Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa
Pobierz 19.68 Kb.
NazwaCo to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa
Data konwersji15.09.2012
Rozmiar19.68 Kb.
TypDokumentacja
Pytania do sprawdzianu:

 1. W jaki sposób możemy podzielić muzykę? – Muzykę dzielimy ze względu na jej twórców, na sposób wykonania, na liczbę wykonawców i na wyrażane przez nią treści.

 2. Jak dzielimy muzykę ze względu na jej twórców? – Na ludową i artystyczną.

 3. Jak dzielimy muzykę ze względu na sposób wykonania? – Na wokalną, instrumentalną, wokalno-instrumentalną i elektroniczną.

 4. W jaki sposób dzielimy muzykę ze względu na liczbę wykonawców? – Solowa, kameralna, zespołowa.

 5. Jak dzielimy muzykę ze względu na wyrażane przez nią treści? – Absolutna i programowa.

 6. W jaki sposób możemy jeszcze podzielić muzykę? – Muzyka może być religijna i świecka, poważna i rozrywkowa, europejska i innych kontynentów.

 7. Jakie znasz gatunki muzyczne? – Preludia, etiudy, pieśni, tańce, uwertury.

 8. Co to jest opus? – Wyraz ten oznacza dzieło (kolejny utwór kompozytora).

 9. Jakie mogą być dźwięki? – Wysokie i niskie, krótkie i długie, głośne i ciche, pojedyncze i współbrzmiące, śpiewane i grane na instrumentach.

 10. Jakiego rodzaju może być melodia? – Deklamacyjna, figuracyjna, kantylenowa i ornamentalna.

 11. Jaki może być rytm? – Swobodny i ustalony.

 12. Jaki rytm występuje w większości utworów muzycznych? – Ustalony.

 13. Co to jest agogika? – Tempo.

 14. Co to jest oznaczenie metronomiczne? – Jest to nuta i stojąca przy niej liczba, określająca ilość uderzeń na minutę.

 15. Co to jest dynamika? – Głośność dźwięku.

 16. Co to jest kolorystyka? – Barwa dźwięku.

 17. Co to jest artykulacja? – Jest to sposób gry (wykonywania dźwięków).

 18. Jaka może być faktura? – Monofoniczna, polifoniczna, homofoniczna.

 19. Jak nazywają się trójdźwięki funkcyjne w tonacji durowej lub mollowej? – Tonika, subdominanta i dominanta.

 1. Jak się nazywa najmniejsza część utworu? – Motyw

 2. Co to jest fraza muzyczna? – Fraza muzyczna jest odpowiednikiem kilkuwyrazowego wyrażenia w mowie.

 3. Co to jest frazowanie? – Frazowanie można porównać z przecinkami w mowie.

 4. Jak się nazywa 1 zdanie muzyczne? – Poprzednik.

 5. Jak się nazywa 2 zdanie muzyczne? – Następnik.

 6. Jak zbudowany jest okres muzyczny? – Najczęściej z dwóch zdań, poprzednika i następnika.

 7. Co to jest budowa ewolucyjna utworu? - Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy i frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa.

 8. Na czym polega budowa ewolucyjna? – Budowa ewolucyjna polega na swobodnym rozwijaniu się motywów i fraz.

 9. Co to jest forma pieśni jednoczęściowa? – Jest to utwór złożony z jednego okresu.

 10. Co to jest dwuczęściowa forma pieśni? – Jest to utwór złożony najczęściej ze zwrotki i refrenu, czyli z dwóch okresów muzycznych.

 11. Co to jest trzyczęściowa forma pieśni? – Jest to utwór złożony z trzech okresów muzycznych, gdzie okres środkowy kontrastuje muzycznie ze skrajnymi.

 12. Co to jest wielka forma pieśni? – Jest to utwór złożony z kilku części, gdzie każda część składa się z kilku okresów muzycznych.

 13. Jakie znasz regiony Polski pod względem kultury muzycznej? – Pomorze, Kaszuby, Wielkopolska, Mazowsze, Kujawy, Kurpie, Lubelszczyzna, Śląsk, region krakowski, Podhale.

 14. Co to jest pieśń artystyczna? – Jest to pieśń tworzona przez kompozytorów do słów wybitnych poetów.

 15. Co to jest a cappella? – Jest to utwór przeznaczony do wykonania przez zespół wokalny.

 16. Co to jest aria? – Aria jest rozbudowaną pieśnią solową.

 17. Co to jest recytatyw? – Jest to melodia poprzedzająca arię o nawiązującej do niej treści.Tańce narodowe

  1. Wymień szczególnie ważne czynniki w muzyce tanecznej? – rytm, metrum, tempo.

  2. Jaki element muzyki występuje jako powtarzający się w muzyce tanecznej? – rytm.

  3. Jaka budowę utworu posiadają tańce? – zwykle budowę okresową.

  4. Co to jest taniec stylizowany? – to taniec, którego się nie tańczy, lecz tylko słucha.

  5. Wymień polskie tańce narodowe? – polonez, kujawiak, krakowiak, mazur, oberek.

  6. Jak dawniej nazywano poloneza? – chodzonym.

  7. W jakim metrum jest polonez? – ¾.

  8. Napisz charakterystyczny rytm poloneza – ósemka, 2 szesnastki, 4 ósemki.

  9. Jaki jest rytm zakończenia okresu w polonezie? – 4 szesnastki, ćwierćnuta, ósemka i pauza ósemkowa.

  10. Jaką budowę utworu posiada polonez? – małą lub wielką trzyczęściową formę pieśni.

  11. Skąd pochodzi krakowiak? – z Małopolski.

  12. Czym cechuje się krakowiak? – żywym tempem i synkopowanym rytmem.

  13. Napisz charakterystyczny rytm krakowiaka – ósemka, ćwierćnuta, ósemka.

  14. Jaki jest podstawowy krok taneczny krakowiaka? – cwał.

  15. Jakie znasz inne kroki taneczne krakowiaka? – galop, młynek, figura starokrakowska.

  16. Jaką najczęściej budowę posiadają krakowiaki? – dwu lub trzyczęściowej formie pieśni.

  17. Podaj kilka charakterystycznych cech wyglądu krakowiaków? – u dziewcząt: czerwone korale, wianki na głowie, gorsety wyszywane cekinami, długie kozaki sznurowane, długa spódnica w kolorowe kwiaty; u chłopców: rogatywka z pawimi piórami i wstążkami, długie kozaki bez sznurowania, spodnie w pasy wpuszczone w buty, długie sukmany.

  18. Skąd pochodzi mazur? – z Mazowsza

  19. Czym charakteryzuje się mazur? – jest to taniec żywiołowy, o dość skomplikowanym podstawowym kroku i wielu figurach z licznymi przytupami. Charakterystyczne są również rytmy punktowane i akcentowane słabe części taktu.

  20. Podaj charakterystyczny rytm mazura? – ósemka z kropką, szesnastka, 2 ćwierćnuty oraz ćwierćnuta i półnuta.

  21. Jak jest typowa budowa mazura? – trzyczęściowa forma pieśni.

  22. Skąd pochodzi kujawiak? – z Kujaw.

  23. Jakie są cechy charakterystyczne kujawiaka? – jest tańcem spokojnym, powolnym, o metrum trójdzielnym i często o molowej tonacji

  24. Czym charakteryzuje się oberek? – jest tańcem bardzo szybkim, wirowym w krokach tanecznych i figurami obrotowymi.

  25. Skąd pochodzi oberek? - z Mazowsza.

  26. Jakie jest metrum oberka? – najczęściej 3/8.

  27. Co to jest mazurek? – to stylizowany mazur łączący w sobie rytmy mazura, kujawiaka i oberka.

  28. Czym charakteryzuje się mazurek? – posiada formę trzyczęściową, gdzie części skrajne kontrastują tempem i charakterem z częścią środkową.Tańce innych narodów

   1. Skąd pochodzi marsz? – z Niemiec.

   2. W jakim metrum jest marsz? – w parzystym / często 4/4 /

   3. Jaki rytm jest charakterystyczny dla marsza? – to rytmy triolowe lub punktowane / czyli ósemka z kropką i szesnastka /.

   4. Jaka formę, czyli budowę posiadają marsze? – są o budowie pieśni zwrotkowej lub trzyczęściowej formie ABA.

   5. Jakie tempo występuje w marszach? – żywe lub dostojne, w zależności od charakteru np. marsz pogrzebowy-dostojny, a marsz wojskowy-żywy.

   6. Z jakiego tańca wywodzi się walc? – z austriackiego lendlera.

   7. Jakie jest metrum walca – ¾

   8. Jakie tempo występuje w walcach? – może być szybki w walcu wiedeńskim, a wolny w walcu angielskim.

   9. Jak nazywała się rodzina, która spopularyzowała ten taniec? – Strauss / czyt. Sztraus /.

   10. Skąd pochodzi polka? – z Czech

   11. Jakie jest metrum polki? – 2/4.

   12. Jaki jest charakterystyczny rytm polki? – 2 szesnastki i ósemka, 2 szesnastki i ósemka oraz 2 ósemki, ósemka i pauza ósemkowa.

   13. Od czego pochodzi nazwa polki? – od słowa czeskiego „pulka” –czyli charakterystycznego dla tego tańca półkroku.

   14. Jakie znasz inne tańce poza wymienionymi w podręczniku? – hiszpański: bolero; węgierski: czardasz; rosyjski: trepak; ukraiński: kozak; włoski: tarantella; kubański: rumba; argentyńskie: tango. kubańska: cza-cza; brazylijska: samba.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconCo to jest kompozycja? Znaczenie równowagi Budowa płaszczyzny kwadratu wg Kandinsky’ego Budowa kwadratu a ciężary Kierunki „Akcja” I „kontrakcja” w kompozycji – Strony lewa I prawa Rodzaje kompozycji

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconBudowa teodolitu budowa teodolitóW. Systemy odczytowe

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconBudowa największego w Polsce bloku energetycznego o mocy 858 mwe w pge elektrowni Bełchatów S. A. jest już prawie na finiszu. Mechanicznie zmontowana jest już najważniejsza część jednostki, czyli kocioł na parametry nadkrytyczne. Pomyślnie przeszedł już próbę ciśnieniową

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconTemat: Wstęp do osteologii. Budowa, funkcje I typy kości. Budowa I rodzaje połączeń kości. Kręgosłup

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconEkologia ewolucyjna jest dyscypliną naukową na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej I etologii, która powstała w wyniku zmian, jakie zaszły w tych trzech

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconPrzebudowa boiska sportowego wraz z budową boiska sportowego oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości mniszki, gm. Skulsk

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconSchody-jest to jeden z 5 elementów konstrukcyjnych służących do komunikacji Budowa schodów

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconBudowa atomu. Co to jest węgiel aktywny I czym różni się od węgla nieaktywnego?

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconCelem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową I działaniem sumatorów, subtraktorów I komparatorów cyfrowych

Co to jest budowa ewolucyjna utworu? Budowa ewolucyjna utworu przypomina literacką prozę, czyli motywy I frazy następują po sobie łańcuchowo – jest to budowa rozwojowa iconBudowa I zasada działania monitora crt I lcd budowa I zasada działania oraz podstawowe parametry monitorów crt (ang. Cathode-Ray Tube)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom