Informacje wstępne
Pobierz 0.71 Mb.
NazwaInformacje wstępne
strona8/9
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar0.71 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7   8   94.6.1. Uwagi: wysypisko – osad (w postaci skratek i piasku), przyrodnicze (osad ustabilizowany i odwodniony)


5.Urządzenia kontrolno pomiarowe.


Parametr

Brak pomiarów

Automatyczny pomiar i rejestracja -monitoring

Okresowe odczyty i zapis w raportach

Sporadyczne odczyty

Brak pomiarów

W zakresie ograniczonym

W zakresie wystarczającym

Brak pomiarów

W zakresie ograniczonym

W zakresie wystarczającym

Brak pomiarów

W zakresie ograniczonym

W zakresie wystarczającym

Przepływ


xStężenie tlenu


xStężenie biomasy


xPotencjał Redoxx


Odczyn

x
Temperatura


xSkład ściekó

Dopływ

BZT5

x
CHZT

x
Azot ogólny Kjeldahla

x
Azot organiczny

x
Azot amonowy

x
Azot azotynowy

x
Azot azotanowy

x
Fosfor ogólny

x
Zawiesiny ogólne

x
Ekstrakt eterowy

x
Inne

x
Odpływ

BZT5

x
CHZT

x
Azot ogólny Kjeldahla

x
Azot organiczny

x
Azot amonowy

x
Azot azotynowy

x
Azot azotanowy

x
Fosfor ogólny

x
Zawiesiny ogólne

x
Ekstrakt eterowy

x
Inne

xx


6. Stan techniczny
Etap oczyszczania

Szacowany stan*

Bardzo dobry

Dobry

Dostateczny


Zły

% urządzeń w ocenianym stanie

0 - 33

34 - 66

67 - 100

0 - 33

34 - 66

67 - 100

0 - 33

34 - 66

67 - 100

0 - 33

34 - 66

67 - 100

Kraty
xPiaskowniki
xOdtłuszczacze

Osadniki wstępne

x


Zagęszczanie osadu

Odwadnianie osadu
xStabilizacja osadu


x

Urządzenia do oczyszczania w warunkach naturalnych

Złoża biologiczne

Złoża spłukiwane

Złoża zraszane

Złoża tarczowe

Metody beztlenowe

Usuwanie fosforu

Usuwanie azotu

Osadniki wtórne

x


Inne:
*Zaznaczyć przez zakreślenie (X)

Etap oczyszczania

Poziom rozwiązań technicznych nowoczesność*


Stopień zużycia technicznego*

Cechy funkcjonalne dogodność eksploatacji, prostota*

Automatyka i sterowanie*

Załącz, wyłącz, nastaw

Sterowanie komputerem

%

Z lokalnej

dyspozytorni

Z centralnej

dyspozytorni

Z lokalnej

dyspozytorni

Z centralnej

dyspozytorni

niedostatecznymiernydostateczny

dobry

b. dobry

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100

niedostatecznymiernydostateczny

dobry

b. dobry

brak

ograniczone

wystarczające

brak

ograniczone

wystarczające

brak

ograniczone

wystarczające

brak

ograniczone

wystarczające

Kraty


x
x


x


x
Piaskownikix


xx


x
Odtłuszczacze


Osadniki wstępnex


xx


x
Zagęszczanie osadu


x
x


x


x
Odwadnianie osadu


x
x


x


x
Stabilizacja osadu


xxx


xx
x

Urządzenia do oczyszczania w warunkach naturalnych


Złoża biologiczne


Złoża zraszane


Złoża tarczowe


Złoża spłukiwane


Metody beztlenowe


Usuwanie fosforu


Usuwanie azotu


Osadniki wtórne


xxx


x
Inne:


*Zaznaczyć przez zakreślenie (X)


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Informacje wstępne icon§1 Informacje wstępne

Informacje wstępne iconInformacje wstępne

Informacje wstępne iconInformacje wstępne

Informacje wstępne iconInformacje wstępne

Informacje wstępne icon1. 0 – Informacje wstępne

Informacje wstępne iconI informacje wstępne

Informacje wstępne iconRozdział I. Informacje wstępne

Informacje wstępne iconLista I (informacje wstępne)

Informacje wstępne iconKonspekt informacje wstępne

Informacje wstępne iconRomantyzm informacje wstępne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom