Podkarpacki kurator oświaty regulamin
Pobierz 1.13 Mb.
NazwaPodkarpacki kurator oświaty regulamin
strona3/6
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar1.13 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

ETAP I


Zagadnienia leksykalne:

 • informacje o sobie – podawanie podstawowych danych; rodzina – członkowie, najbliższe otoczenie; mój dzień – rozkład dnia, podstawowe obowiązki, formy spędzania wolnego czasu;

 • szkoła – przedmioty szkolne, nauczyciele, plan lekcji, przybory szkolne ucznia; klasa i jej wyposażenie;

 • dom, mieszkanie - nazwy domów, nazwy pokoi, wyposażenie, otoczenie;

 • ubranie – nazwy części garderoby, style ubierania się;

 • opis osób - podstawowe dane dotyczące wyglądu zewnętrznego, podstawowe cechy charakteru;

 • świat przyrody: nazwy roślin i zwierząt;

 • kalendarz - daty, dni tygodnia, miesiące, pory roku, dni szczególne (np. urodziny, Dzień Matki), święta (szczególnie Boże Narodzenie, Wielkanoc);

 • żywienie - produkty żywnościowe, napoje, owoce, warzywa, nazwy posiłków;

 • pogoda – rodzaje zjawisk, przymiotniki określające jej stan;

 • zainteresowania – hobby, dyscypliny sportowe;

 • zegar – podawanie czasu i pytanie o godzinę;

 • praca – nazwy zawodów;

 • podstawowe wiadomości geograficzne, społeczne i polityczne o obszarze nauczanego języka;

Zagadnienia gramatyczne:

 • zdania oznajmujące, pytające, przeczące, rozkazujące:

 • końcówki pytające typu „question tags”

 • zdania złożone zawierające zdania przydawkowe – „relative clauses” i relative pronouns (who, which, when, why, where)

 • zdania złożone zawierające zdania okolicznikowe czasu - „time clauses”.

 • konstrukcja „there+ be”.

 • czasy - Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.

 • konstrukcja „be going to”.

 • odmiana czasowników: „to be” , „to have”,

 • czasowniki nieregularne,

 • czasowniki modalne (w formach teraźniejszej, przeszłej, 2nd conditional): „can”, „must”, „have to”, „ will”,

 • tryb rozkazujący – rozkaz, zakaz;

 • rzeczowniki złożone (compound nouns),

 • rodzajnik określony i nieokreślony,

 • przymiotnik - stopniowanie przymiotnika: regularne, nieregularne i opisowe,

 • przymiotniki – kolejność w opisie przedmiotów;

 • zaimek osobowy,

 • zaimek dzierżawczy, przymiotniki dzierżawcze,

 • zaimek osobowy w funkcji dopełnienia- „object pronoun”,

 • przyimki z określeniami miejsca, czasu, położenia, ruchu,

 • zaimki pytające,

 • liczebniki główne i porządkowe;

 • przysłówek i odmiana przysłówków,

 • - „ing form” po czasownikach

 • „ing form” jako podmiot

 • konstrukcje „verb+object + infinitive“, „verb+ infinitive“, „verb+ing form“

Umiejętności


Uczeń w formie pisemnej:

 • formułuje pytania;

 • udziela odpowiedzi;

 • znajduje określone szczegółowe informacje w tekście ciągłym, fabularyzowanym lub w dialogu;

 • wypełnia diagram, tabelę, schemat;

 • wykazuje wiedzę leksykalno-gramatyczną w ćwiczeniach typu: zdania prawdziwe - fałszywe, ćwiczenia wyboru informacji,;

 • uzupełnia tekst wypełniając luki;

 • układa wyrazy rozsypane w porządku, pod względem gramatycznym i stylistycznym;

 • prawidłowo stosuje struktury leksykalno-gramatyczne;

 • prawidłowo rozpoznaje, wyodrębnia i używa określonych elementów języka, by napisać proste sytuacje komunikacyjne (np. obowiązek, powinność, zaproszenie, prośbę, podziękowanie, chęć posiadania czegoś, polecenie, itp,);

 • ustala kolejność wydarzeń;

 • uzupełnia lub redaguje prosty dialog;

 • umie połączyć zdania lub poszczególne wyrazy z pokazanymi na obrazku przedmiotami, osobami lub czynnościami;

 • wypełnia prostą krzyżówkę lub tekst z lukami;

 • buduje i uczestniczy w prostym dialogu;

 • wykazuje się pełną znajomością ortografii;
1   2   3   4   5   6

Powiązany:

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator oświaty regulamin

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator oświaty regulamin

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator oświaty

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki Kurator Oświaty

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator oświaty

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator oświaty

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator oświaty

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator

Podkarpacki kurator oświaty regulamin iconPodkarpacki kurator

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom