Romantyzm- zagadnienia
Pobierz 7.7 Kb.
NazwaRomantyzm- zagadnienia
Data konwersji13.09.2012
Rozmiar7.7 Kb.
TypDokumentacja
Romantyzm- zagadnienia:


 1. Czas burzy i naporu, preromantyzm, zapowiedź zjawiska kulturowego.

 2. Pojęcia- osjanizm, gotycyzm, irracjonalizm, historyzm, mistycyzm, orientalizm, ludowość, fantastyka romantyczna, tajemniczość, profetyzm, orientalizm, byronizm, werteryzm, spirytualizm, tyrteizm, patriotyzm, mesjanizm, prometeizm, winkelriedyzm, prowidencjalizm,

 3. Gatunki romantyczne- przykłady.

 4. Oda do młodości- manifestem polskiego romantyzmu- apoteoza młodości, gatunek, negacja świata „starych”, elementy oświeceniowe i romantyczne.

 5. Romantyczność, Lilie-interpretacja, ballada, synkretyzm gatunkowy, nastrój, elementy oświeceniowe i romantyczne, postawy bohaterów,

 6. Interpretacja twórczości Adama Mickiewicza- biografia, Sonety Mickiewicza-(gatunek) Dobranoc, Stepy akermańskie, Widok gór ze stepów Kozłowa, Droga nad przepaścia w Czufut- Kale, Liryki Lozańskie- Nad wodą wielką i czystą, Gdy tu mój trup.

Reduta Ordona,

 1. Interpretacja twórczości Cypriana Kamila Norwida- biografia, charakter twórczości, interpretacja: W Weronie, Marionetki, Bema pamięci żałobny rapsod, Moja piosnka II, Fortepian Szopena, Coś Ty Atenom zrobił, Sokratesie.

 2. Interpretacja twórczości Juliusza Słowackiego- Charakter twórczości, biografia, epistolografia, Rozłączenie, Hymn ( toposy: deus artifex, homo viator, vanitas), Testament mój,

 3. Cierpienia młodego Wertera- pojęcie werteryzmu jako postawy romantycznej, charakterystyka Wertera, bohater romantyczny, motyw romantycznej miłości, powieść epistolarna,

 4. Dziady cz, IV- obraz miłości romantycznej, zapis uczuć bohatera romantycznego w trzech godzinach: miłości, rozpaczy i przestrogi, charakterystyka tragicznego kochanka- Pustelnika- Gustawa, kontrast racjonalizmu księdza i uczuciowości Gustawa- argumenty.

 5. Dziady cz, III- pojęcie mesjanizmu, prometeizmu, obrazy martyrologii społeczeństwa polskiego, obraz i ocena społeczeństwa polskiego i rosyjskiego, chrakterystyka bohatera romantycznego- Gustawa- Konrada, Mała Improwizacja, Wielka Improwizacja, Widzenie księdza Piotra, sceny profetyczne i wizyjne w dziele, obraz Senatora i jego popleczników, znaczenie i przesłanie dzieła, dramat romantyczny

 6. Konrad Wallenrod- poetyka maski, makiawellizm, powieść poetycka- cechy, obraz bohatera romantycznego, obraz romantycznej miłości, charakterystyka Konrada Wallenroda,

 7. Kordian- losy i charakterystyka Kordiana, cechy bohatera romantycznego, analiza sceny monologu na szczycie Mont Blanc, rola poezji i poety, ocena społeczeństwa polskiego, interpretacja sceny spisku koronacyjnego, ocena powstania listopadowego,

 8. Nie- Boska Komedia- geneza i znaczenie dzieła , tło historyczne ( negacja powstania przedstawionego w dziele jako rewolucja społeczna, a nie patriotyczny zryw), obraz rewolucji w dziele ( polemika Hrabiego i Pankracego, spacer po obozie rewolucjonistów, postać Bianchettiego, rozmowa Hrabiego z Filozofem, wstęp do części III), obraz poezji i poety w dziele ( poezja prawdziwa i fałszywa, Hrabia , Orcio, Maria- interpretacja postaw), realizm i fantastyka, prowidencjalizm, charakterystyka bohat’erów.

 9. Pan Tadeusz- bohater zbiorowy i jednostkowy, bohater „w tle „, charakterystyka bohaterów, gatunek- epopeja narodowa, obyczaje i zwyczaje, opisy przyrody, historyzm.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Romantyzm- zagadnienia iconZagadnienia na sprawdzian powtórkowy preromantyzm, romantyzm

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm romantyzm był prawdziwym początkiem nowożytnego świata

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm Pojęcie

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm 1789-1948

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm – tematy referatów

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm informacje wstępne

Romantyzm- zagadnienia iconOświecenie a romantyzm kontrast

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm ocena dopuszczająca

Romantyzm- zagadnienia iconRomantyzm polski — twórcy I dzieła

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom