Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum
Pobierz 15.52 Kb.
NazwaKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum
Data konwersji14.09.2012
Rozmiar15.52 Kb.
TypKonspekt
Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum


T: O sposobie wyrażania ojcowskich uczuć w „Trenie VIII”

J. Kochanowskiego i „Obietnicy” W. Broniewskiego.

Cele: Kształcenie umiejętności odbioru utworów poetyckich. Wyszukiwanie w tekście informacji na podany temat. Wskazywanie podobieństw i różnic w wyrażaniu uczuć. Formułowanie wniosków. Wdrażanie do posługiwania się terminologią teoretycznoliteracką, (np. tren, środki poetyckie, apostrofa, itp.)

Metody: heureza, problemowa

Środki dydaktyczne: nagranie trenów, podręcznik, teksty rozprawki

Formy: zespołowa, jednostkowa

1.Nawiązanie do poprzedniej lekcji poświęconej trenom Kochanowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na genezę cyklu utworów. Następnie poinformowanie uczniów, iż w 1956 roku ukazał się tomik W. Broniewskiego pt. „Anka”, który też jest zbiorem trenów. Poeta poświęcił je tragicznie zmarłej, jedynej córce Joannie Broniewskiej - Kozickiej (1929-1954) .

2.Uświadomienie uczniom celu lekcji i zapisanie tematu .

3.Wysłuchanie nagrania wzorowej recytacji wierszy.

4.Określenie podmiotów lirycznych i adresatów wypowiedzi. Nazwanie uczuć osób mówiących określeniami: miłość, ból, smutek, tęsknota, pustka, itp.

5.Ponowne przeczytanie utworów i wyszukanie innych podobieństw w sposobie wyrażania uczuć, np. (zapisanie spostrzeżeń do tabeli).
Tren VIII

Obietnica

Chęć nawiązania kontaktu z córką poprzez użycie apostrofy

„Moja droga Orszulo...”

„Córeczko moja daleka...”.

Uczucie bezradnego osamotnienia

„Wielkieś mi uczyniła pustki...”

„pusto, pusto koło mnie”

Metaforyczne wyrażenie nieutulonej rozpaczy

„Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje

A serce swej pociechy darmo upatruje.”

„Serce krwawi i czeka

ono nie umie zapomnieć”

6.Po uzupełnieniu tabeli nauczyciel prosi o wyszukanie różnic. Zadanie to uczniowie wykonują w grupach. Po kilku minutach liderzy prezentują spostrzeżenia. Ustalone wnioski zapisują do drugiej tabeli.

J. Kochanowski

W. Broniewski

1.Używa bardziej podniosłego stylu.

2.Rozpatruje przeszłość.

3.Stwarza wrażenie, że śmierć córki zamknęła pewien rozdział w jego życiu.

„Teraz wszystko umilkło...”

  1. Wyraża uczucia bardziej szczerze i bezpośrednio.

  2. Skupia się na przyszłości.

  3. Uznaje dalszy wpływ córki na swoje losy.

„Umarłaś lecz niezupełnie:

nadal razem się trudzim”

  1. Na podstawie powyższych ustaleń następuje wspólne sformułowanie wniosku w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi, np.:

Śmierć dziecka zawsze wywołuje wstrząs psychiczny rodziców. Jest to niezależne od czasów i wieku dziecka. Rodzice cierpią, pragną z kimś podzielić się swym bólem, wyrazić całą rozpacz chorej duszy. Jedni umieją z czasem pogodzić się ze swym losem, (Kochanowski) inni do końca żyją jak gdyby „obok” swego dziecka(Broniewski).


7.Na zakończenie uczniowie otrzymują teksty i czytają rozprawkę na temat: „Uczucia ludzkie na przestrzeni wieków są niezmienne” .Oddzielają jej zasadnicze części, nazywają je oraz podkreślają charakterystyczne w tej formie wypowiedzi słownictwo. W dalszej kolejności następuje omówienie wykonanego ćwiczenia .

o 8.Zadanie pracy domowej: Sporządź plan dekompozycyjny podanej rozprawki.

Oto tekst rozprawki:

Czy człowiek na przestrzeni wieków bardzo się zmienił? Czy czas, kultura, moda, wreszcie rozwijająca się gwałtownie cywilizacja mogły odmienić jego uczucia, jego serce, ból i rozpacz? Są to niewątpliwie ważne pytania. Postaram się zatem na nie odpowiedzieć.

Zacznę od tego, że śmierć bliskiej osoby- to zawsze wielki cios dla tych, którzy zostają. Taka właśnie tragedia spotkała Jana Kochanowskiego. Opuściła go ukochana córeczka Urszula. Jak silne uczucia targały po tej śmierci duszą poety, możemy się przekonać czytając „Treny”. Cały żal spowodowany odejściem „uciesznej śpiewaczki”, wszystkie „łzy Heraklitowe” wylane nad maleńką trumienką widoczne są w słowach wierszy.

Otóż historia lubi się powtarzać. Cztery wieki później inny polski poeta-Władysław Broniewski – także rozpaczał po stracie swej córki. On również pisał o tym wiersze, które złożyły się na cykl zatytułowany „ Anka”. I chociaż 400 lat to dla rozwoju ludzkości bardzo wiele, sposób odczuwania wcale się nie zmienił. Sądzę, że, uczucia pozostają zawsze takie same.

Mimo że język polski w ciągu lat podlegał zmianom, wiersze Kochanowskiego i Broniewskiego są do siebie podobne. Obaj opuszczeni ojcowie są tak pogrążeni w smutku, iż nie dostrzegają już otaczającego ich świata. Na obu przychodzi jednak opamiętanie. Postanawiają pogodzić się ze „snem żelaznym, twardym, nieprzespanym” swoich dzieci. Broniewski obiecuje: „wyrwę się, wyrwę rozpaczy”, zaś Kochanowski otrzymuje we śnie rozkaz: „...ludzkie przygody, ludzkie noś...”.

Według mnie, losy tych dwóch poetów są bardzo podobne. Ich zapisana wierszem rozpacz jest taka sama, choć całe wieki dzielą oba te nieszczęścia. Ani czas, ani moda, ani rozwijająca się cywilizacja nie mogły odmienić uczuć rozżalonego poety. Człowiek ze swoim bólem i rozpaczą nie zmienił się na przestrzeni wieków.


Opracowała: Eugenia Tatarczuk

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy drugiej gimnazjum

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum opracowany przez Bożenę Pruszak – nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Elblągu

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconScenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum Temat lekcji

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czwartej

Konspekt lekcji z języka polskiego do klasy II gimnazjum iconKonspekt lekcji z języka polskiego do klasy czwartej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom