Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011
Pobierz 77.41 Kb.
NazwaDr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar77.41 Kb.
TypDokumentacja
dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011

kustosz dyplomowany

Muzeum Niepodległości

al. Solidarności 62

00-240 Warszawa


Pan Marszałek

Mirosław Karapyta

Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów


Szanowny Panie Marszałku,

Z dużym zaskoczeniem przyjęłam wiadomość o zamiarze odwołania Pana Mariusza Olbromskiego z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Choć od wielu lat pracuję w muzealnictwie, nieczęsto spotykałam ludzi na tym stanowisku, którzy z równym mu oddaniem pełnili swoje obowiązki, traktując je niemal jak misję.

Wysoko cenię też kompetencje Pana Olbromskiego jako muzealnika, dyrektora instytucji i zwierzchnika dużego zespołu ludzi. Mimo rozległego obszaru działania, wielu problemów i ograniczonych środków finansowych, skutecznie wykonuje powierzone mu zadania, znajdując wsparcie w załodze, która darzy go szacunkiem i zaufaniem.

Lista zasług Pana Dyrektora Olbromskiego jest niepodważalna. Dzięki jego inicjatywie i ogromnym wysiłkom powstało w Przemyślu muzeum na skalę europejską, organizowane są bardzo interesujące wystawy i imprezy towarzyszące, ukazało się szereg świetnych publikacji, a zbiory zostały wzbogacone o wartościowe dzieła. Przemyskie Muzeum Narodowe z powodzeniem promuje też naszą kulturę za granicą.

Wart podkreślenia jest fakt, że Pan Olbromski z wielkim zaangażowaniem działa na rzecz środowisk kresowych. Podejmuje w tej dziedzinie wiele ważnych przedsięwzięć, wśród których kapitalne znaczenie ma „Dialog dwóch kultur”. Niezwykle trudna praca nad zbliżeniem poróżnionych narodów, popularyzowanie wybitnych osiągnięć ich przedstawicieli, akcentowanie polskiego dziedzictwa na Kresach wymaga nie tylko wysiłku, umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, ale też charyzmy, a taką właśnie Pan Dyrektor Olbromski posiada. Dlatego uważam, że pozbawienie stanowiska rzetelnej, kompetentnej i oddanej sprawie osoby, może zaszkodzić realizacji szeregu ważnych celów kulturalnych.

Z nadzieją, że mój głos zostanie wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie pozostawienia Pana Mariusza Olbromskiego na stanowisku Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

pozostaję z poważaniem – Anna Milewska Młynik


do wiadomości:

Pan Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa


Pan Jacek Miler

Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa


Pani Teresa Kubas-Hul

Wojewoda Podkarpacki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów


Pani Krystyna Lech

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów


Pan Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

Urząd Miasta Przemyśla

Rynek 1

37-700 Przemyśl


Pan Prezes Longin Komołowski

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

ul. Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa


Przemyski Klub Fajki Przemyśl . 10.01.2011

Ul. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl


  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sz.P. Bogdan Zdrojewski

Szanowny Panie Ministrze!

Dotarły do nas informacje o planowanym zwolnieniu z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Pana Mariusza Olbromskiego.

Nie znamy przyczyn tych działań, ale znamy powody dla których Pan Mariusz Olbromski powinien tę funkcje pełnić .Wśród wielu, na pewno jest jego dotychczasowy dorobek i zasługi, jak chociażby budowa, nowego Gmachu Muzeum Narodowego, powstanie Muzeum Historii Miasta Przemyśla czy unikatowego w skali kraju i Europy Muzeum Fajek i Dzwonów. To ostatnie, jest dla nas szczególnym miejscem, gdyż 150-letnia tradycja wytwarzania fajek w Przemyślu doskonale komponuje się z tym dziełem, współtworząc regionalną w perełkę.

Nasza współpraca, dotycząca organizowanych tam wystaw, ciekawych kolekcji była wzorowa i pełna entuzjazmu, budowania i tworzenia coraz to nowej i ciekawej oferty wystawienniczej

i kulturalnej dla mieszkańców i turystów coraz liczniej odwiedzającej nasze piękne Miasto.

Pan Mariusz Olbromski zawsze wykazywał zaangażowanie w sprawy społeczne regionu jak

i terenów granicznych, jest doskonałym gwarantem interesów regionu z proza i poezją zawiadującym interesami kraju, na swoim stanowisku.

Prosimy, by nasza opinia również była wzięta pod uwagę przy podejmowaniu albo lepiej przy niepodejmowaniu takiej decyzji.

Z poważaniem

Zbigniew Bednarczyk

Prezydent Przemyskiego Klubu Fajki

D.W

-Marszałek Województwa Podkarpackiego

-Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

-Prezydent Miasta Przemyśla

-media

Szanowny Panie Marszałku !
Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry "FREDREUM" w Przemyślu współpracuje z wieloma placówkami kulturalnymi i pedagogicznymi, szczególnie ceniąc sobie współpracę z MNZP w Przemyślu, którego dyrektorem, od lat, jest Pan Mariusz OLBROMSKI. Ta współpraca opiera się na przygotowywaniu fragmentów spektakli teatralnych, będących uzupełnieniem otwieranych wystaw, promocji literatury, spotkań z autorami, muzealnikami, itp.
Ponadto bierzemy udział w imprezach okolicznościowych, w prowadzonym przez dyrektora Mariusza Olbromskiego programie
 " DIALOG DWÓCH KULTUR " - łączącego dorobek dwu narodów, Polski i Ukrainy.
Cała ta współpraca, prowadzona w atmosferze obopólnego zrozumienia potrzeb i wartości muzealnictwa i kultury teatralnej, przez dyrektora MNZP Mariusza Olbromskiego, wzbogaca naszą wiedzę o kulturze i dziejach obu narodów. Ponadto szeroko korzystamy  w naszej pracy teatralnej z wiedzy i doświadczenia samego Dyrektora jak i pracowników naukowych Muzeum w zakresie wiarygodności faktograficznej i historycznej.
Wiemy również, że wspaniałe i nowoczesne Muzeum w Przemyślu zostało zlokalizowane i zbudowane za wielkimi staraniami Pana Mariusza Olbromskiego.
Do stwierdzenia powyższych faktów upoważnia nas wieloletnia praca teatralna na terenie miasta Przemyśla( Teatr nasz liczy ponad 140 lat działalności) , obecności w życiu kulturalnym miasta niezależnie od sytuacji politycznej i zapatrywania aktualnych władz na jego działalność. Niejednokrotnie, Teatr nasz był nagradzany nagrodami państwowymi, wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi ( między innymi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski) oraz w dziedzinie kultury- medalem GLORIA ARTIS).
Niewątpliwe zasługi Pana Mariusza Olbromskiego predystynują Go do dalszego kierowania tą, jakże ważną dla życia kulturalnego, państwową placówką muzealną.

Z poważniem
mgr Krystyna Knapek
Prezes TowarzystwaInstytut Sztuki

Polskiej Akademii Nauk

Institute of Art

Polish Academy of Sciences

dr Urszula Makowska Warszawa, 10 stycznia 2011 r.

kierownik pracowni

Słownika Artystów Polskich

Szanowny Pan

Mirosław Karapyta

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie


Wielce Szanowny Panie Marszałku!


Z zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęłam informację o projekcie zmiany na stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Dzięki panu Mariuszowi Olbromskiemu muzeum przemyskie nie tylko zyskało wspaniały gmach, w którym urządzono wiele wartościowych wystaw o wysokim poziomie merytorycznym i o ogromnym znaczeniu dla kultury polskiej. Muzeum stało się również ważną placówką naukową, miejscem międzynarodowych konferencji i spotkań, a także partnerem dla innych instytucji badawczych. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk wielokrotnie korzystał w ostatnich latach z informacji udzielanych przez pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i z ich doświadczeń w wielu dziedzinach. Widomym efektem działań Muzeum i prac prowadzonych przez tę instytucję (lub pod jej patronatem) są liczne publikacje, cenione wśród badaczy kultury polskiej w kraju i za granicą.


Specyfika placówki działającej w Przemyślu wynika z historycznej wielokulturowości ziemi przemyskiej. Dlatego - niejako naturalną koleją rzeczy, w procesie „długiego trwania” kultury - Muzeum pełni rolę instytucji nie tyle przygranicznej, co „nadgranicznej”. Tu przecinają się drogi Wschód-Zachód, tu mamy do czynienia ze zjawiskami i artefaktami niespotykanymi nigdzie indziej. Program działalności Muzeum (wraz z programami cząstkowymi) dowodnie przekonuje, że dyrektor Mariusz Olbromski znakomicie to rozumie. Z perspektywy uprawianych przeze mnie dyscyplin naukowych – historii sztuki polskiej XVIII-XXI wieku, literaturoznawstwa i historii edukacji XIX i XX w. – projekty realizowane w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej są merytorycznie bez zarzutu. Jestem przekonana, że specjaliści innych dziedzin – historii kultury materialnej, historii idei, antropologii kulturowej, etnografii, językoznawstwa i in. – równie wysoko mogliby ocenić te dokonania. Kierowanie przemyską placówką wymaga przecież kwalifikacji bardzo szczególnych i niesłychanie rozległych. Pan Mariusz Olbromski zdobył te kwalifikacje dzięki prawdziwie humanistycznemu wykształceniu, poszerzonemu o znakomitą orientację w problematyce multikulturowej i multimedialnej, a także dzięki wiedzy i umiejętnościom nieustannie rozwijanym w różnorakich doświadczeniach – poznawczych, badawczych i organizacyjnych.

Dyrektor Mariusz Olbromski jest także autorem zupełnie bezprecedensowych wydarzeń kulturalnych i imprez polsko-ukraińskich, między innymi - w Stanisławowie Franciszka Karpińskiego, w Drohobyczu Brunona Schulza, we Lwowie Zbigniewa Herberta, a przede wszystkim w Krzemieńcu Juliusza Słowackiego. Zainicjowany przez niego i prowadzony od kilkunastu lat „Dialog Dwóch Kultur”, który co roku odbywa się w krzemienieckim Muzeum Słowackiego, umożliwia wymianę myśli i doświadczeń pomiędzy badaczami literatury, muzealnikami, pisarzami oraz artystami z Polski i z Ukrainy. Osobowość pana Mariusza Olbromskiego, jego rzadki dar empatii połączonej z umiejętnością prowadzenia mediacji, sprawił, że dialog polsko-ukraiński został faktycznie nawiązany. Charyzma dyrektora pozwoliła uwierzyć uczestnikom krzemienieckich spotkań, że wspólne dziedzictwo nie dzieli, lecz łączy, jednocząc w miłości do tradycji, którą pielęgnujemy razem - po tej i po tamtej stronie granicy. Porozumienie to nie odbyło się kosztem zacierania czy negowania bolesnych lub niewygodnych faktów historycznych. Było to możliwe, ponieważ uczciwość inicjatora „Dialogu” łączy się w jego osobie z taktem i wrażliwością badacza, poety i człowieka.

Współpraca z dyrektorem Olbromskim stanowi dla wszystkich nie tylko przyjemność, ale prawdziwy zaszczyt. Dotyczy to również osób starszych od niego wiekiem, tytułami czy godnościami, tych wszystkich, których zaraził swoimi pomysłami i entuzjazmem, wskazując sprawy ważne oraz ucząc własnym przykładem bezinteresowności i skuteczności w ich realizowaniu dla dobra ogółu. Dzięki niemu Przemyśl i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej stały się dla wielu ludzi i dla licznych instytucji istotnym punktem na mapie Polski i na mapie Europy, ostoją szacunku dla tradycji i ośrodkiem nowoczesnych badań, miejscem pożytecznej i życzliwej współpracy ludzi różnych zawodów, różnych kultur i środowisk.

Województwo Podkarpackie może być dumne z działalności dyrektora Mariusza Olbromskiego. Jestem przekonana, że zasługuje on na najwyższe zaufanie i wszelką pomoc. Jego osoba i jego dzieło powinny podlegać wyjątkowej trosce i ochronie - jak rzadki i grożący wyginięciem gatunek przyrodniczy.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Urszula Makowska


Kasper Pawlikowski Kraków, 6 stycznia 2011 r.

Ul. Krowoderska 19 m 14

31-141 Kraków, Polska;

124 Hinton Avenue

Ottawa, Ontario

K1Y 1A1 Canada


W. Pan

Mirosław Karapyta

Marszałek Województwa Podkarpackiego


Szanowny Panie Marszałku,

Z prawdziwą zgrozą przyjąłem wiadomość o zamiarze powziętym przez Panią Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annę Kowalską, aby odwołać z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Pana Mariusza Olbromskiego.

Jako opiekun spuścizny – zarówno materialnej, jak i historycznej – rodziny Pawlikowskich z Medyki od wielu lat z bliska obserwuję działalność Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej pod dyrekcją Pana Mariusza Olbromskiego. I od wielu lat brak mi słów uznania dla jego niestrudzonych starań na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturalnego regionu.

Moi przodkowie, poczynając od Józefa Benedykta Pawlikowskiego, starosty przemyskiego, który zapoczątkował włączoną następnie do lwowskiego Ossolineum słynną Bibliotekę Pawlikowskich, poprzez powstańca styczniowego, pisarza Mieczysława Pawlikowskiego po mego dziadka Jana Gwalberta, znawcę Słowackiego, a zarazem pioniera ochrony przyrody, i ojca, Michała Pawlikowskiego, pisarza, twórcę Archiwum Pawlikowskich, przez 200 lat przyczyniali się do ubogacenia tego dziedzictwa. Fakt ten nakłada na mnie szczególną odpowiedzialność za losy przemyskiej kultury. Na moją skromną miarę starałem się zatem wspomóc misję dyrektora Olbromskiego, między innymi oferując kierowanej przez niego Instytucji korzystny zakup unikatowej kolekcji dzieł Artura Grottgera (o którą intensywnie zabiegało wówczas Muzeum Narodowe w Krakowie),a także powierzając opiece MNZP wiele bezcennych pamiątek rodzinnych i dzieł artystycznych.

Jednocześnie z wielkim uznaniem notuję kolejne inicjatywy dyrektora Olbromskiego i jego placówki – jak szereg wystaw poświęconych rodzinnym zbiorom i twórczości Pawlikowskich, niezwykle owocne od strony naukowej i wystawienniczej obchody 200-lecia obecności rodziny na ziemi przemyskiej, czy wreszcie równie bliskie memu sercu przygarnięcie na czas remontu zbiorów oblęgorskiego Muzeum Henryka Sienkiewicza, pradziadka mojej żony. Zwłaszcza wspomniana rocznica i otwarta wówczas ogromna wystawa „Medyccy Medyceusze. 200 lat obecności rodziny Pawlikowskich w Medyce i Ziemi Przemyskiej”, znakomicie i z rozmachem przygotowana przez dyrektora Olbromskiego i jego pracowników, stanowiła najważniejsze w wolnej Polsce podsumowanie działalności rodziny na rzecz kultury polskiej.

Inne zasługi dyrektora Mariusza Olbromskiego – jak uwieńczone wielkim sukcesem jego osobiste zaangażowanie w wybudowanie pierwszego w nowej Rzeczpospolitej nowego gmachu muzealnego, otwarcie kolejnych, wartościowych placówek muzealnych czy wreszcie wytężona i skuteczna praca na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturalnego na dawnych Kresach – z pewnością są Panu doskonale znane.

Ze swojej perspektywy chciałbym jedynie zwrócić uwagę Pana Marszałka, że odwołanie ze stanowiska dyrektora MNZP osoby o takich zasługach i w zenicie aktywności może budzić uzasadnione podejrzenie, że krok ten bynajmniej nie ma na celu poprawy funkcjonowania placówki, ale że kryją się za nim zgoła inne, nie wzbudzające zaufania intencje. Gdyby został on – na nieszczęście dla tej zasłużonej instytucji – spełniony, będę z żalem zmuszony w drastyczny sposób zrewidować moje dotychczasowe relacje z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Mam nadzieję, że przyjmie Pan, Panie Marszałku, tę przestrogę, wypływającą z wielu, bardzo wielu lat doświadczeń na obu kontynentach, z tym samym uczuciem, jakie powoduje piszącym te słowa – głębokiej troski o dobro wspólne i serdecznego zrozumienia dla spraw kultury naszego pięknego regionu.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz wyrazy prawdziwego poważania


(--) Kasper Pawlikowski


Do wiadomości:

  1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski

  2. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Pani Iwona Śledzińska-Katarasińska

  3. Przewodniczący Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Pan Piotr Łukasz Andrzejewski

  4. Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun

  5. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Teresa Kubas-Hul

  6. Starosta Przemyski Pan Jan Pączek

  7. Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma

  8. Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Pan Jan Bartmiński

  9. Dyrektor MNZP Pan Mariusz Olbromskimgr Andrzej Rysiak Warszawa 06 stycznia 2011

Wał Miedzeszyński 820/3

03-942 Warszawa


Marszałek Województwa Podkarpackiego

Mirosław Karapyta


Szanowny Panie Marszałku

Zaniepokojony informacjami prasy przemyskiej, z której dowiedziałem się,

że planowane jest zwolnienie ze stanowiska Dyrektora Muzeum Narodowego

Ziemi Przemyskiej Pana mgr Mariusza Jerzego Olbromskiego


w imieniu Rodu Osińskich

(Kazimierz Maria Osiński, patron Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jest bratem mojego dziadka. Bracia ci byli jednymi z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk

i Muzeum Narodowego w Przemyślu)

uprzejmie Pana proszę o niedopuszczenie do zwolnienia ze stanowiska Dyrektora Muzeum

Pana Mariusza Jerzego Olbromskiego oddanego tej Instytucji od bez mała dziesięciu lat.

Pracującego zawodowo w dziedzinie kultury ponad dwadzieścia pięć lat.

Dyrektor Mariusz Jerzy Olbromski jest godnym kontynuatorem idei

Patrona Muzeum Narodowego Kazimierza Marii Osińskiego.


Stulecie Muzeum Narodowego 2009/2010 było zaplanowane przez Dyrektora jako trwający przez rok Jubileusz Kultury i Sztuki w Przemyślu. W obchodach uczestniczyły osoby i instytucje z terenu całej Polski i zza granicy (liczne Towarzystwa, muzea, naukowcy z wielu uniwersytetów, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych ).

W ciągu Roku Jubileuszowego odbyło się ponad pięćdziesiąt wystaw, prawie co tydzień nowa wystawa jest świadectwem profesjonalizmu Dyrektora, oraz doskonałego zespołu ludzi pracujących pod jego kierownictwem.

W ciągu wymienionych lat pracy na stanowisku Dyrektora Muzeum dokonał rzeczy,

które mogłyby wypełnić życiorys kilku pokoleń.

Jego energia, łatwość zjednywania ludzi w ukierunkowanym działaniu potwierdza.

wybudowany nowy gmach Muzeum, a z tym związana gigantyczna praca przeniesienia około 250.000 obiektów do nowego budynku.

Przejęta pod kuratelę odrestaurowana wieża Zegarowa stała się jedynym w Polsce

i w Europie Muzeum Dzwonów i Fajek z unikatowa kolekcją.

Współpraca Dyrektora Mariusza J. Olbromskiego z Ministerstwem Kultury, Konsulatem Rzeczpospolitej Polski we Lwowie i Odpowiednikiem Pana na Ukrainie była niezwykle ważna dla restauracji dworu Słowackich w Krzemieńcu i utworzenia tam Muzeum Juliusza Słowackiego, który jako Placówka Muzealna stał się ośrodkiem spotkań i warsztatów artystycznych, wymiany i rozwoju: myśli historyczno-literackiej, prozy, poezji, muzyki i sztuk plastycznych twórców Polski i Ukrainy i z innych krajów.

Był duchem opiekuńczym Wielkiej Wystawy Biograficznej Zbigniewa Herberta we Lwowie.

Nawiązał kontakty z instytucjami węgierskimi w Budapeszcie i Egerze, co zaowocowało wymianą szeregu wystaw. Zainicjował studia nad bezcennym dla Węgrów odnalezionym w Przemyślu zbiorem archiwów z Twierdzy Przemyśl, który w ilości 200.000 stron zostanie przetłumaczony z węgierskiego na język polski. Zbiór dokumentów pozwoli na wyjaśnienie

i zrozumienie wielu kwestii historycznych z Pierwszej Wojny Światowej.

Zrozumienie Istoty Muzealnictwa, roli jaką pełni w Społeczeństwie, doświadczenie, znajomość potrzeb, relacje przyjaźni budowane przez lata z wieloma Osobistościami z kraju

i z zagranicy jest niewymiernym najcenniejszym walorem Pana Dyrektora Mariusza J. Olbromskiego.

Podczas Obchodów Jubileuszu Stulecia udowodnił, że jedynie profesjonalna mozolna praca, kontakty z wieloma Instytucjami, Osobistościami, nieformalne relacje

przyjaźni dają możliwość stworzenia dobra jakim jest Wysoka Kultura,

która służy Społeczności Regionu Podkarpackiego i całej Polsce.

Dyrektor Mariusz J. Olbromski jest odznaczony wieloma odznakami, między innymi:


SYBILLA 2008 Pierwszą Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za: Dokonania z zakresu zarządzania i organizacji.

Projekt jako Wydarzenie Muzealne Roku.

Srebrną Gwiazdą Gloria Artis

najwyższym odznaczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Węgierskim Krzyżem Oficerskim I Klasy.

Dyrektor Mariusz J. Olbromski uhonorował specjalnym zaproszeniem na obchody jubileuszowe Rodzinę Osińskich. Zaproponował nam wystawienie podczas obchodów Stulecia Muzeum pamiątek rodziny Osińskich, które zostały z pietyzmem przewiezione, zakonserwowane, opisane i prezentowane na wystawie.

Miałem honor i zaszczyt wielokrotnie brać czynny udział w obchodach.

Jako artysta plastyk mogłem dwukrotnie skorzystać z zaszczytu jaki mnie spotkał:

Wystawić swe prace podczas jubileuszu.

Powtórnie na mojej indywidualnej wystawie pt.:

„Memento Mori” która właśnie trwa w Muzeum

Podczas przygotowań do wystaw doświadczyłem wiele zrozumienia.

W przygotowaniu do druku mojego katalogu mogłem skorzystać

z pomocy artysty plastyka, który zaprojektował i wykonał szatę graficzną broszury.

Pomoc niezbędna przy montażu wystawy, przyjazna gościna atmosfera zostaną w mej pamięci.


Przed dziesięciu laty Pan Dyrektor dokonał restauracji grobowca Kazimierza Marii Osińskiego.


Pan Dyrektor Muzeum inicjował powstanie pomnika Patrona Muzeum: Kazimierza M. Osińskiego, który został zbudowany i odsłonięty z okazji otwarcia Roku Jubileuszowego.


Jest inicjatorem przeprowadzenia procesu – rehabilitacji, Postanowień Sądu Wojskowego z 1949, które doprowadziły do skazania na uwięzienie, konfiskatę mienia, oraz zakaz wejścia

do Muzeum Narodowego Dyrektora Muzeum Narodowego Kazimierza M. Osińskiego.


Zespół Pracowników Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej pod kierunkiem

Dyrektora Mariusza Jerzego Olbromskiego

jest Dobrem, które należy chronić, o co Pana proszę.


Przesyłam wyrazy szacunku


Andrzej Rysiak


Do wiadomości:


Pan Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa


Pani Teresa Kubas-Hul

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów


Pani Małgorzata Chomycz

Wojewoda Podkarpacki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów


Pani Krystyna Lech

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego


Urząd Marszałkowski

Województwa Podkarpackiego

Al. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów


Pan Robert Choma

Prezydenta Miasta Przemyśla

Urząd Miasta Przemyśla

Rynek 1

37-700 Przemyśl


Pan Andrzej Buczek

Przewodniczący

Związku Zawodowego Solidarność

Regionu Ziemi Przemyskiej

ul. Barska 15

37-700 Przemyśl


Pani Bogusława Pieczyńska

Prezes Towarzystwa Ziemi Przemyskiej i Regionu

Rynek 5

37-700 Przemyśl


Pan Mariusz Jerzy Olbromski

Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

Pl. Berka Joselewicza 1

37-700 Przemyśl


Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca Lublin 10 stycznia 2011

i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej

w Lublinie

ul. Rynek 18/12

20-111 Lublin


Pan Mirosław KARAPYTA

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Pl. Łukasza Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

Szanowny Panie Marszałku,

otrzymaliśmy niepokojącą wiadomość o możliwości odwołania Pana Mariusza Olbromskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Nasze Towarzystwo nawiązało współpracę z Panem dyrektorem Mariuszem Olbromskim w 2008 roku, kiedy to przedstawiciel naszego Towarzystwa został zaproszony po raz pierwszy do udziału w spotkaniu pod nazwą Dialog Dwóch Kultur w Krzemieńcu. Następnie Pan dyrektor Mariusz Olbromski uczestniczył w uroczystościach Kresowiaków w Lublinie, prezentując problematykę Polaków na Wschodzie, ważne wydarzenia kulturalne na Ukrainie, sylwetki zasłużonych dla kultury obu narodów Polaków i Ukraińców. Przedstawiał również działalność i twórczość obu nacji na rzecz kultury. Trwałym śladem Jego działalności, oprócz powołania do życia i organizowania spotkań pod nazwą Dialog Dwóch Kultur w Krzemienieckim Muzeum Juliusza Słowackiego są wydawane przez Niego roczniki pod tą samą nazwą. Wystąpienia Pana dyrektora Mariusza Olbromskiego w Lublinie były bardzo interesujące i integrowały miejscowe środowisko Kresowiaków i kombatantów.

Szerokie spektrum działalności oraz ogrom pracy Pana dyrektora Mariusza Olbromskiego na rzecz historii i kultury polskiej ma ogromne znaczenie, toteż Jego odwołanie z zajmowanego stanowiska byłoby niepowetowaną stratą.

Prosimy Pana Marszałka o odwołanie tej krzywdzącej decyzji, która zniweczy dotychczasowe dokonania dotyczące pojednania i współpracy Polaków i Ukraińców.


Z poważaniem


Prezes

Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej

w Lublinie

dr Leon Popek

Urszula Makowska Warszawa, 10 stycznia 2011 r.

ul. Targowa 39 m. 80

03-728 Warszawa Szanowny Pan

Mirosław Karapyta

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie


Wielce Szanowny Panie Marszałku!


Prawdziwą grozą przejęła mnie informacja o usunięciu pana Mariusza Olbromskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

O panu Mariuszu Olbromskim usłyszałam po raz pierwszy od mojego ojca, Stanisława Makowskiego, literaturoznawcy, badacza polskiego romantyzmu i kultury Kresów, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ojciec od około 2000 roku brał udział w różnych imprezach organizowanych przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Jego znajomość z panem Olbromskim rychło przerodziła się w przyjaźń, która wynikała nie tylko z podobnych zainteresowań, ale która zasadzała się na pokrewieństwie duchowym. Rzetelność badawcza, entuzjazm połączony ze skłonnością do poświęcenia „dla Sprawy”, bez względu na osobiste korzyści, połączyła tych spadkobierców Judyma, rozumnych szałem i wielkich skromnością. Razem urządzali imprezy w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, razem pomagali nauczycielom i uczniom prowincjonalnej szkoły w Nakwaszy poznać twórczość jej patrona, Leopolda Buczkowskiego, zgromadzić jego portrety i egzemplarze jego książek. Tych wspólnych działań i dowodów wzajemnego zrozumienia było zresztą znacznie więcej.

Mój ojciec „jest przy mnie duchem, ale mu twarda śmierć zamknęła wargi”. Toteż czuję się upoważniona, aby przypomnieć jego opinię o panu dyrektorze Olbromskim. Ojciec był zawsze pełen sympatii i podziwu dla młodszego kolegi. Cenił jego zdolności organizacyjne, jego maniery świadczące o znakomitym wychowaniu, jego życzliwość i gotowość do pomocy. Z zainteresowaniem śledził publikacje pana Mariusza Olbromskiego, popierał jego pomysły i jeśli mógł, pomagał wcielać je w życie. Sam uczciwy do granic, dostrzegał tę sama cechę u pana Olbromskiego. Widział w nim może nawet kontynuatora własnych działań.

Dlatego sądzę, że byłby oburzony decyzją podjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Proszę więc traktować niniejszy list jako głos mojego ojca w tej sprawie.


Z wyrazami szacunku

Urszula Makowska


dr Tomasz Pudłocki Kraków, 11 stycznia 2011 r.

Adiunkt w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

31-866 Kraków

ul. Skarżyńskiego 2/203/1


Wielmożny Pan

Mirosław Karapyta

Marszałek Województwa Podkarpackiego


Szanowny Panie Marszałku,


Z nieukrywanym zdziwieniem przyjąłem wiadomość o zamiarze powziętym przez Panią Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annę Kowalską, aby odwołać z funkcji dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Pana Mariusza Olbromskiego.

Działalności Pana Olbromskiego mam przyjemność przyglądać się od dziesięciu lat i jako badacz dziejów inteligencji Przemyśla muszę wyraźnie stwierdzić, że Pan Olbromski swoją postawą, pracą i zaangażowaniem zdecydowanie wpisuje się złotymi zgłoskami w historię kultury bynajmniej nie tylko Przemyśla i Województwa Podkarpackiego – zatem jako taki może posłużyć za doskonały przykład kontynuowania i rozwijania dziedzictwa naszych poprzedników.

Pan Olbromski jako jeden z niewielu dyrektorów placówek muzealnych w Polsce może poszczycić się sukcesem wyremontowania dwóch zabytkowych obiektów należących do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (gdzie obecnie znajdują swoją siedzibę Muzeum Historii Miasta Przemyśla oraz Muzeum Dzwonów i Fajek). Co więcej, to dzięki jego staraniom został w Przemyślu wybudowany nowoczesny, duży budynek dla głównego gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Już sam ten fakt wpisuje Pana Mariusza Olbromskiego w poczet jednych z najbardziej skutecznych dyrektorów placówek naukowo-kulturalnych nie tylko miasta, ale i kraju.

Dla osób od lat obserwujących działalność Muzeum nie jest żadną tajemnicą, że za dyrektury Pana Mariusza Olbromskiego liczba organizowanych wystaw oraz wydawanych publikacji naukowych zdecydowanie wzrosła. Poza tymi, które odnoszą się do historii i tradycji regionu, Dyrekcji MNZP udało zorganizować się szereg wystaw o wymiarze wręcz ogólnopolskim. Osiągane nagrody w licznych konkursach o szczeblu ogólnopolskim potwierdzają fakt, że działalność ta spotkała się z uznaniem w kraju.

Chciałbym podkreślić, że Pan Mariusz Olbromski od lat angażuje się w działalność promowania kultury polskiej na Ukrainie, będąc jej prawdziwym ambasadorem. Jako sekretarz Podkarpackiego Komitetu Obchodów Roku Słowackiego (działającego w 2009 roku) nie mogę nie wspomnieć, że Pan Olbromski był niezmiernie aktywnym członkiem Komitetu. To m.in. dzięki jego pracy udało się godnie uczcić 200. rocznicę śmierci Poety nie tylko na Podkarpaciu, ale i na Ukrainie. Pokłosiem tych inicjatyw było kilka wydawnictw, które zdobyły sobie świetne recenzje w prasie fachowej w Polsce.

O tym, że Pan Olbromski potrafi bardzo efektywnie współpracować z innymi instytucjami przekonałem się nie tylko jako sekretarz Komitetu Słowackiego, ale gdy z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu brałem udział w posiedzeniach Komitetu 200. rocznicy Obecności Rodziny Pawlikowskich w Ziemi Przemyskiej, a także 100. rocznicy powołania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, którego członkowie założyli muzeum.

Warto uwypuklić jeszcze co najmniej jedną płaszczyznę działalności Pana Olbromskiego. Od lat promuje on historię, kulturę i tradycję regionu wśród młodzieży licealnej (inicjując szereg pokazów, lekcji muzealnych, warsztatów). Działania te adresowane są też m.in. do studentów historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 r. najpierw jako student, a obecnie pracownik naukowy Instytutu Historii UJ przyjeżdżam regularnie z członkami Koła Naukowego Historyków Studentów UJ na zajęcia do Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Pan Dyrektor Olbromski zawsze bardzo życzliwie odnosił się do naszych wizyt w Przemyślu, umożliwiając studentom nie tylko zwiedzanie ekspozycji muzealnych, ale i zapoznając ich ze specyfiką pracy naukowo-kulturalnej na prowincji. Prawdziwość moich słów potwierdza Prezes KNHSUJ, Michał Szot – uczestnik wyjazdów do Przemyśla.

Biorąc pod uwagę te wszystkie dokonania Pana Mariusza Olbromskiego (a uwypukliłem zaledwie kilka) zwracam się z uprzejmą prośbą o wpłynięcie Pana Marszałka na decyzje Pani Marszałek. Jest ona nie tylko krzywdząca dla Pana Olbromskiego, ale i dla całego środowiska naukowego Przemyśla, które zna Pana Olbromskiego od lat i wysoko ceni jego działalność.

Z wyrazami szacunku


dr Tomasz Pudłocki
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconList motywacyjny anna Kowalska Warszawa, dnia 25 stycznia 2003 roku

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconInformacja prasowa Warszawa, 11 stycznia 2011

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 icon1) o następującej zmianie: w wyniku zmiany stawki vat na 23%, od 1 stycznia 2011 r wprowadza się do umowy abonenckiej nowy (wskazany poniżej) wykaz opłat, do wnoszenia których zobowiązany będzie Abonent. Wykaz opłat obowiązujący od 1 stycznia 2011 r

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconAnna Wielgucka, Anna Mucha, Anna Powierza, Stanisława Cielińska, Anna Romanowska, Adam Siemion I inni

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconSprawozdanie z działalności koła Nr 2 w Wolsztynie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 za okres od stycznia 2007 roku do stycznia 2011 r

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconAnna Fiłoniuk Warszawa, 28. 06. 2007

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconWarszawa, 10 stycznia 2012

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconWarszawa, dn. 9 stycznia 2012 r

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconWarszawa, 22 stycznia 2010 r

Dr Anna Milewska-Młynik Warszawa, 10 stycznia 2011 iconWarszawa, dnia 23 stycznia 2006r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom