Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin
Pobierz 65.78 Kb.
NazwaZajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin
Data konwersji07.01.2013
Rozmiar65.78 Kb.
TypDokumentacja
Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin


Dział zeszytu tematycznego


Temat lekcji

Liczba

godzin

Zakres treści

Osiągnięcia szczegółowe uczniów

Procedury

osiągania

celów

Wiadomości

Umiejętności

1.

Prąd a napięcie

Elektryczność może być niebezpieczna

1

– istota prądu elektrycznego

– zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi

– podstawowe zasady bezpieczeństwa przy naprawach i konstruowaniu urządzeń elektrycznych

– zna wielkości elektryczne: prąd i napięcie

– wie, czym jest natężenie prądu elektrycznego

– stosuje się do zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

– wymienia etapy postępowania przy naprawach i konstruowaniu urządzeń elektrycznych

– omawia oznakowanie tabliczki znamionowej

– praca z podręcznikiem i zeszytem tematycznym

– wykorzysta-

nie ilustracji z zeszytu ćwiczeń

pokaz eksponatów

2.

Elektroniczne przyrządy pomiarowe


Pomiary wielkości elektrycznych

1

– elektroniczny miernik uniwersalny

pomiar napięcia, prądu i rezystancji cyfrowym miernikiem elektronicznym

– zna poszczególne oznaczenia cyfrowego miernika uniwersalnego

– omawia czynności przygotowujące miernik do pracy

– posługuje się miernikiem uniwersalnym

– wykonuje prawidłowe podłączenie przewodów pomiarowych

– mierzy napięcie styków baterii

– mierzy opór odbiornika za pomocą omomierza

– wykonuje doświadczenie 1 i 2

z rozdziału 2.1 zeszytu tematycznego

– praca z zeszytem tematycznym

– wykorzysta-

nie ilustracji z zeszytu ćwiczeń

– pomiary rezystancji oporników i napięcia baterii cyfrowym miernikiem elektronicznym


3.

Urządzenia elektryczne w domu

Zasady eksploatacji i naprawy domowych urządzeń elektrycznych

1

– naprawa urządzeń elektrycznych

– oznaczenia narzędzi dla elektryka

– rodzaje i dobór żarówek i zasady instalowania oświetlenia

– zastosowanie próbnika napięcia

– zna zasady bezpiecznej naprawy urządzeń elektrycznych

– zna definicję uziemienia i zerowania

– wymienia narzędzia do napraw urządzeń elektrycznych

– posługuje się narzędziami do napraw urządzeń elektrycznych

– montuje wtyczkę kabla sieciowego

– używa próbnika napięcia

– wymienia żarówkę

– montuje lampę sufitową


– praca z zeszytem tematycznym

– praktyczne ćwiczenie polegające na przygotowaniu przewodu elektrycznego do montażu wtyczki

– montaż wtyczki kabla sieciowego

– poprawne używanie narzędzi i próbnika napięcia

– montaż lampy sufitowej

8.

Jak zbudować zabawkę elektryczną?


Elektryczny egzaminator

– projekt

2

– podstawy tworzenia schematów elektrycznych i symbole elementów elektrycznych

egzaminatora na podstawie opisu z zeszytu tematycznego

– projekt plansz z zadaniami z różnych dziedzin

– zna etapy tworzenia projektu

– Zan symbole elementów elektrycznych
– ustala schemat połączeń elektrycznych

– gromadzi materiały i narzędzia do wykonania projektu

– ustala wielkość urządzenia i ilości pytań na planszy

– opracowuje rozkład pytań i odpowiedzi na kartach zadań

–wykonanie projektu według instrukcji

– wykonanie projektu na podstawie opisu z zeszytu tematycznego


8.

Jak zbudować zabawkę elektryczną?


Elektryczny egzaminator – wykonanie

4

–niskonapięciowe obwody elektryczne

–styki i połączenia elektryczne, usuwanie izolacji i montaż elementów układu

– wzornik karty pytań i odpowiedzi do tworzenia kart testowych


– zna zasady budowy obwodów elektrycznych

– wie, jakie mogą być sposoby wykonania styków i połączeń elektrycznych

– wykonuje styki i połączenia przewodów

– łączy obwód z bateryjką

– montuje układ elektryczny z żarówką i baterią

– obudowuje urządzenie

– testuje układ

– montaż obudowy urządzenia

– wykonanie styków i połączeń przewodowych według opisu z zeszytu tematycznego

przedmiotów

4.

Elektryczne urządzenia powszechnego użytku


7.

Chłodzenie urządzeń elektrycznych


Jak działają powszechnie stosowane urządzenia elektryczne?

2

– działanie termostatu w czajniku i grzejniku

– działanie i eksploatacji kuchenki mikrofalowej

– telefon komórkowy i jego bezpieczne użytkowanie

– działanie i budowa pilota zdalnego sterowania

– podstawowe wiadomości na temat warunków chłodzenia urządzeń powszechnego użytku (telewizory, komputery, wzmacniacze itp.)

zastosowanie i zasada działania chłodzenia pasywnego i aktywnego

– zna mechanizm działania termostatu w czajniku, kuchence mikrofalowej, pilocie zdalnego sterowania

– wie, co to zminiaturyzowany układ elektroniczny

– zna definicje chłodzenia pasywnego i aktywnego

– zna zasady zastosowanie wentylatora i radiatora

– omawia działanie grzejnika elektrycznego

– wymienia zasady użytkowania kuchenki mikrofalowej

– wyjaśnia działanie pilota zdalnego sterowania

– wykonuje doświadczenie z zeszytu tematycznego (aparat fotograficzny i pilot)

– opisuje obieg powietrza w urządzeniach elektrycznych

– użycie rysunków i opisów z zeszytu tematycznego i podręcznika

– pokaz eksponatów

– pokaz z telefonem komórkowym i radiem

– prezentacja urządzeń ze wskazaniem otworów chłodzących


5.

Nośniki danych


Jak działają współczesne pamięci masowe?

1

– rodzaje pamięci

– zastosowanie różnego rodzaju pamięci np. pamięć dla plików, przechowywanie zdjęć, filmów itp.

różne rodzaje płyt optycznych i ich przeznaczenie oraz właściwości

– zna budowę i działanie różnego rodzaju pamięci

– potrafi wskazać zastosowanie rodzajów pamięci

– zna rodzaje płyt optycznych

– wymienia rodzaje pamięci i omawia ich wady i zalety

– porównuje szybkość i pojemność rodzajów pamięci

– wskazuje właściwości poszczególnych płyt optycznych

– użycie eksponatów w postaci modułów pamięci, PenDrive`ów, płyt itp.

– prezentacja pojemności i szybkości działania poszczególnych rodzajów pamięci

6.

Telewizja cyfrowa


Plazma, LCD i co dalej?

1

– telewizja analogowa a cyfrowa

– budowy i zasady działania powszechnie stosowanych rodzajów wyświetlaczy ekranowych

– zastosowanie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w urządzeniach powszechnego użytku

– e-papier i inne odmiany wyświetlaczy

– zna zasadę działania ekranu plazmowego i wyświetlacza LCD


– wskazuje różnice między telewizją analogową i cyfrową

– omawia budowę lampy kineskopowej

– wymienia urządzenia wykorzystujące wyświetlacze ciekłokrystaliczne i LCD

– wskazuje propozycje kierunków dalszego rozwoju omawianych technologii

– użycie rysunków i opisów z zeszytu tematycznego

– prezentacja zdjęć różnych modeli monitorów i telewizorów

– prezentacja nowości w dziedzinie wyświetlania obrazu np. 3D

9.

Jak wykonać model sygnalizacji świetlnej?


Projekt sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych

1

– działanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu

– projekt obudowy sygnalizatora ulicznego (etap 1)

– zna zasady działania sygnalizacji świetlnej

– rozważa różne możliwości działania sygnalizacji w zależności od ustawienia


– wykonuje ćwiczenie z zeszytu tematycznego z rozdziału 9.1

– buduje obudowę sygnalizatora świetlnego: odwzorowuje kształt

– wycina elementy sygnalizacji i zagina krawędzie

– wykonanie ćwiczenia z zeszytu tematycznego

– wykonanie z tektury sygnalizatorów zgodnie z opisem z zeszytu tematycznego


9.

Jak wykonać model sygnalizacji świetlnej?


Projekt układu elektrycznego sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych

Montaż układu sygnalizacji świetlnej

3

– projekt obudowy sygnalizatora ulicznego (etap 2 i 3)

– schemat elektryczny instalacji

– montaż poszczególnych elementów układu sygnalizacji świetlnej

– zna symbole elementów elektronicznych

– zna zasady posługiwania się lutownicą


– rysuje schemat elektryczny instalacji sygnalizacji na skrzyżowaniu

– wykorzystuje symbole do tworzenia schematu elektrycznego układu sygnalizacji

– nabywa umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami podczas przygotowania elementów do montażu

– zdobywa umiejętność łączenia elementów elektronicznych poprzez lutowanie

– wykorzystuje umiejętności lutowania do montażu układu elektrycznego sygnalizacji

– kształtuje zdolności manualne podczas montażu mechanicznego modelu sygnalizacji

– umieszcza źródła światła w obudowach sygnalizatorów

– klei sygnalizatory

– wykorzystanie wskazówek z zeszytu tematycznego

– stworzenie schematu elektrycznegoutworzonego na podstawie rysunku z zeszytu tematycznego

– omówienie funkcji poszczególnych elementów elektronicznych w układzie i obliczenie wartości rezystorów

– ćwiczenie lutowania elementów elektrycznych z wykorzystaniem odpadów, kawałków drutu itp.

– montaż układu elektrycznego sygnalizatora


10.

Twój pierwszy układ elektroniczny


Elementy elektroniczne

1

– podstawowe elementy elektroniczne (w tym tranzystor)

– parametry elementów elektronicznych takie jak pojemność i rezystancja

– właściwości różnych elementów do budowy układów elektronicznych

– oznaczenia i symbole elementów na schemacie układu elektronicznego

– zna budowę i działanie tranzystora

– zna zastosowanie: kondensatora, tranzystora

– wymienia podstawowe elementy elektroniczne potrzebne do budowy układu

– wykonuje ćwiczenie 1 z rozdziału 10.1 zeszytu tematycznego

– rozpoznaje elementy elektroniczne na modelach

– wykorzystanie ilustracji i tekstu z zeszytu ćwiczeń

– pokaz elementów elektronicznych

– pokaz gotowych układów elektronicznych zmontowanych na płytkach

10.

Twój pierwszy układ elektroniczny


Jak zbudować układ z migającymi diodami LED?

1

– potencjometr i wpływ oporu elektrycznego na prąd płynący w obwodzie

– działanie układu generatora

– schemat multiwibratora


– zna budowę i działanie potencjometru

– wyjaśnia podstawowe zasady działania generatora

– tworzy schemat budowy multiwibratora

– wykonuje ćwiczenia 1 i 2 z rozdziału 10.2.

– dobiera elementy do budowy generatora migającego diody (multiwibratora)

– wykorzystanie ilustracji i tekstu z zeszytu ćwiczeń


10.

Twój pierwszy układ elektroniczny


Wykonanie układu z migającymi diodami LED

3

– układ elektroniczny i jego schemat

– lutowanie elementów elektronicznych na płytce obwodu drukowanego

– zna zasady lutowania

– wie, jakie mogą być przyczyny niesprawności układu

– montuje układ na podstawie schematu elektronicznego

– sprawdza poprawności połączeń i uruchamia układ elektroniczny

– wykorzystuje umiejętności lutowania

– wykorzystanie ilustracji i tekstu z zeszytu ćwiczeń

– kontrola poprawności połączeń


11.

Jak zbudować elektroniczną pozytywkę?


Układy scalone we współczesnej elektronice

1

– zastosowanie układów scalonych

– układy scalone w otoczeniu człowieka: telefony, komputery, zegarki elektroniczne, aparaty fotograficzne itp.

– zalety nowoczesnych układów elektronicznych

– zna właściwości układów scalonych

– wie, w jakich warunkach powstają układy scalone

– wymienia urządzenia, w których występują układy scalone

– omawia funkcje, jakie mogą spełniać

– ocenia wpływ nowoczesnych układów elektronicznych na rozwój współczesnej technologii

– wykorzystanie ilustracji i tekstu z zeszytu ćwiczeń

– konkurs polegający na wymienieniu jak największej ilości urządzeń, w których pracują układy scalone

– prezentacja urządzeń, w których pracują układy scalone

11.

Jak zbudować elektroniczną pozytywkę?


Projekt prostej pozytywki elektronicznej

3

– układy scalone i ich zadania

– układ scalony z pozytywką UM66


– zna funkcje prostego układu scalonego z pozytywką UM66

– wie, jakie elementy zawiera układ scalony z pozytywką UM66

– dobiera

układy scalone do konkretnych zadań

– kształtuje umiejętności korzystania ze schematów aplikacyjnych (katalogowych) układów scalonych do budowy prostych urządzeń elektronicznych na przykładzie UM66

– planuje położenie układu, przełącznika i baterii w pudełku lub obudowie

– wybiera obudowę lub pudełko do układu scalonego

– wykorzystanie ilustracji i tekstu z zeszytu ćwiczeń

– planowanie pracy


11.

Jak zbudować elektroniczną pozytywkę?


Pozytywka z układem scalonym M948

4

– układ scalony M948

– lutowanie elementów elektronicznych do płytki drukowanej

– płytki drukowane obwodów elektronicznych

– zna funkcje schematu pozytywki z układem M948

– wie, jakie elementy zawiera układ M948


– wykonuje połączenia na płytce uniwersalnej z zastosowaniem przewodów w izolacji

– pracuje zgodnie ze schematem


– wykorzystanie ilustracji i schematów z zeszytu ćwiczeń

– lutowanie elementów elektronicznych do płytki uniwersalnej

– kontrola poprawności połączeń

– uruchomienie układu

Powyższy rozkład można stosować na zajęciach w szkołach, w których nie ma specjalistycznej pracowni do zajęć technicznych. W celu ochrony blatów ławek przed zniszczeniem podczas lutowania można użyć tanich podkładek z tektury.

Do zasilania lutownic można stosować tylko przedłużacze wykonane fabrycznie i zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo pracy.

W sali należy zadbać o odpowiednie oświetlenie.

Część czynności może być zlecana w ramach pracy domowej

Uczniowie zdolni lub szczególnie zainteresowani ćwiczeniami mogą wykonać ćwiczenia zaznaczone w zeszycie niebieskim tłem.

Dla grupy zdolnych uczniów można zaplanować wykonanie ćwiczenia polegającego na połączeniu opisanego w zeszycie ćwiczeń elektrycznego egzaminatora z pozytywką lub generatorem migających diod LED stosowanych w miejscu żaróweczki.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconZajęcia fotograficzne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconZajęcia kulinarne – propozycja rozkładu materiału na 60 godzin

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja rocznego rozkładu materiału z planem wynikowym

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja rozkładu materiału do podręcznika z ćwiczeniami Mit

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja rozkładu materiału do kursu Direkt neu 1B

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja rozkładu materiału do kursu Direkt neu 1A

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja rozkładu materiału do podręcznika z ćwiczeniami Mit

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconIii. Propozycja rocznego rozkładu materiału z planem wynikowym

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja szczegółowego rozkładu materiału do części programu nauczania realizowanego

Zajęcia elektrotechniczne – propozycja rozkładu materiału na 30 godzin iconPropozycja szczegółowego rozkładu materiału realizowanego z drugą częścią podręcznika

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom