Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz
Pobierz 11.4 Kb.
NazwaMgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar11.4 Kb.
TypDokumentacja
mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz


70. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla kl. V szkoły podstawowej


Czas: 45 min


Cele lekcji

Uczeń po zajęciach:

- ma poczucie przynależności do narodu polskiego,

- zna najważniejsze fakty historyczne dotyczące zbrodni katyńskiej i posługuje się nimi,

- ma świadomość, jak ważna jest pamięć o tamtych wydarzeniach,

- ma świadomość, że właściwą postawą wobec zbrodni katyńskiej jest rozmowa, mówienie o tamtych wydarzeniach, nie zaś milczenie i przemilczanie niektórych faktów,

- potrafi wczuć się w sytuację osób blisko związanych z tamtą tragedią: reżysera Andrzeja Wajdy, historyka Jerzego Pomianowskiego, przedstawicielki Federacji Rodzin Katyńskich Bożeny Łojek, poetki Malwiny Zofii Schwieters i przyjaciela malarza Dudy Gracza – i ich głosem mówić o Katyniu,

- jest wyczulony na krzywdę niewinnych, kieruje się tą maksymą i nie naraża innych na przykrości, ból, poniżenie itp.,

- zna i stosuje słowa: honor, duma, godność,

- potrafi dyskutować,

- potrafi uważnie słuchać,

- umie zadawać pytania dotyczące problemu i stara się udzielić na nie odpowiedzi,

- stara się posługiwać wzorcową polszczyzną, językiem jak najbardziej zbliżonym do oficjalnego (stosując tytuły naukowe, zwroty grzecznościowe itp.).


Pomoce naukowe, materiały

Reprodukcje obrazów w dużym formacie: Edwarda Muncha Krzyk, Dudy-Gracza Apoteoza Pokoju, wiersze Malwiny Schwieters Matkom ofiar Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa, Widmo Katynia, Katyński las, Westchnienie i ból, film Andrzeja Wajdy Katyń, wizytówki z imieniem, nazwiskiem i profesją ułatwiające uczniom zwracanie się do siebie w formie oficjalnej


Metody nauczania, formy pracy

Metoda projektu (pięciu uczniów pracuje tą metodą indywidualnie przez miesiąc mając odrębny zakres materiału, z kolei sześcioro pozostałych pracuje w grupie nad jednym problemem), elementy dyskusji panelowej, rozmowa, odgrywanie ról, opis dzieła sztuki, deklamacja.

Praca zespołowa, indywidualna.


Przebieg zajęć

Lekcja prowadzona jest w konwencji programu telewizyjnego: nauczyciel jest prowadzącym, piątka uczniów (wcielających się w postacie związane z problemem Katynia) - gośćmi specjalnym, pozostali uczniowie stanowią publiczność aktywnie włączającą się do rozmowy.


 1. Nauczyciel zarysowuje problem: W jaki sposób przybliżać młodym ludziom tragiczne losy żołnierzy pomordowanych w 1940 roku na terenach Rosji? By pamięć o nich nie trwała dopóki, dopóty żyją jedynie świadkowie (rodziny pomordowanych) zbrodni?

 2. Nauczyciel opowiada uczniom o obrazie Muncha i prosi publiczność o ponowne jego odczytanie: W jaki sposób możemy zrozumieć go współcześnie, dzisiaj, gdy tematem spotkania jest sprawa katyńska?

 3. Uczniowie usiłują odpowiedzieć na pytanie.

 4. Nauczyciel pełni rolę mediatora, rozwija problem i stawia kolejne pytania: Nie możemy być nieczuli na to, co się stało. Mamy obowiązek – jako żyjący w wolnym i niepodległym kraju – mówić głośno i odważnie o Katyniu.

 5. Następuje zaprezentowanie kolejnych indywidualnych głosów, wręcz „krzyków”, które nie pozwalają nam pozostawać obojętnymi, które poruszają nasze sumienia!

 6. Wypowiedzi zaproszonych gości, ich spojrzenie na problem, przedstawienie osobistych pobudek ( casus Andrzeja Wajdy)

 1. „chłodne”, statystyczne podejście historyka Jerzego Pomianowskiego

 2. wspierające, służące pomocą podejście członków Federacji Rodzin Katyńskich

 3. artystyczne, indywidualistyczne podejście przedstawicieli sztuk pięknych: filmu, malarstwa i poezji (kobiece spojrzenie w filmie Wajdy, satyra w obrazach Dudy-Gracza, wzruszające wiersze Schwieters)

 1. Po wystąpieniach publiczność zadaje pytania szczegółowe np. Czym była przysięga żołnierza? Jakie miała wówczas znaczenie? Czy są w Polsce miejsca upamiętniające zbrodnię katyńską? Czy jest na świecie kraj, który zakazał transmisji filmu? (pytania układa publiczność, w ostatniej fazie projektu, jeżeli to będzie konieczne, pomaga nauczyciel)

 2. Nauczyciel dziękuje wszystkim uczestnikom i podsumowuje problem.

 3. Obejrzenie pierwszej sceny filmu Wajdy (pożegnanie rotmistrza Andrzeja z żoną i córką)


Praca domowa (nadal w tej samej konwencji – mowa o ponownym spotkaniu i wykonaniu „Drzewa pamięci”; nauczyciel weźmie pod uwagę inne propozycje (uczniów) dające wyraz tego, że pamiętają o pomordowanych żołnierzach)


Wytnę z zielonego brystolu liść w kształcie liścia dębu i umieszczę na nim napis „Pamiętam!” oraz swoje imię i nazwisko. Na kolejnej lekcji wspólnie z kolegami z klasy wykonam „Drzewo pamięci” (z gałązek wierzby płaczącej) przypominające „Dąb pamięci” sadzony przez rodziny katyńskie, by upamiętnić ofiary Katynia, Starobielska i Ostaszkowa.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconProgram wychowawczy szkoł y podstawowej im. Marii Kownackiej

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconNauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 88

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconAnna Lewoc nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconO potrzebie kształtowania dziecięcego systemu wartości na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconScenariusz lekcji otwartej z języka polskiego zrealizowany w klasie VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconBeata Szymańska plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconMonografia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconTeresa Zielonka- nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Publicznej Szkole w Harasiukach

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconPublicznej Szkole Podstawowej

Mgr Patrycja Garboś, nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Płoskach, 56-210 Wąsosz iconNauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom