As,min = 30,21 cm2.

Przyjęto 6 ∅18 mm, As = 15,27 cm2 w rozstawie co 24 cm.


Sprawdzenie stopy na przebicie:

Przebicie stopy nie nastąpi.
1   2   3

Powiązany:

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconW pierwszej połowie XVI stulecia dwa typy dekoracji decydowały w znacznej mierze o sposobie zdobienia nakrycia wnętrza budynku: sklepienia, stropu I rza­dziej

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconZadania stropu w budynku: przenoszą obciążenia użytkowe I ciężar własny przekazując te obciążenia na ściany nośne,usztywniają budynek w poziomie,tworzą przegrody

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPŁyta głÓwna

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPłyta ku czci

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconGłosy ptaków – płyta cd

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconMolesta Ewenement Taka Płyta

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPłyta tylna zaciski przyłączeniowe

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconCzym jest płyta główna?

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconPłyta tylna zaciski przyłączeniowe

Projekt monolitycznego stropu płytowo żebrowego 1 Płyta iconSuchy Dąb: Wykonanie izolacji oraz remont drewnianej konstrukcji ścian ryglowych chóru I stropu w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wróblewie, gmina Suchy Dąb

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom