Kamienie na szaniec ”
Pobierz 0.67 Mb.
NazwaKamienie na szaniec ”
strona5/5
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.67 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5

Charakterystyka Rudego


Janek BytnarRudybył jednym z głównych bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego:Kamienie na szaniec. W chwili rozpoczęcia akcji utworu miał osiemnaście lat i zdał egzamin maturalny jako prymus, kończąc jedną z najlepszych w Warszawie szkół. Należał również do harcerskiego zastępu „Buki”, gdzie sprawował funkcję kucharza i był twórcą odznaki dla drużyny. Pochodził w rodziny inteligenckiej w pierwszym pokoleniu – jego ojciec, syn chłopa, opuścił dom rodzinny i wyruszył do miasta, aby zdobyć wykształcenie. Janek miał „piegowatą twarz i rudawe włosy. Cała istota Rudego ześrodkowała się w jego oczach i czole, odzwierciedlając wybitną inteligencję”. Był urodzonym intelektualistą o refleksyjnej naturze. Wszechstronnie uzdolnienia sprawiały, że zawsze potrafił wybić się na pierwsze miejsce w każdej dziedzinie technicznej. Uczuciowy i niezwykle ambitny, interesował się przede wszystkim „światem życia wewnętrzne-go”. Był osobą lubianą i cenioną przez kolegów, choć najczęściej trzymał się na uboczu, nie szukając ich towarzystwa. Jedynym, prawdziwym przyjacielem chłopca był Tadeusz Zawadzki, z którym połączyły go wspólne przedsięwzięcia i pomysły. Z czasem ich przyjaźń umacniała się, sprawiając, że stali się sobie bliscy.
Wybuch wojny i działalność w tajnych organizacjach podziemnych sprawiły, że ten drobny i szczupły młodzieniec nabrał sprężystości i siły. Powierzone zadania wykonywał precyzyjnie i odpowiedzialnie, choć każda akcja zmuszała go do walki ze sobą i przezwyciężania własnych lęków. Nieustannie pracował nad sobą i ze skromnego, powściągliwego chłopca zmienił się w odważnego i zdeterminowanego mężczyznę. Zawsze pozostał jednak dobrym, nieśmiałych człowiekiem, delikatnym wobec kolegów. Okazał się również doskonałym przywódcą, a jego podopieczni darzyli go zaufaniem i szacunkiem. W sytuacji krytycznej, jaką były przesłuchania przez gestapo i katowanie, Rudy wykazał się niezłomnością i lojalnością. Bity i poniżany nie zdradził żadnego nazwiska, które mogłoby naprowadzić Niemców na ślad konspiracji. Rudy stał się ofiarą bestialstwa okupanta. Zmarł w wyniku obrażeń, odniesionych podczas przesłuchań. W utworze Aleksandra Kamińskiego to postać zdecydowanie pozytywna, wzbudzająca ogromny szacunek i sympatię.


Polacy i Niemcy w utworze


Powieść Aleksandra Kamińskiego: „Kamienie na szaniec” opisuje wydarzenia, rozgrywające się w latach II wojny światowej, ukazując nie tylko rzeczywistość okupowanej Warszawy, ale również obraz Polaków – przede wszystkim mieszkańców Warszawy oraz Niemców, wyłaniający się pośrednio z toku narracji. Niemiecka agresja na Polskę w dniu 1 września 1939 roku była dla narodu polskiego zaskoczeniem i spowodowała katastrofę psychiczną Polaków. Przed wybuchem wojny polska propaganda zapewniała naród o jego potędze i zwycięstwach, lekceważąc wroga i nie przygotowując obywateli na sytuację, z którą przyszło im się zmierzyć. Społeczeństwo polskie, administracja i wojsko nie było więc przygotowane do klęski. Po ataku na kraj rozpoczęła się ewaluacja ludności, a zwłaszcza mężczyzn, z miast, w której brali udział również bohaterowie powieści Kamińskiego. Przez kilka tygodni bezradnie obserwowali atak niemie-ckiej armii, miasta i wsie burzone przez zrzucane z nieprzyjacielskich samolotów bomby, przerażonych ludzi, uciekających przed Niemcami. Po kilkunastu dniach bohaterskiej obrony, ogłoszono kapitulację Warszawy, co umożliwiło powrót do zniszczonego działaniami wojennymi miasta. W tych niezwykle trudnych latach Polacy starali się wieść w miarę normalne życie. Ograniczone kartkami racje żywnościowe, brak podstawo-wych produktów, zmuszał ich do nielegalnego handlu i imania się każdej pracy, która umożliwiała przeżycie im i ich najbliższym. Żyli w nieustannym strachu, w mieście nieustannie patrolowanym przez niemieckie oddziały i gestapo. Niemcy postanowili całkowicie wyniszczyć polską inteligencję, działaczy społecznych i politycznych. O każdej porze dnia i nocy gestapo przeprowadzało aresztowania i rewizje. Wyjście na ulice wiązało się z ryzykiem, ponieważ okupant organizował łapanki i masowo wywoził ludzi do obozów koncentracyjnych. Polacy jednak nie poddawali się. Dość szybko rozpoczęły działalność polskie organizacje podziemne, przeprowadzające rozmaite akcje, mające na celu szkodzenie wrogowi i podtrzymujące nadzieje narodowowyzwoleńcze. Jesienią i zimą 1939-1940 r. społeczeństwo polskie szukało nowych dróg walki z okupantem. Młodzieżowa organizacja PLAN powielała i kolportowała numery „Polski Ludowej”, prowadziła propagandę uliczną. Swą działalność rozpoczął Wawer, przeprowadzając szereg akcji Małego Sabotażu, uderzających bezpośrednio w niemiecką propagandę. W roku 1942 rozpoczęto czynne działania dywersyjne, mające na celu osłabienie armii wroga. Lata okupacji wykazały, że Polacy potrafią walczyć o wolność swej ojczyzny, że nie zapominają o patriotyzmie i nie zatracają poczucia narodowej tożsamości. Kamiński przybliża przede wszystkim środowisko warszawskich harcerzy – ludzi młodych, dorastających w wolnej Polsce, którzy ryzykując swoim życiem podejmują otwartą walkę z okupantem. Są odważni, honorowi, bohaterscy. Myślą o przyszłości narodu i dniach, kiedy trzeba będzie na nowo odbudowywać kraj. Czują się odpowiedzialnymi za Polskę, dlatego też kształcą się na tajnych kompletach. Są nieugięci i wytrwali w realizacji powierzonych sobie zadań sabotażowych i dywersyjnych. Za swoją ojczyznę wielu z nich oddaje życie, choć i wśród Polaków zdarzali się tacy, którzy współpracowali z wrogiem, jak warszawscy fotografowie czy też Paprocki, przeciw którym Mały Sabotaż organizował rozmaite akcje. Niemcy ukazani zostali jako okupanci, pragnący za wszelką cenę zniszczyć poczucie tożsamości narodowej Polaków. W tym celu organizowali rozmaite akcje propagandowe, rozpowszechniające informacje o zwycięstwach armii hitlerow-skiej. Swoimi działaniami starali się unicestwić ducha narodu polskiego, przeprowadzając łapanki, aresztowania i wykonując wyroki śmierci na tych, którzy stanowili dla nich zagrożenie. Wykazywali się bezwzględnością, okrucieństwem i bestialstwem. Nieustannie podkreślali swoją uprzywilejowaną pozycję, czego przykładem jest otwarcie sieci sklepów wędliniarskich, w których zakupy mogli robić wyłącznie obywatele niemieccy. Kamiński ukazał ich jako agresorów, przekonanych o swej potędze i wyższości. Agresorów, którzy zawłaszczyli sobie nie tylko polską ziemię, polskie miasta, ale także dążą do osiągnięcia pełni władzy nad narodem polskim.
Aleksander Kamiński w „Kamieniach na szaniec” przedstawił obraz dwóch walczących ze sobą narodów – pokonanych Polaków, którzy z czasem rozpoczynają żmudną walkę z okupantem i Niemców, którzy podbity naród traktują przedmiotowo i zmierzają do całkowitego wyniszczenia poczucia polskości.


Słowniczek terminów związanych z lekturą


Szare Szeregi – kryptonim harcerstwa męskiego, które walczyło w konspiracji w latach 1939 – 1944. Szare Szeregi zostały powołane decyzją Rady Naczelnej Harcerstwa 27 września 1939 roku i weszły w skład Armii Krajowej. Podzielone były na trzy grupy: Grupy Szturmowe (GS), które tworzyli harcerze najstarsi służbą i wiekiem; Bojowa Szkoła (BS) – harcerze w wieku 16-18 lat, pełniący służbę wojskową oraz Zawisza – chłopcy w wieku 12-15 lat, przygotowaniu do pełnienia służby pomocniczej.


Wawer – konspiracyjna organizacja z lat 1940-1944, działająca na terenie Warszawy, której głównym celem były akcje Małego Sabotażu.

Buki – fikcyjna nazwa, którą Aleksander Kamiński nadał w „Kamieniach na szaniec” 23 Warszawskiej Drużynie Harcerzy, utworzonej przy gimnazjum i liceum imienia Stefana Batorego. W rzeczywistości drużynę określano mianem „Pomarańczarni” – od koloru, który został wybrany na barwę drużyny. Do drużyny Buków należeli młodzi ludzie, którzy w roku 1939 ukończyli szkołę egzaminem maturalnym i tworzyli niezwykle zwartą i zaprzyjaźnioną ze sobą grupę.

PLAN – Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa – tajna lewicowa organizacja, utworzona 15 października 1939 roku w Warszawie. Założycielami była grupa młodzieży demokratycznej. PLAN wydawał pismo konspiracyjne: „Polska Ludowa”. Został rozbity przez Niemców 15 stycznia 1940 roku.

Kotwica – symbol Polski Walczącej, który tworzyły dwie litery „P” i „W”, połączone ze sobą na kształt kotwicy, malowane na murach w okresie okupacji przez członków Małego Sabotażu.

Mały Sabotaż – nazwa akcji konspiracyjnych, podejmowanych w okresie okupacji niemieckiej, polegających przede wszystkim na wypisywaniu haseł antyhitlerowskich na murach Warszawy, ośmieszaniu zarządzeń okupanta i dezorganizowaniu propagandy niemieckiej.

Pawiak – więzienie, zbudowane w Warszawie w latach 1829 -1835 przez Rosjan, mieszczące się między ulicą Dzielną i Pawią. W okresie okupacji niemieckiej umieszczano w nim osoby zatrzymane w łapankach, członków ruchu oporu i więźniów politycznych. Pawiak był jednym z głównych więzień śledczych okupacyjnej policji bezpieczeństwa w Generalnej Guberni. Więźniowie byli przetrzymywaniu w ciężkich warunkach i torturowani podczas przesłuchań. 21 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Gestapo, budynek został wysadzony w powietrze.

Szaniec – ziemna fortyfikacja polowa, służąca do osłony stanowisk artyleryjskich.

Ruch egzekucyjny – egzekucje, wykonywane na Niemcach, którzy wykazywali się szczególnym okrucieństwem podczas przesłuchań, wykonywane przez członków batalionów na mocy wyroków sądu podziemnego.
1   2   3   4   5

Powiązany:

Kamienie na szaniec ” iconLektury: "Kamienie na szaniec"

Kamienie na szaniec ” iconRecenzja książki pt. "Kamienie na Szaniec"

Kamienie na szaniec ” iconTest "Syzyfowe prace" I "Kamienie na szaniec"

Kamienie na szaniec ” iconKamienie na szaniec”- sprawdzian znajomości lektury (rz. I)

Kamienie na szaniec ” icon" Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec "

Kamienie na szaniec ” iconKlasa iic gimnazjum z pewnego miasteczka omówiła na lekcjach języka polskiego "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Książka zrobiła na uczniach duże

Kamienie na szaniec ” iconDolina Rospudy — kolejny szaniec natury oddany bożkowi nowoczesności

Kamienie na szaniec ” iconPropozycje atrakcji turystycznych w Giżycku I okolicach: Gierłoż,,Wilczy Szaniec ”

Kamienie na szaniec ” iconDolina Rospudy — kolejny szaniec natury oddany bożkowi nowoczesności stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego

Kamienie na szaniec ” iconTrzebnickie kamienie milowe

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom