Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Pobierz 37.12 Kb.
NazwaPropozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar37.12 Kb.
TypDokumentacja


PROPOZYCJE

MATERIAŁÓW DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

oraz spowiedź 1. Śpiew na wejście : Duchu Święty przyjdź....
 1. Pozdrowienie i słowo wprowadzające przez kapłana
 1. Rachunek sumienia
 1. Pieśń; Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku…
 1. Przeproszenie rodziców przez dzieci
 1. Wiersz

Dziecko;

Wdzięczni Panu Bogu za Jego miłość, dar życia i łaskę chrztu Świętego w tej wyjątkowej chwil życia, pragniemy uroczyście odnowić naszą miłość i przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym.


 1. Pieśń: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz
 1. Zapalenie świec od paschału
 1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnychKapłan: Drogie dzieci, zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni prosili dla was o Chrzest św. i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną. Pytam każdego z was


Kapłan: Czy wyrzekasz się ducha złego?

Dzieci: Wyrzekam się

Kapłan: Czy wyrzekasz się wszystkich spraw jego i wszelkiej pychy jego?

Dzieci: Wyrzekam się

Kapłan: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ciało jutro przyjmiecie po raz pierwszy w Komunii świętej?

Dzieci: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dzieci: Wierzę.


Kapłan: W przeddzień uroczystości I Komunii Świętej złóżcie drogie dzieci, Panu Jezusowi również wasze przyrzeczenia.

Czy przyrzekasz wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?

Kapłan: Czy przyrzekasz zachowywać w życiu przykazania Boskie i kościelne?

Dzieci: Przyrzekam

Kapłan: Czy postanawiasz żyć w łasce uświęcającej jako dzieci Boże?

Dzieci: Postanawiam

Kapłan: Czy postanawiasz regularnie uczęszczać na Mszę świętą i przystępować do sakramentów świętych?

Dzieci: Postanawiam

Kapłan: Czy postanawiasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na katechezę?

Dzieci: Postanawiam


Kapłan: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Synu naszym

Dzieci: Amen


 1. Błogosławieństwo końcowe
 1. Spowiedź /po spowiedzi dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki/
Program I Komunii Św.
Przed kościołem

 1. Powitanie dzieci i ich rodziców przez księdza Proboszcza

 2. Prośba dzieci o błogosławieństwo Rodziców

 3. Błogosławieństwo Rodziców

 4. Pokropienie wodą święconą zebranych

 5. Procesja do kościoła: śpiew ..................

 6. Po pozdrowieniu i wprowadzeniu w liturgię:

  • Prośba dzieci

  • Prośba rodziców o udzielenie Komunii Św.

 7. Liturgia słowa:

 • Czytanie I – Rodzice

 • Psalm – dzieci

 • Czytanie II –Rodzice

 1. Homilia

 2. Modlitwa wiernych – dzieci

 3. Procesja z darami do ołtarza poprzedzona komentarzem

 • Śpiew :.......

 1. Komunia Święta – śpiew...

 2. Dziękczynienie po Komunii Świętej – recytacja i śpiew - dzieci

 3. Modlitwa po Komunii Św.

 4. Podziękowania

 5. Uroczyste błogosławieństwo i śpiew..Materiały na dzień I Komunii Św.


 1. Prośba dzieci o błogosławieństwo przed kościołem

Pieśń: Oto jest dzień który, dał nam Pan.

Dzień pełen radości i szczęścia, na który z tak wielką tęsknotą czekaliśmy. Wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem, poznając prawdy Boże i naukę Kościoła. Dziś nasze serca są pełne miłości do Jezusa, którego pragniemy zaprosić do naszego życia.

Prosimy Ciebie Drogi Księże Proboszczu i was kochani rodzice o błogosławieństwo na dalsze życie w przyjaźni z Jezusem.


/wszystkie dzieci razem/


Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,

Bo dzisiaj Chrystusa chcę przyjąć do serca razem z wiernymi

Na świętą chwilę, w radości czy udręce niech nas błogosławią rodziców ręce.


/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/


Ojciec – Błogosławieństwo Twojego Ojca

Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia.

W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.


Matka – Błogosławieństwo twojej Matki niech idzie z Tobą

Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką

A miłosierny Bóg całemu życiu błogosławi. 1. Prośba dzieci


Gotowe jest serce me Panie

Byś przyszedł i zamieszkał w nim

Nic więcej nie mogę powiedzieć

Nic więcej darować Ci.


Zbudziłeś ze snu moje oczy

I z Tobą kazałeś biec

Nie powiedziałeś mi dokąd

Lecz ja wiedziałem że,

W maleńkiej hostii ukryty,

W białej osłonie chleba

Ty sam przychodzisz co dzień

Pod baldachimem nieba

I Ciebie moje serce

W radości przyjmie Panie

I niech w ramionach Twoich na wieki pozostanę.


Kochany Księże Proboszczu.

My dzieci z Parafii...................................

przez katechezę i sakrament pokuty i pojednania przygotowaliśmy nasze serca na przyjęcie Pana Jezusa. Prosimy o odprawianie Mszy świętej w intencji wszystkich dzieci, które dziś po raz pierwszy przystąpią do Komunii świętej oraz naszych rodziców i rodziców chrzestnych.


Prośba rodziców o udzieleni I Komunii Św.Czcigodny Księże Proboszczu

Przed chwilą nasze dzieci wyraziły gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca. Jako rodzice odpowiedzialni za ich życie w wierze , staraliśmy się w naszych domach stworzyć modlitewny klimat, oraz dbaliśmy o ich pogłębienie wiedzy religijnej poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, katechezie, modlitwie różańcowej, roratach oraz drodze krzyżowej. I oto dzisiaj nadszedł dzień w którym nasze dzieci pouczone o zasadach naszej wiary chrześcijańskiej , mając oczyszczone serca w sakramencie pokuty i pojednania pragną się osobiście zjednoczyć z Chrystusem, przyjmując Go po raz pierwszy do swoich dziecięcych serc.

Świadomi doniosłości tego wydarzenia prosimy Cię Drogi Księże Proboszczu – Pasterzu tej parafialnej wspólnoty, abyś przyjął tych młodych parafian, do pełnego uczestnictwa w Eucharystycznej Uczcie Jezusa. 1. Modlitwa wiernych
 1. Panie Jezu, Ty jesteś Miłością, ogarnij nią wszystkich,

którzy idą za Tobą zjednoczeni w Kościele świętym.

Ciebie prosimy...


 1. Panie Jezu Dobry Pasterzu, daj Ojcu Świętemu

i wszystkim kapłanom pracującym w naszej parafii,

siłę i mądrość w głoszeniu Twojej nieskończonej Miłości.

Ciebie prosimy...


 1. Panie Jezu, posłuszny woli Ojca, czuwaj nad naszymi rodzicami i rodzicami chrzestnym, aby ich codzienność była budowana na żywej wierze, nadziei i miłości.

Ciebie prosimy...


 1. Panie Jezu Chlebie Życia, bądź zawsze w sercach dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmują Cię do swojego serca.

Ciebie prosimy...


 1. Jezu Miłości Przedwieczna, obdarz swoimi darami i łaskami naszych, wychowawców oraz Dyrekcję naszej szkoły.

Ciebie prosimy...


 1. Jezu Chlebie Życia, błogosław nam uczestniczącym w tej Eucharystii i spraw, abyśmy Cię często i godnie przyjmowali do naszych serc.

Ciebie prosimy...


 1. Komentarz do darów

Z radosnym sercem idziemy do Ciebie Panie.

Ogarnij światłem swego Ducha nasze myśli i pragnienia serca.

Rozpal miłość i przyjmij dary które Ci niesiemy.


Świeca – znak Chrystusa Zmartwychwstałego

Niosąc do ołtarz zapaloną święcę prosimy Cię Panie Jezu pomóż nam być Twoim światłem dla świata.


Kwiaty – symbol naszej wdzięczności za dar Eucharystii w której Jezus przemienia

nasze serca wypełniając je swoją miłością.


Katechizm – Wyraz naszego całorocznego trudu i pracy,

aby Cię bardziej poznawać, ukochać i być coraz bliżej Ciebie.


Dar serca - Jak pierwsi chrześcijanie chcemy dzielić tym co mamy.

Z dobroci serc naszych rodziców składamy dar ołtarza dla naszej świątyni


Woda - Źródło życia , przez nią podczas chrztu Świętego staliśmy się dziećmi

Bożymi. Przynosząc tę wodę dziękujemy za dar spowiedzi, podczas której nasze dusze zostały obmyte z grzechów.


Wino - które za chwilę stanie się Krwią Chrystusa niech będzie dla nas umocnieniem

na drodze do świętości.


Chleb - owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Za chwilę stanie się Ciałem Chrystusa, które będziemy przyjmować do swojego serca


Prosimy Cię Jezu przyjmij nasze dary i spraw aby całe nasze życie było darem dla Ciebie i naszych bliźnich.


 1. Dziękczynienie po Komunii Św.


Panie Jezu w tym pięknym dniu spotkania

Przynoszę Ci serce czyste i radosne.

Wiem, że dziś patrzy na mnie niebo całe

Bo moje serce jest dziś tak piękne

Bo w nim zamieszkałeś Ty – mój najlepszy Przyjaciel.


Popatrz Panie Jezu, jak pięknie kwiaty otwierają swoje kielichy..

Ja także pragnę tak szeroko otworzyć dla Ciebie moje serce

I przystroić je wielką miłością i wdzięcznością

Byś od dzisiejszego dnia mógł w nim zamieszkać.


Panie Jezu chcę dzisiaj Ci powiedzieć, że Cię kocham. Kocham za to że:

 • Dałeś mi życie

 • Mam dobrych i kochanych rodziców, którzy pomagają mi się spotkać z Tobą.

 • Poznałem i pokochałem Ciebie

 • Pozostałeś w chlebie ukryty


Kocham Cię Jezu i dziękuję za ten dzisiejszy dzień – pełen słońca w mojej duszy ..

Panie Jezu proszę Cię pobłogosław moim rodzicom, kapłanom którzy pomogli mi przygotować się do tego dnia, moim nauczycielom i wszystkim ludziom, którzy Ciebie kochają.


Panie Jezu, mam jeszcze taką cichą prośbę – spraw by wszystkie dzieci na świecie mogły Ciebie poznać, pokochać i zaprosić do swojego serca.

Jezu już nic więcej nie potrafię Ci powiedzieć oprócz tego jednego – KOCHAM CIĘ


Podziękowania.

Rodzicom

Nie znajduję słów by Ci powiedzieć Dziękuję Mamo Kochana i Tato DrogiSłowa są zbyt ubogie, by móc wypowiedzieć głębię uczuć miłości, wdzięczności do Was Kochani Rodzice .

Składamy podziękowanie:

 • za dar życia, którym za pośrednictwem Boga nas obdarzyliście,

 • za waszą troskę i miłość każdego dnia nam okazywaną.

 • Za przykład waszej wiary jak poznawać i kochać Boga

 • Za radość dnia dzisiejszego – Dziękuję


Słowa wdzięczności kierujemy do naszych Rodziców chrzestnych

 • Za obecność podczas naszego chrztu świętego,

 • za trwanie z nami podczas dzisiejszej uroczystości. oraz za wszelkie przejawy dobroci, pamięci i życzliwości. Nich Bóg Dobry Bóg Wam wynagrodzi.Księdzu ProboszczowiŚwiat jest cudowny w swojej przyrodzie, w słońcu złocistym, srebrzystej wodzie,

lecz o wiele piękniejsze jest serce człowieka, gdy bez grzechów na sercu z Bogiem się spotyka.

Drogi Księże Proboszczu

Stajemy przed Tobą z wdzięcznością za troskę duszpasterską, za umocnienie w nas wiary, nadziei i miłości, za trud spowiedzi i Ofiarę Mszy Świętej,

a szczególnie za dar Chrystusa złożony w nasze dziecięce serca.


Słowa podziękowania kierujemy do kapłanów pracujących w naszej parafii

Dziękujemy za:

 • Sprawowanie Eucharystii i kierowane do nas Słowo Boże w ciągu całego roku

 • Pojednanie nas z Bogiem

 • Modlitwę za nas oraz za każdy uśmiech


Niech Jezus będzie dla was nagrodą za wszelkie dobro.

NauczycielomDzisiejszy dzień to dzień w którym nasze serca przepełnione są miłością i wdzięcznością Dziś dziękujemy Jezusowi za i wspaniałe wychowawczynie oraz rozumiejącą i troszczącą się o nas Dyrekcję szkoły.

Obiecujemy że dług wdzięczności będziemy spłacać;

 • Dobrym zachowaniem

 • Pilną nauką

 • I gorącą modlitwą


Słowa wdzięczności kierujemy ku wszystkim, którzy pomogli nam przygotować się do przyjęcia Jezusa w Eucharystii.

Dziękujemy panu organiście za piękno melodii, oraz panu kościelnemu za posługę przy ołtarzu. Niech dobry Bóg obficie napełnia swoimi łaskami i błogosławi w codziennym posługiwaniu.

Podziękowanie od RodzicówPierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Tobie Księże Proboszczu – Ojcze parafii dziękujemy za radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom.

Prosimy Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości łasce Bożej na większą chwałę Bożą.BIAŁY TYDZIEŃIntencje modlitw na Biały Tydzień


Poniedziałek – za rodziców i wychowawców


Wtorek – za misje i chorych.


Środa – za Ojczyznę


Czwartek – za Ojca Świętego i kapłanów


Piątek - dziękczynna za dar Eucharystii


Sobota – za całą swoją rodzinę


W Białym Tygodniu należy uwzględnić pielgrzymkę do sanktuarium Maryjnego.

Uwaga! Może to być wyjazd zorganizowany pod opieką wychowawców w ramach zajęć szkolnych.


Opracowała s. mgr Zofia Przygoda Doradca Metodyczny


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconPropozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconScenariusz na uroczystośĆ I komunii śWIĘtej w parafii trójcy śWIĘtej w słupi

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconMetodyka przygotowania do I komunii świętej

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconUdział rodziców w przygotowaniu dzieci do I komunii Świętej

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconWszystkie modlitwy podczas Mszy świętej są przygotowaniem do Komunii.”

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconList do Rodziców o przygotowaniu do I komunii Świętej w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku w roku szkolnym 2010/2011

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconRytuał odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconOdnowienie immatrykulacji

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconOdnowienie ojcowskiej miłości

Propozycje materiałÓw do I komunii śWIĘtej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych iconReguła Fundamentalna nr. 13 – Odnowienie ducha

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom