Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum "Słowa na czasie"
Pobierz 1.22 Mb.
NazwaRozkład materiału w kl. 3 gimnazjum "Słowa na czasie"
strona9/10
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar1.22 Mb.
TypWymagania
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1

I.1.2

II.1.2

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.3

II.4.2

III.1.1


123

Która Nike jest nam bliższa? Zbigniew Herbert, „Nike która się waha”


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 157–158


„Słownik mitów

i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego

– Zbigniew Herbert, „Nike która się waha”

– „Nike z Samotraki”

– „Nike z Delos”

postać Zbigniewa Herberta, symbolika mitologiczna

– wymienia tytuły zbiorów poetyckich Zbigniewa Herberta

– na podstawie słownika redaguje notatkę na temat bogini Nike

– określa temat wiersza

– podaje, czym różni się Nike

z utworu Zbigniewa Herberta od mitologicznego wyobrażenia tej bogini

– opisuje w kilku zdaniach sytuację młodego żołnierza

– wyjaśnia, dlaczego bogini nie ostrzega młodzieńca

– wskazuje w wierszu odwołania do mitologii greckiej

– krótko charakteryzuje postać Zbigniewa Herberta

– przewiduje, jaki los czeka młodego żołnierza

– wyjaśnia, czemu służy przeciwstawienie otwarta pierś zamknięte oczy w ostatniej zwrotce

– tłumaczy, w jaki sposób poeta wykorzystuje symbole mitologiczne

– omawia, jak brak rymów i znaków interpunkcyjnych oraz nierówna długość wersów i zwrotek wpływają na odbiór utworu

– uzasadnia, która z rzeźb lepiej oddaje wahanie, a która – pewność

1

I.1.2

I.2.1

II.1.2

II.2.4

II.2.11

II.3.1

III.1.1


124

Środki stylistyczne- sprawdzenie wiadomości


Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

Wybrane tomiki wierszy
Środki stylistyczne

– wyszukuje w utworze metafory

– wyjaśnia, czym jest przerzutnia poetycka

– opisuje kolorystykę i nastrój pory roku, która odzwierciedla jego typ osobowości

– wyjaśnia znaczenie wskazanych

w wierszu metafor

– omawia funkcję przerzutni

w utworze

– opowiada o powiązaniach kolorystyki i nastroju poszczególnych pór roku z różnymi typami osobowości


1

.1.2

II.1.2

II.2.2

II.2.4

II.3.1

II.3.3

II.4.2

III.1.1


125

W świecie groteski– Sławomir Mrożek, „Wesele w Atomicach”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 159–161


Słownik języka polskiego

– Sławomir Mrożek, „Wesele

w Atomicach”

postać Sławomira Mrożka, groteska, dialektyzacja

– wymienia tytuły utworów Sławomira Mrożka

– opowiada, jak powinno wyglądać tradycyjne polskie wesele

– na podstawie słownika wyjaśnia znaczenie podanych wyrazów

– zapisuje w punktach przebieg uroczystości w Atomicach

– wylicza, co znajdowało się

w kufrze panny młodej

– odnajduje w tekście sprzeczne określenia poszczególnych elementów obrazu wsi

– tłumaczy, czym jest groteska

i dialektyzacja

– wypisuje z utworu pięć słów użytych w celu wprowadzenia dialektyzacji

– krótko charakteryzuje postać Sławomira Mrożka

– porównuje zawartość kufra panny młodej z utworu z tradycyjnym posagiem

– omawia, co autor osiągnął, wykorzystując w tekście groteskę

i dialektyzację

– wypisuje z utworu co najmniej sześć słów użytych w celu wprowadzenia dialektyzacji

– wykonuje ilustrację do tekstu Sławomira Mrożka „Wesele

w Atomicach”

1

I.1.2

I.2.3

I.3.3

II.2.1

III.1.1


126

Co nam przyniesie przyszłość? Stanisław Lem, „Kongres futurologiczny”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 161–163


Słownik języka polskiego

– Stanisław Lem, „Kongres futurologiczny”

postać Stanisława Lema, futurologia, powieść fantastycznonaukowa, stylizacja, neologizm, humanitarny

– wymienia tytuły utworów Stanisława Lema

– na podstawie słownika podaje znaczenie terminu futurologia

– nazywa emocje bohatera tekstu po obudzeniu się w nowej, obcej rzeczywistości

– wypisuje z utworu neologizmy służące uwiarygodnieniu przedstawionych wydarzeń

– opowiada, w jaki sposób działały psychemikalia

– opisuje wizję przyszłości ukazaną przez Stanisława Lema

– tłumaczy, czym jest stylizacja

– udowadnia, że utwór „Kongres futurologiczny” to opowiadanie

fantastycznonaukowe

– krótko charakteryzuje postać Stanisława Lema

– wyjaśnia znaczenie neologizmów

– odszukuje w tekście środki artystyczne służące stylizacji

– wskazuje podobieństwa między rzeczywistością zaprezentowaną

w opowiadaniu Stanisława Lema

a światem współczesnym

1

I.1.2

I.2.3

I.3.3

II.1.2

II.2.4

II.2.8

II.3.1

III.1.1


127

Odkrywać nowe lądy... Olga Tokarczuk, „Świat w głowie”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Współczesność – Polska

s. 165–167


Słownik synonimów, słownik frazeologiczny

– Olga Tokarczuk, „Świat w głowie”

postać Olgi Tokarczuk, synonimy, streszczenie,

typ narracji, związki frazeologiczne, sprawozdanie z filmu

– odszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy słowa podróż

– streszcza przeczytany tekst

w kilku zdaniach

– określa typ narracji zastosowanej w powieści

– opisuje, w jaki sposób w utworze przedstawieni są rodzice

– tworzy listę cech potrzebnych podróżnikowi

– wyjaśnia, dlaczego wyjazdy rodziców nie są uznawane przez bohaterkę za prawdziwe podróżowanie

– przy użyciu słownika wypisuje związki frazeologiczne odnoszące się do postawy bohaterki

– odpowiada, jak kobieta charakteryzuje samą siebie

– tłumaczy, z jakich powodów ludzie decydują się poświęcić życie na poznawanie nowych lądów, zdobywanie gór i odkrywanie niezbadanych terytoriów

– pisze sprawozdanie z wybranego filmu, którego motywem przewodnim jest podróż

– opowiada o swojej wymarzonej wyprawie

– dokonuje hierarchizacji cech potrzebnych podróżnikowi

– wskazuje w tekście fragment świadczący o dystansie bohaterki do własnej osoby

– charakteryzuje typ nowoczesnego człowieka ukazanego

w utworze

– pisze sprawozdanie z wybranego filmu, którego motywem przewodnim jest podróż, dbając

o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną

– opowiada o swojej wymarzonej wyprawie, a także przedstawia jej plan uwzględniający wycieczki, środki lokomocji, miejsca pobytu oraz obiekty warte obejrzenia

1

I.1.1

I.1.2

I.2.3

II.1.2

II.2.3

II.2.10

II.2.11

II.3.1

III.1.1

III.1.4


128

Kim są pan i pani K? Ray Bradbury, „Pan i pani K”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 170–172

– Ray Bradbury, „Pan i pani K”

postać Raya Bradbury’ego, elementy świata przedstawionego, opowiadanie fantastycznonaukowe, telepatia

– wymienia tytuły utworów Raya Bradbury’ego

– gromadzi informacje o planecie Mars i sporządza notatkę na ten temat

– opowiada, jak wyobraża sobie życie na Marsie

– określa narratora historii

– odszukuje w tekście fragmenty dotyczące domu i otoczenia Marsjan

– charakteryzuje wygląd pana

i pani K oraz podaje, czym się zajmują

– odpowiada, co zakłóciło codzienny rytm dnia małżonków

– przedstawia w kilku zdaniach niezwykły sen Ylli

– opisuje, jak wygląda obcy przybysz, który ukazuje się bohaterce we śnie

– wie, do jakiego gatunku literackiego można zaliczyć

„Kroniki marsjańskie”

– zapisuje w punktach dokonania, którymi mieszkańcy Ziemi mogliby zaimponować przybyszom z innej planety

– krótko omawia postać Raya Bradbury’ego

– wyjaśnia, dlaczego bohaterowie uznają mieszkańca trzeciej planety za dziwnego i nierzeczywistego

– podaje odpowiednie argumenty

na poparcie tezy, że utwór Raya Bradbury’ego to opowiadanie fantastycznonaukowe

– redaguje notatkę na temat szans

i zagrożeń związanych z dążeniem człowieka do odkrywania tajemnic wszechświata i innych cywilizacji


1

I.1.2

I.2.1

II.2.3

II.2.8

III.1.1


129

Na tropie zabójcy Agatha Christie,

„Kto zabił?”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 173–175

– Agatha Christie,

„Kto zabił?”

postać Agathy Christie, powieść kryminalna, rodzaj narracji

– podaje tytuły utworów Agathy Christie

– określa rodzaj narracji prowadzonej w tekście

– wyjaśnia, co o swojej rozmówczyni myślał inspektor Curry podczas spotkania w holu

– charakteryzuje pannę Marple, podkreślając cechy jej osobowości, które pozwoliły bohaterce rozwiązać zagadkę morderstwa

– zapisuje w punktach plan, jaki ułożył Lewis Serrocold, aby nie wykryto, że to on jest zabójcą

– wymienia zdolności, jakie powinien posiadać dobry detektyw

– krótko omawia postać Agathy Christie

– opowiada, w jaki sposób panna Marple odkryła mordercę Christiana Gulbrandsena

– tłumaczy, jaką rolę

w przedsięwzięciu odegrał Edgar Lawson

– odszukuje w tekście trzy motywy typowe dla powieści kryminalnej

1

I.1.2

II.2.3

II.2.8

III.1.1


130

Co nas fascynuje w powieściach grozy? Dean Koontz, „Niewytłumaczalny lęk”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 176–178


Słownik symboli

– Dean Koontz, „Niewytłumaczalny lęk”

postać Deana Koontza, thriller, suspense

– wymienia tytuły utworów Deana Koontza

– wyjaśnia, kim jest bohater powieści

– opisuje, jak wyglądało życie Dominicka, gdy zaczął lunatykować

– odnajduje w tekście informacje dotyczące uczuć mężczyzny

– charakteryzuje nastrój przeczytanych fragmentów

– na podstawie słownika symboli tłumaczy, jaką rolę odgrywa

w powieści księżyc

– wskazuje w utworze typowe cechy thrillera

– uczestniczy w dyskusji na temat: Czy ludzie lubią się bać?

– charakteryzuje postać Deana Koontza

– omawia, jak zmieniały się emocje bohatera wraz z rozwojem wydarzeń

– określa, dzięki czemu autor

uzyskał nastrój niepokoju w utworze

– bierze aktywny udział w dyskusji na temat: Czy ludzie lubią się bać?, a następnie formułuje wnioski

1

I.1.2

I.2.1

II.1.1

II.2.8

III.1.1

III.1.5


131

Prawdziwych księżniczek już nie ma... Sapkowski, „Prawdziwa księżniczka”

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Literatura popularna – źródło wartości czy rozrywki?

s. 179–183

– Andrzej Sapkowski, „Prawdziwa księżniczka”

postać Andrzeja Sapkowskiego, fantasy, baśń, elementy świata przedstawionego,

plan wydarzeń,

styl potoczny

– wymienia tytuły książek Andrzeja Sapkowskiego

– przypomina, czym charakteryzują się baśnie

– wskazuje wyrazy i wyrażenia odpowiadające tematyce utworów średniowiecznych

– omawia elementy świata przedstawionego

– odszukuje w tekście postacie i wydarzenia realistycznie oraz fantastyczne

– określa, do jakiego gatunku literackiego można zaliczyć utwór Andrzeja Sapkowskiego

– charakteryzuje Geralta, biorąc pod uwagę jego zachowanie

i sposób mówienia

– podaje nazwę epoki, do której nawiązuje tekst

– pisze plan przeczytanej historii

– odnajduje we fragmentach powieści cechy stylu potocznego

– krótko omawia postać Aleksandra Sapkowskiego

– gromadzi odpowiednie przykłady z tekstu na potwierdzenie tezy,

że utwór należy do gatunku fantasy

– wyjaśnia, w jakim celu autor zastosował w powieści styl potoczny

– zbiera informacje na temat trzech polskich i zagranicznych pisarzy fantasy oraz publikacji tego gatunku

1

I.1.2

I.2.1

I.3.1

II.2.1

II.2.8

II.2.10

III.1.1


132,133

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności – praca klasowa- test podsumowujący rozdział III

Podręcznik do

kształcenia literackiego i kulturowego

Rozdział 3

Blok: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

s. 203–204
popkultura, twórcy filozofii postmodernistycznej, stylizacja, dialektyzacja, opowiadanie fantastycznonaukowe, powieść kryminalna, thriller, eufemizmy, mass media, wideo-art, abakan, groteska, rozprawka

– łączy imiona i nazwiska twórców z tytułami ich dzieł

– wskazuje właściwą definicję stylizacji

– nazywa środek stylistyczny zastosowany w podanym fragmencie

– zapisuje przy wskazanych utworach nazwy odpowiednich gatunków literackich

– wyjaśnia, czym jest eufemizm

i w jakim celu się go stosuje

– charakteryzuje krótko blog jako formę wypowiedzi

– pisze rozprawkę na jeden

z podanych tematów

– na podstawie tekstu określa rodzaje krytyki popkultury

– podaje, jak oceniani są odbiorcy popkultury przez przedstawicieli „arystokratów” i „demokratów”

– wymienia nazwiska głównych twórców filozofii postmodernistycznej

– redaguje krótkie definicje podanych pojęć

– pisze rozprawkę na jeden

z określonych tematów, dbając

o poprawność kompozycyjną

i językową
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Powiązany:

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconAbc konstruktora Rozkład materiału nauczania z techniki w gimnazjum rozkład materiałU

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „Słowa na czasie”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy I gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „Słowa na czasie”

Rozkład materiału w kl. 3 gimnazjum \"Słowa na czasie\" iconPlan wynikowy z języka polskiego dla klasy II gimnazjum – „ Słowa na czasie ”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom