Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych
Pobierz 25.51 Kb.
NazwaNazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych
Data konwersji07.01.2013
Rozmiar25.51 Kb.
TypDokumentacja
Nazwa zawodu:

Elektromonter instalacji elektrycznych

Opis zawodu:

Elektromonter instalacji elektrycznych wykonuje, przebudowuje, konserwuje, naprawia różnego typu instalacje elektryczne jedno- i trójfazowe, instaluje dodatkowe punkty zasilania, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych, dobiera odpowiednie zabezpieczenia w obwodach siłowych i oświetleniowych, montuje rozdzielnice niskiego napięcia, montuje, instaluje oraz konserwuje oprawy oświetleniowe, diagnozuje, wyszukuje i usuwa uszkodzenia silników elektrycznych, wykonuje pomiary diagnostyczne instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień, instaluje i demontuje proste urządzenia elektryczne małej i średniej mocy. Praca elektromontera instalacji elektrycznych należy do prac ciężkich. Wymaga ona bardzo często ręcznego przenoszenia różnych materiałów. Jej specyfiką jest wykonywanie prac w ciągłym ruchu, również w pozycji wymuszonej. Z tego powodu niezbędna jest w zawodzie elektromontera instalacji elektrycznych duża sprawność układu kostno-stawowego. Należy podkreślić, że elektromontera instalacji elektrycznych pracującego na wysokości bezwzględnie musi cechować duża sprawność narządów równowagi, nie może on w żadnym wypadku mieć lęku przed wysokością. Do głównych wymagań psychofizycznych

elektromontera instalacji elektrycznych należą: rozróżnianie barw, zdolność koncentracji uwagi, umiejętność logicznego rozumowania, uzdolnienia techniczne, odpowiedzialność. Ze względu na szybki postęp, jaki dokonał się w dziedzinie instalacyjno- -montażowej, zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych oraz ochrony od porażeń prądem elektrycznym, praca w tym zawodzie wymaga stałego poszerzania wiedzy i umiejętności. Elektromonter instalacji elektrycznych pracuje w różnych gałęziach gospodarki. Jego miejscem pracy są zakłady przemysłowe, produkcyjne, montażowe, instalacyjne lub usługowe, a także firmy eksploatujące maszyny, urządzenia czy instalację elektryczną. Typowe stanowiska pracy dla elektromontera instalacji elektrycznych to:

elektryk, konserwator urządzeń sieciowych, brygadzista. Do wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych, niezależnie od stanowiska, konieczne jest uzyskanie przez elektromontera instalacji elektrycznych świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz ukończenie kursów bhp. Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych odpowiedniego napięcia uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną.


Zadania zawodowe:

Z-1. Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii.

Z-2. Eliminowanie zagrożeń porażeniowych.

Z-3. Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną.

Z-4. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego.

Z-5. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji, uziemień, rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Z-6. Wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych.

Z-7. Montowanie i demontowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych.

Z-8. Montowanie, demontowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz sterowniczych szaf elektrycznych.

Z-9. Montowanie, demontowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwacja.

Z-10. Diagnozowanie, wyszukiwanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń silników elektrycznych oraz przeprowadzanie okresowych zabiegów konserwacyjnych.

Z-11. Montowanie, demontowanie, instalowanie prostych, nieprzenośnych urządzeń elektrycznych.

Z-12. Współpracowanie z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych.

Z-13. Kontrolowanie jakości wykonywanej przez siebie pracy.


Kwalifikacje zawodowe:


K-1. Wykonywanie, diagnozowanie, eksploatowanie i naprawianie instalacji elektrycznych.

K-2. Montowanie, demontowanie, instalowanie i eksploatacja silników, urządzeń elektrycznych, elektrycznych urządzeń technicznych, rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych, sterowniczych szaf elektrycznych.

K-3. Montowanie i konserwowanie zabezpieczeń przeciwzwarciowych, przeciążeniowych i przeciwporażeniowych.


Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:

Zadania zawodowe

Składowe kwalifikacji zawodowych

k-1

k-2

k-3

z-1

x

x

x

z-2

x

x

x

z-3

xz-4

xz-5

x
x

z-6

x
x

z-7

xz-8x

z-9
x
z-10
x
z-11
x
z-12

x

x

x

z-13

x

x

x

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconMgr inż. Andrzej Boczkowski 10. 01. 2012 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji I Urządzeń Elektrycznych Przegląd I kontrola instalacji elektrycznych I instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconCzęść ogólno zawodowa; podstawy elektrotechniki I elektroniki I kalifikacja; montaż I konserwacja maszyn I urządzeń elektrycznych II kwalifikacja; montaż I konserwacja instalacji elektrycznych, III kwalifikacja; eksploatacja maszyn, urządzeń I instalacji elektrycznych

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconWymagania dla instalacji elektrycznych w budynkach

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconĆwiczenie 13 zabezpieczenia instalacji I silników elektrycznych

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconPodstawy eksploatacji urządzeń, instalacji I sieci elektrycznych

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconStowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji I Urządzeń Elektrycznych

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconCennik usług elektrycznych firmy "roberts" Montaż instalacji (bez materiału) szt

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconNazwa zawodu: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej Opis zawodu

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconNazwa zawodu: Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny Opis zawodu

Nazwa zawodu: Elektromonter instalacji elektrycznych iconNazwa zawodu: Kierowca operator wózka jezdniowego Opis zawodu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom