Pytania o wartośCI
Pobierz 54.72 Kb.
NazwaPytania o wartośCI
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar54.72 Kb.
TypDokumentacja

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA POLSKIEGO


KL. II. C


L.g. Tematy lekcji


PYTANIA O WARTOŚCI

 1. Organizacja pracy na lekcjach języka polskiego w kl. II .

1 II wojna światowa widziana oczami jej uczestników- relacje dźwiękowe jej uczestników.

 1. Pochwała miłości zawarta w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

 1. Tłum egoistów ? Czy tak ? Dlaczego ?

 1. W kręgu najbliższych osób- -rodzina.

 1. Mit pierwszej zbrodni ( dzieje Kaina i Abla ).

 1. O zbrodni i o karze, czyli o Balladynie.

 1. Prawo moralne we mnie.

 2. Jakie konsekwencje wynikają z etyki Immanuela Kanta?

 1. Poznajemy wybrane utwory Jana Pawła II – „Profile Cyrenejczyka”.

 2. Jak osiągnąć szczęście? Co radzą filozofowie...

 1. Mój autorytet, mój idol.

 1. Przygotowujemy się do inscenizacji utworu pap. Jana Pawła II – „Profile Cyrenejczyka”.

 1. Z pamiętnika narkomanki – czym jest wolność osobista?

 1. Nietolerancja? To nie po chrześcijańsku.

 1. Poprawa i omówienie pracy domowej.

 2. Jakie były przyczyny tragedii Mendla Gdańskiego- tytułowego bohatera noweli Marii Konopnickie?

 1. Od średniowiecznej pobożnej niewiasty do kobiety naszych czasów- zmiany w postrzeganiu

kobiety w malarstwie i obyczajowości.

 1. Kto tworzy ideał współczesnej kobiety?

 2. „Cuda” miłości według Jana Andrzeja Morsztyna.

 1. Między życiem a wyobraźnią, czyli o miłości romantycznej.

2 Miłość- czy zawsze taka sama?

MARZENIA O DOSKONAŁYM ŚWIECIE


 1. „Dzieciństwo...sen słodki, niedorzeczny...”.

 1. Recytacja wiersza Leopolda Staffa pt. „Dzieciństwo”.

2 Do czego i z jakiego powodu tęskni podmiot liryczny „Mojej piosnki II” Cypriana Kamila

Norwida?

 1. Świat piękny ale czy prawdziwy w bajce Ignacego Krasickiego?

 2. Oglądamy film pt. „Pan Tadeusz” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

2 Geneza i kompozycja „Pana Tadeusza”. Funkcje inwokacji i epilogu.

2 Soplicowo i panujące tam obyczaje.

1 Recytacja fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza- Inwokwcja.

 1. Dzieje zamku Horeszków.

 2. Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

 1. Poprawa i omówienie pracy grupowej uczniów. Sporządzanie wspólnej notatki z lekcji.

 1. Czytamy fragmenty „Pana Tadeusza”- Koncert Jankiela.

 1. Dwadzieścia lat historii walki o niepodległość w koncercie Jankiela.

 1. Mistrzostwo gry Jankiela.

 2. Jacek Soplica- jego dzieje i charakter.

 1. Charakter Jacka Soplici i Stolnika Horeszki.

 1. Tło historyczne i wymowa polityczna „Pana Tadeusza”.

1 „Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa.

 1. Recytacja fragmentów „Pana Tadeusza” – „Gra Wojskiego na rogu” albo „Koncert Jankiela”.

 1. „Świteź” Adama Mickiewicza- czytanie tekstu z podziałem na role.

 1. Legendarne dzieje jeziora Świteź widziane oczami Adama Mickiewicza.

 1. „Świteź” Adama Mickiewicza jako ballada.

 1. Losy i przeżycia Skawińskiego- bohatera noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Latarnik”.

 1. „Latarnik” wyrazem hołdu złożonego wielkiemu poecie.

 1. Lektura „Pan Tadeusz” jako moment zwrotny w życiu latarnika.

 2. Zadanie klasowe ( A. Mickiewicz- „Pan Tadeusz” , H. Sienkiewicz- „Latarnik” ).

 1. Poprawa i omówienie zadania klasowego.POLAKÓW PORTRET WŁASNY


 1. Opis Świąt Bożego Narodzenia XIXw wsi- W. S. Reymont- „Chłopi”.

1. Zwyczaje i obyczaje bożonarodzeniowe w dawnej Polsce i dziś.

 1. Jak obchodzimy Święta Bożego Narodzenia w naszych domach?

 1. Narodziny Pańskie w malarstwie.

 1. Boże Narodzenie okresem wewnętrznej przemiany bohatera „Opowieści wigilijnej”.

 1. Dlaczego uciekli? – Wisława Szymborska „Utopia”.

 1. W klimacie „Wysokich drzew” Leopolda Staffa.

 1. „Świat był jak drzewa...”- analiza wiersza T. Różewicza pt. „Drzewa”.

 2. Piękno „Sonetów krymskich” – analiza wybranych utworów.

 1. „Stepy Akermańskie” A. Mickiewicza jako sonet.

 2. Fraszki Jana Kochanowskiego źródłem wiedzy,stosunku poety do człowieka i wartości moralnych.

 1. Poprawa i omówienie zadania domowego.

 2. Afirmacja życia we fraszce Jana Kochanowskiego „O doktorze Hiszpanie”.

 1. Inscenizacja fraszki J. Kochanowskiego „O doktorze Hiszpanie”.

 1. Opis zwyczajów i obyczajów za panowania króla Augusta III Sasa J Kitowicza.

 1. Postępowanie żony modnej z satyry Ignacego Krasickiego.

 1. Realia z życia szlachty XVIIIw przedstawione w „Żonie modnej” Ignacego Krasickiego.

 2. Zwyczaje i język szlachty XVIIw na podstawie fragmentu „Pamiętników” Jana Chryzostoma

Paska.

 1. Reklama od kuchni.

 1. Daj się namówić...czyli jak zredagować reklamę.

 1. „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza – utwór patriotyczny.

 1. Rola środków stylistycznych w wierszu A. Mickiewicza pt. „Reduta Ordona”.

 1. Recytacja wiersza A. Mickiewicza pt. „Reduta Ordona”.

 1. Hołd oddany gen. Sowińskiemu w wierszu Juliusza Słowackiego „Sowiński w okopach Woli”.

 1. Szyk wyrazów w zdaniu.

 1. Walencja czasowników.

 1. Związki frazeologiczne.

 1. „Bogurodzica”- najdawniejszą polską pieśnią religijną.

 1. Analiza językowa „Bogurodzicy”.

 1. Recytacja „Bogurodzicy”.

 1. „Portret” Matki Boskiej w wierszu księdza Jana Twardowskiego „Bez kaplicy”.

 1. Obrzęd dziadów i jego słowiański rodowód.

 2. Jaką wiedzę o człowieku przekazuje lud?

 1. Scalająca siła pieśni- J. Wybicki „Mazurek Dąbrowskiego”, M. Konopnicka „Rota”.NIEOGRANICZONA LUDZKA POTĘGA


 1. Tragiczne dzieje rodu Edypa i jego córki Antygony.

 1. Racje rozumu i racje serca- najsłynniejszy literacki konflikt.

 1. „Antygona” Sofoklesa jako tragedia grecka.

 2. Kim jest człowiek? Analiza wierszy: Cypriana Kamila Norwida „Sfinks” i Jerzego Liberta „Uczę się ciebie człowieku...”.

 1. Kim jest człowiek? Analiza zamieszczonych w podręczniku ilustracji rzeźb.

1 Strona bierna i strona czynna czasownika.

 1. Rozprawka jako forma wypowiedzi pisemnej.

 1. Budowa akcji w noweli Stefana Żeromskiego pt. „Siłaczka”.

 1. Czy możemy Pawła Obareckiego jedynie potępić?

 2. Wczorajszy i dzisiejszy Obrzydłówek.

 1. Zostajesz burmistrzem Obrzydłówka...

 1. „Siłaczka” S. Żeromskiego jako nowela.

 1. Zdanie pojedyncze i zdanie złożone.

1 Zdanie złożone współrzędnie.

 1. Zdanie złożone podrzędnie.

 1. Pochwała rozumu w wierszu Czesława Miłosza pt. „Zaklęcie”.

 1. „Odkrycie” Wisławy Szymborskiej- to wyraz sceptycyzmu, czy wiary w człowieka?

1 Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne.

 1. Nasze refleksje po przeczytaniu lektury Bolesława Prusa pt. „ Kamizelka”.

 1. Czy wolno kłamać w dobrej wierze?

 1. Jak zbudował B. Prus świat przedstawiony w noweli „Kamizelka”?

 2. Zadanie klasowe (A. Mickiewicz-„Dziady cz.II” , B. Prus-„Kamizelka” , S. Żeromski-„Siłaczka”).

 1. Poprawa i omówienie zadania klasowego.

 1. Rozmawiamy o polskim Hektorze.

 2. Hektor Kamieniecki w filmie Jerzego Hoffmana.

2 Motywy religijne w „Pieśniech ...” Franciszka Karpińskiego.

 1. Recytacja „Pieśni...” F. Karpińskiego.

 2. Vanitas vanitatum et omnia vanitas- J. Kochanowski „O żywocie ludzkim”, K I. Gałczyński

fragmenty „Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich”.

 1. Imiesłowowy równoważnik zdania.

 1. Mowa zależna i niezależna.


GDZIE SZUKAĆ NATCHNIENIA

2 Charakterystyka własnej poezji jako czynu patriotycznego- analiza wiersza J. Słowackiego

„Testament mój”.

 1. Upodobnienia fonetyczne, czyli zmiany w wymowie polskich głosek.

 1. Błędy językowe.

 1. Normy językowe- o poprawnej wymowie.

 1. Poezja jako tworzenie ładu- J. Tuwim „Rzecz Czarnoleska”.

 1. Sprawdzamy nasze umiejętności- test.
 1. Nowe kłopoty z ortografią, czyli jak poprawnie pisać wyrazy z „u” i „ó”.

 1. Dyktando- wyrazy z „u” i „ó”.

 1. Poprawa i omówienie dyktanda.

1 Nowe kłopoty z ortografią, czyli jak poprawnie pisać wyrazy z „h” i „ch”.

 1. Dyktando- wyrazy z „h” i „ch”.

 1. Poprawa i omówienie dyktanda.

 1. Nowe kłopoty z ortografią, czyli jak pisać poprawnie wyrazy z „ż” i „rz”.

 1. Dyktando- wyrazy z „ż” i „rz”.

 1. Poprawa i omówienie dyktanda.

 1. Nowe kłopoty z ortografią, czyli jak pisać poprawnie wyrazy małą i dużą literą.

 1. Dyktando- piszemy wielką literą.

1 Poprawa i omówienie dyktanda.


ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII KL. I .


L.g. Tematy lekcji


1 Organizacja pracy na lekcjach historii w kl. I .

1 Czas w historii.

1 Mierzymy czas w historii- ćwiczenia

1 Wędrowni myśliwi stają się rolnikami.

 1. Czas wielkich przemian.

 1. Życie nad wielkimi rzekami.

 1. W Mezopotamii. Od Sumerów do wieży Babel.

 1. Oglądamy film pt. „Polskie drogi do niepodległości. Od II wojny światowej do Solidarności”.

 1. W Egipcie faraonów.

 1. Wierzenia starożytnych Egipcjan.

 1. W świecie „Biblii”.

 1. Dzieje pisma. Od rysunków naskalnych do alfabet.

 1. Życie ludzi w czasach prehistorycznych. Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu-powt.

1 Świat Hellenów.

1 Wierzenia starożytnych Greków.

 1. Igrzyska olimpijskie.

 1. Zmagania Greków z Persami.

 1. W ojczyźnie Leonidasa.

 1. Demokratyczne Ateny.

 1. W cieniu Akropolu. Z wizytą w antycznych Atenach.

 1. W ateńskim teatrze.

 1. Poeci i filozofowie.

 1. Aleksander Macedoński i początek epoki hellenistycznej.

 1. Życie w starożytnej Grecji- powtórzenie.

 1. Republika rzymska.

 2. Świat staje się rzymski.

 1. Epoka wielkich zmian, czyli od republiki do cesarstwa.

 1. Cesarstwo rzymskie.

 2. Życie w Wiecznym Mieście w okresie cesarstwa.

 1. Osiągnięcia Rzymian- praca z tekstem i ilustracjami.

 1. Osiągnięcia Rzymian-cd.

 1. Wśród wielu bogów.

 1. Pierwsi chrześcijanie.

 1. Koniec świata starożytnego.

 1. Antyczny świat Egipcjan, Żydów, Babilończyków, Greków i Rzymian.

 1. Starożytni Rzymianie- powtórzenie.

 1. Rzym i Konstantynopol- między starożytnością a średniowieczem.

 1. Arabowie i kultura islamu.

 1. Cesarstwo Karola Wielkiego.

 1. Nowe państwa w Europie Środkowo – Wschodniej.

 1. Świt państwa polskiego.

 1. Państwo Bolesława Chrobrego.

 1. Między papiestwem a cesarstwem.

 1. W obronie niezależności, czyli panowanie Bolesława Krzywoustego.

 1. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki.

 1. Utworzenie i sprowadzenie Krzyżaków do Polski.

 1. Najazd mongolski.

 1. Jednoczenie ziem polskich.

 1. Łokietkowe czasy, czyli zjednoczenie Polski.

 1. Państwo Kazimierza Wielkiego.

 1. Polska za panowania Piastów- powtórzenie.

 1. Średniowieczne społeczeństwo.

 1. Życie codzienne w średniowiecznym mieście i na średniowiecznej wsi.

 1. W kręgu kultury średniowiecznej.

 1. Nauka i sztuka w średniowieczu.

 1. Unia Polski z Litwą.

 1. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. Sobór w Konstancji.

 1. Turcy Osmańscy w natarciu na Europę.

 1. Wojna trzynastoletnia ( 1454-1466 ) .

1 Wielkie odkrycia geograficzne.


ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII DO KL. II .


L.g. Tematy lekcji


1 Organizacja pracy na lekcjach historii w kl.II.

 1. W kręgu kultury wieków średnich.

 2. Unia Polski z Litwą. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim.

 1. Turcy Osmańscy w natarciu na Europ.

 1. Wojna trzynastoletnia ( 1454 – 1466 ).

 1. Wielkie odkrycia geograficzne.

 1. Oglądamy film pt. „Polskie drogi do niepodległości. Od II wojny światowej do Solidarności”.

 1. Kultura odrodzenia w Europie.

 1. Odrodzenie w Polsce.

 1. Początki i rozwój reformacji w Europie.

 1. Państwo bez stosów, czyli reformacja w Rzeczypospolitej.

 1. Kontrreformacja i odnowa Kościoła.

 1. Ostatnia wojna z Zakonem.

 2. Początki demokracji szlacheckiej.

 1. Początki Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

 1. Pierwsze wolne elekcje w Rzeczypospolitej.

 1. Rozwój polskiej gospodarki.

 1. Rzeczypospolita i jej sąsiedzi w XVIIw.

 1. Powstania kozackie.

 1. Wojny z Turcją.

 1. Rzeczpospolita w okresie demokracji szlacheckiej i wojen toczonych w XVIIw- powtórzenie.

 1. Monarchia absolutna Ludwika XIV we Francji.

 1. Monarchia parlamentarna w Anglii w XVIIw.

 1. Sarmatyzm i kultura baroku.

 1. Sąsiedzi Rzeczypospolitej.

 1. Wettinowie na tronie polskim, czyli czasy saskie.

 1. Początki panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 1. Oświecenie w Europie.

 1. Rewolucja amerykańska.

 1. Wybuch rewolucji burżuazyjnej we Francji.

 1. Republika Francuska.

1 Utrata mocarstwowości Rzeczypospolitej. Wzrost znaczenia i upadek monarchii europejskich-

powtórzenie.

1 Gospodarka i kultura czasów stanisławowskich.

 1. Sejm Wielki i jego reform.

 1. Obrona Konstytucji 3 maja i drugi rozbiór Polski.

 1. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

 1. Od konsulatu do cesarstwa.

 1. Legiony i Księstwo Warszawskie.

 1. Kres cesarstwa.

 1. Kongres wiedeński i jego decyzje.

 1. Rewolucja przemysłowa i nowe ideologie.

 1. Ruchy narodowe w Europie.

 1. Polska po kongresie wiedeńskim.

 1. Powstanie listopadowe- jego przyczyny i znaczenie.

 1. Wielka Emigracja i represje popowstaniowe.

 1. Europa i ziemie polskie w okresie napoleońskim i po kongresie wiedeńskim- powtórzenie.

 1. Wiosna Ludów w Europie.

 1. Lata 1846-1848 na ziemiach polskich.

 1. Wojna krymska.

 1. Zjednoczenie Włoch.

 1. Zjednoczenie Niemiec.

 1. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.

 1. Polska przed powstaniem styczniowym.

 1. Powstanie styczniowe- jego przyczyny i znaczenie.

 2. Zaborcy wobec społeczeństwa polskiego po klęsce postania styczniowego.

 1. Ekspansja kolonialna i rozwój gospodarczy w II połowie XIX.

 1. Rozwój komunikacji, nauki i kultury na przełomie XIX i XX w.

 1. Przemiany ideowe. Równouprawnienie kobiet.

 1. Gospodarka na ziemiach polskich w II połowie XIXw. Emancypacja ludności żydowskiej.

 1. Ruch robotniczy, ludowy i narodowy na ziemiach polskich.

 1. Kultura pozytywizmu i Młodej Polski.ROZKŁAD MATERIAŁU Z HISTORII DO KL. III .


L.g. Tematy lekcji


1 Organizacja pracy na lekcjach historii w kl. III .

1 Powstanie styczniowe- jego przyczyny i znaczenie.

1 Zaborcy wobec społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego.

1 Gospodarka na ziemiach polskich w II połowie XIXw. Emancypacja ludności żydowskiej.

1 Ruch robotniczy na ziemiach polskich.

2 Ruch ludowy i narodowy.

1 Oglądamy film pt.„Polskie drogi do niepodległości.Od II wojny światowej do Solidarności”.

1 Przyczyny wybuchu I wojny światowej.

1 Działania wojenne na froncie zachodnim.

1 Działania wojenne na innych frontach I wojny światowej.

1 Rewolucje w Rosji w 1917r.

1 Traktat wersalski i nowy ład w Europie.

1 Polskie ugrupowania polityczne wobec wojny.

1 Powstanie państwa polskiego i pierwsze rządy.

1 Walka o granice wschodnie.

1 Wojna z bolszewikami.

1 Ustalenie granic Polski.

1 I wojna światowa. Odrodzenie się państwa polskiego- powtórzenie.

1 Zmiany na świecie po I wojnie światowej ( gospodarka, społeczeństwo, kultura ).

 1. ZSRR w okresie międzywojennym.

1 Faszyzm we Włoszech i w Niemczech.

1 Europa w drodze ku wojnie. Konflikty w Azji i Afryce.

1 Rządy parlamentarne w II Rzeczypospolitej.

1 Gospodarka polska po I wojnie światowej.

1 Przewrót majowy i rządy sanacji.

2 Polska polityka równowagi.

1 Polska w przededniu wojny.

1 Wojna obronna Polski w 1939r.

2 Czwarty rozbiór Polski.

1 Omówienie wyników egzaminu próbnego.

2 Okupacja ziem polskich.

1 Polacy i świat w czasie II wojny światowej- powtórzenie.

1 Hitler i Stalin dzielą Europę.

1 Wojna niemiecko-radziecka.

1 Wojna w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

2 Drugi front w Europie i zakończenie wojny.

1 Rząd polski na emigracji.

1 Polskie państwo podziemne.

1 Tworzenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

1 Powstanie warszawskie.

1 Decyzje Wielkiej Trójki.

1 Mój region w okresie okupacji.

1 Zimna wojna w Europie.

1 Problem Niemiec i jego rozwiązanie.

1 Budowa imperium radzieckiego.

1 Konflikty na świecie.

1 Sytuacja polityczna i społeczna w Polsce w czasie II wojny światowej. Świat po II wojnie

światowej- powtórzenie.

1 Początek rządów komunistów.

1 Stalinizm w Polsce do 1955r.

1 Gospodarka polska w latach 1945-1956.

1 Polska w latach 1956-1980.

1 Rządy Breżniewa w ZSRR.

1 Konflikty i rozwój gospodarczy państw azjatyckich.

1 Przemiany religijne społeczne i kulturowe.

1 Przemiany społeczne w Polsce.

1 Polska lat 80-tych.

1 Europa po upadku ZSRR.

1 Konflikty w Europie i poza jej granicami.

1 Przemiany ustrojowe w Polsce.

1 Polska i Polacy w latach 1997-2001.

1 Sprawdzamy nasze umiejętności- test.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pytania o wartośCI iconWychowanie zawsze jest wychowaniem do jakichś wartości. To wartości wyznaczają cele wychowania I kryteria jego oceny

Pytania o wartośCI iconŁAŃcuch wartości system tworzenia wartośCI

Pytania o wartośCI iconWszystkie pytania dotyczą kandydatów na specjalistę; kandydatów na instruktorów dotyczą tylko te pytania, które na końcu treści pytania mają oznaczenie (I))

Pytania o wartośCI iconWskazówkowe przyrządy pomiarowe śluzą do wskazywania za pomocą wskazówki wartości wielkości mierzonej z określoną dokładnością. Odczyt wartości mierzonej

Pytania o wartośCI iconWartości Wykład 9 Co to są wartości Ogólne cele wyznaczające cele bardziej szczegółowe (instrumentalne)

Pytania o wartośCI iconTrwała utrata wartości w polskiej ustawie o rachunkowości, a uregulowania zawarte w Międzynarowym Standardzie Rachunkowości nr 36 „Utrata wartości aktywów” ”

Pytania o wartośCI iconPytania do utworzenia pytania wystarczy zamiana miejsc podmiotu I orzeczenia: V + ing was

Pytania o wartośCI iconPytania z eliminacji krajowych Malbork 2004 ustne pytania na finał ustny

Pytania o wartośCI iconPrzykładowe pytania na egzamin inżynierski msoś Pytania ze ścieżki głównej

Pytania o wartośCI iconMożliwe pytania z usg na Studniarka na podstawie skryptu Pytania ogólne

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom