Znaczenie książek w życiu człowieka
Pobierz 137.2 Kb.
NazwaZnaczenie książek w życiu człowieka
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar137.2 Kb.
TypDokumentacja
Temat dnia: Znaczenie książek w życiu człowieka.


Cele ogólne:

- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

- Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.


Cele operacyjne:

Uczeń:

- rozumie potrzebę czytania książek,

- zna zasady poszanowania książek,

- potrafi zareklamować wybraną książkę i zachęcić innych do czytania,

- potrafi głośno i wyraziście czytać wiersz,

- dokonuje obliczeń pełnymi dziesiątkami w zakresie 100,

- układa treść zadania do podanych działań,

- umie zachować się w czasie zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami pracy w grupie i regulaminem biblioteki szkolnej.
Rodzaje edukacji

Ogniwa zajęć


Przebieg zajęć


Środki dydaktyczne


Metody i formy pracy


I Część wstępna


II Część główna

Nawiązanie do tematu zajęć


Polonistyczna


Polonistyczna


Polonistyczna


Polonistyczna


Polonistyczna


Matematyczna


Motoryczno-zdrowotna


Plastyczna


Polonistyczna


III Część końcowa

Podsumowanie i ocena pracy
1. Powitanie.

Zabawa integracyjna „Wszyscy są”

Uczniowie stoją w kręgu, śpiewają:

Wszyscy są, książka wita Was,

zaczynamy już czas.

Jestem ja, jesteś Ty

raz, dwa, trzy.


2. Wprowadzenie do tematu lekcji.

Uczniowie siedzą w kręgu. W środku koła znajdują się kartki z działaniami. Po rozwiązaniu wszystkich działań uczniowie układają wyniki w kolejności od najmniejszego do największego, a następnie odwracają kartki by otrzymać hasło.

Książka uczy, bawi, wychowuje.


3. Przedstawienie tematu zajęć.


4. Głośne i wyraziste czytanie wiersza pt. „Książka”.


5. Rozmowa na temat treści wiersza.

● Do kogo zwraca się książka?

● Powiedz, na podstawie wiersza, kiedy bierzemy do ręki książkę.

● Jak książka wita swojego czytelnika? Znajdź i przeczytaj odpowiedni fragment.

● Wyjaśnij jak rozumiesz wersy wiersza: „Ja tobie słowem, jak kluczem, w cudowny sposób otworzę pałace czarów”.


6. Rozmowa na temat poszanowania książek.

- W jaki sposób należy szanować książki?

- Jak dbać o książki, aby długo nam służyły?


7 Zbiorowe redagowanie rad dla czytelników książek.

● Jakie rady możemy dać czytelnikom książek? Ułóż je i zapisz w zeszycie. ( np.: Nie zaginaj rogów! Używaj zakładki! Nie jedz przy czytaniu! Nie wyrywaj kartek! Nie niszcz książki!).


8. Praca w grupach– Uczniowie w grupach wykonują następujące zadania na karcie pracy.

Grupa I - na karcie z napisem książka utwórzcie rodzinę wyrazów.

Grupa II – na karcie z napisem książka napiszcie wyrazy, które kojarzą się wam z tym słowem.

Grupa III - na karcie z napisem książka dopiszcie przymiotniki określające książkę.


9. Klasyfikacja książek– uzupełnianie tekstu z lukami.

● Jakie książki znajdują się w szkolnej bibliotece?

● Jacy ludzie pracują, abyś miał piękne i ciekawe książki?

-Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.


10 Ustne układanie zadań tekstowych do podanych przez nauczyciela działań.

np. W bibliotece na półce leżało 80 książek przyrodniczych. 60 z nich zostało zniszczone przez uczniów. Ile książek zostało?

● Ułóż treść zadania do podanych działań, np.

30+40; 20+30; 100-50; 100-30; 70-40; 40+40; 50+20.


11. Scenki dramowe. Uczniowie w grupach przygotowują scenki dramowe, z wykorzystaniem ruchu, słowa, gestu, mimiki.

● Wyobraź sobie, że jesteś książką czystą, nową, zapraszającą do czytania.

● Wyobraź sobie, że jesteś książką brudną, z tłustymi plamami, pozaginanymi rogami.

● Wyobraź sobie, że jesteś książką pomazaną, podartą, bez okładki.


12. Wykonanie plakatu reklamującego książki– praca w grupach.

● Jak możemy wykonać plakat zachęcający do czytania wybranej książki?

● Wykonajcie plakat, który będzie reklamował wybraną przez was książkę.

Uczniowie dobierają się w grupy i

wykonują wspólnie plakat reklamowy, który będzie zachęcał do czytania wybranej książki.


13. Zredagowanie i zapisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat książki.

Uczniowie w zeszytach zapisują kilkuzdaniową wypowiedź na temat książek, które czytają.

● Podaj tytuł książki, którą ostatnio przeczytałeś?

● Podaj tytuł książki, która wydaje ci się interesująca?

● Co ciekawego można tam przeczytać?

● Dlaczego ta książka interesuje ich najbardziej?


14. Podsumowanie dnia.

Uczniowie siedząc w kręgu odpowiadają na pytanie:

● Dlaczego czytamy książki?

● Jakie książki najchętniej czytacie?

● Jakie korzyści mamy z czytania książek?

Oceniają swoja pracę i kolegów.

Podsumowanie dnia w kręgu.

Rozmowa nt. konieczności czytania książek.

Uczniowie siedzą w kręgu, przekazują sobie książkę z rąk do rąk i kończą zdanie:

Książki należy czytać, ponieważ…


15. Pożegnanie nauczyciela z

dziećmi.

zeszyt


tekst wiersza

załącznik nr 1

tekst wiersza


zeszyt


Karta pracy nr 2


karta pracy

załącznik nr 3


karta pracy


kartki z propozycjami poleceń do scenek dramowych


arkusz szarego papieru, kredki świecowe, kredki pastelowe, flamastry


zeszyt


książka

P- pogadanka

-zbiorowa jednolita


A- praca z tekstem

- zbiorowa jednolita


P- pogadanka

- zbiorowa jednolita


A- praca z tekstem

- zbiorowa jednolita


A- praca z tekstem

- grupowa zróżnicowana


A- praca z tekstem

- zbiorowa jednolita


O- ćwiczenia w liczeniu

- indywidualna jednolita


E- drama

- grupowa zróżnicowana


P- zadaniowa

- zbiorowa jednolita


O- ćwiczenie

Indywidualna jednolita


E- przeżywanie

O- działanie

- zbiorowa jednolita
ZAŁĄCZNIK NR 1


Edward Szymański


KSIĄŻKA


Witam cię kartek szelestem,

tytułem na pierwszej stronie,

witam!

Bo po to przecież jestem,

Żebyś mnie ujął w dłonie

i czytał.


Kiedy jesz obiad – na zdrowie!

Gdy chcesz się bawić – baw się!

Ja ci nie bronię!

Ale gdy chcesz mieć opowieść

o wszystkim, co najciekawsze –

ja ci się skłonię!


Kiedy ci smutno będzie,

kiedyś samotny i chory,

bez przyjaciela-

Ja z tobą pójdę wszędzie,

poprzez zimowe wieczory,

w kraje wesela.


Będziesz ze mną oglądać

Baśnie i cuda, i dziwy

Na końcu świata.

Po niebie, po morzach i lądach,

jako te ptaki szczęśliwe

będziemy latać.(…)


Ja cię bez trudu nauczę

tego, co przydać się może

choćby po latach paru.

Ja tobie słowem, jak kluczem,

w cudowny sposób otworzę

pałace czarów.


ZAŁĄCZNIK NR 2


Grupa I - na karcie z napisem książka utwórzcie rodzinę wyrazów.


…………………………….


………………………….. …………..……………......


……..…………………… KSIĄŻKA .…………………………….


…………………………. .......………………………..


……………………………..


Grupa II – na karcie z napisem książka napiszcie wyrazy, które kojarzą się wam z


…………………………….


………………………….. …………..……………......


……..…………………… KSIĄŻKA .…………………………….


…………………………. .......………………………..


……………………………..


Grupa III - na karcie z napisem książka dopiszcie przymiotniki określające książkę.


…………………………….


………………………….. …………..……………......


……..…………………… KSIĄŻKA .…………………………….


…………………………. .......………………………..


……………………………..


ZAŁĄCZNIK NR 3


W szkolnej bibliotece


1. Napisz jakie książki znajdują się w szkolnej bibliotece.


…………………………….


………………………….. …….. …….. ……………......


……..…………………… szkolna .…………………………….


biblioteka

…………………………. .......………………………..


……………………………..


2. Czy wiesz, jacy ludzie pracują, abyś miał piękne i ciekawe książki? Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.


Autorem książki jest………………………….. , ……………………….


lub…………………………….. . W wydawnictwie ………………….


przygotowują ją do druku. …………………… i ………………………


wykonują ilustrację. Dopiero teraz książką znajdują się………………….


Z drukarni nowe książki jadą do ………………… i ……………..........,


skąd odbierają je ……………………. W …………………… możemy


je kupić do domu i biblioteki szkolnej.
Poeta, pisarz, naukowiec, redaktor, Graficy, ilustratorzy, drukarni, hurtowni, magazynów, księgarze księgarni
Wyobraź sobie, że jesteś książką czystą, nową, zapraszającą do czytania.


Wyobraź sobie, że jesteś książką brudną, z tłustymi plamami, pozaginanymi rogami.


Wyobraź sobie, że jesteś książką pomazaną, podartą, bez okładki.


Kartki z propozycjami poleceń do scenek dramowych:

- Rozmowa z czytelnikami książki czystej, nowej.

- Rozmowa z czytelnikami książki brudnej, z tłustymi plamami.

- Rozmowa z czytelnikami książki podartej, bez okładki, pomazanej.

- Rozmowa podręcznika z uczniem.


Edward Szymański


KSIĄŻKA


Witam cię kartek szelestem,

tytułem na pierwszej stronie,

witam!

Bo po to przecież jestem,

Żebyś mnie ujął w dłonie

i czytał.


Kiedy jesz obiad – na zdrowie!

Gdy chcesz się bawić – baw się!

Ja ci nie bronię!

Ale gdy chcesz mieć opowieść

o wszystkim, co najciekawsze –

ja ci się skłonię!


Kiedy ci smutno będzie,

kiedyś samotny i chory,

bez przyjaciela-

Ja z tobą pójdę wszędzie,

poprzez zimowe wieczory,

w kraje wesela.


Będziesz ze mną oglądać

Baśnie i cuda, i dziwy

Na końcu świata.

Po niebie, po morzach i lądach,

jako te ptaki szczęśliwe

będziemy latać.(…)


Ja cię bez trudu nauczę

tego, co przydać się może

choćby po latach paru.

Ja tobie słowem, jak kluczem,

w cudowny sposób otworzę

pałace czarów.


W szkolnej bibliotece


1. Napisz jakie książki znajdują się w szkolnej bibliotece.


…………………………….


………………………….. …….. …….. ……………......


……..…………………… szkolna .…………………………….


biblioteka

…………………………. .......………………………..


……………………………..


2. Czy wiesz, jacy ludzie pracują, abyś miał piękne i ciekawe książki? Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.


Autorem książki jest………………………….. , ……………………….


lub…………………………….. . W wydawnictwie ………………….


przygotowują ją do druku. …………………… i ………………………


wykonują ilustrację. Dopiero teraz książką znajdują się………………….


Z drukarni nowe książki jadą do ………………… i ……………..........,


skąd odbierają je ……………………. W …………………… możemy


je kupić do domu i biblioteki szkolnej.Poeta, pisarz, naukowiec, redaktor, Graficy, ilustratorzy, drukarni, hurtowni, magazynów, księgarze księgarni

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Znaczenie książek w życiu człowieka icon1. Znaczenie techniki komputerowej w życiu człowieka

Znaczenie książek w życiu człowieka iconTemat zajęĆ: Cechy dobrego przyjaciela I znaczenie przyjaźni w życiu człowieka. Fragment kręgu tematycznego’’ Nasze uczucia, przyjaźnie, zainteresowania’’

Znaczenie książek w życiu człowieka iconPojęcia związane z hrba. Niniejszy dokument wyjaśnia najistotniejsze znaczenie pojęć "prawa człowieka" I "rozwój" oraz znaczenie pojęcia "perspektywy praw człowieka", które dalej będą zwane hrba

Znaczenie książek w życiu człowieka iconCzłowieka I jego miejsca w świecie. Życie było w niej podzielone pomiędzy dwa asymetryczne wymiary, jeden przejściowy, ziemski, oparty na pozorze, drugi zaś wiecznie boski I prawdziwie rzeczywisty. I to właśnie ten drugi z wymienionych wymiarów nadawał życiu znaczenie I wartość, człowiekowi zaś zasa

Znaczenie książek w życiu człowieka iconMiejsca I roli literatury pięknej w życiu człowieka, którego dzieciństwo przypada na dzisiejsze czasy – człowieka poddanego presji wielu zjawisk kulturowych, komunikacyjnych, medialnych współczesnego świata

Znaczenie książek w życiu człowieka iconTemat: Wpływ mediów na tożsamość dorastającego człowieka. Media w życiu dorastającego człowieka

Znaczenie książek w życiu człowieka iconZnaczenie baśni w życiu dziecka

Znaczenie książek w życiu człowieka iconZnaczenie baśni I bajki w życiu dziecka

Znaczenie książek w życiu człowieka iconZnaczenie wymowy I rola adwokata w życiu publicznym

Znaczenie książek w życiu człowieka iconZnaczenie bajki oraz baśni w życiu dziecka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom