Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
Pobierz 144.85 Kb.
NazwaOpis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
strona2/7
Data konwersji07.01.2013
Rozmiar144.85 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7

Parametry techniczne instalacji


parametry czynnika grzejnego = 80/60C przy tz= - 18C

Materiał

Układ instalacji co (poziom pod stropem parteru i piony) wykonać z rur stalowych czarnych spawanych.

Odcinki instalacji (odcinek pomiędzy grzejnikami a rozdzielaczami) wykonać z rur polietylenowych typu PE np. według systemu firmy VIEGA typu „pexfit PLUS”, firmy Wawin typu „Tigris PEX”, firmy TC typu „TECEflex”. Przewody układać w peszlu.

Poszczególne odcinki rur łączyć za pomocą łączników zaciskanych. Połączenia należy wykonać zgodnie z instrukcją opracowaną przez firmę której system został wybrany. Przejścia przez ściany działowe i konstrukcyjne wykonać w tulejach z rur osłonowych z tworzywa sztucznego. Zabrania się stosowania rur stalowych lub z blachy. Przestrzeń pomiędzy ściankami wypełnić materiałem plastycznym nie oddziałowującym ma materiał rury. Rury należy układać w peszlu.

Armaturę z rurami łączyć za pomocą kształtek przejściowych.

Po między podporami (uchwytami) montowanymi na rurach stalowych czarnych należy zachować odległości według poniższej tabeli.

Średnica rury

Odległość między uchwytami (przewody izolowane)

Odległość między uchwytami (przewody nie izolowane)

15mm

2,5m

2,0m

20mm

3,0m

2,5m

25mm

3,5m

3,0m

32mm

4,0m

3,0m

40mm

4,5m

35m

50mm

5,0m

4,0m

65mm

6,0m

4,5m

80mm

6,0m

4,5m


Sposób montażu

Rury polipropylenowe typu PE montować w peszlu w posadzce (warstwa styropianu) pomieszczeń.

Odcinki instalacji z rur stalowych montować na ścianach budynku lub pod stropem pomieszczeń parteru. Rury montować za pomocą wsporników i uchwytów z wkładką ochronną.

Armatura

Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana będzie za pomocą automatycznych zaworów odpowietrzających zamontowanych w najwyższym punkcie pionów lub rozdzielaczy. Do grzejników montować głowice termostatyczne. W wypadku zabudowania grzejnika, należy zastosować głowice z czujnikiem wyprowadzonym na zewnątrz.

Pod pionami lub przed rozdzielaczami montować zawory podpionowe (różnicy ciśnień) np. typu HYCOCON firmy OVENTROP, lub ASV-I i ASV-P firmy Danfoss.

Grzejniki

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe np. typu Cosmo Nova firmy VNH, lub INTEGRA firmy Radson. W gabinetach lekarskich, pielęgniarskich i zabiegowych montować grzejniki „higieniczne”. g

UWAGA: w wypadku zamontowania innych grzejników należy skontaktować się z projektantem w celu ponownego przeliczenia doboru grzejników

Regulacja

Na zaworach grzejnikowych, zaworach podpionowych wykonać nastawy wstępne.

Próby i płukanie

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania należy przepłukać dwukrotnie zład. Wykonać próbę na zimno. Wykonać nastawy wstępne. Wykonać próbę na gorąco.

Wykonanie płukania i prób szczelności należy udokumentować w Dzienniku Budowy.

Izolacja termiczna
1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconI. Opis techniczny do projektu instalacji wod kan I c w

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconOpis techniczny do projektu technicznego – wykonawczego „Przebudowa mostu przez potok Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1917 Czudec – Wyżne w km 3+606 w miejscowości Wyżne”

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconOpis instalacji sanitarnych do wykonania dla określonego zakresu rzeczowego inwestycji – etap IV

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconO pis techniczny do projektu budowlano – wykonawczego boisk orlik 2012 w Jaświłach

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych icon1. opis techniczny do projektu domu wielorodzinnego

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconOpis projektu wykonawczego stadionu miejskiego w poznaniu w zakresie I i III trybuny, wraz z łĄcznikami, zadaszeniem I infrastrukturą towarzysząCĄ

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconMonter instalacji I urządzeń sanitarnych

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconOpis techniczny do projektu budowlanego termomodernizacja budynku szkoły podstawowej

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconOpis techniczny do projektu remontu łazienki na parterze obok jadalni w dps nr 3

Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych iconOpis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego przebudowy I rozbudowy budynku biblioteki głÓwnej p. Cz

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom