Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I
Pobierz 28.48 Kb.
NazwaZestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar28.48 Kb.
TypDokumentacja
Zestaw 3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów I


Zadanie 1.

Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Szwedzki przyrodnik Karol Linneusz był twórcą

A. naturalnego systemu klasyfikacji.

B. zasad nazewnictwa organizmów żywych.

C. naukowego podziału wszystkich organizmów.

D. systemu klasyfikacji opartego na pokrewieństwie.

Zadanie 2.

Które z podanych wyrazów są nazwami królestw świata ożywionego?

Wskaż te wyrazy.

rośliny • ssaki • grzyby • pierwotniaki • glony • protisty

wirusy • zwierzęta • paprocie • ryby • bakterie

kwiatowe • mchy • drożdże • szpilkowe • nasienne

Zadanie 3.A B C D A B C D A B C D A B C D

E F G H E F G H E F G H E F G H

Zadanie 4.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I. Wirus składa się z DNA i RNA oraz otoczki białkowej. P / F

II. Wirus namnaża się wyłącznie w komórkach gospodarza. P / F

III. Wirusy atakują komórki: bakterii, roślin, zwierząt i człowieka. P / F

IV. Wirus jest organizmem jednokomórkowym. P / F

Zadanie 5.

Połącz w pary czynności życiowe z towarzyszącymi im procesami.

Przy każdym numerze procesu wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniej czynności życiowej.

I. podział komórek A. wzrost

II. wymiana gazowa B. odżywianie

III. powiększanie masy komórek C. oddychanie

IV. pobór związków organicznych z otoczenia D. rozmnażanie

I – D II – C III – A IV – B

Zadanie 6.

W każdym wierszu podano nazwę narządu, który nie jest związany bezpośrednio z podaną czynnością życiową.

Wskaż te nazwy.

I. trawienie – jelito, żołądek, mózg

II. rozmnażanie – jajnik, jądro, nerka

III. oddychanie – skrzela, tchawki, język

IV. wydalanie – serce, nerka, skóra

Zadanie 7.

a) Uzupełnij opis rysunku przedstawiającego budowę komórki pantofelka.

Wpisz obok odpowiednich liter nazwy wskazanych struktur komórkowych.

A.

B.

C.

D.

b) Wskazane na rysunku struktury komórkowe przyporządkuj odpowiednim czynnościom życiowym.


Obok każdej nazwy struktury wpisz czynność wybraną z podanych.

osmoregulacja • ruch • trawienie odbiór bodźców ze środowiska • sterowanie czynnościami życiowymi


wodniczka pokarmowa –

błona komórkowa –

jądro komórkowe –

rzęski –

Zadanie 8.Wskaż poprawną odpowiedź.

Które zdanie jest poprawnym wnioskiem z opisanego doświadczenia?

A. Temperatura wody, w której żyją pantofelki, ma wpływ na tempo ich rozmnażania.

B. Liczba użytych w doświadczeniu pantofelków ma wpływ na tempo ich rozmnażania.

C. Temperatura wody, w której żyją pantofelki, nie ma wpływu na tempo ich rozmnażania.

D. Liczba użytych w doświadczeniu pantofelków nie ma wpływu na tempo ich rozmnażania.

Zadanie 9.

Uzupełnij tabelę.

Zaznacz obok nazw sposobów rozrodu cechy rozwoju zarodków oraz właściwe przykłady.


Cechy rozwoju zarodków:

I. Zarodek rozwija się w organizmie matki, z którego czerpie substancje odżywcze.

II. Zarodek rozwija się poza organizmem matki.

Przykłady kręgowców:

A. bocian czarny

B. foka szara

Sposób rozrodu

Cecha rozwoju zarodka

Przykład kręgowca

jajorodność

I / II

A/B

żyworodność

I / II

A/BZadanie 10.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I. W wodach słonych nie występują gatunki należące do protistów. P / F

II. Do chorobotwórczych protistów należy zarodziec malarii przenoszony przez komara widliszka. P / F

III. Niektóre gatunki zwierzęcych protistów współżyją z innymi gatunkami na zasadzie obustronnej korzyści. P / F

IV. Przedstawiciele jednokomórkowych samożywnych protistów stanowią ważny składnik planktonu roślinnego .P / F

Zadanie 11.

Wskaż poprawną odpowiedź.

Które z poniższych zdań charakteryzuje grzyby?

A. Są to głównie wodne organizmy; ciało zwane grzybnią różnicuje się na organy w postaci trzonu i kapelusza.

B. Są to organizmy cudzożywne; ciało zwane grzybnią wytwarza owocniki zróżnicowane u wszystkich gatunków na trzon i kapelusz.

C. Są to cudzożywne organizmy przeważnie lądowe; ciało zwane grzybnią nie wytwarza tkanek ani organów; ściany ich komórek są zbudowane z chityny.

D. Wśród grzybów spotyka się gatunki pasożytnicze, saprofityczne oraz samożywne; ciało zwane grzybnią różnicuje się na organy zwane owocnikami.

Zadanie 12.

Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe

I. Wszystkie grzyby jadalne rosną wyłącznie w lesie. P / F

II. Porosty to organizmy występujące wyłącznie na skałach. P / F

III. Strzępki grzybów mikoryzowych wspomagają funkcje włośników roślin nasiennych. P / F

IV Wśród grzybów spotyka się wiele gatunków pasożytniczych żyjących na innych organizmach, jak rdza źdźbłowa czy buławinka czerwona. P / F

Zadanie 13.

Nazwij glony przedstawione na rysunkach.Pod każdym rysunkiem wstaw nazwę wybraną z podanych.

Skrętnica, sałata morska , morszczyn, pierwotek, okrzemka

Zadanie 14.

Występują na całej kuli ziemskiej zarówno w wodach słodkich, jak i słonych. Żyją pojedynczo lub w koloniach, nie tylko w wodach zimnych, ale i gorących, w których temperatura przekracza 50°C. Mogą być organizmami jednokomórkowymi lub wielokomórkowymi. Mogą mieć zabarwienie zielone, złociste, brunatne, niebieskie lub czerwone. Wszystkie jednak zawierają chlorofil, który jest maskowany przez inne barwniki. Wiele z nich wchodzi w skład planktonu, powodując zakwity wody, co bardzo często jest wynikiem zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi lub nawozami mineralnymi spływającymi z pól do zbiorników wodnych.

Wskaż poprawną odpowiedź.

Których organizmów dotyczą powyższe informacje?

A. Glonów.

B. Bakterii.

C. Grzybów.

D. Protistów.

Zadanie 15.

Nazwij opisane poniżej grupy roślin zarodnikowych.

Przy każdym opisie wskaż poprawną nazwę.

I W Polsce występują najczęściej w lasach i na brzegach wód. Zbudowane są z podziemnej łodygi, czyli kłącza, z której wyrastają korzenie oraz nadziemne, najczęściej pierzaste, liście. Na spodniej stronie blaszek liściowych znajdują się kupki zarodni, w których powstają zarodniki.

A. widłaki

B. paprocie

C. skrzypy

II W Polsce występuje tylko siedem gatunków tych organizmów. Wszystkie są pod ochroną ze względu na bardzo długi cykl rozwojowy, który może trwać u niektórych gatunków nawet ponad dwadzieścia lat. Składają się z korzeni, ulistnionej łodygi oraz kłosów zarodnionośnych znajdujących się na szczycie łodygi.

A. widłaki

B. paprocie

C. skrzypy

III W ich ciele znajduje się krzemionka, która powoduje, że są szorstkie w dotyku oraz podczas zgniatania palcami „skrzypią”. Jest to ich charakterystyczna cecha

A. widłaki

B. paprocie

C. skrzypy

Zadanie 16.

Oceń prawdziwość każdego zdania.

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

I. Bakterie samożywne rozkładają materię organiczną. P / F

II. Wśród protistów występują liczne gatunki wywołujące u ludzi groźne choroby. P / F

III. Penicylina jest antybiotykiem uzyskiwanym w przemyśle farmaceutycznym z niektórych gatunków kropidlaków z rodzaju Penicillium. P / F

IV. Mikoryza, czyli współżycie grzybów z korzeniami roślin, jest przykładem współżycia opartego na obustronnej korzyści – grzyb pomaga w poborze wody i związków mineralnych, natomiast sam korzysta z wytworzonych przez roślinę związków organicznych. P / F


Odpowiedzi:

  1. b, c

  2. rośliny • grzyby • protisty • zwierzęta • bakterie  1. F,P,P,F

  2. D,C,A,B

  1. A  1. F,P,P,P

  2. C

  3. F,F,P,P

  1. A

  1. F, P, F,P

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconZestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów II

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconSposoby odżywiania się organizmów żywych

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconSposoby identyfikacji kobiet dawnego komornictwa jeziorańskiego na Warmii

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I icon1. Sposoby klasyfikacji ruchów

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconSystematyka związków nieorganicznych. Zestaw a

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconZagadnienia z biologii Biologia jako nauka. Komórkowa budowa organizmów. Systematyczny podział organizmów. Czynności życiowe organizmów: odżywianie, oddychanie, rozmnażanie. Bakterie a wirusy. (charakterystyka)

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconPrzegląd stosowanych w praktyce medycznej kryteriów oceny ruchu I jego klasyfikacji

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconTest : Systematyka związków nieorganicznych (wersja II) Zasady są to

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconZałącznik 3 – Zasady identyfikacji celów strategicznych

Zestaw Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji I przegląd różnorodności organizmów I iconZałącznik 1 – Zasady identyfikacji celów szczegółowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom