Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania
Pobierz 120.17 Kb.
NazwaWitamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar120.17 Kb.
TypDokumentacja

Witamy Cię w drugim etapie konkursu.

Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania.


W zadaniach zamkniętych, w których prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź, wybierz i zaznacz właściwą znakiem X. Jeżeli pomylisz się, otocz ją kółkiem. Odpowiedzi do zadań otwartych wpisz czytelnie w wyznaczone miejsca. Zadania możesz rozwiązywać w dowolnej kolejności. Nie używaj korektora i ołówka. Na udzielenie odpowiedzi masz 90 minut.


Życzymy Ci powodzenia!


KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO – ETAP REJONOWY
I

Tekst źródłowy I


„ Panie , to moja praca, a zdarzenie1 Twoje;

Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!

Inszy niechaj pałace marmorowe mają

I szczerym złotogłowiem2 ściany obijają,

Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym,

A Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym,

Pożywieniem ućciwym ludzką życzliwością,

Obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością.”

„Na dom w Czarnolesie” J. Kochanowski

1. Powyższy utwór to:

 1. tekst poetycki

 2. legenda

 3. baśń

 4. tekst publicystyczny


2. Podmiot liryczny zwraca się do:

 1. Pana, u którego pracuje

 2. Boga, do którego ma żal

 3. Przyjaciela, któremu ufa

 4. Stwórcy, któremu zawdzięcza wszystko


3. „... sumieniem czystym” – jaki to środek poetycki?

 1. przenośnia

 2. porównanie

 3. uosobienie

 4. epitet


4. Co to znaczy mieć czyste sumienie ? Wyjaśnij w formie 1-2 zdań.

........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


5. Podmiot liryczny nie potrzebuje do życia:

 1. zdrowia

 2. uczciwego pożywienia

 3. bogactwa

 4. ludzkiej życzliwości


6. Kochanowski opisał w powyższym utworze model życia człowieka. Wypisz z wiersza 3 wartości moralne lub etyczne ważne dla podmiotu lirycznego i wyjaśnij, co one znaczą:

- ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


7. Wybierz z poniższej ramki wyrazy, które wpiszesz w odpowiednie miejsce w tabeli.dochowanie wierności przysiędze ; epika; H. Sienkiewicz; hymn; liryka; epika; A. Mickiewicz; mit; miłość do córki; fraszka; powieść obyczajowa; „Na lipę”; ballada; Św. Paweł; „Ania z Zielonego Wzgórza”; przyjaźń ; bajka; Ptaszki w klatce”.

Autor

Tytuł utworu

Rodzaj literacki

Gatunek literacki

nadrzędna wartość utworu

1. L.M. Montgomery


miłość bohaterki do opiekunów

2.

„W pustyni i w puszczy”
powieść
3.

J. Kochanowski
liryka
pochwała pewnego sposobu życia

4. I. Krasicki
pogranicze epiki i liryki

wolność

5. wg opracowania J. Parandowskiego

„Demeter i Kora”

epika6.

„Hymn o miłości”
miłość

7.

„Świtezianka”


epicko- liryczny

II

Tekst źródłowy II


„ Jakkolwiek Adam i Ewa byli bardziej nierozsądni niż źli, ich nieposłuszeństwo w ogrodzie Eden skaziło winą rodzaj ludzki. Ich syn Kain, trzecia istota ludzka na świecie , był pierwszym , który miał popełnić prawdziwą zbrodnię. Podobnie jak jego ojciec Adam, spędził swe dni na kopaniu, sianiu i zbieraniu plonów, a pod koniec roku złożył Bogu ofiarę z pszenicy, owoców i warzyw. Młodszy brat Kaina Abel był pasterzem. Spędzał czas, pasąc owce, i kiedy już wszystkie się wykociły 3, ofiarował Bogu pierworodne jagnięta. Kainowi zdawało się, że Bogu sprawiły większą przyjemność Ablowe jagnięta niż jego pszenica, owoce i warzywa. Rozmyślał ponuro, zazdrość zżerała mu duszę, aż w końcu zabił Abla, a jego zwłoki zakopał w ziemi. [...]”

„Kain i Abel”

1. Z powyższego fragmentu wypisz zdanie pojedyncze.


........................................................................................................................................


2. Z ostatniego zdania fragmentuKain i Abelwypisz wszystkie orzeczenia.


........................................................................................................................................

3. Wypisz wszystkie osoby wspomniane w powyższym fragmencie.


........................................................................................................................................


4. W poniższym tekście uzupełnij bądź podkreśl właściwą odpowiedź.


W fragmencie „Kain i Abel” , w pierwszym zdaniu , wyraz „nieposłuszeństwo” to rzeczownik / przysłówek. Jest to odmienna / nieodmienna część mowy. Wyraz ten nacechowany jest pozytywnie / negatywnie. Wyrazem bliskoznacznym do wyrazu „nieposłuszeństwo” jest ................................... .


5. Na podstawie powyższego fragmentu zaznacz , jaką wartością w życiu kieruje się Kain.

 1. miłością i zazdrością

 2. nienawiścią i złością

 3. zazdrością i złością

 4. miłością i przyjaźnią

III

Teks źródłowy III1. Popraw błędy ortograficzne ( skreśl i nad wyrazem napisz poprawnie ) w poniższym tekściefragmencie zAni z Zielonego Wzgórza.


„ I pani Małgorzata z wielkął godnośćią i szacunkiem dla swej okrągłej figury podniosła sie i powoli rószyła w drogę , Maryla zaś, przybrawszy bardzo surowy wyraz tważy , udała się do pokojku na facjatce.

Idąc po shodach, zawachała się jednak, nie pewna , co powinna uczynić. Była bardzo strapiona tym, co się zdażyło. Co za nieszczensny traf, że Ania właśnie wobec pani Małgorzaty Linde okazała się taka złośnicą. I nagle maryla z przykroscią zdała sobie sprawę, że bardziej odczuwa upokożenie spowodu tego zajścia nisz przykrość z otkrycia tak powarznej wady u swojej wyhowanki. Jak że nalerzało ją ukarać? przyjacielska rada użycia ruzgi brzozowej , o której błogosławionym działaniu świadczyć powinny były wszystkie dzieci pani Małgorzaty, niepszypadła do gustu Marylii. „


IV. Napisz życzenia dla swojej mamy z okazji jej urodzin, w których podziękujesz jej za to, jaka jest (praca nie może zawierać mniej, niż połowę wyznaczonego miejsca).


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

Brudnopis

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................


KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO – ETAP REJONOWY


Klucz odpowiedzi i schemat punktowania


Nr zadania

Prawidłowa odpowiedź

Punktacja1.


Tekst źródłowy I (zawiera 7 zadań)


a1p.

2.

d

1p.

3.

d

1p.

4.

Sumienie czyste – np. być niewinnym , nie skalać się czymś nieetycznym, haniebnym; mieć poczucie spełnienia obowiązku itp.(1 p. przyznawany jest za poprawność językową - ortografia, interpunkcja styl - oraz 1 p. za wyjaśnienie terminu. Odpowiedź nie może przekroczyć dwóch zdań)

Razem =2p.

(Jeśli wyjaśnienie jest nieprawidłowe uczeń otrzymuje 0p. - nie sprawdzamy mu poprawności językowej)

5.

c

1p.

6.

Możliwe odpowiedzi:

1. „gniaździe ojczystym” – (dom, ojczyzna)

2. „zdrowiem” – (dobre zdrowie)

4. „sumieniem czystym”- ( uczciwość)

5. „ludzką życzliwością” (szacunek otoczenia)

6. „Pożywieniem ućciwym” – (pożywienie, na które uczciwe zapracował, które uczciwie zdobył)

7. „nieprzykrą starością” – (spokojna starość, nikomu nie jest ciężarem itp.)


(1 p. przyznawany jest za poszczególną wartość i jej wyjaśnienie.

Razem =3p.

(jeżeli uczeń podał tylko wartość bez wyjaśnienia, otrzymuje 0p.)

7.

Odpowiedzi są wytłuszczone, podane w prawidłowej kolejności:


1. L.M. Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza- epika - powieść obyczajowa – miłość bohaterki do opiekunów.


2. H. Sienkiewicz – „W pustyni i w puszczy” – epika – powieść – przyjaźń.


3. J. Kochanowski – Na lipę – liryka – fraszka – pochwała pewnego sposobu życia.


4. I. Krasicki – Ptaszki w klatce – epika - bajka – wolność.


5. wg opracowania J. Parandowskiego – „Demeter i Kora” - epika – mitmiłość do córki.


6. Św. Paweł – „Hymn o miłości” – lirykahymn – miłość.


7. A. Mickiewicz – „Świtezianka” – epicko- liryczny – balladadochowanie wierności przysiędze.

1p.


1p.


1p.


1p.


1p.


1p.


1p.


Razem = 7p.


(1 p. przyznawany jest wtedy , kiedy cały ciąg jest poprawnie uzupełniony)
Tekst źródłowy II ( zawiera 5 zadań)
1.

Młodszy brat Kaina Abel był pasterzem.


1p.

2.

Rozmyślał, zżerała, zabił, zakopał

1p.

(1 p. przyznawany jest tylko wtedy , gdy uczeń wymieni wszystkie cztery orzeczenia)

3.

Adam, Ewa, Kain, Abel, Bóg

1p.

(1 p. przyznawany jest tylko wtedy , gdy uczeń wymieni wszystkie cztery postacie)

4.

W fragmencieKain i Abel, w pierwszym zdaniu , wyraznieposłuszeństwoto rzeczownik / przysłówek. Jest to odmienna / nieodmienna część mowy. Wyraz ten nacechowany jest pozytywnie / negatywnie. Wyrazem bliskoznacznym do wyrazunieposłuszeństwojest np. krnąbrność, niesubordynacja, niekarność, niesforność, samowola, niegrzeczność itp.


1p.

(1p. przyznawany jest tylko wtedy , gdy uczeń poprawnie wykona całe ćwiczenie)

5.

c

1p.
Teks źródłowy III ( zawiera 1 zadanie)
1.

„I pani Małgorzata z wielką godnością i szacunkiem dla swej okrągłej figury podniosła się i powoli ruszyła w drogę , Maryla zaś, przybrawszy bardzo surowy wyraz twarzy , udała się do pokoiku na facjatce.

„Idąc po schodach, zawahała się jednak, niepewna , co powinna uczynić. Była bardzo strapiona tym, co się zdarzyło. Co za nieszczęsny traf, że Ania właśnie wobec pani Małgorzaty Linde okazała się taka złośnicą. I nagle Maryla z przykrością zdała sobie sprawę, że bardziej odczuwa upokorzenie z powodu tego zajścia niż przykrość z odkrycia tak poważnej wady u swojej wychowanki. Jakże należało ją ukarać? Przyjacielska rada użycia rózgi brzozowej , o której błogosławionym działaniu świadczyć powinny były wszystkie dzieci pani Małgorzaty, nie przypadła do gustu Maryli.2 błędy, których uczeń nie dostrzegł – 1p.

1 błąd, którego uczeń nie dostrzegł – 2p., bezbłędnie3p.

Maksymalnie 3p. za całość.


(Tekst zawiera 28 błędów.)


.

IV. Życzenia: (praca otrzymuje 0p. , jeśli nie zawiera połowę wyznaczonego miejsca)

1) Zrozumienie tematu (razem 3p.)

 1. dostosowanie do charakteru życzeń – 1p.

 2. wskazanie adresata, nadawcy – 1p.

 3. dostosowanie odpowiedniego słownictwa do sytuacji wypowiedzi – życzeń –1p.


2) Kompozycja (razem 1p.)

 1. zachowanie spójności i właściwego układu graficznego –1p.


3) Poprawność językowa (razem 1p.)

 1. przestrzeganie poprawności językowej ( składniowej, stylistycznej, leksykalnej, fleksyjnej, frazeologicznej); nie dopuszcza się żadnego błędu językowego – 1p.


4) Ortografia i interpunkcja (razem 1p.)

 1. przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej; uwzględnienie zwrotów grzecznościowych ; nie dopuszcza się żadnego błędu – 1p.


5) Estetyka (razem 1p.)

 1. brak skreśleń, czystość, czytelność pisma – 1p.Razem = 7p.Cały test zawiera razem 32 punkty.

Uczeń zostaje zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego, jeżeli uzyska co najmniej 27 punktów.1 zdarzenie Twoje – dar, pomyślność zesłana przez Ciebie

2 złotogłów – tkanina jedwabna przetykana złotą nicią, w dawnej Polsce szyto z niej bogate stroje, szaty, dekorowano nią wnętrza.

3 wykocić się – urodzić młode; zwrot używany w odniesieniu do wielu ssaków, nie tylko z rodziny kotów.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconWitamy Cię w trzecim etapie konkursu. Dostałeś się do grona najlepszych!

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconWitamy w drugim etapie konkursu historycznego „ z omnibusem do liceum”

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconNa wszystkich etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych I zamkniętych

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconTest IV przeczytaj uważnie tekst, a następnie rozwiąż zadania. Grenlandia

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconMasz przed sobą test, który zawiera zadania otwarte I zamknięte. Pamiętaj! W pytaniach zamkniętych

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconTest polska pierwszych piastów przeczytaj uważnie treść zadań. Wypełniaj test samodzielnie. Powodzenia! (tekst przykładowy)

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconUważnie przeczytaj pytania I odpowiedz na nie wybierając jedną z trzech zaproponowanych opcji

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconTest 1 (klasa I) Przeczytaj uważnie tekst

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconKRÓtkie formy wypowiedzi pisemnej – kartka pocztowa, list prywatny, zaproszenie, ogłoszenie

Witamy Cię w drugim etapie konkursu. Przed Tobą test składający się z trzech tekstów źródłowych, pytań otwartych, zamkniętych oraz krótkiej formy wypowiedzi pisemnej. Przeczytaj uważnie zadania iconTest 4 klasa III przeczytaj bardzo uważnie tekst

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom