T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór
Pobierz 340.45 Kb.
NazwaT eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar340.45 Kb.
TypDokumentacja
TEKSTY TERAPEUTYCZNE, SCENARIUSZE ZAJĘĆ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH

wybór literaturywydawnictwa ciągłe


Nie muszę widzieć, żeby słyszeć: warsztat biblioterapeutyczny // Agnieszka Andrzejewska / Biblioterapeuta. – 2002, nr 4, s. 8 – 10

(scenariusz zajęć przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej; tematyka: rozbudzenie empatii, poznanie problemów osób niepełnosprawnych oraz integracja)

Wspomaganie procesu wychowawczego programem profilaktyczno-edukacyjnym dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Agnieszka Andrzejewska //Biblioterapeuta. – 2000, nr 2, s. 7 -10

(9 scenariuszy zajęć dla uczniów młodszych klas; tematyka: 1.Agresja wśród nas, 2.Nikt nie jest lepszy od nikogo, 3. posiadanie i dzielenie, 4. przyjaźń, 5. uczucia, 6.Nie musisz być doskonały, bądź sobą, 7. integracja z osobami niepełnosprawnymi, 8.Nie jesteś sam na świecie, 9. rodzina)

W magicznym świecie baśni i bajek: szkolny program edukacyjno-profilaktyczny / Ewa Arkuszewska i in. // Biblioterapeuta. – 2004, nr 1, s. 7 – 11

(dla uczniów klas I - VI; cel: wzmocnienie i wzbogacenie zasobów dziecka, zawiera także wykaz problemów ze wskazaniem do nich odpowiednich tekstów biblioterapeutycznych)

Scenariusz lekcji języka polskiego z elementami biblioterapii inspirowanej „Anią z Zielonego Wzgórza” L.M. Montgomery / Beata Chłopik // Biblioterapeuta. –2003, nr 2, s. 3 – 8

(scenariusz dla dzieci w wieku 1013 lat; cel: uwrażliwienie na los dzieci, które straciły rodziców, kształtowanie postaw empatycznych wobec rówieśników w trudnej sytuacji życiowej)

Program postępowania biblioterapeutycznego pod hasłem „Rozumieć uczucia: radość” / Małgorzata Dzierla, Danuta Szmanowska - Waligóra // Biblioterapeuta. – 2002, nr 3, s. 12 – 14

(scenariusz zajęć dla gimnazjalistów na podstawieBajki o Ciepłym i PuchatymorazPollyanny; temat: radość)

Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga. Program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, zajęcia biblioterapeutyczne / Urszula Gieleciak // Biblioterapeuta. – 2002, nr 3, s. 17 - 20

(3 scenariusze dla uczniów młodszych klas; tematyka:1/ przestrzeganie zasad i reguł w codziennych kontaktach, 2/ przyjaciele, 3/ przeżywamy różne uczucia)

Spróbuj pokonać nieśmiałość: program postępowania biblioterapeutycznego do realizacji w szkołach, świetlicach terapeutycznych i bibliotekach/ Luiza K. Matuszek // Biblioterapeuta. – 2002, nr 4, s. 11 – 17

(zawiera 2 scenariusze dla dzieci w różnym wieku; temat: nieśmiałość)

Program zajęć biblioterapeutycznych pt. „Nastolatek e strefie uczuć” / Barbara Nowak – Słomiany // Biblioterapeuta. – 2001, nr 1, s. 7 – 19

(7 scenariuszy zajęć dla młodzieży 1516 lat na podstawie tekstów Ewy Nowak; tematyka: jak sobie radzić ze strachem; jak radzić sobie ze wstydem; jak poradzić sobie ze złością; jak pozbyć się zazdrości; jak dbać o poczucie godności osobistej i szacunek dla siebie; jak radzić sobie ze smutkiem i rozczarowaniem)

O granicach odpowiedzialności w „Granicy” Zofii Nałkowskiej / Lucyna Olszewska // Biblioterapeuta. – 2002, nr 3, s. 21 – 22

(scenariusz zajęć dla młodzieży szkolnej; temat: odpowiedzialność)

Program pracy terapeutycznej z elementami biblioterapii / Ewa Orłowska-Łopata // Biblioterapeuta. – 2003, nr 1, s. 5 – 18

(program terapeutyczny przedstawiony w postaci map mentalnych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym; celem jest aktywizacja uczniów)

„Komputer nie jest realnym światem” Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska. Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 5, s. 31 – 32

(scenariusz na podstawie opowiadaniaGraM. Gorczyka; cele: uświadomienie następstw długiego przesiadywania przed komputerem, uświadomienie znaczenia przyjaźni i posiadania przyjaciół)

Propozycja pracy czytelniczej z dziećmi ze Szkoły podstawowej w Gniewkowie / Krystyna Rowicka // Biblioterapeuta. – 2002, nr 2, s. 4 – 8

(4 scenariusze zawierające ciekawe propozycje zabaw z wykorzystaniem technik dramowych inspirowane utworem pt. „Dobrze mieć przyjaciela”)

Książka pomaga w życiu dzieciom w rodzinach patologicznych (zajęcia warsztatowe) / Barbara Rzeźnikiewicz // Biblioterapeuta.- 2002, nr 3, s. 16 – 17

(scenariusz zajęć na podstawie wiersza L. StaffaWysokie drzewa; cel: uświadomienie uczestnikom sił zdrowotnych natury)

Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / Genowefa Surniak /// Biblioterapeuta.- 2002, nr 3, s. 9 – 11

(2 scenariusze dla uczniów niepełnosprawnych; cel: wzmacnianie poczucia własnej wartości, akceptacja siebie, integracja grupy; wykorzystane teksty Bruno Ferrero)

Adopcja sposobem na „kolce”. Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w oparciu o książkę K. Kotowskiej „Jeż” / Dorota Szczęśniak // Biblioterapeuta. – 2004, nr 3, s. 13 – 15

(uczniowie klasy 4, tematyka: uwrażliwienie na problemy osób samotnych, smutnych, odtrąconych, wyjaśnienie pojęcia adopcja, zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest rodzina)

Scenariusz zajęć pod tytułem :”Inność drugiego człowieka: nie jestem inny lecz taki sam” / Anna Urgacz // Biblioterapeuta. – 2001, nr 2, s. 14 -16

(scenariusz na temat: inność drugiego człowieka, dla klas IVV w oparciu o Bajkę o Misiu Bartłomieju)

Przeciwdziałanie sytuacjom lękowym u dzieci młodszych / Joanna Walczak, Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta. – 2003, nr 4, s. 25 – 28

(scenariusz zajęć dla dzieci 67 letnich w oparciu o fragment bajki W. ChotomskiejLeonek i Lew; cel: przeciwdziałanie lękom)

Przyjaźń – wielki skarb / Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta. – 2004, nr 2, s. 13 – 14

(scenariusz dla uczniów klasy IVVI; cel: uświadomienie roli przyjaźni w życiu człowieka, wzbudzanie empatii)

Czym są nerwice? Zastosowanie wybranych technik biblioterapeutycznych w łagodzeniu następstw nerwic u dzieci i ludzi dorosłych / Maria Widerowska / /Biblioterapeuta. – 2002, nr 2, s. 8 – 10

Scenariusz zajęć do opowiadania M. Orłonia ‘Odmieniec” / Mirosława Świątek // Biblioterapeuta. – 2001, nr 1, s. 14 –15

(scenariusz dla dzieci klas młodszych; temat: tolerancja wobec inności)

Elementy biblioterapii w „klasie życia” / Mariola Janiszewska, Halina Hojnacka // Biblioterapeuta. – 2001, nr 2, s. 7 – 11

(cykl 7 zajęć dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie)

Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego. Program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 5, s. 20 – 21

(zawiera 3 scenariusze zajęć, których cele dotyczą: budowania więzi z grupą, uświadamianie dzieciom norm poprawnego zachowania, wzmocnienie poczucia własnej wartości, uświadomienie, że inny nie znaczy gorszy)

Biblioterapia w Gorzowie Wlkp. / Krystyna Bieńkowska // Biblioterapeuta. – 2001, nr 4 s. 6 – 16

(zawiera 7 scenariuszy dla dzieci w różnym wieku: od 6 do 14 lat o tematyce: 1/Nie jestem gorszy od innych. Można mnie polubić, 2/ przyjaźń w życiu młodego człowieka, 3/ świat niewidzących, 4/ lęk przed opuszczeniem, 5/Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe, 6/ dzielimy się z innymi, 7/Pokaż co potrafisz/rozwijanie umiejętności poszukiwania dróg wyjścia z trudnych sytuacji/)

„Nie kończąca się historia …” Program biblioterapeutyczny wzmacniający poczucie własnej wartości oraz wspomagający adaptację w grupie rówieśniczej / Urszula Bończak // Biblioterapeuta. – 2005, nr 1, s. 12 – 14

(tematyka: poczucie własnej wartości; program dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nieradzących sobie w trudnych sytuacjach, nie wierzących w swoje umiejętności) na podstawie książkiNie kończąca się historia

„Przyjaźń wielki skarb” Scenariusz zajęć o charakterze biblioterapeutycznym dla uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej lub gimnazjum / Joanna Walczak, Ewa Wilamowska // Biblioterapeuta. -2004, nr 2, s. 13 – 14

„W magicznym świecie baśni i bajek”. Szkolny program edukacyjno - profilaktyczny / Ewa Arkuszewska, Mariola Kanas, Beata Krawiec //Biblioterapeuta. – 2004, nr 1, s. 7 – 11

(dla uczniów klas I – III oraz klas IV -VI przejawiających problemy emocjonalne – autorki zamieściły wykaz tematów zajęć [poruszany problem] ze wskazaniem odpowiedniej literatury terapeutycznej)

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych inspirowanych tekstami książki L. Hay: „Możesz uzdrowić swoje życie” // Biblioterapeuta. – 2005, nr 2, s. 6 – 8

(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, cel: uświadomienie konieczności kontrolowania własnych emocji i myśli, niska samoocena, akceptacja siebie)

Jak ważny jest przyjaciel? Scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 7 – 8, s. 51 – 52

(scenariusz zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; cel: kształcenie i rozwijanie umiejętności służących budowaniu więzi koleżeńskich))

Biblioterapia wobec uczniowskiej agresji. Zajęcia dla osób, które nie lubią siebie, bo mają kłopoty ze swoimi uczuciami / Klaudia L. Matuszek // Biblioterapeuta. – 2005, nr 2, s. 8 - 12

(2 scenariusze spotkań na podstawie fragmentów książki I. JurgielewiczowejWszystko inaczej; problem: dzieci konfliktowe, nieradzące sobie w trudnych sytuacjach, o zaburzonej hierarchii własnych wartości)


Program zajęć biblioterapeutycznych „Kiedy Pani złość przychodzi z wizytą” / Lidia Ippoldt, Agnieszka Pospuła // Biblioterapeuta. – 2012, nr 1, s. 3 – 20)

(zawiera 8 scenariuszy zajęć wraz z tekstami terapeutycznymi dla dzieci z klas II szkoły podstawowej; tematyka: 1/samoakceptacja, 2/emocje, 3/złość, 4/agresja, 5/tolerancja, 6/przyjaźń, 7/my jako grupa)

„Potrafię afirmować życie”. Program zajęć z biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej / Teresa Mańczak // Biblioterapeuta. – 2005, nr 4, s. 8 – 24

(6 scenariuszy: tematyka: 1/ dostrzeganie bogactwa i różnorodności otaczającego świata, 2/ osiąganie radości z wydarzeń dnia codziennego, 3/ co to znaczy akceptować siebie, 4/ ja w relacji z innymi ludźmi, 5/ jak być szczęśliwym, 6/ czym dary losu)

„Poradzę sobie ze złością”. Konspekt otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli /Mariola Halicka // Biblioterapeuta. – 2006, nr 2, s. 3 -4

(dla uczniów klasy II; temat: złość)

Program terapeutyczny : „Ja i rodzina”, „Tak trudno się dogadać”/ Sylwia Bielowska / /Biblioterapeuta. – 2006, nr 3, s. 5 – 6

(2 scenariusze dla młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z członkami rodziny, nieumiejąca radzić sobie z trudnymi sytuacjami)

Program zajęć biblioterapeutycznych „Dodajemy sobie skrzydeł” / Natalia Wolko – Stempniewicz // Biblioterapeuta. – 2011, nr 2, s. 6 – 17

(5 scenariuszy zajęć dla ludzi dorosłych, przewlekle chorych; celem programu jest pomoc ludziom w akceptacji zmian w życiu z chorobą, znalezienie swoich mocnych stron, pomoc w otwarciu się na innych ludzi, obniżenie poziomu lęku towarzyszącego chorobie, radzenie sobie ze smutkiem. Zamieszczone teksty:Bajka o zasmuconym smutkuB. Ferrero,Bajka o nadzieiA. Kozak)

Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk // Biblioterapeuta. – 2007, nr 3, s. 10 – 23

(cykl 7 zajęć dla dzieci w młodszym wieku szkolnym; tematyka: 1/ uczucia: rozpoznawanie, wyrażanie, 2/ kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 3/ agresja, 4/ przyjaźń, 5/ dzielenie się, 6/ odpowiedzialność, 7/ współpraca w grupie

Co to znaczy opiekować się kimś. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole / 2007, nr 11, s. 11 – 12

(scenariusz zajęć z wykorzystaniem tekstuZima Muminków; cel: wzmocnienie więzi rodzinnych, budowanie poczucia bezpieczeństwa)


Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 6, s. I – III (wkładka)

(scenariusz zajęć dla klasy VI szkoły podstawowej; cel: rozbudzenie zainteresowania książkami, zachęcenie do samodzielnego czytania)

„Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj… a będziesz ostrożniejszy”. Program zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej / Joanna Jurkiewicz // Biblioterapeuta.- 2011, nr 1, s. 26 – 28

(zawiera scenariuszNie rań słowem” – uwrażliwiający na potrzeby i uczucia innych, rozwijający umiejętność słuchania)

Nikt nie jest lepszy od nikogo. Program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. – 2006, nr 4, s. 5 – 13

(uczniowie klas I - III szkoły masowej oraz uczniowie klas 4 - 6 upośledzeni w stopniu lekkim; 6 scenariuszy: cel : zwrócenie uwagi na niepożądane, agresywne zachowania w grupie koleżeńskiej, uwrażliwienie na przemoc, nietolerancję, poprawa stosunków w grupie)

Program „Jak dobrze być razem” – wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, s. I – IV (wkładka)

(zawiera 2 scenariusze o tematyce: 1/Każdy z nas mógłby być brzydkim kaczątkiemna podstawie baśni Andersena oraz 2/Warto być życzliwym dla innychna podstawie opowiadania o Szewczyku Dratewce)

„Spotkania w magicznym pokoju”. Program zajęć biblioterapeutycznych na temat lęków / Wioletta Trawińska// Biblioterapeuta. – 2006, nr 4, s. 14 – 22

(dla dzieci 7 lat, 5 scenariuszy o tematyce: lęk przed ciemnością, lęk przed zagubieniem się, problem inności, brak akceptacji w grupie, odrzucenie przez grupę)

„Nadia – Mała Iskierka Nadziei”. Zajęcia biblioterapeutyczne na podstawie bajki / Monika Spychalska // Biblioterapeuta. -2005 , nr 2, s. 12 – 24

(tematyka: oswajanie lęków, uświadamianie źródeł lęku, także dla osób z upośledzeniem umysłowym)

Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. Program zajęć biblioterapeutycznych / Urszula Lisowska-Kożuch // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 3 – 36

(zawiera 7 scenariuszy zajęć; tematyka: 1/ integracja grupy, 2/ środki uzależniające, 3/ umiejętność odmawiania, 4/ agresja, asertywność, 5/ wartości i wybory w życiu człowieka, 6/ anoreksja, 7/ budowanie poczucia wartości; wszystkie scenariusze bogato opracowane, zawierają wiele przydatnych załączników)

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych „To nie chluba zgrywać samoluba!”. Zajęcia psychoedukacyjne na temat dzielenie się z innymi / Małgorzata Rudnicka // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 12 – 13

(scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 4-5 lat; cel: refleksja na temat dzielenia się z innymi)

Bajka na dobranoc: „Tajemnica choinki” / Agnieszka Łobocka// Biblioterapeuta. – 2005, nr 1, s. 23 -24

(tekst bajki do czytania przed snem)

Literatura dla dzieci zalecana do biblioterapii. Poradnik bibliograficzny / Bożena Gil // Bbilioterapeuta. – 2006, nr 3, s. 6 -21

(wykaz bibliograficzny literatury z krótkim opisem tematyki, problemu z jakim książka się zajmuje. Podział na: 1/ książki zawierające wiele opowiadań, 2/ serie dla małych dzieci, 3/ seria o uczuciach, 4/ serie zawierające wiele opowiadań, 5/ stosunki międzyludzkie, 6/ rodzina, 7/ strach)

Człowiek chory i niepełnosprawny w filmie fabularnym // Biblioterapeuta. – 1999, nr 3, s. 17 -20

(wykaz tytułów z krótkim omówieniem tematyki)

Człowiek chory i niepełnosprawny w programie i filmie dokumentalnym / /Biblioterapeuta. – 1999, nr 3, s. 20 – 29

(wykaz tytułów z krótkim omówieniem)

Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Kowalska // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 14 – 17

(autorka podaje wykaz przydatnej literatury popularnonaukowej i pięknej, którą można wykorzystać w biblioterapii dzieci i młodzieży)

Opowiadania / Agnieszka Urbańska // Biblioterapeuta. – 2009, nr 4, s. 23 – 28

(trzy opowiadania:Pan Niezadowolony. Opowiadanie edukacyjne,O chłopcu, nudzie i szarym kamyku,O łowcy Słów przygodach niezwykłych. Poruszana tematyka: nuda, marudzenie, wieczne niezadowolenie, niechęć do czytania, lęk przed osobami chorymi)

Bibliografia zawartości kwartalnika „Biblioterapeuta” za lata 1998 – 2004 / Maria Grzeszczyk. Biblioterapeuta. – 2005, nr 3, s. 1 - 24

(przydatny materiał, podzielony na kategorie, m. in.: bajki terapeutyczne, scenariusze i konspekty zajęć, recenzje książek, propozycje biblioterapeutyczne dla osób z różnych grup niepełnosprawności i uzależnionych)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconTeksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconScenariusz zajęĆ biblioterapeutycznych „ Lęk przed ciemnością ”

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconScenariusze zajeć profilaktyczno – wychowawczych dla kl. I. Temat cyklu zajęć

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconScenariusz zajęĆ biblioterapeutycznych „Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie”

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconscenariusze zajęć dla

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconWokóŁ patrona szkoły scenariusze zajęĆ

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconScenariusze zajęĆ „zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconKocham teatr scenariusze zajęĆ zeszyt 6

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconMałgorzata Graczyk scenariusze zajęĆ zintegrowanych

T eksty terapeutyczne, scenariusze zajęĆ biblioterapeutycznych wybór iconRegulamin Konkursu na najlepsze scenariusze zajęć edukacyjnych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom