CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia
Pobierz 484.28 Kb.
NazwaCZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia
strona4/17
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar484.28 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zamawiającym jest :

BIOM Spółka z o.o.

Dolistowo Stare I 144

19-124 Jaświły

Projekt obejmuje 19 gmin, leżących na terenie czterech powiatów województwa podlaskiego.

Powiat augustowski:

miasto Augustów

gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska oraz Sztabin.

Powiat moniecki

gminy: Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne.

Powiat sokólski:

gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola

Powiat grajewski:

miasto Grajewo

gminy: Grajewo, Rajgród.

Jednostką Odpowiedzialną za Realizację projektu jest BIOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły. Spółka powstała 11 listopada 2002r. na mocy Aktu Notarialnego Rep. A nr 6542/2002 i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000158945 w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Białymstoku. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Jej założycielami były: Gmina Dąbrowa Białostocka, Mońki oraz Związek Komunalny Biebrza.

W czerwcu 2005 roku, po zrealizowaniu przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap I” Związek wniósł do Spółki majątek w postaci wkładu rzeczowego oraz wkładu pieniężnego, obejmując większościowy pakiet udziałów. Spółka BIOM jest eksploatatorem Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym. Spółka prowadzi działalność na terenie 5-ciu gmin.

System gospodarki odpadami na terenie objętym projektem, pod względem organizacji zbiórki i wywozu odpadów podzielony jest między podmioty prywatne, gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne ze 100% udziałem gmin.

Usługą wywozu odpadów na obszarze objętym projektem zajmują się podmioty prywatne, podmioty będące jednostkami budżetowymi gmin oraz spółki komunalne, w których głównym udziałowcem jest gmina. Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych jest finansowany przez właścicieli nieruchomości. Odbiór selektywnie zebranych surowców w większości przypadków jest finansowany przez firmy zajmujące się odbiorem nieczystości stałych.

Na analizowanym obszarze usługi wywozu świadczą: P. U. – A. „ASTWA” Sp. z o. o. w Białymstoku, P.U. – H. MPO w Białymstoku, P. T. NECKO Sp. z o. o. w Augustowie, „BIOM” Sp. z o. o. Dolistowo Stare I, gm. Jaświły – utworzona przez Związek Komunalny „Biebrza” do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, gminne zakłady komunalne w Mońkach, Rajgrodzie i Bargłowie Kościelnym, spółki komunalne ze 100% udziałem gmin w Dąbrowie Białostockiej i Grajewie oraz Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

System unieszkodliwiania odpadów w gminach opiera się na składowaniu odpadów na 14 gminnych składowiskach. Ilość składowisk ulegnie zmniejszeniu, ponieważ nie wszystkie z obecnie eksploatowanych spełniają minimalne wymagania formalne i techniczne jak również część z nich zostanie niebawem zapełnionych. Po roku 2009 przewiduje się funkcjonowanie 7 obiektów.

Na analizowanym obszarze odpady są unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie. Pozostała do wykorzystania pojemność użytkowa składowisk wynosi 219 678 m3. Pojemność ta jest możliwa do wykorzystania warunkowo, bowiem do końca 2009 roku będą funkcjonowały składowiska, które nie spełniają minimalnych wymagań formalnych, a zostały dopuszczone do dalszego funkcjonowania tylko ze względu na brak rozwiązań alternatywnych dla składowania odpadów.

Na obszarze objętym projektowanym systemem gospodarki odpadami, gminy posiadają zaplecze techniczne do prowadzenia programów selektywnej zbiórki strumieni odpadów. Stanowi je Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, wyposażony w sortownię odpadów komunalnych, stację demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Moc przerobowa zakładu obecnie jest wystarczająca, jednakże biorąc pod uwagę konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów (zgodnie z wymogami zapisanymi w KPGO), niezbędna jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, który obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym będzie stanowić główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie projektu. Wymagane będzie jednak doposażenie, dzięki któremu usprawniona zostanie praca zakładu. Z kolei gminy nie posiadają żadnych możliwości technicznych dla ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Powiązany:

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconCZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconCześĆ III – opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconCześĆ III – opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram funkcjonalno użytkowy (pfu) Nazwa zamówienia

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl”

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl”

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl”

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram funkcjonalno użytkowy ogólna część opisowa

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram funkcjonalno-użytkowy

CZĘŚĆ III program funkcjonalno-użytkowy nazwa zamówienia iconProgram Funkcjonalno-Użytkowy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom