Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa
Pobierz 105.57 Kb.
NazwaAkcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa
strona1/3
Data konwersji16.09.2012
Rozmiar105.57 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3
AKCENT”

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA

2005

OD NUMERU 1 (99) DO NUMERU 4 (102)


Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.


Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny

art. – artykuł

biogr. – biografia, biograficzny

dz. – dziennik

fel. – felieton

fragm. – fragment

kom. – komunikat

koresp. – korespondencja

kryt. art. – krytyka artystyczna

kryt. lit. – krytyka literacka

kryt. muz. – krytyka muzyczna

kryt. teatr. – krytyka teatralna

not. – nota, noty

om. – omówienie

oprac. – opracowanie, opracował

polem. – polemika, polemiczny

proza art. – proza artystyczna

proza poet. – proza poetycka

rec. – recenzja

red. – redakcja

rozm. – rozmowa

tłum. – tłumaczenie

w. – wiersz

wspom. – wspomnienie

wyp. – wypowiedź

zob. - zobacz


Andruchowycz Jurij

*Perwersja. (Wijowski Robert. Chaos i porządek wszechbytu). 2 (100) 2005.


Asyngier-Kozieł Anna

Teatry lokalne w perspektywie antropologicznej. (Nieduziak Edyta M. Poszukiwanie tożsamości kulturowej w działaniach teatrów lokalnych). not. 2 (100) 2005.


Attila József

*Olśnienie. Przełożył, wybrał i posłowiem opatrzył J. Snopek. (Przymuszała Beata. Na miłość czekam ze spokojem wiersze). 4 (102) 2005.


Bagłajewski Arkadiusz

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.


Bałdyga Barbara

zob. Sosnowska-Bałdyga Barbara


Bartmiński Jerzy

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.


Bartnik Renata

Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. art. 3 (101) 2005.


Białas Maciej

Dr Chilimoniuk & Mr Selim w Hadesie. art. 1 (99) 2005; „La musique du temps” – IX Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej i benefis Andrzeja Nikodemowicza. not. 2 (100) 2005; Szykowne chichy, czyli Grupa MoCarta (w stulecie polskiego kabaretu). 4 (102) 2005.


Błotnicka-Mazur Elżbieta

Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina. art. 4 (102) 2005.


Bolewski Jacek

*Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. (Półchłopek Ewelina. Bóg dyskretny). 2 (100) 2005.


Borzestowski Waldemar

Diabeł; Pięćdziesiatnica; Księgozbiór; Poeta i śmierć. proza. art. 1 (99) 2005.


Brajerska-Mazur Agata

Rozebrana „Rozebrana”. art. polem. 3 (101) 2005.


Brakoniecki Kazimierz

Amor (fragmenty). w. 1 (99) 2005.


Brandel Konstanty

*zob. Bartnik Renata. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.


Budzanowska Dominika

Nowy przekład na nowe czasy. (Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem). rec. 4 (102) 2005.


Chabrowski Tadeusz

*Zielnik Sokratesa. (Fert Józef. Poetycki zielnik…). 4 (102) 2005.


Chojnicki Roman

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.


Chojnowski Zbigniew

Auswchwitz; Bez porównania; W domu; Wiersz o nas; Martyrologia. w. 3 (101) 2005.


Chorabik Marek

Krakowskie Przedmieście – Lublin; Kazimierz w deszczu; Nałęczów – Park; Nałęczów w deszczu; Nałęczów w słońcu. w. 4 (102) 2005.


Chudy Wojciech

Poetycka baśń o mieście. (Laufer Paweł. Miasto na prowincji). not. 4 (102) 2005.


Chyczyński Stanisław

Panorama z kopca kreta. (Zadura Bohdan. Kopiec kreta). rec. 1 (99) 2005.


Cichla-Czarniawska Elżbieta

Kontynuacja i nowości. (Waśkiewicz Andrzej K. W kręgu futuryzmu i awangardy. Studia i szkice). rec. 2 (100) 2005; *Tyle, ile cię jest. Wybór wierszy. (Saletra Piotr. Człowiek na miarę). 4 (102) 2005.


Ciok Konrad

city centres; Rozkaz; Krótki wiersz z jeziorem w tle. w. 3 (101) 2005.


Coryell Andrzej

Aforyzmy. 4 (102) 2005.


Cyfra Michał

*zob. Zadura Bohdan. Innego nie będzie. 3 (101) 2005.


Cymerman Jarosław

Taniec życia i śmierci z historią w tle. (Nowak Bernard. Taniec Koperwasów). rec. 2 (100) 2005; Wspólny język „Słów i twarzy”. (Michalski Waldemar. Słowa i twarze. Szkice literackie). rec. 2 (100) 2005; Bezczasowa rzeczywistość Tory. (Śpiewak Paweł. Księga nad księgami. Midrasze). rec. 4 (102) 2005.


Czapliński Przemysław

*Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. (Urbaniak Paweł. O apatii w literaturze najnowszej). 3 (101) 2005.


Czarnecka Mirosława

*Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku. (Golec Izabela. Mistyczki, emancypantki, feministki – kobieca literatura niemiecka). 2 (100) 2005.


Czerniawski Adam

*zob. Brajerska-Mazur Renata. Rozebrana „Rozebrana”. 3 (101) 2005.


Czyrw Radosław

zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii. 3 (101) 2005.


Dali Salwador

*zob. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.


Danielkiewicz Marek

Chłopcy z Lubartowa; Przy młynie; Miasteczko. Rok 1964; Wyznanie starej kobiety; Cienie. w. Żydzi z Lubartowa. not. 1 (99) 2005; *Chłopak z prowincji. (Szlachetka Małgorzata. Chłopak w oknie wiersza). 1 (99) 2005.


Dante Alighieri

*zob. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.


Dargiewicz Anna

Obcy w Imperium. Miejsca wspólne w relacjach z podróży po dawnej i współczesnej Rosji. szkic. 2 (100) 2005.


Dąbała Jacek

Polityczna niepoprawność jak marzenie. (Laferriere Dany. Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem. Przeł. Jacek Giszczak). not. 4 (102) 2005.


Dehnel Jacek

*Wyprawa na południe. (Janicki Łukasz Nauka patrzenia). 4 (102) 2005.


Deutsches–Polen Institut

*zob. Wach Jarosław. Ćwierćwiecze Deutsches–Polen Institut. 2 (100) 2005.


Dubaj Mariusz

Giganci kontra „cyborgi“. XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. art. 4 (102) 2005.


Duda Dominik

*Terroryzm islamski. (Pelica Grzegorz Jacek. Terroryzm magisterski). 1 (99) 2005.


Dunaj Ewa

Spopielałe brzegi kartek. (Goławska Anna Maria. Sumienna rzeźniczka). rec. 1 (99) 2005; Skazani na skrytość. (Sprawka Jerzy B. Tajemne życie korników). rec. 2 (100) 2005.


Dziwak Joanna

mikrofragment; wzmacniam; raczej bezruch; wrażenie, że kiedyś potraktowali ją podle; wietrzenie; przedział jednostronnie domknięty; Oskar; apokalipsa tuż-tuż; z wakacji. w. 2 (100) 2005.


Felski Wiesław

Dyskretny urok eschatologii. Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza. szkic. 4 (102) 2005.


Fert Józef

*Wybór wierszy. (Jędrych Marek. Pieszo przez popiół poezji). 1 (99) 2005; Poetycki zielnik Tadeusza Chabrowskiego. (Chabrowski Tadeusz. Zielnik Sokratesa). rec. 4 (102) 2005.


Frajlich Anna

*zob. Karpińska Marta. Poety emigracyjnego zmagania z biografią (na przykładzie twórczości…). 3 (101) 2005.


Frania Arkadiusz

*ale się nie budzę. (Makarska Maria. Zapisuję sen, ale się nie budzę). 4 (102) 2005.


Frankel Zygmunt

*zob. Löw Ryszard. Zygmunt Frankel. Późne przypomnienie, późne pożegnanie. 3 (101) 2005.


Fundacja Pro Academia Narolense

*zob. Laufer Paweł. Nagroda Pro Publico Bono dla… 2 (100) 2005.


Gałkowski Jerzy

O „rzeczy”, myśli i słowie Karola Wojtyły (Taborski Bolesław. „Wprost w moje serce uderza droga wszystkich”. O Karolu Wojtyle – Janie Pawle II szkice, wspomnienia, wiersze). rec. 3 (101) 2005.


Gawroński Ludwik

Lutnia i pieśń. Kochanowski w świecie muzyki. art. 1 (99) 2005; Muzyka w Programie Drugim Polskiego Radia. art. 3 (101) 2005; Mikołaj Rej a muzyka. (W 500 rocznicę urodzin). art. 4 (102) 2005.


Gembal Paweł

Pokolenie wolnych wierszy. (Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury). rec. 1 (99) 2005; Świat wyszedł z formy. (Michalak Wanda. Wielkie nieba [Fuga]). rec. 2 (100) 2005.


Gilowska Zyta

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.


Gliksman Łucja

*Wiersze zebrane. (Szabłowska Monika. Zapisywanie pamięci). 1 (99) 2005.


Głowacki Janusz

*zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii; Sołtys Wojciech. W stronę sensu, czyli życie według Głowackiego; Zińczuk Aleksandra. Życiowy rejs. 3 (101) 2005.


Głowiński Michał

Dwie kobiety. proza. art. 1 (99) 2005.


Golec Izabela

Mistyczki, emancypantki, feministki – kobieca literatura niemiecka. (Czarnecka Mirosława. Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku). rec. 2 (100) 2005.


Goławska Anna Maria

*Sumienna rzeźniczka. (Dunaj Ewa. Spopielałe brzegi kartek). rec. 1 (99) 2005; *** (powróciłam do toskańskiego muzeum); czuwanie przy zmarłej; Latarnie; w Lublinie; chłopiec z zaczarowanym ołówkiem jest doskonalszą i bardziej uniwersalną wersją pana boga; marchew; *** (przekopuję ogródek motyką); szóstka rano. w. 2 (100) 2005.


Gombrowicz Witold

*Operetka. Spektakl Polskiego Radia BIS. Scenariusz i reżyseria – Piotr Cieplak, muzyka Maciej Małecki. (Jankowska Magdalena. Usłyszeć nagość). 2 (100) 2005.


Grodziej Zbigniew

*W jaskiniach dni. (Rusin Stefan. Zmagania). 1 (99) 2005.


Grynberg Henryk

Miejsce urodzenia; Dojrzałość; Starość; Odpowiedź; Miejsce święte; Miejsce święte II; A jednak. w. 1 (99) 2005; *Uchodźcy. (Szabłowska Monika. Spowiedź dziecięcia ubiegłego wieku). 2 (100) 2005.


Hartwig Julia

*Bez pożegnania. (Mackiewicz Paweł. To, co jeszcze nieskończone). 4 (102) 2005.


Huelle Paweł

Sezon pierwotnych intuicji. poza art. 2 (100) 2005; *Castorp. (Szlachetka Małgorzata. Gdańsk w kolorze sepii). 2 (100) 2005; Listy do „Akcentu” – listy o kulturze, koresp. 4 (102) 2005.


Hůlová Petra

*Přes matný sklo. (Kędzierski Igor. Dwie powieści młodych czeskich prozaików). 3 (101) 2005.


Hołda Katarzyna

Książę in spe. (Pasternak Zbigniew. Księstwo. Księga druga). rec. 2 (100) 2005; O książce nie do zdobycia. (Kokorymy. Opowieści dziwnej treści). not. 3 (101) 2005; Powieść popularna o ludziach sztuki. (Szymańska-Warda Małgorzata. Dłonie). rec. 4 (102) 2005.


Jackowska Katarzyna

Elementy. proza art. 3 (101) 2005.


Jagiełło Michał

*Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku. Wydanie 2 poszerzone. (Michalski Waldemar. Wszystko o tatrzańskich zbójnikach). 2 (100) 2005; Widok spod Bereśnika; Zamawianie; Sen: w dzikich górach. w. 3 (101) 2005; Czy współczesnemu światu potrzebna jest tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.


Jagiełło Milena

Zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii. 3 (101) 2005.


Janicki Łukasz

Prawda i wspomnienie. (Kusiba Marek. Inne powody). rec. 4 (102) 2005; Nauka patrzenia. (Dehnel Jacek. Wyprawa na południe). rec. 4 (102) 2005.


Jankowska Magdalena

Usłyszeć nagość. (Gombrowicz Witold. Operetka. Spektakl Polskiego Radia BIS). rec. 2 (100) 2005.


Jerofiejew Wiktor

*Dobry Stalin. Powieść. Przeł. Agnieszka Lubomira Piotrkowska; *Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedii. Przełożył, glosarium i posłowiem opatrzył Andrzej de Lazari. (Szkołut Tadeusz. Rosjanin – nasz bliski inny). 3 (101) 2005.


Jędrych Marek

Pieszo przez popiół poezji. (Fert Józef. Wybór wierszy). rec. 1 (99) 2005.


Karczmarek Wojciech

Książę na pustej scenie (o twórczości Mieczysława Paszkiewicza). szkic. 3 (101) 2005.


Kapuściński Ryszard

*Podróże z Herodotem. (Szkołut Tadeusz. Opowieści o podróżach w poszukiwaniu ludzkiej wspólnoty, Wysocka Aneta. Reporter (i) Herodot). 2 (100) 2005.


Karabowicz Tadeusz

Próba ocalenia przeszłości. (Leończuk Jan. Zakątek). rec. 1 (99) 2005.


Karpińska Marta

Poety emigracyjne zmagania z biografią (na przykładzie twórczości Anny Frajlich). szkic. 3 (101) 2005.


Kędzierski Igor

Dwie powieści młodych czeskich prozaików. (Rudiš Jaroslaw. Nebe pod Berlinem; Hůlová Petra. Přes matný sklo). rec. 3 (101) 2005.


Kicińska Julia

Listy do „Akcentu“ – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.


Kłak Tadeusz

Radość czytania. O krytyce literackiej Jacka Łukasiewicza w czterdziestolecie debiutu. szkic. 3 (101) 2005.


Kochanowski Jan

*Nieznanowski Stefan. „Janie do cię wracamy”. 1 (99) 2005; *zob. Gawroński Ludwik. Lutnia i pieśń. Kochanowski w świecie muzyki. 1 (99) 2005.


Kondrasiuk Grzegorz

Whistler; ***(mały malutki Pan na skraju…); *** (na przykład dziewczyna tuż po wyjściu…); ***(książkę tę…); ***(odpoczynku, niczego bardziej, figurka…); ***(przychodzące skądinąd…); ***(pisanina, ekstraordynaryjny dystrykt naszych). w. 1 (99) 2005.

  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia podmiotowa I przedmiotowa „Akcentu”

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia podmiotowa I przedmiotowa „Akcentu”

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia podmiotowa I przedmiotowa od numeru 1 do numeru 4/2010

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia podmiotowa I przedmiotowa od numeru 1 do numeru 4/2009

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia bibliografia podmiotowa

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia przedmiotowa ze zbiorów pbw

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconBibliografia przedmiotowa uzależnień I patologii społecznych

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconZbigniew Stańczyk Władysław Biegański. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconJÓzef ignacy kraszewski (1812-1887) bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Akcent” bibliografia podmiotowa I przedmiotowa iconJoanna Gretka bibliografia podmiotowo – przedmiotowa bierunia za lata 1987 – 2001

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom