Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma
Pobierz 57.66 Kb.
NazwaKonferencja pod patronatem medialnym czasopisma
Data konwersji06.01.2013
Rozmiar57.66 Kb.
TypDokumentacja


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków


Czestochowa University of Technology

Faculty Engineering and Protection of Environment

Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology


IX KONFERENCJA NAUKOWA


MIKROZANIECZYSZCZENIA

W

ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA


IX Symposium on

Micropollutants in Human Environment


STRESZCZENIA
28 - 30 kwiecień 2009 r.

CZĘSTOCHOWA


KONFERENCJA ORGANIZOWANA W RAMACH OBCHODÓW 60 LECIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


ORGANIZATOR KONFERENCJIKatedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków,

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Politechnika Częstochowska


KONFERENCJA DOFINANSOWANA PRZEZ


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

„Poglądy, interpretacje i wnioski prezentowane przez autorów w dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach niniejszych materiałach nie mogą być przypisywane WFOŚiGW w Katowicach i nie reprezentują jego polityki”
Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma

„LABORATORIA, APARATURA, BADANIA”KOMITET NAUKOWYProf. zw. dr hab. inż. January Bień

Prof. zw. dr hab. Michał Bodzek

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

Prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka

Prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz – Rajczyk

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jodłowski

Prof. zw. dr hab. Maria Łebkowska

Prof. zw. dr hab. inż. Maria Świderska – Bróż

Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Wierzbicki


Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła


KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący honorowy : Prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz - Rajczyk

Przewodniczący : Prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk - Makuła

Członkowie: Marek Makuła


BIURO KONFERENCJI


Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Katedra Chemii Technologii Wody i Ścieków

Tel. (0-34) 32 50 496, (0-34) 32 50 919


MIEJSCE OBRAD

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej


ul. Dąbrowskiego 73, Częstochowa, SALA D-1


ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Hotel SCOUT, ul. Drogowców 12, Częstochowa


PROGRAM KONFERENCJI28 - 04 - 2009 r. - WTOREK


ZAKWATEROWANIE UCZESTNIKÓW W HOTELU „SCOUT


1200 - 1450 - REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73 – obok sali D-1

1500 - 1505 - OTWARCIE KONFERENCJI -


Przewodnicząca Honorowa Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz - Rajczyk

S E S J A I

przewodniczy: Prof. zw. dr hab. inż. Maria Świderska-Bróż


1505 - 1525 - Łebkowska Maria - Politechnika Warszawska, Warszawa : „Mikroorganizmy lekooporne w środowisku wodnym”


1525 - 1540 - Gała Michał - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec : „Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w wodach powierzchniowych i wodzie do picia“


1540 - 1555 - Załęska-Radziwiłł Monika - Politechnika Warszawska, Warszawa : „Ekotoksykologiczna ocena ryzyka w środowisku wodnym”


1555 - 1610 - Domańska Magdalena, Łomotowski Janusz - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław : „Powstawanie chloranów i chlorynów w czasie dezynfekcji wód wodociągowych dwutlenkiem chloru”


1610 - 1625 - Dudziak Mariusz, Bodzek Michał - Politechnika Śląska, Gliwice : „Wpływ soli na usuwanie ksenoestrogenów w procesie nanofiltracji”


1625 – 1640 - Jodłowski Andrzej – Politechnika Łódzka, Łódź : „Zastosowanie testu mikro-kolumnowego w ocenie wpływu koagulacji na adsorpcyjne usuwanie naturalnych substancji organicznych z wód powierzchniowych”


1640 – 1655 - Gryglik Dorota, Lach Marta, Miller Jacek - Politechnika Łódzka, Łódź : „Fotosensybilizowane utlenianie wybranych zanieczyszczeń środowiska wodnego”


1655 - 1730 - DYSKUSJA


1900 - 2300 – UROCZYSTA KOLACJA - Hotel SCOUT, ul. Drogowców 12, Częstochowa


29 - 04 - 2009 r. - ŚRODA


S E S J A II

przewodniczy: Prof. zw. dr hab. Maria Łebkowska


900 - 920 - Świderska - Bróż Maria - Politechnika Wrocławska - Wrocław: „Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody”


920 - 935 - Bezak-Mazur Elżbieta, Dąbek Lidia, Ozimina Ewa - Politechnika Świętokrzyska, Kielce : Zastosowanie nowoczesnych czynników utleniających do usuwania wybranych barwników z roztworów wodnych

935 - 950 - Figna Ewa - Politechnika Śląska, Gliwice : „ Wpływ oczyszczania wody powierzchniowej na zawartość adsorbowalnych chlorowcopochodnych związków organicznych (AOX) ”


950 - 1005 - Rabajczyk Anna - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce : „Metale ciężkie w wodach powierzchniowych a alkalizacja środowiska na przykładzie rzeki Bobrzy”


1005 - 1020 - Karwowska Beata - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „ Ocena czystości zbiornika komunalnego gminy Kodrąb”


1020 - 1035 - Kipigroch Katarzyna - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Zanieczyszczenia zbiorników zaporowych zlokalizowanych na rzece Warcie”


1035 - 1100 - DYSKUSJA


1100 - 1130 - PRZERWA NA KAWĘ


S E S J A III

przewodniczy: Prof. zw. dr hab. Michał Bodzek


1130 - 1145 - Kucharski Mariusz, Sadowski Jerzy - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław : „Contamination of soil and cereal grains by residues of herbicide active ingredients”


1145 - 1200 - Domaradzki Krzysztof, Kucharski Mariusz - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wrocław : Influence of herbicide application system on herbicide residues, content of sugar and melassogenic substances in sugar beet roots


1200 - 1215 - Łozowicka Bożena - Instytut Ochrony Roślin, Poznań : Monitoring pozostałości insektycydów i fungicydów w owocach północno - wschodniej Polski”


1215 - 1230 - Małuszyński Marcin, Biernacka Elżbieta, Kośla Tadeusz, Małuszyńska Ilona - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa : Zawartość wanadu w roślinach z terenów o zróżnicowanym stopniu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi”


1230 - 1245 - Rosińska Agata - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „ Wpływ czynników fizycznych na zmiany PCB w próbkach gleby”


1245- 1330 - DYSKUSJA


1330 - 1430 - OBIAD


S E S J A IV - POSTEROWA


1430 - 1530


 1. Łozowicka Bożena, Kaczyński Piotr - Instytut Ochrony Roślin, Poznań : „Oznaczanie pozostałości karbendazymu, linuronu i glifosatu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej”
 1. Włodyka-Bergier Agnieszka, Bergier Tomasz - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków : „The influence of humic substances on the trihalomethanes (THMs) formation in chlorinated surface waters”
 1. Przystaś Wioletta, Zabłocka - Godlewska Ewa, Grabińska - Sota Elżbieta - Politechnika Śląska, Gliwice : „Screening szczepów zdolnych do dekoloryzacji barwników”
 1. Bergier Tomasz, Włodyka-Bergier Agnieszka - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków : „Aliphatic hydrocarbons C7-C30 removal from motorway runoff on constructed wetlands
 1. Adamek Ewa, Baran Wojciech, Sobczak Andrzej, Makowski Andrzej - Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec : „Fotokatalityczna dekoloryzacja ścieków zawierających barwniki azowe”
 1. Aleksander-Kwaterczak Urszula, Prosowicz Dorota, Rutkowski Jacek, Szczepańska Jadwiga - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków : Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry lake (NE Poland)
 1. Aleksander-Kwaterczak Urszula1, Mazurek Michał2, Wardas Marta1- 1Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; 2IMGW, Wrocław : „Use of chemical and biological elements for state of aquatic environment determination -surface waters of surrounding the post-flotation settler reservoir "Żelazny Most" example"
 1. Pazurkiewicz-Kocot Krystyna, Kita Andrzej, Czarnecka Zuzanna - Uniwersytet Śląski, Katowice : „Oddziaływanie selenu na syntezę barwników chlorofilowych w siewkach Zea mays L. rosnących w środowisku skażonym kadmem“
 1. Korus Irena, Tkocz Adam - Politechnika Śląska, Gliwice : „Usuwanie jonów metali ciężkich w procesie ultrafiltracji wspomaganej polielektrolitem o własnościach kationowymiennych”
 1. Grochowiecka Wanda1, Świderska-Bróż Maria2, Wolska Małgorzata21Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zielona Góra ; 2Politechnika Wrocławska, Wrocław : „Skuteczność procesu mikrocedzenia w usuwaniu mikroorganizmów fitoplanktonowych oraz wybranych zanieczyszczeń z wody powierzchniowej”
 1. Stańczyk-Mazanek Ewa, Stępniak Longina, Wolny Lidia - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Analiza biokumulacji WWA w roślinach uprawianych na glebach nawożonych osadami ściekowymi”
 1. Lach Joanna, Ociepa Ewa, Wolny Lidia - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Wpływ warunków modyfikacji węgla aktywnego WG-12 z udziałem ciepła Joule`a i dwutlenku węgla na sorpcję Cr(VI)”
 1. Ociepa Ewa, Kisiel Adam, Lach Joanna - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : Wpływ węgla brunatnego i preparatu węglowo – wapniowego na zmianę rozpuszczalności kadmu w glebach”
 1. Nowak Rafał, Wiśniowska Ewa, Włodarczyk-Makuła Maria, Janosz-Rajczyk Marta - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : Wymywanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z popiołów lotnych aktywowanych mechanicznie
 1. Włodarczyk-Makuła Maria – Politechnika Częstochowska, Częstochowa : Zmiany ilościowe WWA w osadach deponowanych w różnych warunkach temperaturowych
 1. Rodziewicz Mirosława, Brzozowska Anna - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni : „Sorpcja polichlorowanych związków organicznych na cząstkach osadów rzecznych”
 1. Bień Ewa - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Skuteczność działań instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w gospodarce odpadami komunalnymi”
 1. Jasiński Rafał - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Wzorce dobowych przebiegów stężeń zanieczyszczeń powietrza w różnych regionach polski”
 1. Hoffman Szymon - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Modelowanie stężenia ozonu na stacjach monitoringu powietrza za pomocą danych zewnętrznych1600 - 1800 - Wycieczka na Jasną Górę (m.in. zwiedzanie Biblioteki Jasnogórskiej)


30 - 04 - 2009 r. - CZWARTEK


SE S J A V

przewodniczy: Prof. zw. dr hab. inż. January Bień


900 - 915 – Grabińska - Sota Elżbieta, Ośliślok Aleksandra, Piś Mariola - Politechnika Śląska, Gliwice :

Ocena negatywnego oddziaływania składowiska odpadów przemysłowych na organizmy roślinne i zwierzęce”


915 - 930 - Świetlik Ryszard, Trojanowska Marzena, Siwiec Jan – Politechnika Radomska, Radom : „Specjacja Cd, Cr, Cu, Pb i Zn w popiołach lotnych ze spalania węgla kamiennego”


930 - 945 - Grajek Henryk1, Naczelnik Izabela2, Witkiewicz Zygfryd1,2,3 - 1Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; 2Uniwersytet im.Jana Kochanowskiego, Kielce; 3Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce : „Zastosowania zeolitów w analizie chemicznej”


945 - 1000 - Grajek Henryk1, Paciura-Zadrożna Justyna1, Witkiewicz Zygfryd1,2,3 - 1Instytut Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2Instytut Chemii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 3Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce : „Chromatograficzne badanie właściwości powierzchniowych uporządkowanych mezoporowatych adsorbentów krzemionkowych”


1000 - 1015 - Sperczyńska Elżbieta - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Oczyszczanie cieczy osadowych metodami biologicznymi”


1015 - 1045 - DYSKUSJA


1045 - 1130 - PRZERWA NA KAWĘ


SE S J A V I

przewodniczy: Prof. dr hab. inż. Andrzej Jodłowski


1130 - 1145 - Dąbrowska Lidia - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : "Rozkład zawartości metali ciężkich pomiędzy frakcje ziarnowe w osadach dennych rzeki Warty"


1145 - 1200 - Popenda Agnieszka - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „ Wymywanie metali ciężkich ze składowanych osadów dennych dla wybranego potencjału Eh“


1200 - 1215 - Wiśniowska Ewa - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Wpływ kwasu nadoctowego na zawartość AOX i WWA w osadach ściekowych”


1215 - 1230 - Wołczyński Marcin, Janosz-Rajczyk Marta - Politechnika Częstochowska, Częstochowa :”Zawartość metali ciężkich w osadach i cieczach po procesie stabilizacji silnymi utleniaczami chemicznymi”


1230 - 1245 - Hoffman Szymon, Jasiński Rafał - Politechnika Częstochowska, Częstochowa : „Klasyfikacja luk pomiarowych występujących w danych monitoringu powietrza”


1245 - 1330 - DYSKUSJA


PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI


Prof. zw. dr hab. inż. Marta Janosz – Rajczyk


1330 - OBIAD

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconKonkurs organizowany jest pod patronatem medialnym

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconKonferencja naukowa pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconKonferencja naukowa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconEdukacja międzykulturowa a Wychowanie dla Pokoju Konferencja naukowa pod honorowym patronatem

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconKonferencja odbywa się pod patronatem ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego I Ministerstwa Edukacji Narodowej komitet honorowy

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconZrównoważony rozwój: Pod patronatem onz

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconUroczyste obchody pod patronatem honorowym

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconSprawozdanie z konferencji pod patronatem pte

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconWrocławska olimpiada młodzieżY pod patronatem

Konferencja pod patronatem medialnym czasopisma iconPod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom