Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym
Pobierz 323.92 Kb.
NazwaRelacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym
strona1/3
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar323.92 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
RELACJA Z PRZEPROWADZONEJ KATECHEZY

W ZESPOLE EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYM

NA II ETAPIE EDUKACYJNYM


I. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZESPOŁU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO


W katechezie wzięło udział sześcioro uczniów (czterech chłopców i dwie dziewczynki)1:


Andrzej lat 16 – niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Jest chłopcem pogodnym, żywym i spontanicznym. Nie sprawia problemów wychowawczych, choć niekiedy zachęca kolegów do bójek czy zaczepek słownych. Bardzo szybko nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Mówi dużo i często, zazwyczaj nieadekwatnie do sytuacji (pustosłowie). Jest akceptowany i lubiany w grupie rówieśniczej. Chętnie podejmuje każdą działalność i pracę w klasie. Aktywnie włącza się do obserwacji kierowanych, słucha i próbuje odtworzyć kolejność zdarzeń. Andrzej jest sprawny manualnie, dokładnie wypełnia kontury. Jego pismo jest kształtne, estetyczne a prace plastyczno-techniczne są czyste, estetyczne i bogate w szczegóły. Pisze po wykropkowanym śladzie. Zawsze doprowadza pracę do końca. Zna i rozróżnia kolory. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Chętnie uczestniczy w zajęciach rytmiczno-muzycznych oraz sportowych. Jego rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich; opiekę nad nim sprawują dziadkowie.


Błażej 16 – chłopiec z mózgowym porażeniem dziecięcym (diplegia) niepełnosprawny intelektualnie w stopniu znacznym. Nie posługuje się mową czynną (wypowiada nieartykułowane dźwięki), porozumiewa się za pomocą gestów i mimiki; rozumie mowę innych. Błażej jest chłopcem pogodnym, towarzyskim i zdyscyplinowanym. Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami. Jest lubiany i akceptowany w środowisku rówieśniczym. Rozumie polecenia nauczyciela i stara się je realizować. Jest chętny do wszelkiego rodzaju działalności. Potrafi samodzielnie pracować i skupiać się na zadaniu. Dba o swoją i cudzą własność. Pisze po śladzie znaki literopodobne, pojedyncze litery i cyfry; nie podejmuje prób samodzielnego pisania. Przy pomocy nauczyciela obrysowuje kontury, sam wypełnia je kolorem. Rozpoznaje podstawowe barwy. Nie rozpoznaje na etykiecie swojego imienia, rozróżnia swój znaczek. Rozpoznaje i potrafi wskazać osoby, przedmioty i zwierzęta. Jest aktywny na zajęciach plastycznych - chętnie rysuje, maluje, skleja papierowe elementy. Sprawnie posługuje się nożyczkami. Pracuje szybko. Potrafi bawić się sam i w grupie rówieśniczej. Jest uczniem samodzielnym w zakresie samoobsługi. Lubi zajęcia rytmiczno-muzyczne (lokalizuje źródło dźwięku, wystukuje rytm utworu) oraz fizyczne (ćwiczenia i gry zespołowe).


Danuta lat 15 – niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym; jest dziewczyną pogodną, uśmiechniętą i zadowoloną. Sprowokowana ujawnia zachowania niewłaściwe: pluje, wytyka język, ucieka, głośno i histerycznie śmieje się. Danusia wymaga kontroli w wykonywaniu czynności samoobsługowych. Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne. Mimo że nie posługuje się mową, kontakt z dziewczynką jest bardzo dobry – świetnie posługuje się mimiką i gestem. Wyraża własne emocje: radość – głośnym śmiechem; niezadowolenie – głośnym lamentem. Stale mobilizowana włącza się do obserwacji kierowanych. Nie wypełnia kolorem konturu, nie rozróżnia podstawowych barw. Pod kontrolą wylepia i skleja papierowe kule. Lubi „grać” na instrumentach muzycznych.


Dominik lat 13 – chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Wymaga szczególnej opieki pedagogiczno-psychologicznej. Jest mało zrównoważony emocjonalnie. Można u niego zaobserwować labilność nastroju: od euforii do agresji. Prowokuje i zaczepia kolegów – stara się dominować w grupie rówieśniczej. Często zachowuje się głośno, krzyczy, bije innych, płacze i histeryzuje. Niszczy przybory szkolne. Używa wulgaryzmów. Mówi dużo i szybko (mowa niewyraźna). Jest niechętny do podejmowania jakiejkolwiek działalności w zakresie technik szkolnych; sam nie pracując, próbuje przeszkadzać innym.

W zespole klasowym wyróżnia się pod względem rozwoju umysłowego (górna granica stopnia umiarkowanego), czuje swoją przewagę nad kolegami i koleżankami. Lubi przebywać sam; nie chce współpracować w grupie. Potrafi wskazać na ilustracji osoby, przedmioty, zwierzęta. Samodzielnie odwzorowuje litery i proste wyrazy, krótkie zdania. Tworzy zdania z rozsypanek wyrazowych (do wzoru). Jego pismo jest mało estetyczne; myli litery pisane i drukowane. Również jego prace plastyczno-techniczne są mało staranne - nie dba o ich estetykę. Pracuje szybko i szybko się zniechęca. Często nie doprowadza swojej działalności do końca. Nie mobilizują go zachęty i pochwały. W zakresie samoobsługi jest samodzielny. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-sprawnościowych i muzyczno-rytmicznych. Najbardziej lubi słuchać piosenek z kaset magnetofonowych. Wychowuje się w rodzinie niewydolnej wychowawczo.


Gustaw lat 17 - niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Jest chłopcem o pogodnym usposobieniu, uśmiechniętym i zadowolonym. Nie sprawia problemów wychowawczych. Jest lubiany, akceptowany. Łatwo nawiązuje kontakty z innymi. Chętnie podejmuje każdą działalność. Jego mowa jest niewyraźna, bełkotliwa (posługuje się pojedynczymi wyrazami). Aktywnie włącza się do obserwacji kierowanych, słucha i próbuje odtwarzać kolejność zdarzeń. Pisze po wykropkowanym śladzie. Jego pismo jest niekształtne, nieestetyczne. Myli podstawowe kolory. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Pracuje wolno, ale zawsze doprowadza pracę do końca.


Maja lat 15 – dziewczyna z zespołem Downa; niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym. Majka bardzo szybko nawiązuje kontakt z rówieśnikami; jest pogodna, żywa i spontaniczna. Nie sprawia trudności wychowawczych. Potrafi być przekorna i zaczepna, niekiedy uparta. Zawsze chętna do zajęć - podejmuje każdą działalność. Jej mowa jest niewyraźna; najczęściej posługuje się pojedynczymi wyrazami, rozumie mowę innych. Jest sprawna manualnie. Pisze starannie i estetycznie; podejmuje próby samodzielnego podpisania się. Zna i rozróżnia kolory; sprawnie posługuje się nożyczkami; potrafi wyklejać, wylepiać i wyszywać; dokładnie wypełnia kontury. Jej prace plastyczno-techniczne są estetyczne. Pracuje powoli, swoją działalność zawsze doprowadza do końca. Mobilizują ją zachęty i pochwały. Potrafi bawić się sama i w grupie; inicjuje zabawy. Bardzo lubi tańczyć i brać udział w zajęciach sportowych.


II. SCENARIUSZ KATECHEZY


Temat: Staramy się nie wyrządzać krzywdy ludziomV Przykazanie.


Cele ogólne:

1. Uświadomienie uczniom istnienia w świecie dobra i zła.

2. Wskazanie, że Bóg oczekuje od nas dobroci dla bliźnich.

3. Kształtowanie postawy dobroci i szacunku dla innych.

4. Rozwijanie myślenia i mowy czynnej.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconRelacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconKonspekt katechezy przeprowadzonej w klasie IV c

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconKonspekt katechezy przeprowadzonej w klasie VI

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconScenariusz katechezy przeprowadzonej w klasie V dział programu: Adwent I Boże Narodzenie. Temat

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconRaport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie w roku szkolnym 2011/2012

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconKontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkól Ekologicznych I Agrobiznesu im. Władysława Szafera w Przemyślu ul. Ks. Piotra Skargi Nr 7, przez Panią inż

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconWywiad z wokalistą, relacja z koncertu na Placu Szczepańskim z okazji 750-lecia lokacji miasta, relacja z koncertu w klubie Imbir

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconRewitalizacja I poprawa estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Iławie

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconIndywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny

Relacja z przeprowadzonej katechezy w zespole edukacyjno-terapeutycznym iconEdukacyjno-wychowawczy projekt szkolny pt

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom