Test na kartę rowerową
Pobierz 22.63 Kb.
NazwaTest na kartę rowerową
Data konwersji09.01.2013
Rozmiar22.63 Kb.
TypDokumentacja
Test na kartę rowerową


1. Pieszy może korzystać z drogi przeznaczonej tylko dla rowerów:

a) jedynie wtedy, gdy po tej drodze nie poruszają się rowerzyści,

b) zawsze, gdyż łatwo można ustąpić miejsca kierującym rowerami,

c) jedynie w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich, mając przy tym obowiązek ustąpienia kierującym rowerami.


2. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki zakazu?

a) na odcinku 100 m;

b) od znaku do najbliższego skrzyżowania;

c) od znaku do niebezpieczeństwa przed którym ostrzega znak.


3. Przedstawiony znak oznacza dwa niebezpieczne zakręty, z których pierwszy jest w prawo. W którą stronę jest drugi zakręt?

a) w lewo;

b) w prawo;

c) znak tego nie określa.


4. Który ze znaków zakazuje wjazdu?

a) znak 1;

b) znak 2;

c) znak 3.


1 2 3

5. Znak ten:

a) zabrania jazdy w lewo lub w prawo;

b) zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, potem w prawo;

c) zobowiązuje do skręcenia w lewo lub w prawo.


6. Która z tabliczek umieszczona pod znakiem zakaz postoju informuje o tym, że zakaz ten obowiązuje przed znakiem?

a) tabliczka 1;

b) tabliczka 2;

c) tabliczka 3.


7. Zmieniając pas ruchu, kierujący rowerem:

a) powinien odpowiednio wcześniej manewr ten sygnalizować;

b) może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany;

c) nie musi sygnalizować wykonywania tego manewru.


8. Jeżeli sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie jezdni, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego:

a) może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed sygnalizatorem;

b) może nastąpić za linią zatrzymania, ale przed jezdnią drogi poprzecznej;

c) powinno nastąpić przed sygnalizatorem – w razie braku linii zatrzymania.


9. Za rowerzystę uważa się:

a) osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

b) osobę prowadzącą rower;

c) osobę w wieku od 10 lat kierującą rowerem.


10. Kierujący rowerem nie może:

a) jechać na ścieżce rowerowej;

b) czepiać się innych pojazdów;

c) jechać sprawnym rowerem.


11. Rower musi być wyposażony w:

a) światło tylne "STOP";

b) z tyłu światło odblaskowe koloru czerwonego;

c) bagażnik.


12. Kierujący rowerem:

a) może jechać po autostradzie;

b) może jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych;

c) nie może jechać po autostradzie i po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych.


13. Przewozić na rowerze inną osobę może:

a) osoba, która ukończyła 13 lat;

b) osoba, która posiada kartę rowerową;

c) osoba, która ukończyła 17 lat.


14. Po upewnieniu się czy nic nie nadjeżdża z tyłu i przodu następną czynnością, którą wykonasz przed wyprzedzeniem innego uczestnika ruchu będzie:

a) wystawienie lewej ręki;

b) wyprzedzenie;

c) zwiększenie prędkości.


15. Wymijanie jest:

a) zabronione na wyznaczonych przejściach dla pieszych;

b) zabronione przy dojeżdżaniu do wierzchołków wzniesienia;

c) dozwolone pod warunkiem zachowania bezpiecznego odstępu i odpowiedniej prędkości.


16. Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym:

a) tylko przekraczającym drogę poprzeczną od strony prawej,

b) przekraczającym drogę poprzeczną od strony prawej i lewej,

c) tylko wtedy, gdy poruszają się po przejściu dla pieszych.
17. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:

a) może nie włączać kierunkowskazu przed ominięciem przeszkody;

b) może ominąć przeszkodę jadąc po poboczu;

c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


18. Kierujący rowerem powinien sygnalizować

zmianę kierunku jazdy.

a) tylko w czasie dokonywania zmiany;

b) tylko przed dokonaniem zmiany;

c) przed i w czasie dokonywania zmiany;

19. Jaka jest kolejność przejazdu na

przedstawionym skrzyżowaniu:

a) A, B, C;

b) C, B, A;

c) B, A, C.

20. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu:

a) przejeżdża jako pierwszy;

b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B;

c) przejeżdża jako ostatni.

21. Jaka jest kolejność przejazdu

na przedstawionym skrzyżowaniu:

a) B, A, C;

b) B i C, A;

c) C, B, A.

22. Na przedstawionym skrzyżowaniu pojazd A:

a) przejeżdża jako pierwszy;

b) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi B;

c) przejeżdża jako ostatni.

23. Kierujący pojazdem A na tym skrzyżowaniu:

a) przejeżdża jako pierwszy razem z pojazdem C;

b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B i D;

c) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B i D po zmianie

postawy policjanta przejeżdża równocześnie z pojazdem C.


24. Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skrętu w lewo:

a) z jego lewej strony,

b) z jego lewej lub prawej strony,

c) tylko z jego prawej strony.


25. Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to:

a) oznakowanie barwą białą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed barwą żółtą;

b) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów;

c) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą.


26.  W skład wymaganego wyposażenia roweru wchodzi m. in.:

a) siodełko;

b) dzwonek;

c) opony.


27. Rowerzyście przejeżdżającemu przez przejazd dla rowerów zabrania się:

a) wymijania się z innym rowerzystą;

b) jazdy, trzymając jedną ręką na kierownicy;

c) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.


28. Rowerzysta widząc ten znak:

a) powinien być przygotowany do wjechania na sąsiedni lewy    pas ruchu;

b) powinien być przygotowany do skręcenia na skrzyżowaniu w lewo;

c) może bez obawy jechać nadal tym pasem ruchu.


29. Kierujący zbliżając się do skrzyżowania oznaczonego tym znakiem powinien:

a) przejechać pierwszy;

b) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony;

c) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z lewej strony.


30. Ten znak umieszczony przy jezdni:

a) informuje, że jest to droga podporządkowana;

b) ostrzega, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu;

c) informuje, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Test na kartę rowerową iconTest egzaminacyjny na kartę rowerową

Test na kartę rowerową iconTest na kartę rowerową Chodnik lub ścieżka dla pieszych to część składowa

Test na kartę rowerową iconCzęść teoretyczna na kartę rowerową

Test na kartę rowerową iconZdobywam kartę rowerową Program opracowali

Test na kartę rowerową iconRegulamin Wojewódzkiego Egzaminu na Kartę Rowerową I Motorowerową

Test na kartę rowerową iconHarmonogram egzaminu na kartę rowerową/motorowerową w gimnazjum w złotoryi (jesień 2012)

Test na kartę rowerową iconTest na kartę motorowerową

Test na kartę rowerową iconTest na kartę motorowerową jednokrotnego wyboru czy na drogę oznaczonym tym znakiem można wjechać motorowerem?

Test na kartę rowerową icon Inne  ambp  Tilt test – test pochyleniowy  6 minutowy test korytarzowy  ekg

Test na kartę rowerową iconSzkolna olimpiada rowerowa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom