1. Na podstawie analizy fragmentu "Pieśni o Rolandzie" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala
Pobierz 7.97 Kb.
Nazwa1. Na podstawie analizy fragmentu "Pieśni o Rolandzie" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar7.97 Kb.
TypDokumentacja
ŚREDNIOWIECZE

1.Na podstawie analizy fragmentu „Pieśni o Rolandzie” scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina i wasala.

2.Na podstawie „Kroniki polskiej” Galla Anonima omów portret władcy.

3.Na podstawie „Legendy o św. Aleksym” oraz fragmentów utworu „Kwitki św. Franciszka” omów parenetyczny wzorzec ascety. Czym różni się postawa tych dwóch świętych? Który „rodzaj świętości” jest Ci bliższy i dlaczego?

4.Na podstawie fragmentów romansu „Tristan i Izolda” omów wzorzec średniowiecznego kochanka.

5.Porównaj Marię z „Bogurodzicy” i Marię z utworu „Posłuchajcie, bracia miła” („Lament świętokrzyski”). Czym różnią się te dwa średniowieczne przedstawienia Matki Bożej?

Czym charakteryzuje się plankt, a czym hymn?

6.Na podstawie „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” oraz znanych obrazów omów motyw „danse macabre”.

7.Jak średniowiecznego ascetę przedstawili twórcy epoki średniowiecza, a jak jego postawę oceniają współcześni poeci? Omów temat w oparciu o utwór „Legenda o św. Aleksym” oraz wiersz Stanisława Grochowiaka „Święty Szymon Słupnik” i wiersz Kazimiery Iłłakowiczówny „Opowieść małżonki świętego Aleksego”.

8.Co każdy Polak powinien wiedzieć o „Bogurodzicy”? Omów znany zabytek literacki i językowy epoki średniowiecza.

9.Omów na przykładach styl romański i gotycki.

10.Ubi sunt, Ora et labora, Memento Mori – znaczenie i przykład.

11.Wyjaśnij pojęcia: średniowiecze, teocentryzm, uniwersalizm, deesis, hagiografia, archaizm, asceza, hierarchia i pośrednictwo, misterium, moralitet, alegoria, groteska.

12.Gatunki literackie (definicja + przykład).


RENESANS

1.Na czym polega renesansowa koncepcja godności człowieka? Omów temat w oparciu o utwór Mirandoli „Mowa o godności człowieka” oraz „Pieśń XIX ks. II” Jana Kochanowskiego (umowny tytuł „Pieśń o dobrej sławie”).

2.Jak wygłosić dobrą mowę? Podaj cechy przemówienia i omów figury retoryczne na podstawie „Kazań sejmowych” Piotra Skargi.

3.Omów „Tren IX, X, XI, XIX” Jana Kochanowskiego jako wyraz dramatu ojca i renesansowego filozofa. (lub Kryzys światopoglądowy renesansowego humanisty w trenach).

4.Omów topos świata – teatru i człowieka – aktora na podstawie fraszki „O żywocie ludzkim” i „Trenu XI” Jana Kochanowskiego.

5.Na podstawie znanych utworów renesansu (np. „Hymn”, „Na lipę” Jana Kochanowskiego) określ jaki był stosunek twórców tej epoki do natury.

6.Czym różni się renesansowa koncepcja Boga – artysty od wizji Stwórcy zawartych w kulturze antyku lub średniowiecza? Odwołaj się do wybranych utworów.

7.Omów humanizm i reformację jako dwa prądy epoki renesansu.

8.Podaj definicję i charakterystyczne cechy klasycyzmu.

9.Na podstawie fraszki Kochanowskiego „Do gór i lasów” omów curriculum vitae humanisty.

10.Na podstawie wybranych utworów ukaż, jakie wartości życia cenił Jan Kochanowski jako człowiek i poeta doby renesansu.

11.Wskaż i omów utwory Jana Kochanowskiego, w których nawiązuje do filozofii stoickiej i epikurejskiej.

12.Przywołując kazanie Piotra Skargi, wyjaśnij, na czym polega kształtowanie świadomości obywatelskiej w publicystyce renesansowej.

13.Na podstawie dowolnych utworów średniowiecznych i renesansowych omów znany motyw z „Księgi Koheleta” – „vanitas vanitatum”.

14.Wyjaśnij pojęcia: renesans, humanizm, reformacja, neoplatonizm, horacjonizm, renesansowy klasycyzm (cechy stylu klasycznego, perswazja.

15.Omów hasła epoki renesansu.

16.Odwołując się do „Pieśni XXIV, ks. II” Jana Kochanowskiego omów motyw „Non omnis moriar”.

17.Renesansowy charakter fraszek i pieśni Jana Kochanowskiego.

18.Gatunki literackie (definicja + przykład dzieła).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconTemat: Na podstawie analizy podanego fragmentu Pieśni o Rolandzie scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconScharakteryzuj na podstawie znajomości mitu o wojnie trojańskiej, fragmentu "Iliady" ("Pieśń XXII. "Pojedynek Hektora z Achillesem") oraz fragmentu "Pieśni o

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconWypracowanie: Na podstawie analizy podanego fragmentu I znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości I literatury w życiu

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconTemat: Na podstawie analizy podanego fragmentu I znajomości całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości I literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconNa podstawie analizy podanego fragmentu I znajomości tekstu całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości I literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconNa podstawie analizy podanego fragmentu I znajomości tekstu całego utworu scharakteryzuj Wertera. Zwróć uwagę na rolę miłości I literatury w życiu bohatera oraz jego stosunek do natury

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconScharakteryzuj typowe elementy poetyki średniowiecza: alegoria, idealizacja, gradualizm, kontrast w: „Dziejach Tristana I Izoldy”, fragm. „Pieśni o Rolandzie” I „Kazaniu na dzień św. Katerzyny”

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconNa podstawie analizy podanego fragmentu I znajomości całego utworu

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconNa podstawie analizy podanego fragmentu I znajomości całego utworu

1. Na podstawie analizy fragmentu \"Pieśni o Rolandzie\" scharakteryzuj idealnego rycerza średniowiecznego. Przedstaw go jako wojownika, chrześcijanina I wasala iconNa podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę I jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom