Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku
Pobierz 16.1 Kb.
NazwaKoncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar16.1 Kb.
TypPojęcia
Scenariusz lekcji języka polskiego wykorzystany podczas prowadzenia zajęć w obecności młodego nauczyciela


Temat lekcji: Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku.


Lekcja ma na celu wskazanie i omówienie różnorodnych konceptów w poezji barokowej rodzimych twórców; jest przeznaczona dla klas pierwszych liceum

i technikum.


Cele lekcji:


Po zakończeniu lekcji uczeń umie:


  • wskazać, sklasyfikować i omówić występujące w utworze środki artystycznego wyrazu właściwe lirteraturze dworskiej,

  • wyjaśnić pojęcia: marinizm, konceptyzm, gongoryzm,

  • wymienić nazwiska znaczących twórców epoki i ich utwory,

  • wyjaśnić pojęcie „literatura dworska”, rozpoznać utwory należące do wymienionego nurtu,

  • zastosować zdobyte umiejętności w trakcie analizy innych wierszy barokowych.Uwagi dotyczące realizacji lekcji:


Czas trwania lekcji wraz z prezentacją 45 minut. Uczniowie powinni mieć dostęp do wybranych tekstów barokowych twórców -„Do trupa”, ”Niestatek”, Jana Andrzeja Morsztyna, „Na oczy królewny angielskiej...”, „Krótkość żywota” Daniela Naborowskiego.


Środki dydaktyczne:


Komputer, projektor multimedialny, program „Wielkie dzieła literatury polskiej”, tablica.


Pojęcia i terminy:


Marinizm, gongoryzm, konceptyzm, dominanta artystyczna, wyliczenie, kontrast, budowa szkatułkowa, aluzja, puenta, topos.


Przebieg lekcji:  1. Wyświetlenie na projektorze i omówienie fragmentu prezentacji przypominającej klasyfikację literatury baroku na dworską, sarmacką i plebejską wraz z przypisanymi jej twórcami.
  1. Przypomnienie poznanych wcześniej terminów – konceptyzm, marinizm, gongoryzm;(wykorzystanie możliwości projektora - w programie multimedialnym znajduje się słownik terminów literackich) wskazanie istotnej cechy literatury dworskiej - bogactwa formy i treści. Zdecydowanie odrzucamy wypowiedzi uczniów o przeroście formy utworów baroku nad treścią. Szczególny nacisk kładziemy na wyjaśnienie terminu „koncept”.
  1. Sporządzenie - na podstawie wypowiedzi uczniów tabeli według wzoru (nauczyciel lub wskazani uczniowie wykonują pracę na bieżąco korzystając z programu Microsoft Word z podglądem na projektor).


Tabela wraz z hipotetycznymi odpowiedziami uczniów:tytuł

autor

koncept

topos

„Do trupa”

J.A.Morsztyn

Rozbudowane porównanie na zasadzie kontrastu i podobieństwa cech - (ja-ty), metafory

(rozum łańcuchem powity,

ja mam płomień skryty) apostrofa do ludzkich zwłok (Ty masz...)


miłość jako źródło cierpień, (cierpię ból srodze) ukojenie po śmierci (ty nic nie czujesz)

„Niestatek”

J.A.Morsztyn

Wyliczenie zjawisk nieprawdopodobnych

(prędzej niemy zaśpiewa), zaskakująca, dosadna puenta (Niźli będzie stateczną która białogłowa)

kobieca niestałość, natura jako obszar nieokiełznanych żywiołów

„Na oczy królewny angielskiej...”

D.Naborowski

budowa szkatułkowa; paralelizm składniowy (Nie oczy, lecz pochodnie, nie gwiazdy, ale słońca),hiperbola

(Twe oczy (...) nieba rozbudowany tytuł

apoteoza urody kobiecej(Twe oczy(...)dziwnej mocy są bogowie)

„Krótkość żywota”

D.Naborowski

wyliczenie rzeczowników jednosylabowych (dźwięk, cień, dym) świadczących o krótkości ludzkiego życia

vanitasWnioski:


Poezja barokowa to precyzyjnie zaplanowane i opracowane utwory stanowiące wyraz nie tylko poglądów, nastrojów i emocji autora; to wizytówka jego erudycji, kunsztu poetyckiego i wykształcenia. Sylwetka artysty wyrażona poprzez mistrzowskie operowanie tworzywem poetyckim była integralną częścią sztuki.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconPoezji twórców ludowych

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconArchitektury, sztuki I muzyki epoki Baroku

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconHistoria literatury polskiej epoki baroku Lektury obowiązujące do egzaminu

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconTemat: Sarmatyzm. Ideologia I styl życia szlachty polskiej epoki baroku

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconKultura szlachecka w Polsce Rzeczpospolita – 300 lat historii, epoki: renesansu, baroku I oświecenia. Renesans = Odrodzenie

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconOkres Baroku zamyka się w latach 1597 (powstanie pierwszej opery) -1750 (Śmierć Jana Sebastiana Bacha). Na początku epoki dominowała jeszcze muzyka religijna

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconOkres Baroku zamyka się w latach 1597 ( powstanie pierwszej opery )-1750 (œmierć Jana Sebastiana Bacha ). Na początku epoki dominowała jeszcze mu-zyka religijna

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconKultura baroku kształtowała się pod wpływem wielu czynników politycznych, społecznych I religijnych. Sztuka baroku to triumf kościoła katolickiego I jego mocna

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconTemat: Reminiscencje barokowe

Koncepty barokowe w poezji dworskiej twórców epoki baroku iconZmiany w religijności starożytnych Greków od epoki brązu do epoki hellenistycznej I ich odbicie w zabytkach kultury materialnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom