Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego
Pobierz 55.88 Kb.
NazwaZestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego
Data konwersji07.01.2013
Rozmiar55.88 Kb.
TypCharakterystyka
Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego


Kierunek Elektrotechnika

Specjalność AME

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Stopień II (magisterski)


Metrologia


Błąd, a niepewność pomiaru, szacowanie niepewności w pomiarach pośrednich

Szacowanie niepewności typu A i B

Wzorce składowych impedancji

Wzorce napięcia, prądu i czasu

Dzielniki napięć i prądów – właściwości i zastosowania

Przekładniki prądowe i napięciowe – właściwości i zastosowania

Przetworniki mocy – właściwości i zastosowania

Elektroniczne woltomierze – zasada działania i właściwości

Pomiary parametrów przebiegów odkształconych

Pomiary energii w sieci elektroenergetycznej

Metody pomiaru składowych impedancji

Pomiary wielkości charakteryzujących źródła napięcia

Mostki prądu zmiennego – rodzaje, właściwości i zastosowania

Oscyloskopy – zasada działania, podstawowe parametry i zastosowania

Sposoby pomiarów częstotliwości

Sposoby pomiarów fazy

Układy kompensacji napięcia – właściwości i zastosowania

Metody i urządzenia do pomiarów wysokich napięć i dużych prądów, stałych i zmiennych

Pomiary parametrów pola magnetycznego

Pomiary parametrów materiałów magnetycznych

Pomiary parametrów dielektryków

Interfejs GPIB

Charakterystyka laboratorium badawczego akredytowanego

Układ luster prądowych

Estymacja wariancji i wartości oczekiwanej

Właściwości i zastosowanie rozkładu normalnego

Budowa histogramu i krzywej skumulowanej

Zalety mostka transformatorowego

Metody pomiaru impedancji nieliniowych

Pomiary drgań mechanicznych

Analiza zawartości harmonicznych w przebiegach odkształconych i definicja współczynnika THD

Przetwornik wartości skutecznej „true RMS”

Rodzaje modulacji, ich zalety i wady


Automatyka


Parametry dynamiczne czujników

Układy pomiarowe termopar

Układy pomiarowe termometrów rezystancyjnych

Równanie różniczkowe 2 rzędu. Przykłady obiektów opisanych tym równaniem

Charakterystyka odpowiedzi na sygnał skokowy w układach I i II rzędu

Czujniki do pomiaru ciśnień

Metody pomiaru temperatury

Pomiary przemieszczeń liniowych

Pomiary wysokich temperatur

Higrometr punktu rosy

Czujniki sejsmiczne

Pomiary wilgotności czujnikiem pojemnościowym


Elektronika


Rodzaje diod i ich parametry

Diody Zenera, ich parametry i zastosowanie

Zasada działania i rodzaje tyrystora – charakterystyki prądowo-napięciowe

Właściwości tranzystorów bipolarnych

Tranzystory unipolarne złączowe i z izolowaną bramką – ich właściwości i zastosowania

Rodzaje elementów optoelektronicznych i ich właściwości

Omówić działanie transoptora

Wzmacniacz mocy klasy A i B – ich właściwości i zastosowania

Wzmacniacz operacyjny - parametry podstawowe, zastosowania

Wtórnik napięciowy – ich właściwości i zastosowania

Generatory ze sprzężeniem zwrotnym - warunki generacji

Generatory z obwodem LC i RC – przykłady układów

Komparatory – ich właściwości i zastosowania

Rodzaje modulacji i ich właściwości

Sposób modulacji i demodulacji amplitudy

Sposób modulacji i demodulacji częstotliwości

Sposób dyskryminacji częstotliwości

Rodzaje i zasady działania przetworników C/A

Rodzaje i zasady działania przetworników A/C

Stabilizatory - ich podstawowe właściwości i parametry

Konstrukcje przerzutników i ich zastosowanie

Decybele i skala decybelowa

Multipleksery

Pamięci cyfrowe i ich zastosowanie

Prostownik fazoczuły

Filtry dolnoprzepustowe

Próbkowanie i kwantowanie

Parametry charakterystyczne filtrów pasmowo-przepustowych

Woltomierze selektywne

Układy kombinacyjne i sekwencyjne


Kompatybilność elektromagnetyczna


Sposoby minimalizacji zaburzeń wspólnych w układach elektronicznych

Klasyfikacja mechanizmów sprzężeń w układach elektrycznych i elektronicznych

Właściwości oddziaływań elekromagnetycznych dalekich i bliskich

Impedancja falowa próżni i dowolnego środowiska.

Omówić zaburzenia o charakterze szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST)

Omówić zaburzenia o charakterze udarów napięciowych (SURGE)

Wyjaśnić na przykładzie co to są sygnały zaburzające wspólne i różnicowe

Ograniczniki przepięć w obwodach sygnałowych niskiego napięcia

Sieciowe filtryEMC. Naszkicować przykładową strukturę

Metody ekranowania pól bliskich (elektrycznych i magnetycznych) oraz dalekich

Jak powinna być poprawnie prowadzona ścieżka masy w obwodach drukowanych

Co to jest sztuczna sieć. Wymienić podstawowe typy sztucznych sieci


Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność ST i USM

Studia stacjonarne

Stopień II (magisterski)


Metrologia


Błąd, a niepewność pomiaru, szacowanie niepewności w pomiarach pośrednich

Szacowanie niepewności typu A i B

Wzorce składowych impedancji

Wzorce napięcia, prądu i czasu

Dzielniki napięć i prądów – właściwości i zastosowania

Przekładniki prądowe i napięciowe – właściwości i zastosowania

Przetworniki mocy – właściwości i zastosowania

Elektroniczne woltomierze – zasada działania i właściwości

Pomiary parametrów przebiegów odkształconych

Pomiary energii w sieci elektroenergetycznej

Metody pomiaru składowych impedancji

Pomiary wielkości charakteryzujących źródła napięcia

Mostki prądu zmiennego – rodzaje, właściwości i zastosowania

Oscyloskopy – zasada działania, podstawowe parametry i zastosowania

Sposoby pomiarów częstotliwości

Sposoby pomiarów fazy

Układy kompensacji napięcia – właściwości i zastosowania

Metody i urządzenia do pomiarów wysokich napięć i dużych prądów, stałych i zmiennych

Pomiary parametrów pola magnetycznego

Pomiary parametrów materiałów magnetycznych

Pomiary parametrów dielektryków

Analiza zawartości harmonicznych w przebiegach odkształconych i definicja współczynnika THD

Rodzaje modulacji, ich zalety i wady


Automatyka


Parametry dynamiczne czujników

Układy pomiarowe termopar

Układy pomiarowe termometrów rezystancyjnych

Równanie różniczkowe 2 rzędu. Przykłady obiektów opisanych tym równaniem

Charakterystyka odpowiedzi na sygnał skokowy w układach I i II rzędu

Czujniki do pomiaru ciśnień

Metody pomiaru temperatury

Pomiary przemieszczeń liniowych

Pomiary wysokich temperatur

Higrometr punktu rosy

Czujniki sejsmiczne

Zastosowanie kwarcu w przetwornikach

Analiza zawartości harmonicznych w przebiegach odkształconych i definicja współczynnika THD


Elektronika


Rodzaje diod i ich parametry

Diody Zenera, ich parametry i zastosowanie

Zasada działania i rodzaje tyrystora – charakterystyki prądowo-napięciowe

Właściwości tranzystorów bipolarnych

Tranzystory unipolarne złączowe i z izolowaną bramką – ich właściwości i zastosowania

Rodzaje elementów optoelektronicznych i ich właściwości

Omówić działanie transoptora

Wzmacniacz mocy klasy A i B – ich właściwości i zastosowania

Wzmacniacz operacyjny - parametry podstawowe, zastosowania

Wtórnik napięciowy – ich właściwości i zastosowania

Generatory ze sprzężeniem zwrotnym - warunki generacji

Generatory z obwodem LC i RC – przykłady układów

Komparatory – ich właściwości i zastosowania

Rodzaje modulacji i ich właściwości

Sposób modulacji i demodulacji amplitudy

Sposób modulacji i demodulacji częstotliwości

Sposób dyskryminacji częstotliwości

Rodzaje i zasady działania przetworników C/A

Rodzaje i zasady działania przetworników A/C

Stabilizatory - ich podstawowe właściwości i parametry

Konstrukcje przerzutników i ich zastosowanie

Charakterystyka wyświetlaczy LCD

Optoizolacja i jej zastosowania

Fotoogniwa i ich zastosowanie

Decybele i skala decybelowa

Multipleksery

Pamięci cyfrowe i ich zastosowanie

Parametry mieszane tranzystorów bipolarnych

Wzmacniacze mocy

Modulacja amplitudy

Prostownik fazoczuły

Porównanie układów TTL i CMOS

Programowane układy logiczne

Filtry dolnoprzepustowe

Próbkowanie i kwantowanie

Parametry charakterystyczne filtrów pasmowo-przepustowych

Woltomierze selektywne

Układy kombinacyjne i sekwencyjne

Przetwornik prąd –napięcie

Charakterystyka właściwości dynamicznych układów cyfrowych CMOS

Media transmisyjne


Kompatybilność elektromagnetyczna


Sposoby minimalizacji zaburzeń wspólnych w układach elektronicznych

Właściwości oddziaływań elekromagnetycznych dalekich i bliskich

Klasyfikacja mechanizmów sprzężeń, rozpatrywanych w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej

Wyjaśnić na przykładzie co to są sygnały zaburzające wspólne i różnicowe

Zjawisko zatrzaśnięcia ładunku w scalonych strukturach półprzewodnikowych (latchup). Metody ochrony przed takim zjawiskiem

Ograniczniki przepięć w obwodach sygnałowych niskiego napięcia

Sieciowe filtry EMC. Naszkicować przykładową strukturę

Celowość stosowania uszczelnień elektromagnetycznych. Przykładowe rozwiązania

Scharakteryzować znane rodzaje komór pomiarowych, stosowanych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej

Jak powinna być poprawnie prowadzona ścieżka masy w obwodach drukowanych

Zdefiniować funkcję zysku energetycznego anteny

Co to jest sztuczna sieć. Wymienić podstawowe typy sztucznych sieci

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność Optoelektronika i technika światłowodowa

Studia stacjonarne

Stopień II (magisterski)


Metrologia


Błąd, a niepewność pomiaru, szacowanie niepewności w pomiarach pośrednich

Szacowanie niepewności typu A i B

Wzorce składowych impedancji

Wzorce napięcia, prądu i czasu

Dzielniki napięć i prądów – właściwości i zastosowania

Przekładniki prądowe i napięciowe – właściwości i zastosowania

Przetworniki mocy – właściwości i zastosowania

Elektroniczne woltomierze – zasada działania i właściwości

Pomiary parametrów przebiegów odkształconych

Pomiary energii w sieci elektroenergetycznej

Metody pomiaru składowych impedancji

Pomiary wielkości charakteryzujących źródła napięcia

Mostki prądu zmiennego – rodzaje, właściwości i zastosowania

Oscyloskopy – zasada działania, podstawowe parametry i zastosowania

Sposoby pomiarów częstotliwości

Sposoby pomiarów fazy

Układy kompensacji napięcia – właściwości i zastosowania

Metody i urządzenia do pomiarów wysokich napięć i dużych prądów, stałych i zmiennych

Pomiary parametrów pola magnetycznego

Pomiary parametrów materiałów magnetycznych

Pomiary parametrów dielektryków

Analiza zawartości harmonicznych w przebiegach odkształconych i definicja współczynnika THD

Rodzaje modulacji, ich zalety i wady


Elektronika


Rodzaje diod i ich parametry

Diody Zenera, ich parametry i zastosowanie

Zasada działania i rodzaje tyrystora – charakterystyki prądowo-napięciowe

Właściwości tranzystorów bipolarnych

Tranzystory unipolarne złączowe i z izolowaną bramką – ich właściwości i zastosowania

Rodzaje elementów optoelektronicznych i ich właściwości

Omówić działanie transoptora

Wzmacniacz mocy klasy A i B – ich właściwości i zastosowania

Wzmacniacz operacyjny - parametry podstawowe, zastosowania

Wtórnik napięciowy – ich właściwości i zastosowania

Generatory ze sprzężeniem zwrotnym - warunki generacji

Generatory z obwodem LC i RC – przykłady układów

Komparatory – ich właściwości i zastosowania

Rodzaje modulacji i ich właściwości

Sposób modulacji i demodulacji amplitudy

Sposób modulacji i demodulacji częstotliwości

Sposób dyskryminacji częstotliwości

Rodzaje i zasady działania przetworników C/A

Rodzaje i zasady działania przetworników A/C

Stabilizatory - ich podstawowe właściwości i parametry

Konstrukcje przerzutników i ich zastosowanie

Charakterystyka wyświetlaczy LCD

Optoizolacja i jej zastosowania

Fotoogniwa i ich zastosowanie

Decybele i skala decybelowa

Multipleksery

Pamięci cyfrowe i ich zastosowanie

Parametry mieszane tranzystorów bipolarnych

Wzmacniacze mocy

Modulacja amplitudy

Prostownik fazoczuły

Porównanie układów TTL i CMOS

Programowane układy logiczne

Filtry dolnoprzepustowe

Próbkowanie i kwantowanie

Parametry charakterystyczne filtrów pasmowo-przepustowych

Woltomierze selektywne

Układy kombinacyjne i sekwencyjne

Przetwornik prąd –napięcie

Charakterystyka właściwości dynamicznych układów cyfrowych CMOS

Media transmisyjne


Kompatybilność elektromagnetyczna


Sposoby minimalizacji zaburzeń wspólnych w układach elektronicznych

Właściwości oddziaływań elekromagnetycznych dalekich i bliskich

Klasyfikacja mechanizmów sprzężeń, rozpatrywanych w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej

Wyjaśnić na przykładzie co to są sygnały zaburzające wspólne i różnicowe

Zjawisko zatrzaśnięcia ładunku w scalonych strukturach półprzewodnikowych (latchup). Metody ochrony przed takim zjawiskiem

Ograniczniki przepięć w obwodach sygnałowych niskiego napięcia

Sieciowe filtry EMC. Naszkicować przykładową strukturę

Celowość stosowania uszczelnień elektromagnetycznych. Przykładowe rozwiązania

Scharakteryzować znane rodzaje komór pomiarowych, stosowanych w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej

Jak powinna być poprawnie prowadzona ścieżka masy w obwodach drukowanych

Zdefiniować funkcję zysku energetycznego anteny

Co to jest sztuczna sieć. Wymienić podstawowe typy sztucznych sieci

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconSpis zagadnień egzaminu dyplomowego z historii sztuki

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZakres zagadnień dotyczący egzaminu dyplomowego inżynierskiego

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconSpis zagadnień do egzaminu dyplomowego z historii sztuki dla ucznióW

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZestaw zagadnień do egzaminu z przedmiotu: wstęp do public relations

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZestaw zagadnień do egzaminu z przedmiotu: teoretyczne podstawy wychowania

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZakres zagadnień BĘDĄcych przedmiotem egzaminu dyplomowego (INŻynierskiego) w katedrze elektrotechniki teoretycznej I metrologii dla kierunku elektrotechnika (studia stacjonarne I niestacjonarne zaoczne)

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZestaw zagadnień do egzaminu z wykładu „Region turystyczny”-3utd, 3utz (2011)

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZestaw zagadnień na wewnętrzną częŚĆ egzaminu maturalnego w roku 2013 w sesji wiosennej

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconRegulamin egzaminu dyplomowego

Zestaw zagadnień do egzaminu dyplomowego iconZagadnienia do egzaminu dyplomowego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom