Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji
Pobierz 20.6 Kb.
NazwaTemat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji
Data konwersji07.01.2013
Rozmiar20.6 Kb.
TypDokumentacja

Scenariusz lekcji techniki.


Temat: Budowa i obsługa lutownicy oporowej i transformatorowej.


 1. Cele lekcji:

Uczeń wie:

  • jakie zasady bhp obowiązują podczas posługiwania się lutownicą

  • na czym polega lutowanie

  • jakie są rodzaje lutownic

  • z jakich elementów składa się lutownica

Uczeń umie:

  • określić dane techniczne lutownicy

  • posługiwać się lutownicą

  • porównać lutownicę oporową i transformatorową 1. Metoda zajęć: pokaz, pogadanka, analiza rysunków schematycznych
 1. Środki dydaktyczne: schematy lutownicy oporowej i transformatorowej, lutownice oporowe i transformatorowe, lut, kalafoniaPrzebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjne

  • powitanie z uczniami

  • sprawdzenie listy obecności
 1. Zapoznanie z tematem lekcji
 1. Wprowadzenie wiadomości na temat lutowania

  • Co to jest lutowanie ?

  • Czynniki od których zależy uzyskanie dobrego złącza ( dobór lutu, dobór metody lutowania, przygotowanie łączonych powierzchni )

  • Rodzaje lutowania: miękkie, twarde

  • Lutowie stosowane w procesie lutowania: stop cyny z ołowiem
 1. Przygotowanie materiału do lutowania:

  • oczyszczenie mechaniczne – odbywa się przez piłowanie, szczotkowanie itp.

  • oczyszczenie chemiczne – polega na odtłuszczeniu lub trawieniu
 1. Zasady korzystania z lutownic

 • Przed przystąpienie do lutowania należy sprawdzić, czy nie ma:

  • mechanicznych uszkodzeń np. pęknięcia, wgniecenia

  • nadpaleń ( zwłaszcza przewodów )

  • uszkodzonych połączeń elektrycznych

 • stosować niepalne podkładki, podpórki i uchwyty

 • nie dotykać dłonią nagrzanych lutowanych elementów

 • nie dotykać topników, gdyż często są to substancje żrące

 • lutować przy sprawnej wentylacji, nie wdychać oparów

 • w czasie przerw i po zakończeniu pracy zawsze wyłączyć lutownicę z sieci
 1. Narzędzia stosowane w procesie lutowania – lutownica oporowa i transformatorowa
 1. Lutownica oporowa:

  1. budowa
  1. rola jaką pełnią poszczególne elementy lutownicy oporowej

  2. obsługa lutownicy oporowej
 1. Lutownica transformatorowa

  1. budowa


 1. Obudowa lutownicy z tworzywa sztucznego

 2. Przycisk

 3. Tulejka ochronna, gumowa

 4. Przewód zasilający

 5. Wyłącznik

 6. Uzwojenie pierwotne transformatora pod napięciem 230 V

 7. Żarówka

 8. Rdzeń transformatora

 9. Uzwojenie wtórne transformatora

 10. Przekładka izolująca

 11. Grot – drut miedziany o śr. 1,5 mm

 12. Wkręty mocujące grot  1. rola poszczególnych elementów lutownicy transformatorowej

  2. obsługa lutownicy transformatorowej
 1. Zastosowanie obu lutownic

   1. transformatorowa – do lutowania małych elementów elektronicznych i końcówek z drutu miedzianego

   2. oporowa – do lutowania elementów metalowych o większej powierzchni

 1. Sposoby konserwacji

   1. lutownica oporowa – polega na usuwaniu zgorzeliny nawarstwiającej się na grocie. Po zużyciu się końcówki roboczej należy ją wymienić.

   2. Lutownica transformatorowa – wymiana końcówki roboczej

 2. Pobielanie nowej końcówki lutownicy – polega na znużeniu końcówki w kalafonii, a następnie roztopieniu lutowia, które pokryje końcówkę lutownicy

 3. Porównanie lutownicy oporowej i transformatorowej
Podobieństwa

Różnice

Obie lutownice zamieniają energię elektryczną w energię cieplną skupioną w końcówce roboczej.

 1. Sposób przekazywania energii

  • oporowa – pośrednio za pomocą grzejnika oporowego

  • transformatorowa – energię cieplna wytwarza prąd elektryczny przepływający bezpośrednio przez końcówkę roboczą

 1. Zastosowanie

 2. Budowa
 1. Podsumowanie lekcji i zakończenie zajęć.KARTA EWALUACYJNA DLA UCZNIAZaznacz swoją opinię o lekcji, stawiając „X” pod jednym z poniższych rysunków.


Jeśli uważasz, że dużo się nauczyłeś i lekcja Ci się podobała

Jeśli twoja opinia jest pośrednia.

Jeśli uważasz, że niczego się nie nauczyłeś i lekcja Ci się nie podobała.
Opracowanie : Piotr Skonieczny

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat: Obsługa poczty e-mail. Cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat: Budowa atomu. Izotopy. Cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat: Szkielet osiowy człowieka- budowa I funkcje. Cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia – Budowa abonenckiej stacji transformatorowej

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat: „Prąd ma głos” Scenariusz lekcji wychowawczej cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconScenariusz lekcji z finansów klasa III temat: Dochody budżetu państwa. Cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat Główne cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat Główne cele lekcji

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconKonspekt lekcji klasa szósta Temat: Budowa I tryb życia pająka krzyżaka

Temat: Budowa I obsługa lutownicy oporowej I transformatorowej. Cele lekcji iconTemat lekcji: Klasyfikacja czworokątów. Cele

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom