Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka
Pobierz 14.75 Kb.
NazwaWywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka
Data konwersji08.01.2013
Rozmiar14.75 Kb.
TypWywiad
RAPORT Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZK. 2009/2010

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W CZELADZI


 1. Ewaluację przeprowadzono w okresie IV – V 2010 r.

 2. Osoby przeprowadzające ewaluację: Iwona Grzyba, Mirosława Hołda, Beata Duka, Katarzyna Sandel.

 3. Ewaluacja w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

 4. Wyniki ewaluacji:  1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Wnioski


Kierunki działań
 1. Działania prowadzone w przedszkolu są systematyczne, uporządkowane i zgodne z nową podstawą programową.

 2. Nauczyciele grup 6 i 5 latków mają opracowane plany wynikowe, a w grupach młodszych prowadzona jest praca wg. planów po części wynikowych i metodą tradycyjną.

 3. W przedszkolu prowadzona jest systematyczna obserwacja, diagnoza i analiza osiągnięć dzieci, a wyniki tej analizy służą do sformułowania wniosków, które są wdrażane w celach modyfikacji.

 4. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczo- dydaktycznej biorą pod uwagę możliwości rozwojowe swoich podopiecznych.

 5. Dzieci maja możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w różnych formach działalności i osiągają sukcesy w konkursach i festiwalach organizowanych także poza placówką.
 1. Prowadzić dalszą diagnozę dzieci na ich wyższym poziomie rozwoju, według przyjętego jednolitego systemu.

 2. Przy uwzględnianiu możliwości rozwojowych poszczególnych wychowanków, położyć większy nacisk na spostrzeżenia i uwagi rodziców ( z wykorzystaniem wywiadu ).

 3. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka.  1. Dzieci są aktywne

Wnioski


Kierunki działań
 1. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez przedszkole.

 2. Nauczyciele stosują aktywizujące metody pracy, a zadania stosowane dzieciom są na miarę możliwości rozwojowych.

 3. Dzieci wdrażane są do samoobsługi i samodzielności w podejmowaniu różnorodnych form aktywności na rzecz własnego rozwoju.

 4. Nauczyciele znają charakterystyczne cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym oraz aktualne możliwości dzieci w swojej grupie w odniesieniu do tzw. normy rozwojowej.

 5. W przedszkolu istnieją różnorodne kąciki tematyczne oraz dodatkowe formy zajęć ( j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna).

 6. Dyrektor motywuje nauczycieli aby powyższe zasady stosowali w pracy z dziećmi.


1. Nadal stosować aktywizujące metody pracy poszerzając ich krąg o najnowsze osiągnięcia wiedzy pedagogicznej z tej dziedziny.

2. Tworzyć w miarę możliwości nowe kąciki tematyczne, wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci.  1. Respektowane są normy społeczne

Wnioski


Kierunki działań
 1. W przedszkolu panują bezpieczne warunki dla rozwoju psychofizycznego dzieci, które znają podstawowe zasady bezpieczeństwa i unikają zagrożeń.

 2. Dzieci orientują się w tym co jest dobre, a co złe, przestrzegają obowiązujące normy zachowania i dbają o bezpieczeństwo własne i innych dzieci.

 3. W przedszkolu stosuje się procedury diagnozowania zachowań dzieci i podejmuje się działania mające na celu eliminowanie zagrożeń.

 4. Nauczyciele stosują systemy motywacyjne, mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań, a eliminowanie negatywnych.

 5. W przedszkolu analizuje się i ocenia skuteczność podejmowanych działań wychowawczych, a wnioski służą do modyfikacji.


1. Utworzyć i wdrożyć do powszechnego stosowania tzw. „Kodeks przedszkola”, czyli zbiór zasad postępowania i zachowania każdego członka społeczności przedszkolnej.

2. Udoskonalać i poprawiać warunki zapewniające ogólne bezpieczeństwo oraz podnosić atmosferę wzajemnych stosunków międzyludzkich panujących w przedszkolu.

3. Skupić się na spełnianiu oczekiwań rodziców i włączaniu ich w świadome uczestnictwo w realizację programu wychowawczego przedszkola.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconWskazówki do pracy z dzieckiem z trudnościami w poprawnym pisaniu dysortografia

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconKółko plastyczne w przedszkolu praca z dzieckiem zdolnym

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconWywiadu z opiekunami. Wnikliwa obserwacja każdego dziecka

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconWywiad z rodzicami lub opiekunami ucznia

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconWywiad z dzieckiem, z rodzicami dotyczący warunków domowych, zdrowotnych występujących w rodzinie

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconSpotkanie z rodzicami dnia 22. 01. 2002 roku Temat: „Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym ?”

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconKontrakt między rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka a wychowawcą klasy 0 na rok 2011/2012

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconWywiady z rodzicami lub opiekunami I obserwujemy dziecko w różnych sytuacjach typowych I eksperymentalnych (celowo zorganizowanych)

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconZe specyficznymi trudnościami w czytaniu I pisaniu

Wywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka iconZaufanie w pedagogice janusza korczaka janusz Korczak w swoich ideach wychowawczych kładzie duży nacisk na wzajemne zaufanie między dzieckiem a dorosłym, a także na dialog między opiekunem a dzieckiem

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom