Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry
Pobierz 75.64 Kb.
NazwaTreści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar75.64 Kb.
TypDokumentacja
PLAN PRACY

WYCHOWAWCZO –

OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE III DZIECI 4 – LETNICH

NA MIESIĄC – MARZEC – 2006 r.


TEMATYKA :


I TYDZIEŃ - Dziś mamy kwiatki nie tylko dla Agatki!   II TYDZIEŃ - W marcu jak w garncu.

III TYDZIEŃ - Czy już może przyszła wiosna?

IV TYDZIEŃ - Wielka Brytania – kraj na wyspie.


Opracowała:

Anna Szeremeta


I TEMAT KOMPLEKSOWY – Dziś mamy kwiatki nie tylko dla Agatki !


EDUKACJA UMYSŁOWA:


 • Słuchanie wiersza H. Łochockiej „Tyle kobiet dokoła” ilustrowanej postaciami występującymi w wierszu. Wypowiadanie się na temat treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca i roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry.
 • Zabawa z wizytówkami - wyszukiwanie na ścianie liter swojej pierwszej wielkiej litery na zasadzie porównania; układanie swoich imion z rozsypanki literowej.

 • Inscenizacja wiersza „Upominki” W. Badalskiej w postaci teatrzyku – stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji grupy.

 • Historyjka obrazkowa „Jak chłopcy tulipany pędzili”- próby układania historyjki obrazkowej złożonej z 3 obrazków, spostrzeganie różnic i podobieństw między obrazkami.

 • Oglądanie książeczek obrazkowych – wyszukiwanie ilustracji na zadany temat (kwiatki), wypowiadanie się na temat oglądanych ilustracji.

 • Opowieść matematyczna „Kwiatki dla dziewczynek” – porównywanie liczebności zbiorów w zakresie dostępnym dla dziecka w układzie dowolnym poziomym, pionowym przez łączenie w pary.EDUKACJA RUCHOWA:

  • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13 (wł.) Przybory : grzechotki. Posługiwanie się nietypowym przyborem do ćwiczeń jakim jest grzechotka, współudział z całą grupą w określonych ćwiczeniach.
  • Zabawy ruchowe: - orientacyjno – porządkowa „Zabawki” – reagowanie na znaki umowne lub dźwiękowe.

- z elementem rzutu „Rzuć do mnie piłką” – umiejętność płynnego ruchu „zamach – rzut”; - z elem. wspinania się „Przedostań się na drugą stronę” – pokonywanie przeszkód w warunkach naturalnych.


  • Spacery w najbliższej okolicy – częste przebywanie na powietrzu niezależnie od pory roku. Obserwacja budzącej się do życia wiosny.


EDUKACJA ESTETYCZNA: (aktywność muzyczna)


 • Zabawy rytmiczne z całą grupą - doskonalenie reakcji na zmianę rytmu; wprowadzenie prostych określeń charakteru muzyki (wesoła, smutna, skoczna).

 • Rozpoznawanie zagadek słuchowych – szybkie reagowanie na sygnały muzyczne.

 • Zaproszenie do zabawy śpiewaniem piosenki integracyjnej  „Chodźcie wszyscy tu dokoła” - przypomnienie piosenki „Dzień Kobiet” - śpiew chóralny, a następnie samych chłopców z życzeniami dla swoich koleżanek; określanie charakteru i nastroju piosenki; odzwierciedlanie melodii i rytmu piosenki elementami ruchu, doskonalenie reakcji na słyszany akompaniament; przypomnienie tańca „Teefilat”.

 • Zabawa muzyczna „Kropla wody i promyk słońca” – nabywanie umiejętności rozróżniania i odzwierciedlania szumu wiatru, spadających kropli wody itp….

 • Słuchanie piosenki do nauki „Wiosna w żółtych kaloszach” D. Dziamskiej – osłuchanie z nową piosenką, próby omówienia treści piosenki, wyklaskiwanie rytmu, próby wyróżniania przez dzieci fragmentu powtarzającego się w piosence.EDUKACJA ESTETYCZNA: (aktywność plastyczna)

 • Upominki dla koleżanek” - wykonanie kolorowego kwiatka z plasteliny roztartej na kartce (technika D. Dziamskiej). Naprzemienne rysowanie kresek do muzyki, rozcieranie kawałków plasteliny na przygotowanym tle.

 • Kwiatek dla mamy” - uważne słuchanie poleceń N, prawidłowe wykonanie czynności – rysowanie kółeczek jako tła, umiejętne naklejanie przygotowanego kwiatka; budzenie radości z poprawnie wykonanego zadania.

 • Malowanie farbą plakatową na temat: „Zaczarowane plamy” – mieszanie kolorów farb przez nakładanie ich na papier i zginanie kartki w połowie celem uzyskania kolorowych plam. Domalowywanie szczegółów palcami.WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: kwiat, dzień kobiet, czerwony, zielony, żółty, niebieski, czarny.


II TEMAT KOMPLEKSOWY – W marcu jak w garncu.


EDUKACJA UMYSŁOWA:


 • Rozmowa kierowana na podstawie wiersza I. Suchorzewskiej „W marcu”; zapoznanie dzieci i wyjaśnienie znanego przysłowia związanego z marcową pogodą „W marcu jak w garncu”- wykorzystanie dużego garnka, w którym gotuje się różna pogoda w postaci symboli; rozwiązanie zagadki z hasłem marzec.
 • Zabawa dydaktyczna według Z. Bogdanowicz „Pokaż obrazek, o którym mówiłam” - wdrażanie do uważnego słuchania opisu słownego i wiązania go z treścią obrazka; wykorzystanie obrazków związanych z tematyką tygodniową.
 • Rozwiązywanie zagadek wiosennych - przypomnienie wiadomości na temat pogody występującej w miesiącu marcu oraz przysłowia „W marcu jak w garncu”.
 • Słuchanie wiersza do nauki„Przedwiośnie” H. Łochockiej – analizowanie treści nowego wiersza, rytmiczne wyklaskiwanie fragmentów wiersza. Różnicowanie modulacji głosu przy zdaniach pytających i oznajmujących.
 • Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni - wyżej, niżej, między, przed, na, obok, wysoko, nisko; wdrażanie dzieci do prawidłowego stosowania określeń podczas zabawy; prawidłowe reagowanie na polecenia słowne n-lki podczas zabawy „Każdy z każdym”.


EDUKACJA RUCHOWA:


  • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 13 (wł.) (powt.) Przybory : grzechotki. Posługiwanie się nietypowym przyborem do ćwiczeń, jakim jest grzechotka, współudział z całą grupą w określonych ćwiczeniach.
  • Zabawy ruchowe: - orientacyjno – porządkowa „Słońce i deszcz” – reagowanie na sygnał słowny, wykonanie przysiadu i stukanie palcami o podłogę. – z elementem skoku „Ptaszki” – skoki obunóż ze złączonymi stopami, utrzymywanie równowagi.

 • Spacery pobliskimi alejkami – szukanie w otoczeniu pierwszych oznak wiosny, porównywanie wielkości przedmiotów, przyglądanie się pracy dorosłych.


EDUKACJA ESTETYCZNA:(aktywność muzyczna)


 • Ćwiczenia słuchowe - rozpoznawanie i nazywanie słuchanych głosów przyrody z taśmy magnetofonowej i płyty CD.
 • Zabawy rytmiczne przy muzyce - dostosowanie ruchu do słyszanego akompaniamentu; uważne słuchanie sygnałów muzycznych; osłuchanie się z piosenką „ Wiosna w żółtych kaloszach”.
 • Zabawa rytmiczna według M. Kownackiej „Słonko po deszczu” – naśladowanie ruchem treści zwrotek wypowiadanych przez nauczyciela oraz wypowiadanie rytmicznie zgłosek kap, ho, wio, hyc, chlap, hop -  ćwiczenia ortofoniczne.
 • Zabawa muzyczna „Dyrygenci” w oparciu o tekst „O mądrej sowie” – rozróżnianie dźwięków w rejestrze niskim i wysokim, ciche i głośne wypowiadanie tekstu w zależności od znaków nauczyciela.
 • Opowieść ruchowa „Marcowa pogoda” – dostosowanie ruchu do słyszanego akompaniamentu – imitowanie zabaw wiosennych (spacer, ucieczka z parasolem przed deszczem).


EDUKACJA ESTETYCZNA: (aktywność plastyczna)


 • Karta pracy - przy stolikach wspólne omówienie położenia zabawek z zastosowaniem poprawnych określeń; przygotowanie do nauki pisania - wodzenie po śladzie i kolorowanie rysunku.

 • Marcowa pogoda” - zachęcenie dzieci do przedstawienia marcowej pogody różnymi technikami: malowanie, wycinanie z papieru kolorowego, rysowanie pastelami; wykorzystanie odpowiednich barw do przedstawienia przedwiośnia; budzenie radości z efektów własnej pracy; wystawa prac.
 • Rysowanie kredą na asfalcie na temat dowolny – operowanie różnymi kolorami i liniami, twórcze myślenie dziecka.
 • Wiosna w żółtych kaloszach” – rysowanie pastelami postaci wiosny w oparciu o mówiony tekst. Umiejętne rysowanie kresek z wiązki (wg metody D. Dziamskiej), dorysowywanie brakujących elementów ubioru wg własnego pomysłu.WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: różowy, pomarańczowy, fioletowy, brązowy, biały.


III TEMAT KOMPLEKSOWY – Czy już może przyszła wiosna?


EDUKACJA UMYSŁOWA:


 • Historyjka obrazkowa wg utworu E.Szelburg – Zarembiny pt. „Wesoła historia o śniegowym bałwanku” – zwrócenie uwagi na zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla nowej pory roku (topniejący śnieg, silniejsze oddziaływanie promieni słonecznych, zmienna pogoda).
 • Słuchanie wiersza „Wiosenne serduszko” S. Kraszewskiego - zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy wiosny; wzbogacenie wiedzy na temat wiosny, rozwijanie wyobraźni; doskonalenie pamięci poprzez powtarzanie treści wiersza  z wykorzystaniem gestu i ruchu.
 • Rozmowa z dziećmi - zapoznanie ich ze zmianami zachodzącymi w świecie roślin i zwierząt wiosną; kwitnienie pierwszych kwiatów rosnących w kępach, budzenie się zwierząt do życia - owadów i zwierząt leśnych, narodziny potomstwa, powroty ptaków: szpaków, żurawi, dzikich gęsi, bocianów, jaskółek.
 • Słuchanie wiersza S. Kraszewskiego „Zwiastuny wiosny” - utrwalenie  nazw pierwszych wiosennych kwiatów: pierwiosnek, przebiśnieg, krokus, sasanka, zawilec, przylaszczka, stokrotka; zwrócenie uwagi dzieciom na nie zrywanie kwiatów, które są pod ochroną.
 • Ćwiczenia artykulacyjne do wiersza E. Kossuth „Bociany i żabki” – ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: kle, kum.
 • Zapoznanie z fragmentami utworu „Ptasie radio” podczas zabawy „Ptaki w gnieździe” odwzorowywanie i odtwarzanie zbiorów z przeliczaniem w zakresie czterech, z wykorzystaniem liczmanów. Zastosowanie znaczków – ptaszków w czterech kolorach.EDUKACJA RUCHOWA:


 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 (wł.) metodą V. Sherborn’e. Rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała, przestrzeni oraz działania w niej. Rozwijanie inicjatywy i aktywności w zabawie, łatwości wchodzenia w interakcje z rówieśnikami.
 • Zabawy ruchowe:


- z elementem biegu „Od kwiatka do kwiatka”- koncentrowanie uwagi, szybka reakcja na sygnał.

- z elementem czworakowania „Kotki” – opieranie całych dłoni o podłogę, dociąganie nóg do rąk.

- z elementem równowagi „Bociany na łące” – chód po torze krętym pojedynczo.


 • Spacer w najbliższe dostępne środowiska przyrodnicze: do ogródka przedszkolnego, na łąkę, do ogródków działkowych – obserwacje zwiastunów wiosny.EDUKACJA ESTETYCZNA:(aktywność muzyczna)


 • Zabawa ilustracyjna do piosenki „Zielona modelka” – odzwierciedlenie melodii i rytmu piosenki poprzez ruch: klaskanie, obroty, podskoki, przysiady, szybka reakcja na słyszany akompaniament.
 • Słuchanie utworu Vivaldiego „Cztery pory roku” cz. „Wiosna” – doznawanie przyjemności i radości poprzez bliski kontakt z muzyką. Wprowadzenie tańca Finlandzkiego do nauki - „Ptasi taniec” wg pedag. i anim. Klanzy.
 • Zabawa  przy muzyce „Powitanie wiosny” – pląsy i tańce w grupie, reakcja ruchowa na różne rodzaje akompaniamentu: do biegania, spania, podskoków, klaskania, rozwijanie inwencji twórczej – odzwierciedlanie w zabawie zebranych doświadczeń w trakcie obserwacji przyrody i ludzi. Uważne słuchanie poleceń nauczycielki.
 • Opowieść ruchowa „Wiosna budzi kwiatki” - dostosowanie ruchu do słyszanego akompaniamentu - naśladowanie rosnących kwiatów, świecące słońce, padający deszcz, kwiatki podczas wiatru.
 • Witamy wiosnę”- wyklaskiwanie refrenu piosenki; rytmiczne wypowiadanie tekstu „słoń-ce co-raz wy-żej, co-raz mo-cniej grze-je, wio-sna już, jest tuż, tuż” z wykorzystaniem następujących wartości muzycznych: ósemek, ćwierćnut, półnut; wypowiadanie tekstu z zastosowaniem znaków dynamicznych  - coraz głośniej i coraz ciszej.
 • Ćwiczenia słuchowe - rozpoznawanie głosów ptaków z taśmy magnetofonowej lub płyty CD.


EDUKACJA ESTETYCZNA: (aktywność plastyczna) • Stemplowanie pieczątkami przedstawiającymi kwiaty - uwolnienie się od wewnętrznych napięć i niepokojów poprzez zabawy twórcze. Przygotowywanie ręki do pisania.
 • Karty pracy – porządkowanie zbiorów wg określonej cechy – ilości.
 • Wypełnianie konturów kwiatka plasteliną według podanego wzoru ustawionego na danym stoliku - przypomnienie prawidłowego zastosowania plasteliny podczas tej techniki plastycznej - rozmiękczanie w palcach i rozgniatanie plasteliny na kartce papieru.
 • Wierzba z baziami kotkami” - kreślenie wiązki niepełnej z punktu – ćwiczenie na stabilizację lateralną z jednoczesnym równoważeniem organizmu za pomocą kołysania się, wodzenie okiem z punktu wzdłuż linii.WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: wiosna, bazie kotki, zielone żabki, białe kwiatki, żółte słońce.


IV TEMAT KOMPLEKSOWY – Wielka Brytania – kraj na wyspie.


EDUKACJA UMYSŁOWA:


 • Zapoznanie dzieci z boginią, towarzyszką zimy Marzanną – poznanie tradycji ludowej związanej z wykonywaniem słomianej kukły i puszczaniu jej do rzeki, na znak pożegnania zimy i oczekiwania na wiosnę; pokaz Marzanny wykonanej z gazet i kolorowej bibuły; zaproponowanie dzieciom ustawienia Marzanny w kąciku przyrody, aby wspólnie z nami oczekiwała na przyjście wiosny.
 • Rozmowa z dziećmi przy tablicy tematycznej – zapoznanie z położeniem Wielkiej Brytanii w Europie, zwrócenie uwagi, że jest to wyspa. Poznanie stolicy i flagi tego kraju.
 • Słuchanie opowieści w oparciu o ilustracje o kulturze, zwyczajach oraz ważnych zabytkach i budowlach Angli: most Tower Bridge, liczne zamki i pałace, m.in. Buckingham, zegar Big Ben.
 • Słuchanie legendy o potworze zamieszkującym jezioro w Szkocji – „Nessie”. Rozpoznawanie i nazywanie stroju męskiego szkotów, znajomość okoliczności jego zakładania.
 • Zabawa dydaktyczna „Co kryje się na fotografii?”; rozwijanie mowy poprzez opisywanie fotografii za pomocą rzeczowników, przymiotników, czasowników.
 • Ćwiczenie liczbowe wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Czy masz tyle samo kółek?” – równoliczność zbiorów poprzez przeliczanie i łączenie w pary.EDUKACJA RUCHOWA:


 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 14 (wł.) (powt.) metodą V. Sherborn’e. Rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała, przestrzeni oraz działania w niej. Rozwijanie inicjatywy i aktywności w zabawie, łatwości wchodzenia w interakcje z rówieśnikami.
 • Zabawy ruchowe:


- orientacyjno - porządkowa „Słuchamy uważnie”- koncentrowanie uwagi, trwanie kilku sekund w bezruchu.

- z elementem czworakowania: „Zarośla” – opieranie całych dłoni o podłogę, dociąganie nóg do rąk.


 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zawartych umów.
 • Ćwiczenia naprzemienne wg kinezjologii edukacyjnej w zabawach ruchowych aktywność podczas ćwiczeń gimnastycznych.EDUKACJA ESTETYCZNA:(aktywność muzyczna)


 • Słuchanie piosenki „Pożegnanie Marzanny” w rytmie krakowiaka - zapoznanie dzieci z nazwą nowej pory roku, jaką jest przedwiośnie.
 • Zabawa z rytmami w oparciu o wiersz „Zwierzęce gadanie” J. Leszczyńskiego – wyklaskiwanie rymowanek zgodnie z rytmem. Rozwijanie poczucia własnej wartości.
 • Wprowadzenie tańca integracyjnego do nauki „Riwer Kwai” – poznanie kroku podstawowego i jednej z figur. Próby zapamiętania kolejności kroków w trakcie tańca. Płynność ruchów i gibkość ciała.
 • Ćwiczenia rytmiczne przy akompaniamencie pianina - swobodny ruch dzieci przy określonej melodii, na umówiony sygnał wykonanie figurki, kucnięcie w dowolnym miejscu, położenie się na brzuchu, na plecach, zatańczenie w parach; zgaduj - zgadula „Czy znasz - czy poznajesz?” - rozpoznawanie dźwięku brzmienia poznanych instrumentów perkusyjnych.
  • Słuchanie piosenek angielskich wykonawców między innymi Celine Dion, In – Grid, Garou itp. - przypomnienie dzieciom znanych piosenek, rozpoznawanie angielskiego języka. Próby zaśpiewania powitania w języku angielskim: Good morning.EDUKACJA ESTETYCZNA: (aktywność plastyczna)


 • Karta pracy  - ozdabianie kukły za pomocą różnych materiałów plastycznych.
 • Malowanie farbami plakatowymi obrazka do poznanej legendy - wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pędzlem i farbą; porządkowanie swojego miejsca pracy; omówienie prac „Co ja namalowałem?”.
 • Zabawa aktywizująca obie półkule mózgowe „Witaj ósemeczko” – ćwiczenia w rysowaniu palcem po śladzie „leniwej ósemki”.
 • „Flaga Wielkiej Brytanii” – zamalowywanie mazakami oznaczonych pól wg podanych kolorów; dokładne zapełnianie konturów z zachowaniem linii brzegowej.
 • „Most Tower” – dorysowywanie autobusów na moście i kolorowanie obrazka. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni, inicjatywy i pomysłowości.WYRAZY DO GLOBALNEGO CZYTANIA: Wielka Brytania, most, Szkot, Big Ben, Walia, Szkocja, Irlandia.


H. Łochocka

Przedwiośnie

 Czy to wiosna? Jeszcze nie.

Zima? A cóż znowu.

Coś się rodzi, budzi się,

wśród krzewów i rowów.

Coś już pachnie, gwiżdże, gra,

cieszy się i rośnie.

Ele mele, dutki dwa,

czujecie przedwiośnie?

 

J. Kulmowa

Pączki

 Przyszły do sklepu zajączki,

podobno tutaj są pączki.

Chcemy zapytać czy świeże?

- Proszę niech zając wybierze.

Zając się złapał za głowę,

dlaczego są takie brązowe?

- Pączki są przecież zielone

i wziął braciszka na stronę.

I szepnął - zostawmy je lepiej,

nie warto kupować w sklepie.

Jest wiosna, sok w pączkach dojrzewa,

najświeższe zjemy wprost z drzewa.

 T. Śliwiak

Bałwan i wiosna

Powiedziała bałwanowi

pewna czarna wrona,

że za dzień lub dwa najdalej

przyjdzie wiosna do nas.

Bałwan zmartwił się tym bardzo,

łkał niedzielę całą,

a do poniedziałku z niego,

nic już nie zostało.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconŚwiadome nadanie wypowiedzi za pomocą odpowiednio dobranych środków językowych cech charakterystycznych dla stylu innego niż ten, który jest właściwy

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconCelów II etapu Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet (2003–2005), zwłaszcza w odniesieniu do udziału kobiet w życiu publicznym (ustęp 44–51), braku równej płacy dla kobiet I mężczyzn (ustęp 77) oraz utrzymującej się niskiej liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach (ustęp 79)

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconKlimakterium jako naturalny okres w życiu kobiety, małżeństwa, rodziny

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconPotrzebna jest ludziom w życiu codziennym. Jej postac, forma czy wykożystanie może być różne, ale przedewszystkim potrzebujemy jej przy produkcji przemysłowej

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconMiejsca kobiet w polskim życiu politycznym I społecznym? Jak to wygląda w Twojej szkole, miejscowości?

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconEmancypacji kobiet. Kobiety bowiem miały nadzieję, że idee Oświecenia oraz rewolucji francuskiej pomogą im ową emancypację uzyskać. Przeciwstawiały się odwiecznemu założeniu, iż kobiety z racji bycia strażniczkami domowego ogniska wyłączone są z praw obywatelskich

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconPojęcia I związanych z nim działań. Dla pragnących poznać bardziej szczegółowo obrót publicznego pieniądza, pomocą służy wspomniana wcześniej definicja ustawowa

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconM in cech charakterystycznych elementów układu paliwowego I wtryskowego, określenia stanu technicznego oraz wykonania naprawy lub regeneracji poszczególnych elementów

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconZainteresowań I marzeń oraz znaczenia pasji w życiu człowieka

Treści wiersza oraz ilustracji z nim związanych; określanie charakterystycznych cech kobiet wykonujących różne zawody za pomocą przymiotników; rozumienie znaczenia miejsca I roli kobiety w codziennym życiu rodziny – mamy, babci, cioci, siostry iconEtyki zawodowej nauczyciela trzeba rozpatrywać w kontekście jego roli zawodowej a w zasadzie można mówić w tym ujęciu o roli społecznej nauczyciela, która jest zespołem powtarzających się działań, motywów oraz oczekiwań związanych z określoną kategorią zadań lub f

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom