Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum
Pobierz 117.25 Kb.
NazwaRealizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar117.25 Kb.
TypDokumentacja
Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum


Ścieżka

Temat lekcji

Materiał

Cele edukacyjne

Osiągnięcia

Uczeń:EDUKACJA

FILOZOFICZNA

 • Miłuj bliźniego swego – przesłanie płynące z przypowieści o Samarytaninie.

 • Opowieść z podwójnym dnem – przypowieść o siewcy z Ewangelii wg św. Łukasza

Biblia: Miłosierny Samarytanin,

Przypowieść o siewcy

- kształtowanie wrażliwości moralnej

- uświadomienie wartości chrześcijańskich w życiu człowieka


- potrafi odczytać i nazwać wartości uniwersalne, określić rolę dobra w życiu

- dostrzega wartości ponadczasowe

- nazywa i różnicuje postawy życiowe

 • Koleje losu S. Bozowskiej i P. Obareckiego

 • Czyja klęska, czyje zwycięstwo? Sąd nad głównymi bohaterami Siłaczki.

 • Obarecki z wizytą u umierającej Stasi – opis przeżyć wewnętrznych

S. Żeromski: Siłaczka

- zachęcenie do zadawania pytań egzystencjalnych, do głębszego poznawania siebie

- wdrożenie do refleksji i logicznego myślenia

- kształtowanie wrażliwości moralnej

- lepiej pojmuje rzeczywistość i związki międzyludzkie

- określa i ocenia postępowanie bohaterów

- rozumie złożoność natury ludzkiej

 • Czy nauka się opłaca? dyskusja inspirowana wierszem J. Tuwima

J. Tuwim: Nauka

- docenianie wartości nauki

- wdrożenie do autorefleksji

- nazywa i hierarchizuje wartości życiowe

 • „Nie mogę przypomnieć sobie jego twarzy” – przemyślenia zawarte w wierszu Herberta

Z. Herbert: Pan od przyrody

- poszanowanie dla wiedzy

- dostrzega uniwersalność doświadczeń i uczuć

- nazywa wartości

 • „Bo słuchajcie i zważcie u siebie...” – problem winy i kary w dramacie Mickiewicza

A. Mickiewicz: Dziady

- zachęcenie do głębszego poznawania siebie

- kształt. wrażliwości moralnej

- dostrzega uniwersalność doświadczeń i uczuć

- umie odróżnić dobro od zła

 • Błahostki i żart, czy literackie szlachetne kamienie? – o fraszkach Jana z Czarnolasu

J. Kochanowski: Fraszki

- kształtowanie wrażliwości moralnej

- wdrożenie do refleksji nad postępowaniem innych i własnym zachowaniem

- dostrzega uniwersalność doświadczeń

- odróżnia dobro od zła

 • Gatunek wciąż żywy – fraszki współczesne.

Fraszki współczesne

- kształtowanie wrażliwości moralnej

- zachęcenie do głębszego poznawania siebie i doskonalenia własnej osobowości

- dostrzega uniwersalność uczuć i doświadczeń

- dostrzega i analizuje różne postawy życiowe

- nazywa wartości ważne w życiu

 • „Prawdziwe, choć nie do wiary” – świat Opowieści wigilijnej K. Dickensa

 • „Nie złoto szczęście czyni...” – rozważania o tym, co w życiu ważne ...

K. Dickens: Opowieść wigilijna

- kształtowanie wrażliwości moralnej

- pomoc w wyborze ważniejszych wartości w życiu i ich hierarchizacji

- dostrzega znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu człowieka

- potrafi odróżnić wartości niskie od wysokich, wartości od antywartości

 • „Jam jest Jacek Soplica...” – losy tragicznego kochanka i gorącego patrioty

A. Mickiewicz: Pan Tadeusz

- zachęcenie do głębszego poznawania siebie i doskonalenia własnej osobowości

- dostrzega złożoność natury ludzkiej i zmiany zachodzące w osobowości i postępowaniu

 • „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy...”- czyli epilog romantycznego uczucia w wierszu „Do M***” A. Mickiewicza

 • „Czucie i wiara”, czy „mędrca szkiełko i oko”? – dwa sposoby odbioru świata w balladzie „Romantyczność” A. Mickiewicza

 • „Kto przysięgę naruszy” – wina i kara w utworze „Świtezianka” A. Mickiewicza

A. Mickiewicz: Do M***

Romantyczność

Świtezianka

- pogłębienie wiedzy o człowieku i jego uczuciach

- kształtowanie wrażliwości moralnej

- zachęcenie do zadawania pytań egzystencjalnych i głębszego poznawania siebie

- zachęcenia do doskonalenia własnej osobowości

- dostrzega uniwersalność doświadczeń

- uświadamia sobie złożoność natury ludzkiej

- wartościuje postawy życiowe

 • „I śmiech niekiedy może być nauką...” – poznajemy bajki I. Krasickiego.

 • Szarak u psychoanalityka – morał płynący z bajki „Zając i żaba”.

 • „W każdej bajce jest morał na dnie...” – alegoryczny sens bajek...

I. Krasicki: Bajki

A. Mickiewicz: Bajki

- pogłębienie wiedzy o człowieku

- kształtowanie właściwych postaw

- zachęcenie do głębszego poznawania siebie i relacji między ludźmi

- - dostrzega różne postawy bohaterów

- nazywa wartości ważne w życiu

- dostrzega uniwersalność doświadczeń

- lepiej pojmuje rzeczywistość i związki międzyludzkie

- rozumie złożoność natury ludzkiej i różnorodność postaw

 • „Z tytułu ichmościowie dla oka dobrani...” – historia nieudanego małżeństwa ukazana w satyrze „Żona modna”

I. Krasicki: Żona modna

- zachęcenie do doskonalenia własnej osobowości

- wdrożenie do refleksji na temat postaw i zachowań ludzkich

- pełniej pojmuje rolę miłości i wzajemnego szacunku w życiu

- rozumie złożoność natury ludzkiej, różne postawy bohaterów

 • Poeci nie mają złudzeń, czyli tylko „niektórzy lubią poezję”...

W. Szymborska: Niektórzy lubią poezję

- kształtowanie refleksyjnego stosunku do poezji i jej odbiorców

- zachęcenie do poznawania tajników sztuki poetyckiej

- dostrzega różne postawy życiowe

- nazywa i hierarchizuje wartości

 • Gdy wybije godzina próby – z kapitanem Mac Whirrem na pokładzie Nan Shan

J. Conrad: Tajfun

- zachęcenie do refleksji na temat postaw i zachowań ludzkich

- pogłębienie wiedzy o człowieku

- wdrażanie do doskonalenia własnej osobowości

- dostrzega i nazywa różne postawy wobec życia

- nazywa wartości ważne w życiu

 • „Ogień jeden, woda drugi...”- charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

 • „Jestem Papkin, Lew Północy...” – wywiad z J. Papkinem.

A Fredro: Zemsta

- zachęcenie do głębszego poznawania siebie

- pogłębianie wiedzy o człowieku

- dostrzega swoje wady, pracuje nad kształtowaniem swojego charakteru

 • Co „nie powinno się zdarzyć” – perypetie pewnego weterynarza.

J. Herriot: Wszystkie stworzenia duże i małe

- zachęcenie do refleksji i analizowania różnych ludzkich postaw i zachowań

- lepiej pojmuje rzeczywistość i związki między ludźmi

- dostrzega złożoność natury ludzkiej

 • „Lubię was wszystkich i myślę, że się wam jeszcze na coś przydam...” – charakterystyka tytułowej bohaterki...

 • Konferencja prasowa Anieli Kowalik.

M. Musierowicz: Kłamczucha

- zachęcenie do doskonalenia własnej osobowości


- dostrzega własne niedoskonałości charakteru i próbuje je zwalczyć

- umie dokonać wyboru wartości i stworzyć ich hierarchię

- umie określić funkcję prawdy i innych wartości w życiuEDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA • Planujemy naszą pracę na lekcjach j. polskiego w bieżącym roku szkolnym.

podręczniki

lista lektur

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

- rozbudzenie potrzeb czytelniczych

- sporządza poprawny opis bibliograficzny

 • Księga nad księgami. Znaczenie Biblii w kulturze.

Biblia (str. 8 w podręcz. do literatury; dzieła insp. Biblią)

- korzystanie z różnych źródeł informacji

- czyta sprawnie i szybko

- notuje i selekcjonuje potrzebne treści

 • O sztuce czytania ze zrozumieniem- test kompetencji czytelniczych.

Np. testy z „Przew. metod.”

str. 134 - 176

- kształtowanie umiejętności segregowania informacji

- czyta sprawnie i szybko, selekcjonuje potrzebne informacje

 • Kto? Co? – wszystko o rzeczowniku.

„Język ojczysty” str. 57

- kształcenie sprawności w określaniu form rzeczownika, jego odmianie oraz określanie form nietypowych

- sporządza czytelną notatkę

- selekcjonuje najważniejsze informacje

 • Oto obchodzimy dziady – ćwiczenia ortograficzne.

słownik ortograficzny

- doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym

- przygotowanie do samokształcenia

- umie posługiwać się słownikiem ortograficznym

- potrafi poprawnie zapisać wyjątki od poznanych zasad ortograficznych

 • Dlaczego i jak powstał „Pan Tadeusz”?

 • „...tyle scen dramatycznych i tyle powieści...” – historia zamku Horeszków w świetle opowiadania Gerwazego.

 • Gerwazy oskarża, Soplica się broni – dwa oblicza tej samej historii.

A. Mickiewicz: Pan Tadeusz

- budzenie zainteresowań czytelniczych

- doskonalenie umiejętności sporządzania opisu bibliograficznego i korzystania z różnych źródeł informacji

- kształcenie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru

- sporządza opis bibliograficzny z poprawną interpunkcją

- wyszukuje informacje na dany temat

- rozróżnia komunikaty informacyjne od perswazyjnych, przekazy przedstawiające rzeczywistość od interpretujących i fikcyjnych

 • Zbliża się data omawiania „Krzyżaków” – czy dobrze znamy ich treść?

 • „Krzyżacy” – niepodręcznikowa historia „ku pokrzepieniu serc” – tworzymy mapę mentalną.

H. Sienkiewicz: Krzyżacy

- korzystanie z różnych źródeł informacji

- kształcenie umiejętności segregowania informacji

- rozbudzanie potrzeb czytelniczych

-selekcjonuje wiadomości wokół tematu

- sporządza mapę mentalną

 • Chlubny rozdział polskiej historii – ortograficzne wariacje na temat „Krzyżaków” – ćw. przygotowujące do dyktanda.

słownik ortograficzny i interpunkcyjny


- doskonalenie umiejętności posługiwania się słownikiem ortograficznym

- przygotowanie do samokształcenia

- umie posługiwać się słownikiem ortograficznym

- potrafi poprawnie zapisać wyjątki od poznanych zasad ortograficznych

 • Co zainspirowało Fredrę do napisania „Zemsty”?

A. Fredro: Zemsta

- pomoc w dostrzeganiu cech dramatu

- potrafi odróżnić tekst główny od pobocznego, prezentuje najważniejsze wydarzenia, zna fazy przebiegu akcji i wskazuje je w utworze, zachowuje porządek chronologiczny i przyczynowo - skutkowy

 • Obejrzenie filmowej adaptacji „Zemsty” w reżyserii A. Wajdy.

film „Zemsta” w reżyserii A. Wajdy

- kształcenie umiejętności krytycznej analizy dzieła filmowego

- analizuje komunikaty medialne

- odczytuje znaki i kody dosłowne i kontekstowe- rozpoznaje środki filmowego wyrazu


 • Film, czy książka – rozprawka.

A. Fredro: Zemsta

film „Zemsta” w reżyserii A. Wajdy

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

- umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru

- przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej

- zabiera głos w dyskusji, prezentuje swój punkt widzenia - - dokonuje krytycznej analizy wartości oferty mediów

- dokonuje właściwych wyborów w korzystaniu z mediów

 • Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla- projekt.
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji

- kształcenie umiejętności segregowania informacji

- wdrażanie do samodzielnego zdobywania informacji

- notuje i selekcjonuje potrzebne informacje

- wykorzystuje media jako źródło informacji

 • W świecie bohaterów „Kłamczuchy”.

M. Musierowicz: Kłamczucha

- budzenie zainteresowań czytelniczych

- wskazuje i analizuje elementy świata przedstawionego w powieści

 • Poetyckie wrażenia z teatru...

W. Szymborska: Wrażenia z teatru

- kształtowanie postawy wrażliwego odbiorcy dzieła scenicznego

- czyta wnikliwie, interpretuje, odczytuje znaczenia dosłowne i przenośne utworu poetyckiego

 • Czy Sienkiewicz zrobiłby karierę scenarzysty? – sztuka adaptacji filmowej.

R. Włodek: Ze stronnic na ekran, czyli o adaptacji filmowej

(podr. s. 278)

- zapoznanie z tajnikami sztuki filmowej

- dostrzega podstawowe wyróżniki sztuki filmowej: obraz, dźwięk, słowo, muzyka

- wskazuje etapy tworzenia adaptacji filmowej

- odróżnia adaptację od ekranizacji

 • W świecie prasy – dawniej i dziś.

Najkrótsza historia prasy (podr. s. 296)

- rozbudzenie zainteresowań i potrzeb czytelniczych

- czyta ze zrozumieniem, sprawnie notuje

- selekcjonuje informacje na dany temat

- poprawnie zapisuje tytuły czasopism

 • Wśród szpalt, kolumn, tytułów – poznajemy terminologię związaną z prasą.

Prasowe abecadło

(podr. s. 298)

- przygotowanie do pracy samokształceniowej – wykorzystanie czasopism jako narzędzi pracy intelektualnej

- zna podstawowe terminy związane z prasą

- potrafi dokonać podziału czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się i tematykę

 • Co, gdzie, kiedy, dlaczego, z jakim skutkiem - o dobrej informacji.

W informacji i artykule nie zapomnij o tytule (podr. s. 300)

Informacja – chleb powszedni dziennikarza

( s. 304)

Od wzmianki do sprawozdania… (s. 307)

- kształtowanie umiejętności segregowania informacji i krytycznego ich odbioru

- rozbudzanie potrzeb czytelniczych

-zna zasady tworzenia obiektywnej informacji

- rozróżnia komunikaty informacyjne od perswazyjnych

- krytycznie analizuje ofertę mediów i dokonuje właściwych wyborów w korzystaniu ze środków masowej komunikacji

 • Słownikowy zawrót głowy – korzystajmy ze słowników.

słowniki

-wdrażanie do sprawnego korzystania z wydawnictw słownikowych

- przygot. do samokształcenia

- zna słowniki i ich przeznaczenie

- sporządza opis bibliograficzny wydawnictw słownikowych

- umie posługiwać się słownikamiKULTURA POLSKA NA TLE TRADYCJI ŚRÓDZIEMNO

MORSKIEJ

 • Co się zdarzyło w Edenie? (krótki przewodnik po raju).

 • „Miłuj bliźniego swego...” – przesłanie płynące z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

 • Opowieść z podwójnym dnem – przypowieść o siewcy

 • Księga nad księgami. Znaczenie Biblii w kulturze.

Biblia: Pierwotny stan szczęścia

Miłosierny Samarytanin

Przypowieść o siewcy

- rozumienie ciągłości rozwoju kultury

- uczenie dostrzegania w kulturze chrześcijańskiej korzeni kultury polskiej

- odkrywanie wartości uniwersalnych

- potrafi wskazać związki współczesnej kultury polskiej z kulturą chrześcijańską

- dostrzega wartości chrześcijańskie aktualne w świecie współczesnym

 • Dostrzec w micie dziejów odbicie – dzieje Tezeusza.
J. Parandowski: Dzieje Tezeusza- rozumienie ciągłości rozwoju kultury

- wdrażanie do sprawnego wyszukiwania informacji i posługiwania się słownikiem


- selekcjonuje informacje na wskazany temat

- zna i poprawnie stosuje zwroty i związki frazeologiczne o rodowodzie mitologicznym

- potrafi sporządzić zwięzłą notatkę

 • Na tropie tajemnic starożytnej Grecji.
Z. Kubiak: U źródeł mitów greckich

- uświadomienie związków współczesnej kultury z kulturą starożytną

- wdrażanie do selektywnego odbioru najistotniejszych informacji

- zna dzieje Grecji i jej kultury

- zna rodowód starożytnych mitów

- przedstawia chronologię wydarzeń w formie punktów

 • Wielki hrabia wielkiego cesarza, czyli jak literatura kształtuje rzeczywistość.

Pieśń o Rolandzie

- rozumienie ciągłości rozwoju kultury i trwałości pewnych zasad w życiu

- zna kodeks rycerski, dostrzega obecność niektórych jego elementów we współczesnym życiu

- zna tekst kultury europejskiej

 • O niezwykłych spotkaniach dwóch światów w cz. II „Dziadów”

A. Mickiewicz: Dziady cz. II

- przygotowanie do odbioru dzieła we wzajemnych kontekstach

- rozumienie ciągłości rozwoju kultury i trwałości ludzkich osiągnięć

- odkrywanie i rozumienie wartości uniwersalnych

- zna znaczenie misteriów, obrzędów, świąt i uroczystości dawniej i dziś

- dostrzega przenikanie kultur i ich wzajemne oddziaływanie

 • Czy Zbyszko z Bogdańca zasłużył na miano rycerza? – redagujemy plan rozprawki.

 • Urok średniowiecznych obyczajów ukazanych na kartach powieści Sienkiewicza.

H. Sienkiewicz: Krzyżacy

- docenianie ciągłości w rozwoju kultury i trwałości osiągnięć ludzkich

- zna kulturę rycerską

- potrafi poszukać źródeł i przyczyn konkretnych zjawisk naszej kultury (kultury rycerskiej)EDUKACJA PROZDROWOTNA

 • Planujemy naszą pracę na lekcjach j. polskiego w bieżącym roku szkolnym.
- kształtowanie zdrowego stylu życia

- wdrażanie do planowej i systematycznej pracy

- uświadomienie korzyści wynikających z właściwej organizacji pracy

- umie zaplanować i zorganizować swoje czynności

- zna zasady higieny pracy umysłowej

 • Jak wyrazić to, co czuję? – opis przeżyć wewnętrznych.- uświadomienie różnorodności postaw i zachowań ludzi w zależności od sytuacji

- wdrażanie do kontroli i panowania nad swymi emocjami

- potrafi wyrazić swoje przeżycia, uczucia

- wie, jak zapanować nad negatywnymi emocjami

 • Z rodziną i w zdrowiu – refleksje wywołane fraszkami

 • Zaproszenie jedyne w swoim rodzaju...

J. Kochanowski: Na zdrowie

Na dom w Czarnolesie

Na lipę

- uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia

- uświadomienie współzależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym

- rozumie wartość zdrowia, dba o nie

- rozpoznaje czynniki chroniące zdrowie

 • Czy to sztuka napisać sportowy wiersz?

K. Wierzyński: 100 metrów- kształtowanie zdrowego stylu życia, inspirowanie harmonijnego rozwoju

- wdrażanie do samorealizacji poprzez sport- dba o swą sprawność fizyczną

- rozumie współzależność między zdrowiem fizycznym, psychicznym i duchowym


EDUKACJA EKOLOGICZNA

 • Co się zdarzyło w Edenie? (krótki przewodnik po raju)

Biblia - Pierwotny stan szczęścia

- dostrzeganie związków człowieka z przyrodą

- budzenie szacunku do przyrody

- uświadamia sobie wpływ działań człowieka na kondycję przyrody

 • Zaproszenie jedyne w swoim rodzaju...

J. Kochanowski:

Na lipę

- dostrzeganie roli przyrody w życiu człowieka

- rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

- rozumie ogromne znaczenie przyrody i konieczność dbałości o środowisko naturalneEDUKACJA REGIONALNA – DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU

 • O niezwykłych spotkaniach dwóch światów w II cz. „Dziadów”

A. Mickiewicz: Dziady cz. II

- rozwijanie wiedzy o kulturze narodu i regionu

- poznawanie tradycji regionu i należących do niej wartości

- zna sposób obchodzenia uroczystości w różnych regionach

 • Święta Bożego Narodzenia w tradycji i kulturze.
- rozumienie pojęć: zwyczaj, obyczaj, obrzęd, tradycja

- rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny

- prezentuje obyczaje i zwyczaje własnej rodziny i regionu

- odnajduje wartość, jaką stanowi wspólnota lokalna i jej kultura w życiu człowieka

 • Prawda historyczna i fikcja literacka w powieści...
H. Sienkiewicz: Krzyżacy

- ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej

- rozwijanie wiedzy o historii i kulturze narodu i regionu


- zna i rozumie pojęcia prawdy historycznej i fikcji literackiej

- potrafi wskazać wydarzenia i postacie historyczne i fikcyjneEDUKACJA EUROPEJSKA

 • „Podczas wojny (...) linia frontu przebiega w poprzek ludzkich serc...” – nasze refleksje po lekturze opowiadania...

E. Hemingway: W innej krainie

- rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do ojczyzny

- odnajduje i interpretuje myśl główną utworu oraz jego antywojenne przesłanie

- zna tekst kultury europejskiej

 • Wśród gwiazd liryki – „Hymn do miłości ojczyzny”

I. Krasicki: Hymn do miłości ojczyzny

- rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do ojczyzny

- odczytuje przesłanie utworu

 • Mazurek dziś – „Jeszcze Polska nie umarła”

J. Wybicki: Jeszcze Polska nie umarła

- ukazywanie związków Polski z Europą

- rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do ojczyzny

- zdobywa poczucie świadomości: jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem

 • Realia epoki w krzywym zwierciadle satyry.

I. Krasicki: Żona modna

- ukazywanie związków kultury narodowej z kulturą europejską

- zna przykłady związku kultury polskiej z europejską

- zdobywa poczucie świadomości: jestem Polakiem, więc jestem EuropejczykiemDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania na lekcjach języka polskiego w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconUmiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie II

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconUmiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego w klasie III

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconBiblia na lekcjach języka polskiego w gimnazjum a katecheza

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconP ubliczne Gimnazjum Nr 1 w Połańcu program ścieżek edukacyjnych

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconProgram realizacji ścieżek edukacyjnych gimnazjum Publicznego w Nurcu Stacji

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconPrzedmiotowy system oceniania na lekcjach języka polskiego w gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconRealizacja treści wychowawczych na lekcjach fizyki w gimnazjum

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconScenariusz lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w klasie I gimnazjum iconKryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom